Lasting innhold ...

Markedsfører, psykolog og foredragsholder

Cathrine Moestue

Markedsfører, psykolog og foredragsholder

Cathrine Moestue er både markedsfører og psykolog utdannet fra Universitetet i Oslo og er som den eneste i Norden sertifisert ”CMCT” (Cialdini Method Certified Trainer) – Dr. Cialdini er en av verdens mest siterte sosialpsykologer på tema etisk og effektiv påvirkning.

Cathrine Moestue har erfaring som tekstforfatter, daglig leder i et reklamebyrå og som konsulent ved AFF Leadership Development. I dag driver hun sitt eget konsulentselskap hvor hun arbeider som organisasjonspsykolog.

Moestue Consulting leverer 2 dagers bedriftsinternekurs I “Principles of Persuasion” og det er nå 300 nordiske ledere som har vært igjennom kurset. Cathrine holder også foredrag på samme tema og gjennomfører ledertrening og coaching på toppledernivå med selskaper som Telenor, Advokatfirmaet Haavind, Opera Software og Siemens.

I tillegg underviser hun i persepsjonspsykologi og påvirkning ved Høyskolen i Akershus og Westerdals School of Communication. Hun er spesielt engasjert i etisk påvirkning og sosial innflytelse og under » the 11th European Congress of Psychology» i Oslo 2009, skrev Cathrine et dybdeintervju med en legende i psykologiens historie og forfattern av «The Lucifer Effect», Dr. Phillip Zimbardo.

  Påvirkningsprinsipper: Ditt ultimate verktøy for større gjennomslagskraft

  Cathrine Moestue er den eneste i Norden som er personlig sertifisert av Dr. Robert Cialdini, forfatter av de bestselgende bøkene “Influence” og “YES”. Han er den mest siterte sosialpsykologen i USA og boken “Influence” har solgt over 2 millioner og er nå oversatt til 25 språk. Den siste boken “YES” kom ut i 2009 og har ligget på New York Times og Wall Street Journal bestseller lister. Cathrine hadde lang erfaring som konsulent og daglig leder i reklamebransjen før hun ble organisasjonspsykolog.

  • Foredraget er for dem som ønsker større gjennomslagskraft, det være seg privat eller offentlig sektor.
  • Under foredraget vil Cathrine guide oss gjennom det vitenskapelige landskapet og oversette prinsippene slik at vi får gode praktiske verktøy tilpasset norsk næringsliv.
  • Cathrine forteller gode historier rundt den evidensbaserte statistikken som gjør dette foredraget lett å huske og lett å implementere med en gang.
  • Hun identifiserer og forklarer seks universelle prinsipper for påvirkning som beveger andre mot et “JA”.
  • Overbevisning er ikke lengre bare en kunst, men en vitenskap og derfor er det mulig for oss alle å bli mer effektive.

  Deltakere får svar på spørsmål som:

  • Hva kan vi gjøre for korte ned tiden det tar å utvikle og bygge gode relasjoner med våre kunder, kolleger og målgruppe?
  • Hvordan kan vi effektivt etablere vår autoritet og troverdighet med dem som møter oss for første gang?
  • Etter at vi har gitt noe av betydning, hvilke ord kan vi bruke for å øke sannsynligheten for at de gir noe tilbake?
  • Når andre “sitter på gjerdet”, hvilke prinsipper er det som mest sannsynlig setter handling i gang?
  • Og, hvilket er det minst brukte prinsippet, men veldig effektivt, av de seks prinsippene for påvirkning?
  • I dette foredraget svarer Cathrine på alle spørsmål og litt til.

  Brukt på en riktig og etisk måte, vil disse vitenskapelige prinsippene skape gode relasjoner, og sterke endringer på lang sikt. Når vitenskapen er tilgjengelig, hvorfor bruke noe annet?

   

  Lederskap gjennom påvirkningskraften

  (Foreslått lengde 1, 2 og 3 timer)
  Det er gjennom påvirkningsprosessen vi leder, skaper og håndterer forandring. Som mye annet, kan denne prosessen bli håndtert på god eller dårlig måte. Den kan bli iverksatt for å skape vekst og til å bevege andre bort fra negative valg og inn i en mer positiv retning, og gjennom det skape en kontekst for nye muligheter. Eller, prosessen kan bli fomlet bort på en måte som reduserer sjansen for ekte bevegelse i en riktig retning, og i verste fall øke konfliktnivå og misnøye.

  Slik det er, blir det viktig for dem som ønsker å lede andre mer effektivt å forstå fullt ut hvordan påvirkningsprosessen fungerer. Heldigvis så finnes det nå en stor mengde data på hvordan, når og hvorfor mennesker sier ja til våre påvirkningsforsøk.

  • I dette foredraget, vil organisasjonspykolog Cathrine Moestue presentere de seks universelle påvirkningsprinsippene som Dr. Cialdini trakk ut av sin mangeårige forskning. De er så kraftfulle at de generer ønsket endring i mange ulike situasjoner.
  • Prinsippene er:

  Gjensidighet. Vi mennesker er betydelig mer villig til å si ja til forespørsler (som tjenester, informasjon, service eller det å gi etter ) til en leder som har først gitt oss disse tingene.

  Indre Konsistens. Vi mennesker er mer villig til å la oss bevege av en leder hvis vi ser at endringen er konsistent med forpliktelser vi tidligere har gjort på en offentlig måte.

  Autoritet. Den bestemte kombinasjonen av ekspertise og troverdighet gjør lederen til den mest overbevisende kommunikatøren som forskning har kartlagt.

  Sosiale Bevis. Mennesker er mer villig til å utføre en bestemt handling hvis lederen kan legge frem bevis fra hvordan mange og like andre gjør denne anbefalte handlingen.

  Knapphet. Vi mennesker finner anbefalte muligheter som mer attraktivt i den grad lederen helt ærlig kan fortelle oss at mulighetene er sjeldne, unike eller vanskelig tilgjengelig.

  Like og bli likt. Vi mennesker sier ja til ledere som vi liker.

  • Cathrines foredrag illustrerer hvordan disse seks prinsippene har blitt og kan bli brukt for å møte spesifikke påvirkningsmål.
  • Hun legger stor vekt på etisk påvirkning og riktig bruk av prinsippene slik at de som blir påvirket føler seg personlig engasjert til endring og slik at den personlige relasjonen til lederen blir styrket.
  • Det er bare gjennom etisk påvirkning at vi både kan være effektive og samtidig bygge varige relasjoner.
  • Og det er bare på denne måten vi kan øke sjansen for et varig partnerskap med de involverte i endringsprosessen.

   

  For kvinner i næringslivet; øk egen troverdighet og gjennomslagskraft

  (Foreslått lengde 1,2 og 3 timer)

  JA! Det er et av de enkleste ordene i språket vårt. Men, det å få høre ordet fra andre når du ønsker det mest, fra kolleger, kunder eller fra familiemedlemmer er ikke enkelt i det hele tatt – I hvert fall ikke uten å kunne hemmeligheten bak påvirkningsprosessen.

  • Det er to mål med dette foredraget.
  • Det ene er å lære kvinner i næringslivet om de kraftfulle prinsippene.
  • Det andre er å gjøre det på en måte som gjør kvinner i stand til å bruke dem for å nå sine profesjonelle mål raskere.
  • Det er vitenskapelig basert: Overtalelse og påvirkningskraft er ikke lenger bare en medfødt kunst, tilgjengelig for de som alltid vet hva de skal si og når de skal si det. Etter mer enn 65 års forskning, så har dette blitt en evidensbasert vitenskap; forskerne har kartlagt 6 skjulte regler for å bevege andre til å si JA! Og som kan bli lært av alle som er interessert i å bli mer overbevisende.
  • Det er etisk forsvarlig: Det er en viktig forskjell mellom det å overbevise og det å manipulere. Metoden som blir undervist i dette foredraget kan bli brukt på en helt ærlig måte som ikke vil manipulere andre eller bruke noe som helst form for makt eller tvang til å skape lydighet. Faktisk så handler metoden om å informere andre til enighet, ved å gi helt sanne bevis for kloke valg. Og ved å bruke en etiske tilnærming til å overbevise så vil du også bevare den gode relasjonen som er nødvendig for all langsiktig suksess.
  • Metoden er ikke godt kjent. Formålet med foredraget er ikke å minne om hva du allerede vet, men å bringe lys over ukjente aspekter for påvirkning som gir deg en fordel over konkurrenter på to måter: (1) ved å fortelle om forskning som er helt ny og utilgjengelig for folk flest, og (2) ved å vise hvordan nye forskningsanbefalninger, ofte er motsatt av det vi vanligvis gjør og som gjerne er det konkurrentene fortsatt bruker.
  • Små ting-store forandringer. Et annet formål er å vise kvinner at de ikke trenger å gjøre store forandringer i en allerede full kalender og faste rutiner, men at teknikkene er lette å lære og forandringene er små, koster lite, men er kraftfulle allikevel. Heldigvis er små endringer som skal til for å øke effektiviteten vår.
Foredragsholdere relatert til