FORESPØRSEL OM FOREDRAG

Fyll ut feltene under. Det er helt uforpliktende og du får raskt svar.

Foredragsholder:
Navn:

E-mail:

Telefon:

Bedrift/organisasjon:

Evt. dato/periode:

Evt. kommenter:

Ja takk – jeg vil gjerne motta nyhetsbrev om nye foredragsholdere m.m
Foredragsholder Bianca Tønnessen Vestvik

Bianca Tønnessen Vestvik

Barnevernspedagog, gründer, coach og foredragsholder

Unn deg selv det beste for å være ditt beste jeg for andre! Det er mantraet til Bianca Tønnessen Vestvik. Hun karakteriserer seg selv som “en ferdig skremt hverdagsprinsesse” og tør derfor utfordre etablerte sannheter i samfunnet. Hun inviterer andre til å lære å kjenne de levereglene hun selv utviklet fra grunnen da hun i en alder av 31 år ble enke og alenemor til to tvillinger og flere fosterbarn.
 
Bianca har utarbeidet  et bredt spekter av skreddersydde, gripbare, og forståelige foredrag og kurs, som alle bygger på positiv psykologi med fokus på det resurssterke menneske. Det er essensielt for Bianca at tilhørerne sitter igjen med konkrete verktøy og inspirasjon, ikke bare en opplevelse av å ha hørt en sterk historie. Dette får hun til ved utstrakt bruk av praktiske øvelser, egen refleksjon, og gruppearbeid. Det karakteristiske ved alt hun gjør er at utfordrende temaer blir omtalt og håndtert på en energisk og positiv måte, med humor som et viktig virkemiddel. 
 
Hennes formelle bakgrunn er en  bachelorgrad i barnevern og videreutdanning i veiledning og coaching. I åtte  år har hennes hjem også vært  forsterket fosterhjem.

Book et inspirerende foredrag som bygger på positiv psykologi med fokus på det resurssterke menneske!

Foredrag av Bianca Tønnessen Vestvik

Når du tenker stort kan det bli magisk

Krise på japansk er satt sammen av de to tegnene fare og sjanse, Bianca tok sjansen når krisen var på sitt verste. Da hun opplevde å miste den mannen hun elsket i selvmord, måtte hun ta mange og vanskelige valg for seg og tvillingguttene hun satt igjen med.

I en krise dukker ”Hvorfor?” opp ganske umiddelbart for de fleste av oss. For Bianca ble nettopp dette ”Hvorfor?”, og det å ta et oppgjør med dette spørsmålet, den første aktive handlingen på vei tilbake til livet - og det viktigste vendepunktet i hennes sorgprosess. Spørsmål som, hvem skal jeg være nå? Hvordan skal jeg leve videre? Hvordan skal jeg forholde meg til skam og tabuer knyttet til situasjonen?

Dette førte henne ut av rollen som offer og over i det å unne seg selv det beste for å være sitt beste jeg for andre. Dette sitatet laget hun for seg selv den dagen hun valgte å leve videre, og det på en god og ekte måte. Dette foredraget setter fokus på at det gode man oppnår ved å aktivt velge å ikke være et offer.

Hva trenger du? Hva skal til? I dette foredraget vil du bli inspirert og rørt av den ekte og energiske historien som ligger bak Biancas tanker om at nettopp du også kan unne deg selv det beste, og hjelpe andre til også å gjøre det.

Med hjerte foran og hodet kaldt - Hvordan snakke med barn og unge om vanskelige temaer

Temaet ”med hjerte foran og hodet kaldt” er en gripbar og konkret innføring i krisepedagogikk. Sentrale spørsmål som hvordan en samtale med barn og unge i sorg bør foregå blir løftet opp og ulike perspektiver presentert.

- Hvor ærlige kan vi være med barn?
- Hvordan kan vi øve på å bli flinkere samtalepartnere for barn?
- Hvordan møter du barn og unge i krise, som fagperson eller medmenneske?

Temaet vil gjøre deg tryggere og bedre rustet til å møte barn og unge som har opplevd kriser eller sorg. F. eks. skilsmisse, rus i nær familie, fysisk eller psykisk misbruk, mobbing, dødsfall, psykisk eller fysisk sykdom i nær familie, mor eller far i fengsel eller lignende.
 
Bianca forener teori, praksis og egne erfaringer. Du vil lære konkrete teknikker for støttende kommunikasjon og få styrket ditt relasjonelle mot. Temaet kan leveres som foredrag, halvdags- og heldags kurs. I halvdags- og heldags kurset vil du i utstrakt grad få mulighet til å øve på disse teknikkene som alltid vil være nyttige i arbeid med barn og unge.
 

Selvmord i nære relasjoner - og veien videre

Dette er et rørende foredrag med en ekte historie, der Bianca ærlig forteller hvor rått og brutalt det var å bli alene, da hennes mann og pappaen til tvillingguttene deres tok sitt eget liv i 2006. Foredraget tar også for seg skam og tabu, og hvordan Bianca valgte å ta et oppgjør med dette i seg selv.
 
Dette er historien om hvordan ingenting er forgjeves og hvordan kjærlighet til livet, seg selv og andre, igjen kan føre til et meningsfylt liv. Hør hvordan Bianca ved å ta bevisste valg og ved bruk av konkrete verktøy kom seg videre i livet.
 
Hvordan finne man glede igjen? Hvem skal du være? Hva skal du tenke om deg selv? Hvilke verktøy og metoder kan hjelpe deg til å ta bevisste valg?

Her gis det blant annet en innføring i positiv psykologi som har fokus på våre styrker og ressurser. Det veksles mellom hvordan du med praktiske øvelser kan utvikle dine ferdigheter og en kort innføring i det teoretiske fundamentet dette bygger på.
 

Relasjonsledelse - Felles glede ved god ledelse

Relasjonsledelse er et tema som tar for seg det relasjonelle aspektet ved ledelse. Bianca fokuserer på å gjøre andre gode. Hun legger stor vekt på ansvaret ledere har for å ta de ansatte i å gjøre en god jobb, og gevinsten av dette. Du vil lære deg grunnleggende coaching metodikk, og coaching ferdigheter som du og dine ansatte vil ha stor nytte og glede av.
 
Bianca er blandt annet autorisert av Jan Spurkeland til å undervise i Relasjonsledelse basert på teoriene i boka Relasjonsledelse av Jan Spurkeland.
 
Hvordan? Hvorfor? Og what`s in it for me? Hva skaper trygghet, engasjement og trivsel? Det legges stor vekt på positiv forsterkning, og hvordan gjøre dette praktisk mulig i en hektisk arbeidshverdag. Foredraget bygges blant annet på positiv psykologi, som har fokus på våre styrker og ressurser.
 
I etterkant vil du sitte igjen med en følelse av å være god nok, men med verktøy til å trene på å bli en enda bedre utgave av deg selv som leder, og spille andre gode på veien.

Foredraget tar for seg:

- Hva er relasjonell ledelse?
- En coachende leder stil, hva innebærer det?
- Positiv forsterkning, hvordan gjøre andre gode.

Bianca veksler mellom hvordan du med praktiske øvelser kan utvikle dine ferdigheter i coaching og relasjonell ledelse, med en kort innføring i det teoretiske fundamentet som dette bygger på, slik at du i etterkant har grunnlag for å prøve ut en coachende væremåte i ditt arbeid.
 

Gründer gnist

Som gründer skal du gjennom mange faser på veien mot å realisere din egen forretningsdrøm. Disse fasene kan være givende og preget av oppgang og positive hendelser. Men de fleste av oss vet også at disse fasene representerer en del ensomhet og nedturer, hvor en stiller seg spørsmål som, er det er verdt det? Er det dette jeg egentlig drømmer om? Har selve konseptet mitt plutselig tatt en ny vending?

Føler du at du trenger motivasjon og nye verktøy for å ta tak på drømmen din med nytt mot? At du trenger litt inspirasjon til å ta nye valg?

Da kan dette foredraget virkelig gi deg en boost til ny energi og styrke.

Bianca er selv Gründer av firmaet Sånne som oss, dette etablerte hun få år etter at mannen hennes tok sitt eget liv. Gjennom sin egen historie og hennes teoretiske kunnskap og praktisk trening i hva som skaper den rette holdningen til å bli en vinner, motiverer hun sine lyttere.

Foredraget hennes tar for seg temaer som:

Hva skiller de som får det til, og de som gir seg?
Hvordan bli en god nettverksbygger og forstå betydningen av dette?
Gründerdrømmen krever mye energi, er du god på å fordele din energi?
Eller har du energisluk?

Hvor motivert er du?
hva motiverer deg? Hva gjør du når motivasjonen forsvinner?

Dette foredraget passe for grupper, nettverk og andre som tar sine egne drømmer på alvor.

If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much.
- Jim Rohn

Hverdagsheltinner - Ta desserten først

Foredragsholder Bianca Tønnessen Vestvik
Bli med Bianca og Nina på en date med Hverdags Heltinnen – DEG. De ønsker å gi deg fornyet tro på at du er GOD NOK akkurat som du er. Med stort mot og mye entusiasme lover de deg et humoristisk og gjenkjennende møte med kvinnestoltheten. Velkommen til en energifylt dessert!

Nina Nakling og Bianca T Vestvik er to damer på 39 og 36 år som begge er foredragsholdere på heltid. De er gründere av egen firmaer og er to damer med mye positiv energi. Grunntanken deres er at livet er for kort til ikke å unne seg desserten først. ”Unn deg selv det beste for å være ditt beste jeg for andre” og “Med blikket rettet fremover er det lettere å holde seg på beina” er mantraer de lever etter.

HVORFOR VELGE DETTE FOREDRAGET?

Vi kvinner står til enhver tid i et enormt krysspress og det finnes ikke grenser for hva som skal mestres. Det er utallige roller som skal fylles. Hver av disse innehar en stillingsinstruks med egne forventinger som hele tiden styrer oss. Hvordan balanserer vi dette? Hvor er DU midt oppe i alt? Om ikke du tar vare på deg, hvem gjør det da?

Foredraget preges av gjenkjennelse og humor, og gir deg verktøy du umiddelbart kan ta i bruk. Gjennom en ekte og ærlig tilnærming lover damene en energifylt og fortjent dessert.


Dette sier våre kunder som har opplevd et foredrag med Bianca

Bianca har en levende formidlingsform, hun er god til å dele egne erfaringer på en måte som gjør deg interessert og berørt. Hun går ikke over en grense som gjør at hun overskrider det private, som kan være ubehagelig i formidlingen av et så komplisert tema.
Hun klaret å svare på bestillingen vi hadde til henne, da målgruppen for vårt arrangement er ledere, tillitsvalgte og verneombud og da må man kunne vinkle det ut fra deres ståsted.

Seniorrådgiver Elin Hem, NAV arbeidslivssenter Vestfold

Relaterte foredragsholdere:

Foredragsholder Marco Elsafadi

Marco Elsafadi

Om å ikke gi opp når det ser som mørkest ut - og om å nå egne og felles mål.
Foredragsholder Einar Gelius

Einar Gelius

Hva er egentlig etikk? Hva er riktige og gode holdninger og handlinger? Dette er noen av spørsmålene
Foredragsholder Brit Neumann

Brit Neumann

Om selvledelse for alle miljøer der det er viktig å få mennesker til å fungere godt sammen.
Foredragsholder Hanne Kristin Rohde

Hanne Kristin Rohde

Book et inspirerende foredrag om ledelse av åpen og tydelig foredragsholder med 19 års ledererfaring
Athenas · Storgaten 24 · 3126 Tønsberg
Dudal Webdesign