Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
profile-cover-generic-01-blue

Gjør deg klokere på hvordan barn tenker

Reidar Hjermann

Reidar Hjermann

Med ekspertise innen klinisk barne- og ungdomsspsykologi øker denne psykologen din forståelse for barn og unge.

Forespør enkelt om pris og dato

4.5 ut av 5 stjerner

"Dette var bare helt supert. Reidar Hermann fikk deltakerne til å være aktivt med i foredraget. Alle var superfornøyd."

Torhild Nesvåg, Seksjonsleder - Fagforbundet, Rogaland fylkeskommune Vis alle referanser

Et foredrag med Reidar Hjermann gir deg:

 • Lidenskapelig foredragsholder som formidler med engasjement.
 • Bred og svært omfattende erfaring innen klinisk barne- og ungdomspsykologi.
 • Foredrag spesialtilpasset deg og dine behov.
Uforpliktende forespørsel på Reidar Hjermann

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
About icon

Om Reidar

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

Etter at han avsluttet sin utdannelse som klinisk psykolog har Reidar Hjermann jobbet konstant med barn og unge i vanskelige livssituasjoner, samt menneskerettigheter for barn og unge. Han var fra 2004 til 2012 (med et kort avbrudd i 2008) barneombud i Norge.

Et foredrag med Reidar Hjermann gir deg:

 • Lidenskapelig foredragsholder som formidler med engasjement.
 • Bred og svært omfattende erfaring innen klinisk barne- og ungdomspsykologi.
 • Foredrag spesialtilpasset deg og dine behov.

Reidar Hjermann er en norsk psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Reidar er utdannet ved NTNU i Trondheim og det finske universitetet Åbo Akademi.

I løpet av årene som barneombud gjennomførte Reidar Hjermann ekspertgruppemøter med ungdommer med følgende tema: å ha foreldre i fengsel, å overleve terrorangrepet på Utøya, å være utsatt for seksuelle overgrep, å leve med vold i familien, å bo på barnevernsinstitusjon, å leve på sykehus, å ha foreldre som utvises fra landet, å være utbryter fra et isolert trossamfunn, samt barn som lever i kommunale boliger.

Ungdommenes råd ble skrevet ned i rapporter som ble overlevert politikerne, og ungdommene selv fikk i mange tilfeller anledning til å møte beslutningsfatterne ansikt til ansikt.

Han har også ivret for å bringe barn og unges egne stemmer inn i det offentlige rom. Han tok initiativ til en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011, et forsøk som fortsatte i 2015. Som barneombud arbeidet han med barns rettigheter på mange fronter, og jobbet via Bispemøtet for å overbevise Bibelselskapet til å ta ordet «tukt» ut av Bibelen.

I utgaven som ble ugitt i 2012 var begrepet fjernet i alle sammenhenger der barn ble omtalt, slik at ingen lenger skal kunne forsvare vold mot barn i Guds navn.

Reidar hadde også ett år som prosjektleder i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. I dette året utarbeidet han planer for erfaringslæring etter ulykker, kriser og katastrofer. Han har også vært særlig opptatt av tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren.

Reidar jobber nå privatpraktiserende som sakkyndig psykolog i saker om barn i norsk rettsvesen og som rådgiver. Han gir rådgivning innen barnepsykologi, barnevern og menneskerettigheter for barn og deres familier.

Han har gitt rådgivning til menneskerettighetsorganisasjoner i Vietnam, Pakistan, Hong Kong og Georgia, og planlegger å fortsette arbeidet for det beste for barn i Norge og andre steder.

Reidars foredrag utarbeides spesielt for målgruppen. I mange tilfeller vil han undersøke forholdene lokalt, med intervjuer av fagfolk eller i arbeid med ekspertgrupper med barn eller ungdommer.

I noen tilfeller lages det også på forhånd relevante videoopptak som vises under foredraget. Slik blir foredragene direkte relevante for tilhørerne.

Reidar holder foredrag på norsk, svensk og engelsk.

Vis foredrag med Reidar Hjermann
Reidar Hjermann foredrag

Barns rettigheter i Norge

 • Generell innføring i barnekonvensjonen og forholdene for barn i Norge. Eksempler fra mange ulike arenaer i samfunnet.
Reidar Hjermann foredrag

Involvering av barn i lobbyvirksomhet og utforming av ny politikk

 • I dette foredraget ser vi på hvordan barn og ungdommer kan være med i ekspertgrupper for å skape ny kunnskap om et område som barna har særlig kompetanse på.
 • Vi vil gå gjennom konkrete tips på hvordan ekspertgrupper brukes.
 • I noen tilfeller kan Reidar også arbeide med en ekspertgruppe på forhånd for å få ferske inntrykk fra ungdom med relevant erfaring for foredragets målgruppe.
Reidar Hjermann foredrag

Vold mot barn

 • Volden rammer barn i alle samfunnslag, i alle aldre.
 • I dette foredraget går vi gjennom hvilke muligheter vi har for å minimere volden mot barna.
 • Vi vil se på volden i historisk og geografisk sammenheng og vise at det, tross alt, har skjedd svært mye når det gjelder vold mot barn både i Norge og verden for øvrig.
 • Vi vil også gå gjennom lovverket, og ta for oss ansvarsfordelingen i virksomheter som jobber med og for barn.
Reidar Hjermann foredrag

Barnevernet i Norge

 • Utfordringer og muligheter i verdens viktigste og vanskeligste fag.
 • Hva skal til for å ruste barnevernets omdømme? Hvordan skal vi sørge for at barn oppdages i tide? Hvilken rolle spiller barnevernet i det store nettverket av hjelpere for barn. Hvordan skal de kommunale barnevernet bli tatt på alvor av politikerne og folket?
Reidar Hjermann foredrag

Barndommen din – hva tar du med deg videre?

 • Alle voksne bærer preg av sin egen barndom på godt og på vondt.
 • Hvor mye barndommen setter spor varierer fra person til person, og det er til en viss grad et valg hvor mye du vil at barndommen styrer deg.
Reidar Hjermann foredrag

Hverdagen som kunnskapsbase for kritiske hendelser

 • En krise kommer alltid uventet.
 • En godt systematisert håndtering av både nye tanker og avvik setter oss bedre i stand til å håndtere den store påkjenningen, hvis den en gang skjer.
 • I dette foredraget brukes både elementer fra krisepsykologi, og erfaringer fra arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
Reidar Hjermann foredrag

Sjef og forelder. Hvordan lykkes i begge roller

 • En leder kan også være en forsørger.
 • Dessuten er det en del av de samme knepene man skal bruke for å drive en virksomhet, som en må bruke for å få hverdagen til å gå rundt med familien.
 • Stikkord: Lytte, lære, veilede, bestemme.
Reidar Hjermann foredrag

Politisk påvirkningsarbeid i saker som handler om barn

 • De som jobber innenfor humaniora har sjelden lært hvordan den store kunnskapen de besitter skal komme beslutningsfatterne til gode.
 • Det gjør at maktens korridorer ofte befolkes av folk som har andre ting på agendaen.
 • Våre folkevalgte trenger råd fra eksperter på barn.
 • I dette foredraget viser vi hvordan det kan gjøres.

Referanser

"Dette var bare helt supert. Reidar Hermann fikk deltakerne til å være aktivt med i foredraget. Alle var superfornøyd."

Torhild Nesvåg, Seksjonsleder

Fagforbundet, Rogaland fylkeskommune
Uforpliktende forespørsel på Reidar Hjermann

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Reidar Hjermann
Reidar Hjermann

4.5 ut av 5 stjerner

"Dette var bare helt supert. Reidar Hermann fikk deltakerne til å være aktivt med i foredraget. Alle var superfornøyd."

Torhild Nesvåg, Seksjonsleder - Fagforbundet, Rogaland fylkeskommune Vis alle referanser

Foredragsemner med Reidar Hjermann