Send oss en uforpliktende forespørsel

Fyll ut feltene under for å få vite mer om denne foredragsholderen. Vi kontakter deg innen en arbeidsdag.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Du får raskt svar
 • Det er helt uforpliktende
 • Profesjonell rådgivning

Eller ring på 911 16 989

Ildsjel, basketballspiller, tv-personlighet og foredragsholder

Marco Elsafadi

Foredragsholder, rådgiver, ildsjel, tv-personlighet og tidligere landslagsspiller i basketball

Marco Elsafadi er en svært etterspurt foredragsholder som har reist land og strand rundt og holdt foredrag for næringsliv og det offentlige – ofte med fokus på hvordan vi oppnår trivsel og arbeidsglede. Han er opptatt av hvordan vi oppnår gode relasjoner og av medarbeiderens ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Marco holder over 200 foredrag i året og får veldig gode skussmål på sine foredrag. En treffende beskrivelse er denne tilbakemeldingen fra Hafslund:

Det var som god kunst, universelt og selvsagt, men rørte ved noe som er grunnleggende i oss som mennesker. Å kunne si så mye om fenomenet mobbing og forebygging av dette, uten å eksplisitt gjenta det for ofte var stor pedagogikk. Det er sjelden at så mange har gitt så gode tilbakemeldinger på en foredragsholder.

Marco er født i en FN-leir i Libanon og var flyktning i 12 år før han fikk opphold og senere statsborgerskap i Norge i 1987. Han har gjort seg bemerket som basketballspiller i eliteserien med 12 år på det norske landslaget.

I 2002 stiftet han organisasjonen New Page som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold. I løpet av tre år ekspanderte organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger. Han holder også mye foredrag om emner relatert til denne erfaringen.

I 2009 forandret livet til Marco Elsafadi seg dramatisk. Han ble rammet av en nervesykdom som førte til at han måtte sitte i rullestol. Legene fortalte ham at veien tilbake ville bli tung, og med knallhard trening, enorm viljestyrke og et positivt fokus klarte han å kjempe seg ut av rullestolen igjen.

Marco fikk prisen for «Årets mest fengslende foredrag» i 2005 og «Årets foredrag» i 2006 av kursarrangøren Confex. Under Idrettsgallaen 2006 fikk han dessuten prisen som “Årets forbilde” for sitt engasjement på og utenfor banen, og for sitt arbeid i New Page fikk han utdelt Åpenhetsprisen 2007 av Mental Helse. I 2008 fikk han Amalie Laksovs Minnepris for sitt engasjement for menneskerettigheter.

I 2013 vant Marco Mesternes Mester på NRK.

Arbeidsmiljø og trivsel

 • Et godt miljø skaper bedre resultater.
 • Det gode miljøet oppstår ikke av seg selv, men er avhengig av bevisste ledere og aktive medarbeidere.
 • Åpenhet, aksept, evnen til konstruktiv kommunikasjon og problemløsning er blant de egenskapene som er viktige for fellesskapet.
 • Foredraget bevisstgjør medarbeiderens ansvar for å skape trivsel i arbeidsmiljøet.

 

Relasjonens kraft

 • En relasjon er den energien som oppstår når individer møtes.
 • Hver dag blir du påvirket av andres humør, både på godt og vondt.
 • Hvor bevisst er du på hvordan du påvirker menneskene rundt deg?
 • Du er avhengig av gode relasjoner for å fungere optimalt, og andre er avhengig av deg.
 • Dette foredraget berører de viktige aspektene ved det som kanskje betyr aller mest for oss.

 

Inspirasjon og motivasjon

 • Motivasjon kommer til dels innenfra, og er nødvendig for å få deg i gang.
 • Motivasjon skaper engasjement og handlekraft.
 • Det begynner med bevisstgjøring, og er avhengig av vilje for å bli omsatt til handling.
 • Foredraget tilrettelegges praktisk, ved bruk av oppgaver og aktiv dialog med deg som deltaker.
 • Gjennom bevisstgjøring og ansvarliggjøring, er det lettere å få deg til å ta neste skritt selv.
 • Presentasjonen vil gi deg inspirasjon og refleksjoner gjennom en god blanding av humor og alvor.

 

Arbeidskultur i endring

 • Omorganisering i bedrifter kan være vanskelige prosesser å forholde seg til. Endring i arbeidshverdagen skaper usikkerhet og frustrasjon.
 • Dette foredraget gir ledere og medarbeidere innspill til hvordan de kan skape en smidig endringsprosess.
 • Foredraget kan tilpasses ledere om ønskelig, men er også godt egnet for medarbeidere.

 

Kommunikasjon

 • Kommunikasjon foregår på mange forskjellige måter og på forskjellige plan.
 • Foredraget tar for seg utfordringer i hverdagen som kan undergrave budskapet.
 • En god kommunikator klarer å redusere potensielle støymomenter i en dialog. Dette og andre aktuelle temaer vil foredraget ta nærmere for seg.

 

Ledelse

 • Ledelse er et omfattende og krevende tema.
 • Ledere kan deles inn i flere undergrupper, og avhengig av hvilket nivå en ønsker å berøre, kan foredraget tilpasses etter behov.
 • Ledelse begynner med selvledelse.
 • Foredraget gir innspill til hvordan det er mulig å omgjøre bedriftens kjerneverdier til hverdagspraksis.

 

Selvtillit og selvfølelse

 • Selvtillit er drivkraften i mennesket. Hvor stor tro har individet på egne evner og prestasjoner?
 • Selvtillit bygges gjennom mestring, repetisjon og erfaring – men også gjennom mental trening og bevisstgjøring.
 • Selvfølelse baserer seg på verdien i enkeltmennesket. Gode og trygge relasjoner skaper grunnlaget for et godt forhold til en selv. God selvfølelse gir økt livskvalitet.
 • Dette foredraget gir deltagerne konkrete tips til hvordan å bygge egen og andres selvtillit. Videre skaper foredraget bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på seg selv og de rundt seg.

 

Håndtering av motgang

 • Alle opplever å mislykkes i blant.
 • Enkelte klarer å snu nederlag og se nytteverdien av en slik erfaring. De har utviklet en egen evne til å se muligheter i problemer som oppstår.
 • Andre bruker lengre tid på å bearbeide opplevelsen av nederlaget, mens en del ikke evner å se annet enn problemene. Disse vil i mindre grad håndtere motgang.
 • I denne presentasjonen vil deltagerne utfordres til å mestre det å feile.

 

Foreldrenes kraft

 • Det viktigste «valget» et barn tar, er å velge gode foreldre.
 • For barnet er foreldrene de viktigste menneskene i verden.
 • Det er essensielt for et barn å føle seg verdsatt og betydningsfull, og det er foreldrenes ansvar å overbevise barna om dette.
 • Barn som opplever en manglende følelse av verdsettelse fra foreldrene, kan utvikle antisosial adferd, og dermed få en spesielt krevende ungdomstid.
 • Foredraget skal skape bevissthet hos foreldre, men samtidig gi dem råd om konkrete tiltak i dialog med barn og ungdom.

 

Ungdommenes virkelighet

 • Ungdomskultur er i stadig endring, og tidvis er det vanskelig for ungdommene selv å forstå kulturen fullt ut.
 • Å være ungdom er krevende, og man kan være spesielt sårbar i denne perioden.
 • Det viktigste er å lære hvordan man tar ansvar for seg selv og de rundt seg.
 • Dette foredraget gir deltagerne en realitetsorientering og kloke råd på livets vei.
 • Temaet egner seg både for ungdom og for voksne.

 

Mobbing

 • Mobbing oppstår i et fellesskap, og begynner som regel ved at noen blir trakassert eller holdt utenfor fellesskapet.
 • Utfordringene bør løses i samme fellesskap, og krever bevisstgjøring og ansvarliggjøring av de involverte.
 • Gjennom historier får deltagerne konkrete oppgaver knyttet til det å løse en mobbesituasjon.
 • Foredraget treffer både ungdom og voksne.

 

Løvetannbarna

 • Noen mennesker møter urettferdig mye motgang i livet. Enkelte av disse klarer seg godt, mot alle odds.
 • Vi er avhengige av gode relasjoner for å ha et godt liv. Løvetannbarn klarer seg med færre relasjoner – de støtter seg til relasjonene som er tilgjengelige.
 • Foredraget gir konkrete innspill til hvordan man kan hjelpe barn og unge til å bli løvetannbarn. Foredraget egner seg derfor godt for fagpersoner i kommune og offentlig sektor.

 

Å forebygge rus og vold

 • Rus og vold kan ofte være en konsekvens av et anstrengt forhold til en selv.
 • Den mest effektive forebyggingen skjer i relasjonen mellom mennesker.
 • Det er viktig å være bevisst på hvilke krefter som frister og påvirker de unge i et destruktivt miljø.
 • Dette temaet går hånd i hånd med foredraget om relasjoner, og disse kan slås sammen.

 

Integrering og inkludering

 • Integrering er nødvendig for å skape tilhørighet.
 • De fleste har opplevd behovet for å integreres i et nytt miljø. Dette kan forekomme på en arbeidsplass, i et nabolag, eller i et idrettslag.
 • En vellykket integrering er avhengig av individer som tar ansvar og som bryr seg om fellesskapet.
 • Foredraget skal skape bevissthet rundt små og viktige grep den enkelte kan bidra med.

 

Gategjenger og samhold

 • Ungdom fascineres av gjenger og samholdet i disse. Slikt samhold er ofte destruktivt, men oppleves positivt av de involverte. Innad i gjengen får man en rolle av betydning.
 • For ungdommen er det vanskelig å identifisere presset som trigger en negativ handling.
 • For å hjelpe ungdom å bryte ut, er det en fordel å forstå disse kreftene.
 • Foredraget passer for fagfolk og foreldre.

 

Rasisme og fordommer

 • Vi har alle fordommer, noen bevisste og andre ubevisste.
 • Dette foredraget setter fokus på hverdagsrasisme og viktigheten av å bli bevisst på egne holdninger.
 • Temaene presenteres gjennom sterke historier.
 • Foredraget tilpasses alle målgrupper, og kan kombineres med flere andre tema.

Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Marco Elsafadi

Foredragsholdere relatert til:

 • TV-personlighet, tidligere proffsyklist og etterspurt foredragsholder

  Dag Erik Pedersen

  TV-personlighet, tidligere proffsyklist og etterspurt foredragsholder
 • Foredragsholder innenfor emner som motivasjon, integrering, samarbeid, barn og unge

  Francois El-Safadi

  Foredragsholder innenfor emner som motivasjon, integrering, samarbeid, barn og unge
 • Trond_Haukedal Cropped

  Trond Haukedal

  Psykolog og foredragsholder innenfor menneskekunnskap