FORESPØRSEL OM FOREDRAG

Fyll ut feltene under. Det er helt uforpliktende og du får raskt svar.

Foredragsholder:
Navn:

E-mail:

Telefon:

Bedrift/organisasjon:

Evt. dato/periode:

Evt. kommenter:

Ja takk – jeg vil gjerne motta nyhetsbrev om nye foredragsholdere m.m
Foredragsholder Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna

Foredragsholder, forfatter og leder av Kvinnepanlet og FUG

Loveleen Rihel Brenna, er for mange kjent som en dyktig foredragsholder, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Kvinnepanelet. Hun har også siden 1993 holdt foredrag og kurs om inkludering, mangfoldsledelse, nettverksbygging, omdømmebygging, motivasjon og å gripe sjansene. 

Loveleen ble giftet bort i en alder av 18 år. Etter 11 års ekteskap valgte hun å skille seg. Dette førte til at det ble totalt brudd med familien og hele minoritetsmiljøet. Da hun ble skilt hadde hun liten utdannelse og ingen fast jobb. Hun hadde kun 200 kroner å leve for i uken. Hun bestemte seg for å gjøre en forskjell, både i sitt eget liv og i samfunnet. Hun begynte å holde foredrag om å vokse opp med flere kulturer. Fra å være en taus tilbaketrukket minoritetskvinne, er hun i dag forfatter av fem bøker, leder og samfunnsdebattant.

Hun har mottatt en rekke priser. I 2011 fikk hun DIXI-prisen for sin innsats for foresbygging av seksualisert vold mot kvinner. I 1997 fikk hun Ole Viig prisen for sitt opplysningsarbeid, i 2001 fikk hun landets første integreringspris og i 2006 ble hun kåret til Årets kvinne av bladet KK. Hun har også rukket å nedlegge en betydelig innsats for mange andre i samfunnet, noe som også gir henne en tilleggsdimensjon i livet.

Blant annet har hun vært medlem i Verdikommisjonen og leder av det såkalte Brenna-utvalget, hvor mandatet fra Kunnskapsdepartementet var å lage en norsk offentlig utredning om barnehager. Hun har ledet Foreldreutvalget for grunnopplæringen – det nasjonale organet for foreldre med barn i skolen – i åtte år, hun har ledet regjeringens Kvinnepanel og hun har vært styremedlem i Norges Røde Kors og i Filminstituttet. Hun har engasjert seg i en rekke offentlige debatter, og er nå aktuell som leder for eget selskap SEEMA.
 

Foredrag av Loveleen Rihel Brenna

Klart du kan! Gjør din drøm til din virkelighet!

«Du kjenner kanskje dine begrensninger, men hva vet du til dine muligheter?»

Som minoritetsjente vokste Loveleen opp i en virkelighet hvor det var mye fokus på «begrensninger» - og dette fokuset ble en slags betongvegg mellom Loveleen og hennes suksess. Inntil hun ble «arkitekten» i sitt eget liv.

Loveleen har kommet igjennom betongvegger, knust glasstak og sett mulighetenes speil. Hennes valg og strategier er universelle. Loveleen viser deg og dine ansatte «sin verktøykasse» hun har brukt for å lede seg selv, og i arbeidslivet.

Loveleen bruker sin personligereise for å synliggjøre hvordan du og dine medarbeidere kan realisere mål, drømmer og ambisjoner.

Målet med motivasjonsforedraget:
Økt arbeidsglede, trivsel, personalutvikling, fellesskapsbygging, måloppnåelse og motiverte arbeidstakere og ledere.

Min annerledeshet – min styrke!

Mange snakker om å finne sine røtter, sitt opphav og sin gruppetilhørighet. Men hvor leter vi etter de ulike røttene? Ikke alle søker sine røtter i hudfarge, religion eller nasjonalitet (opprinnelsesland). Noen søker etter tilhørighet og røtter i kjønn, seksuelle preferanser eller klasse. I det universelle og andre igjen søker etter sterke føtter, fremfor røtter.
Hva er annerledeshet og hva er normalt? Hvem definerer det normale? Måten vi definerer oss selv på, kan være annerledes enn måten den andre definerer oss. Utfordringen er å gi hverandre retten til å definere seg selv, og dermed synliggjøre sine ressurser og svakheter, på egne premisser.

•Identitet, hvordan definerer du deg selv?
•Hva er dine styrker og hva er dine drømmer?
•Hva fører deg nærmere din drøm?
•Du velger selv om du vil være i en dal, eller om du vil våre på toppen av fjellet.
•Du kan ha kontroll over dine følelser.
•Du kan kun ta ansvar for dine følelser, tanker og valg.
•Det er du som sitter med nøkkelen til ditt liv.

Kurs i mangfoldsledelse

Fremtidens internasjonale konkurranse handler om å være attraktiv for kloke hoder fra hele verden. En aktiv og målrettet satsing på mangfold i næringslivet er nødvendig for at vi skal kunne tiltrekke oss og beholde dem vi trenger.

Mangfold i arbeidslivet handler om mangfold i kompetanser. Det handler om å lede mangfoldet på en slik måte at de ulike kompetansene fremmer utvikling og innovasjon, gir bedriften tilgang til nye markeder, økt lønnsomhet og stabilitet.

En dyktig arbeidsgiver som har ambisjoner om å vokse, og gi et godt tilbud til sine brukere, samt nå nye markeder, ha konkurransefortrinn, og som ønsker økt lønnsomhet, vil rekruttere mangfold av kompetanser.

Kursets innhold:

- Hva er mangfold, og hvorfor mangfold på arbeidsplassen?
- Hvordan lede mangfoldet?
- Hvordan er mangfoldet i din bedrift, avdeling eller team?
- Mangfoldsomfang, sammensetning og typer
- Kartlegge, koordinere og utnytte potensialet i mangfoldet av kompetanser i bedriften
- Fellesskapsbygging – likheter
- Økt gjennomsnittsprestasjon
- Rekruttering, intervjuer og ansettelser
- Kulturmøter på arbeidsplassen
- Fallgruver

Vendepunktet – gjennom betongvegger, glasstak til mulighetenes speil.

Det er aldri for seint å sette seg noen mål og jobbe for noe du brenner for. Din brann avgjør ditt lodd. Det er aldri for seint å bli god på noe. Ta total kontroll over din fremtid, bildene og ordene du slipper inn i din bevissthet, skal du sluse gjennom ditt filter, slik at du vet at det du tar inni deg, fører deg nærmere
ditt mål.

Motivasjonsforedraget, vil gi den inspirasjon til å ta tak i ditt livs sjanse. Bevisstgjøre deg på betongvegger som stenger ditt potensiale inne, glasstak som hindrer deg å nå dine mål, og mulighetenes speil som gir deg verktøy til å gjøre endring.

Det er også mulig å bestille motivasjonskurs over fire kvelder.

2 dagers motivasjonskurs

Hvis du kunne forandre en ting i ditt liv, hva ville du ha forandret? Hvis du visste at det var umulig for deg å mislykkes, hva ville du har forandret i ditt liv?
Ønsker du å få kontroll over ditt liv og din karriere? Målet med disse to dagene er å gi deg nye verktøy slik at du kan se virkeligheten med nye øyne, styre dine tanker og din tid slik at du får frigjort mer overskudd og energi til å realisere dine drømmer.

• Drømmen din og den uutløste energien
• Du og ditt navn er din merkevare.
• PLAN – du lærer å lage din plan med hovedmål og delmål
• Tankens makt – vekk fra selvbregrensende tenkning
• Læring og avlæring – hva fører deg mot ditt mål og hvem/hva hindrer deg å nå målene?
• Å bestige et fjell – teknikker for å nå dine mål
• Nettverksbygging – nettverket og støtten du trenger nå

Kurset er egnet for alle de som selv ønsker å realisere sine drømmer, utløse energi og potensiale til å få et liv med mindre stress og jag, - og for de som ønsker å veilede mennesker som sliter med å finne motivasjonen til å endre negative eller vanskelige vaner som fører dem bort fra deres mål.

4 dagers kurs: Empowerment av ungdom med minoritetsbakgrunn

Inkludering, integrering og empowerment er satsningsområder i mange offentlig og privat sektor, i næringslivet og frivillige organisasjoner. Dette kurset vil gi inntil ti ansatte skolering i hvordan de skal mestre arbeid med mangfoldet blant brukere. Jeg vil ved hjelp av foredrag, gruppearbeid, diskusjoner, ”hjemmelekse” og presentasjoner, få frem deltakernes allerede eksisterende kompetanse. Samtidig som de skal få ny kunnskap og verktøy som de kan bruke i sitt arbeid med mennesker. Kursene består av 3 dager pluss 2 dager. Deretter vil oppdragsgiver få 10 veiledningstimer i løpet av året.

Peptalks

Loveleen holder også korte peptalks om inspirasjon og motivasjon


Dette sier våre kunder som har opplevd et foredrag med Loveleen Rihel

Veldig bra og traff godt i forhold til de som var å lyttet på.
Hotellsjef Ailin Strand, Rica Hotel AS

Relaterte foredragsholdere:

Foredragsholder Marco Elsafadi

Marco Elsafadi

Om å ikke gi opp når det ser som mørkest ut - og om å nå egne og felles mål.
Foredragsholder Shabana Rehman

Shabana Rehman

Om individets kamp for likestilling og frihet, og kunsten å kommunisere det du står for.
Foredragsholder Elizabeth Kuylenstierna (fd Gummesson)

Elizabeth Kuylenstierna (fd Gummesson)

Karismatisk, mye humor blandet med alvor og ettertanke, glede, inspirasjon, varme og energi.
Foredragsholder Rina Sunder

Rina Sunder

Hvordan lykkes man i utlandet? Rina hjelper bedrifter på det indiske og kinesiske markedet.

Nyheter

Mangler du inspirasjon?
Ivar «Ravi» Johansen gir deg en solid inspirasjonsinnsprøyting om nytenking og avliver kreativitets-myter.
Hvordan selge noe ingen vil ha?
Jo Røislien viser deg hvordan kunnskap om kulhet øker sjansene for suksess. Han gir deg også en tre-punkts oppskrift for kulhet som kulturelt fenomen.
Yahya Hassan
...lever med politibeskyttelse døgnet rundt etter å ha publisert dikt som går til angrep på islamdominerte innvandrergettoer i det danske samfunnet.

Fremhevet foredragsholder

En unik kunnskapskilde om hvordan bevegelse er relevant for alle uansett bransje.
Jan Fredrik jobber målrettet med det han brenner for, og mener at det er deg selv det kommer an på.
Hvordan man kan nå sine mål eller hvordan du som leder kan hjelpe andre å nå sine mål.
Jo er en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere. Han elsker tall, har hår som et norsk skogstroll, drikker pulverkaffe med melk og synes gårsdagen er sterkt overvurdert.
Med humor og faglighet, konkrete eksempler og fortellerkunst treffer han deltakerne gang på gang.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Athenas?

Email*
 
Athenas · Storgaten 24 · 3126 Tønsberg
Dudal Webdesign