Lasting innhold ...

photo Cropped

Per-Egill Frostmann

Internasjonal ledercoach, skribent, forfatter, foredragsholder og bedriftsrådgiver.

Per-Egill Frostmann er svært opptatt av å hjelpe sine kunder utnytte sine sterke sider og å akselerere deres læreprosess.

Per-Egill Frostmann er utdannet siviløkonom og har videreutdanning i organisasjonspsykologi. Han er sertifisert bedriftsrådgiver og Master Practitioner og Trainer i NLP. Han er fast foreleser ved Handelshøyskolen BI i organisasjonspsykologi, -teori og endringsledelse.

Per-Egill har arbeidet i mange ulike forretningskulturer og har dokumentert erfaring fra å levere resultater sammen med ledere som arbeider i komplekse og multi-kulturelle organisasjoner. Han har erfaring fra vellykket prestasjonscoaching for ledere over store deler av Europa. Han fasiliterer teamutvikling for å hjelpe organisasjoner nå komplekse målsettinger.

Per-Egill holder snakker om lederferdigheter som lederstiler, beslutninger, kommunikasjon, påvirkning/forhandlinger, relasjonsledelse og teambygging og –utvikling.

Han arbeider også med karriere- og omstillingscoaching. Hans kunder sier at ”hans coachingstil er ærlig, tillitvekkende, ikke-dømmende, veiledende (ikke rådgivende-heller ikke bare lyttende), med en myk tone, inspirerende og med seriøs, faglig forankring”.

  Ledelse, state of the Art.

  • Hvordan kan ledere oppnå fremragende prestasjoner.
  • Fra hverdagens tro om ledelse til transformasjonsledelse og hva som kreves av moderne lederskap.

  Endringsledelse

  • Et foredrag for ledere og andre forandringsagenter som skal lede forandringsprosjekter og om hvordan endringer kan håndteres til beste for alle parter i organisasjonen.
  • Det følger stort ansvar med å lede endringer; det kan ikke være tilfeldig hvordan du som leder gir støtte og styring gjennom endringene.

  HEL VED.

  • Autentisk lederskap er inspirerende lederskap.
  • Det virkelig store spørsmålet for enhver leder er: hvorfor skulle noen bry seg om å bli ledet av deg?
  • Foredrag om selverkjennelse, hvordan være seg selv – mer, medarbeiderskap og kraften i positive relasjoner.

  Fra tanke til handling

  • Et foredrag om Tenke–beslutte–handle modellen.
  • Tenke–beslutte–handle er en modell som på en effektiv måte utløser betydelig energi i organisasjonen.
  • Dette fører med seg to lederutfordringer: den første er å kjenne igjen sammenhengen. Lederskap foregår alltid i en sammenheng.
  • Den andre utfordringen for å skape tenke–beslutte–handle sammenhengen er å bruke sin dømmekraft aktivt. Kritisk dømmekraft er mer kunst enn vitenskap. ”Dømmekraft,særlig om mennesker, strategi og kriser, er selve essensen i godt lederskap” skriver Warren Bennis.

  Prestasjonsutvikling!

  • Foredrag om bruk av prestasjonscoaching for å stimulere talentutviklingen.
  • Tenk deg hvilke mål organisasjonen din kunne nå om alle presterte sitt beste.

  Lær deg å lære

  • Et foredrag om moderne læringsmetoder, hurtiglesing og hukommelsesteknikker og hvordan vi kan lære å lære.

  Kommunikasjon

  • ”Du kan ikke, ikke kommunisere. Alt du sier og gjør, eller ikke sier og ikke gjør, sender et budskap til andre.”
  • Foredraget handler om relasjonen deg og de(n) andre, det talte og det uuttalte.

  Hvordan fungerer egentlig folk?

  • Et høyaktuelt foredrag om ”Jeg gir opp, hvem er han egentlig? og ”Hvorfor i alle dager gjør hun det slik” og ”Hva er galt med ham. Når han er i det moduset så er han helt umulig.”
  • Vi bruker tid hver eneste dag på å gjette hva folk tenker, tankelesende motiver og hensikter, psykoanalyserende uten lisens selv de som vi lever sammen med.
  • Vi ser etter ulike temperamenter, ulike stiler og væremåter, etter mønstre som visstnok kan putte folk inn i fire‐ og sekstenfelts matriser, som kan fortelle oss at det er sånn hun er,det er derfor han gjorde det.
  • Vi leser bøker om å lese folk, vi går på samlivskurs og lurer på om det egentlig er slik på Mars og Venus.

  Styret som gruppe og samhandling i styret

  • Foredraget omhandler to grunnleggende forutsetninger for styrearbeidet:
  1.  Styrets hovedoppgave er å skape verdi for selskapet
  2. Vi må se inn i styrerommet og forstå hvordan styremedlemmene samarbeider. Bl.a. holdt for Styreakademiet.

  Mindfulness og stressmestring

  • Trening i mindfulness er en svært effektiv måte for å få kontroll over tankene og mestre uønsket stress.
  • Mindfulness har vært brukt i en lang rekke stressreduksjonsprogrammer og har gode empiriske resultater.

  NLP (Neuro‐Linguistic Programming)

  • NLP er en mate å påvirke andre og deg selv for å oppnå mer.
  • NLP baserer seg på obervasjoner av effektive prestasjoner.
Foredragsholdere relatert til