Send oss en uforpliktende forespørsel

Fyll ut feltene under for å få vite mer om denne foredragsholderen. Vi kontakter deg innen en arbeidsdag.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Du får raskt svar
 • Det er helt uforpliktende
 • Profesjonell rådgivning

Eller ring på 911 16 989

Ildsjel, basketballspiller, tv-personlighet og foredragsholder

Marco Elsafadi

Foredragsholder, rådgiver, ildsjel, tv-personlighet og tidligere landslagsspiller i basketball

Marco Elsafadi er en svært etterspurt foredragsholder som har reist land og strand rundt og holdt foredrag for næringsliv og det offentlige – ofte med fokus på hvordan vi oppnår trivsel og arbeidsglede. Han er opptatt av hvordan vi oppnår gode relasjoner og av medarbeiderens ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø.

Marco holder over 200 foredrag i året og får veldig gode skussmål på sine foredrag. En treffende beskrivelse er denne tilbakemeldingen fra Hafslund:

Det var som god kunst, universelt og selvsagt, men rørte ved noe som er grunnleggende i oss som mennesker. Å kunne si så mye om fenomenet mobbing og forebygging av dette, uten å eksplisitt gjenta det for ofte var stor pedagogikk. Det er sjelden at så mange har gitt så gode tilbakemeldinger på en foredragsholder.

Marco er født i en FN-leir i Libanon og var flyktning i 12 år før han fikk opphold og senere statsborgerskap i Norge i 1987. Han har gjort seg bemerket som basketballspiller i eliteserien med 12 år på det norske landslaget.

I 2002 stiftet han organisasjonen New Page som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold. I løpet av tre år ekspanderte organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger. Han holder også mye foredrag om emner relatert til denne erfaringen.

I 2009 forandret livet til Marco Elsafadi seg dramatisk. Han ble rammet av en nervesykdom som førte til at han måtte sitte i rullestol. Legene fortalte ham at veien tilbake ville bli tung, og med knallhard trening, enorm viljestyrke og et positivt fokus klarte han å kjempe seg ut av rullestolen igjen.

Marco fikk prisen for «Årets mest fengslende foredrag» i 2005 og «Årets foredrag» i 2006 av kursarrangøren Confex. Under Idrettsgallaen 2006 fikk han dessuten prisen som “Årets forbilde” for sitt engasjement på og utenfor banen, og for sitt arbeid i New Page fikk han utdelt Åpenhetsprisen 2007 av Mental Helse. I 2008 fikk han Amalie Laksovs Minnepris for sitt engasjement for menneskerettigheter.

I 2013 vant Marco Mesternes Mester på NRK.

Arbeidsmiljø og trivsel

 • Et godt miljø skaper bedre resultater.
 • Det gode miljøet oppstår ikke av seg selv, men er avhengig av bevisste ledere og aktive medarbeidere.
 • Åpenhet, aksept, evnen til konstruktiv kommunikasjon og problemløsning er blant de egenskapene som er viktige for fellesskapet.
 • Foredraget bevisstgjør medarbeiderens ansvar for å skape trivsel i arbeidsmiljøet.

Relasjonens kraft

 • En relasjon er den energien som oppstår når individer møtes.
 • Hver dag blir du påvirket av andres humør, både på godt og vondt.
 • Hvor bevisst er du på hvordan du påvirker menneskene rundt deg?
 • Du er avhengig av gode relasjoner for å fungere optimalt, og andre er avhengig av deg.
 • Dette foredraget berører de viktige aspektene ved det som kanskje betyr aller mest for oss.

Inspirasjon og motivasjon

 • Motivasjon kommer til dels innenfra, og er nødvendig for å få deg i gang.
 • Motivasjon skaper engasjement og handlekraft.
 • Det begynner med bevisstgjøring, og er avhengig av vilje for å bli omsatt til handling.
 • Foredraget tilrettelegges praktisk, ved bruk av oppgaver og aktiv dialog med deg som deltaker.
 • Gjennom bevisstgjøring og ansvarliggjøring, er det lettere å få deg til å ta neste skritt selv.
 • Presentasjonen vil gi deg inspirasjon og refleksjoner gjennom en god blanding av humor og alvor.

Arbeidskultur i endring

 • Omorganisering i bedrifter kan være vanskelige prosesser å forholde seg til. Endring i arbeidshverdagen skaper usikkerhet og frustrasjon.
 • Dette foredraget gir ledere og medarbeidere innspill til hvordan de kan skape en smidig endringsprosess.
 • Foredraget kan tilpasses ledere om ønskelig, men er også godt egnet for medarbeidere.

Kommunikasjon

 • Kommunikasjon foregår på mange forskjellige måter og på forskjellige plan.
 • Foredraget tar for seg utfordringer i hverdagen som kan undergrave budskapet.
 • En god kommunikator klarer å redusere potensielle støymomenter i en dialog. Dette og andre aktuelle temaer vil foredraget ta nærmere for seg.

Ledelse

 • Ledelse er et omfattende og krevende tema.
 • Ledere kan deles inn i flere undergrupper, og avhengig av hvilket nivå en ønsker å berøre, kan foredraget tilpasses etter behov.
 • Ledelse begynner med selvledelse.
 • Foredraget gir innspill til hvordan det er mulig å omgjøre bedriftens kjerneverdier til hverdagspraksis.

Selvtillit og selvfølelse

 • Selvtillit er drivkraften i mennesket. Hvor stor tro har individet til egne evner og prestasjoner?
 • Selvtillit bygges gjennom mestring, repetisjon og erfaring -men også gjennom mental trening og bevisstgjøring.
 • Selvfølelse baserer seg på verdien i enkeltmennesket. Gode og trygge relasjoner skaper grunnlaget for et godt forhold til en selv. God selvfølelse gir økt livskvalitet.
 • Dette foredraget gir deltagerne konkrete tips til hvordan å bygge egen og andres selvtillit. Videre skaper foredraget bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på seg selv og de rundt seg.

Håndtering av motgang

 • Alle opplever å mislykkes i blant.
 • Enkelte klarer å snu nederlag og se nytteverdien av en slik erfaring. De har utviklet en egen evne til å se muligheter i problemer som oppstår.
 • Andre bruker lengre tid på å bearbeide opplevelsen av nederlaget, mens en del ikke evner å se annet enn problemene. Disse vil i mindre grad håndtere motgang.
 • I denne presentasjonen vil deltagerne utfordres til å mestre det å feile.

Foreldrenes kraft

 • Det viktigste «valget» et barn tar, er å velge gode foreldre.
 • For barnet er foreldrene de viktigste menneskene i verden.
 • Det er essensielt for et barn å føle seg verdsatt og betydningsfull, og det er foreldrenes ansvar å overbevise barna om dette.
 • Barn som opplever en manglende følelse av verdsettelse fra foreldrene, kan utvikle antisosial adferd, og dermed få en spesielt krevende ungdomstid.
 • Foredraget skal skape bevissthet hos foreldre, men samtidig gi dem råd om konkrete tiltak i dialog med barn og ungdom.

Ungdommenes virkelighet

 • Ungdomskultur er i stadig endring, og tidvis er det vanskelig for ungdommene selv å forstå kulturen fullt ut.
 • Å være ungdom er krevende, og man kan være spesielt sårbar i denne perioden.
 • Det viktigste er å lære hvordan man tar ansvar for seg selv og de rundt seg.
 • Dette foredraget gir deltagerne en realitetsorientering, og kloke råd på livets vei.
 • Temaet egner seg både for ungdom og for voksne.

Mobbing

 • Mobbing oppstår i et fellesskap, og begynner som regel ved at noen blir trakassert eller holdt utenfor fellesskapet.
 • Utfordringene bør løses i samme fellesskap, og krever bevisstgjøring og ansvarliggjøring av de involverte.
 • Gjennom historier får deltagerne konkrete oppgaver knyttet til det å løse en mobbesituasjon.
 • Foredraget treffer både ungdom og voksne.

Løvetannbarna

 • Noen mennesker møter urettferdig mye motgang i livet. Enkelte av disse klarer seg godt, mot alle odds.
 • Vi er avhengige av gode relasjoner for å ha et godt liv. Løvetannbarn klarer seg med færre relasjoner – de støtter seg til relasjonene som er tilgjengelige.
 • Foredraget gir konkrete innspill til hvordan man kan hjelpe barn og unge til å bli løvetannbarn. Foredraget egner seg derfor godt for fagpersoner i kommune og offentlig sektor.

Å forebygge rus og vold

 • Rus og vold kan ofte være en konsekvens av et anstrengt forhold til en selv.
 • Den mest effektive forebyggingen skjer i relasjonen mellom mennesker.
 • Det er viktig å være bevisst på hvilke krefter som frister og påvirker de unge i et destruktivt miljø.
 • Dette temaet går hånd i hånd med foredraget om relasjoner, og disse kan slås sammen.

Integrering og inkludering

 • Integrering er nødvendig for å skape tilhørighet.
 • De fleste har opplevd behovet for å integreres i et nytt miljø. Dette kan forekomme på en arbeidsplass, i et nabolag, eller i et idrettslag.
 • En vellykket integrering er avhengig av individer som tar ansvar og som bryr seg om fellesskapet.
 • Foredraget skal skape bevissthet rundt små og viktige grep den enkelte kan bidra med.

Gategjenger og samhold

 • Ungdom fascineres av gjenger og samholdet i disse. Slikt samhold er ofte destruktivt, men oppleves positivt av de involverte. Innad i gjengen får man en rolle av betydning.
 • For ungdommen er det vanskelig å identifisere presset som trigger en negativ handling.
 • For å hjelpe ungdom å bryte ut, er det en fordel å forstå disse kreftene.
 • Foredraget passer for fagfolk og foreldre.

Rasisme og fordommer

 • Vi har alle fordommer, noen bevisste og andre ubevisste.
 • Dette foredraget setter fokus på hverdagsrasisme og viktigheten av å bli bevisst på egne holdninger.
 • Temaene presenteres gjennom sterke historier.
 • Foredraget tilpasses alle målgrupper, og kan kombineres med flere andre tema.

Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Marco Elsafadi

 • "Marco leverte et fantastisk innlegg, som traff innertier i forhold til tema på konferansen og det de øvrige innlederne leverte."

  Anne Saltrø Polden - Rådgiver, Surnadal kommune
 • "Tenk om alle foredragsholdere hadde vært like sympatiske og varme som Marco!"

  Ann Kristin Botten - SLT Koordinator/spesialsykepleier Åsnes kommune
 • "Vi er svært begeistret her på Malakoff vgs. Han hadde et klokt, varmt og inspirerende foredrag for de ansatte.Vi gleder oss til at han kommer tilbake til oss for en samling med elevene."

  Mette Hoff - Malakoff Videregående skole
 • "Thanks for sending us Marco. He did a great job and he was hitting us in the middle of our heart. The two hours flied away and we got some good tasks and thoughts to work with. I would recommend Marco for similar jobs to others. He was excellent!"

  Jan Peder Arnesen - Key Account Manager DOF Management, MarinIT
 • "Vi hadde 4 foredrag og har bare fått positive tilbakemeldinger. Dette gjelder både ungdommen, fagpersoner og foreldre. Marco er en person som på en positiv måte når inn til mennesker i alle aldre om det ansvaret vi har for hverandre i hverdagen. Anbefaler gjerne mannsdominerte arenaer samt trenere om å høre på Marco. "

  Avd.leder Rehabilitering - Annette Eidesen, Nordkapp kommune
 • "Han er en inspirerende person som får en til å reflektere over det han sier. Hen er veldig imøtekommende og fanger opp signaler fra publikum. Vi er veldig fornøyd, det var et veldig bra foredrag og ikke minst at han fikk til å gjøre såpass mye på den lille tiden han hadde."

  Miljøarbeider Susanne Mobæk - Akershus Fylkeskommune
 • "Marco er veldig inspirerande, og me lærte masse av han som kan brukast både privat og i arbeidslivet."

  Stine Ohrvik - Ledar Ungdomsutvalg NNN
 • "Marco har en egen evne til å snakke direkte til hjertene, både til de voksne i personalet vårt og til elevene."

  Harald Møller - Rektor, Nøtterøy videregående
 • "Vi var veldig fornøyd !! Marco holdt et foredrag for alle våre elever.Tusen elever totalt. Personlig, varmt og inspirerende. Mange elever samlet seg rundt han for å få og gi en klem etter foredraget."

  Mette Foss - Utdanningsleder, Malakoff Videregående skole
 • "Marco Elsafadi leverte et foredrag som møtte våre forventninger. Han fikk god kontakt med 200 medarbeidere, han inspirerte fellesskapet, samtidig som har gav utfordringer til den enkelte. Takk!"

  Erik M. Hansen - Adm. Dir, Helse Vest IKT AS
 • "Vi opplevde et foredrag som engasjerte, berørte, fikk oss til å le og gav oss noe til ettertanke. Med andre ord: Svært bra! Anbefales! :-)"

  Ranveig Hushovd - Seksjonsleder, Fagforbundet Vestfold
 • "Dette var en god start på skoleåret. Fint at alle får en felles opplevelse så tidlig i året som kan være med på å samle elevene i en felles tankegang som innebærer å skape et godt miljø.
  Flere av elevene kom bort etterpå å sa at alle nye elever burde få et slikt foredrag ved skolestart."

  Heidi Hammervik - Rektor, Holmestrand videregående skole
 • "Foredraget engasjerte elevene i stor grad, det var svært positivt."

  Inger Therese Fjeld - Avdelingsleder, Greveskogen VGS
 • "Veldig bra,fanget målgruppa, ungdom i 10 klasse og de voksne som var tilstede.Nesten magisk hvordan han når frem med sitt budskap:-)"

  Edel Bratlie - Helsesøster for ungdom, Lørenskog kommune
 • "Felles kommentarer fra alle styrerne: Godt å høre på, flott fyr, snakket på en måte alle forstår, tilpassa målgruppa og hyggelig at han hadde tid til å snakke med flere etterpå."

  Sissel Båtnes, Styrer - Strømmen barnehage, Skedsmo kommune
 • "Veldig inspirerende og morsomt foredrag. Marco fikk engasjert alle 55 deltagere.
  Han leverte Mer enn forventet, noe vi i 99X er meget opptatt av da dette er vår visjon!"

  Hilde Bøkeid - Leder Assistent, 99X.no AS

Foredragsholdere relatert til Marco Elsafadi

 • TV-personlighet, tidligere proffsyklist og etterspurt foredragsholder

  Dag Erik Pedersen

  TV-personlighet, tidligere proffsyklist og etterspurt foredragsholder
 • Foredragsholder innenfor emner som motivasjon, integrering, samarbeid, barn og unge

  Francois El-Safadi

  Foredragsholder innenfor emner som motivasjon, integrering, samarbeid, barn og unge
 • Trond_Haukedal Cropped

  Trond Haukedal

  Psykolog og foredragsholder innenfor menneskekunnskap