Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter

Våre foredragsholdere er også tilgjengelig for digitale oppdrag. Ta kontakt med oss for å få vite mer.

profile-cover-generic-06

Tankevekkeren bak Medarbeiderkoden, Medarbeidersamtalen 2.0 og KulturKoden

Rune_Semundseth

Rune Semundseth

Tankevekker og forfatter som hjelper arbeidsplasser med å skape en sterk og bevisst kultur.

Forespør enkelt om pris og dato

4.75 ut av 5 stjerner

"Runes måte å gi av seg selv, dele erfaringer, lære oss metoder for å nå sine mål, teknikker som snur negative situasjoner til en positiv erfaring, samt sterke historier, var utrolig virkningsfull. Medlemmene uttrykte sterkt etter forelesningen at dette var lærerikt, og at de verdsatte verdifulle metoder de ville bruke i fremtiden."

Else Becher, Supervisor - Lederne Vis alle referanser

Et foredrag med Rune Semundseth gir deg:

 • Verdifulle metoder og teknikker.
 • Lærerikt budskap som vil gjøre det mulig å skape varige positive endringer.
 • Nytt lys kastet på arbeidskultur og medarbeiderskap, levert med stort engasjement og glimt i øyet.
Uforpliktende forespørsel på Rune Semundseth

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
About icon

Om Rune

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

Rune Semundseth holder foredrag som vil gir deg redskapene til å kommunisere bedre, samarbeide bedre og å bli en bedre medarbeider.

Et foredrag med Rune Semundseth gir deg:

 • Verdifulle metoder og teknikker.
 • Lærerikt budskap som vil gjøre det mulig å skape varige positive endringer.
 • Nytt lys kastet på arbeidskultur og medarbeiderskap, levert med stort engasjement og glimt i øyet.

Rune Semundseth har en Master in Marketing Science, og har startet flere selskaper. Han har blant annet bakgrunn fra Software Innovation, Ciber, SiO og Innovasjon Norge.

I en engasjerende tone holder Rune Semundseth foredrag som hjelper arbeidsplasser med å skape effektive rutiner og gode arbeidskulturer. Han kaster et nytt og unikt lys på temaer som medarbeiderskap, kultur og samarbeid. Ved hjelp av storytelling og forankring i teori får du konkrete teknikker du kan ta med deg videre for å skape varig endring i din bedrift.

Ved siden av en omfattende foredragsvirksomhet er han forfatter av en rekke bøker om medarbeiderskap, markedsføring og medarbeidersamtaler. Han er også initiativtaker/medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa».

I 1996 startet han selskapet Webcom der han var daglig leder og produktutvikler. I 1999 solgte han WebCom til Software Innovation. Rune er i dag daglig leder og Tankevekker i Businessmastering AS.

Rune står også bak stiftelsen JAZZAID som er en årlig veldighetskonsert, hvert år siden 2003.

Rune Semundseth foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

Vis foredrag med Rune Semundseth

  Rune Semundseth foredrag

  KULTURKODEN

  Hva er det som bidrar til sunne, smarte og sterke kulturer? Hvordan kan tydelige strategier og kulturer bidra til at ledere og medarbeidere gjør det som skaper gode resultater for både ansatte, eiere og samfunn? Det starter med bevissthet, så fortsetter det med handling! Fra tanke til ord og fra ord til handling.

  Alle bidrar til kulturen, bevisst eller ubevisst, hver eneste dag. Vi må forstå at kulturen der du jobber er en konsekvens av hver enkelt ansatt sin atferd. Respekt for og forståelse av enkeltindividets historikk, verdier, talenter og motivasjonsfaktorer er nøkkelen til sterke, smarte, endringsvillige og sunne kulturer.

  Norske ledere trenger praktiske metoder og knagger, samt konkrete eksempler og erfaringer fra virkeligheten. Når alle involverte skjønner at kulturen påvirkes hver dag av hver eneste person, er det viktig at både ledere og medarbeidere kan forstå hvilke kulturelementer – synlige og usynlige – som påvirke oss og den kulturen vi skaper sammen.

  Hvis vi kan forenkle og si at «kultur er slik vi gjør ting og tang hos oss», er det viktig at hver og en får bevisstgjort hvilke innsatsfaktorer vi kan ta tak i for å skape en sterk kultur, den kulturen vi ønsker oss.

  Dette 1-dags-kurset, eller 1-2 timers foredraget, er rettet til:

  • Deg som har jobbet som leder i mange år og som trenger å fornye og bli inspirert
  • Deg som lurer på hvilke knagger og metoder som kan belyse og videreutvikle en sterk kultur, en bevisst og konsistent kultur
  • Deg som kommer inn som ny leder i en virksomhet du ikke kjenner, eller for deg som bare har lyst til å bidra til å skape et bedre miljø på arbeidsplassen.
  • Deg som har rykket opp i lederstilling i et miljø du kjenner godt som arbeidstaker og selv vært med på å lage kulturen til – som du nå kanskje ser bør endres og forbedres
  • Deg som reagerer på ulike skyggesider eller uønskede sider ved egen kultur, eksempelvis: trakassering eller hersketeknikker, ukontrollert sinne og utskjelling som skaper redsel og frykt, skjulte maktstrukturer (skyggeledelse), utfordringer med lederen eller medarbeideren som har vært der i 15 år, som kan alt og vet alt og som ikke lenger ser sin egen innvirkning på miljøet og uheldige «klikker» og grupperinger (sub-kulturer).

  Bestill Rune Semundseth som kursholder en hel dag eller som foredragsholder (samme pris) og du vil lære hva som skaper den sterke og bevisste kulturen som du ønsker deg.

  Rune Semundseth foredrag

  Medarbeiderkoden

  • Medarbeiderkoden handler om å lykkes på tre nivåer: plattformen, vekstsonen og den gode dialogen.
  • Medarbeiderskap – hva, hvorfor og hvordan?
  • Utfordringer og handlingsrom som leder oss til vekstsonen!
  • Hvordan kan ledere og medarbeidere i fellesskap øke samarbeid og effektivitet?
  • Kilder til økt innsikt
  • Medarbeiderkoden er et helt nytt konsept som setter medarbeiderskap i nye perspektiver og byr på ny innsikt
  • Boken Medarbeiderkoden er den mestselgende boken om Medarbeideskap i Norge de siste 2 årene

  Rune Semundseth foredrag

  MEDARBEIDERSAMTALEN 2.0

  Har medarbeidersamtalen blitt et pliktløp som du ikke gleder deg til, eller som gir lite mening? Da er det på tide å implementere endringer som utnytter potensialet i samtalen. Verktøyet «Medarbeidersamtalen 2.0» gir deg løsningen!

  Hvordan gå fra pliktløp og dårlig samvittighet til meningsfulle samtaler som ansvarliggjør, myndiggjør og modiggjør medarbeideren? Hva skal til for at både leder og medarbeider gleder seg til denne viktige samtalen? Når man først skal sette av tid for å gjennomføre medarbeidersamtale med alle ansatte, hvorfor ikke benytte et opplegg som sikrer at ledelsens strategi og verdier implementeres hos hver enkelt, og at medarbeider er motivert for videre vekst/utvikling?

  Stikkord er smart involvering (10 spørsmål), gående MAT-prat, tilpasset ledelse, flytsonemodellen, aktiv lytting og coachende spørsmål samt moderne metoder for oppfølging.

  • Få konkrete verktøy og teknikker som bidrar til bedre forberedelser, gjennomføring og oppfølging
  • Aldri mer et pliktløp og umotiverte medarbeidere – bruk metodene og de smarte verktøyene til å gi dine ansatte meningsfulle, klare og målbare arbeidsoppgaver
  • Bruk medarbeidersamtalen til å operasjonalisere og forankre strategien hos hver enkelt medarbeider
  • Skap en arena for løpende læring og feedback på din arbeidsplass

  Rune Semundseth foredrag

  Virksomhetskultur og menneskesyn

  • Cultura betyr å dyrke, hva slags kultur ønsker vi og hvordan kan denne påvirkes?
  • Hva betyr det for en virksomhet at hver eneste en er ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid?
  • Hva bidrar til læring og yrkesstolthet?
  • Hva er linken mellom arbeidsglede og livsglede?
  • Hva slags menneskesyn er det rådende?
  • Hva er sammenhengen mellom kultur, kompetanse, etterrettelighet og tillit? Hva har tillit med effektivitet å gjøre?
  • Hva slags dialog stimulerer lyst og utviklingstrang?

  Rune Semundseth foredrag

  Samarbeid og samskapning

  • Hvordan skape fantastiske resultater i begeistring, glød og motivasjon?
  • Hva er forskjellen på team og gruppe?
  • Hvordan skape god psykologisk trygghet?
  • Hva er det som inspirerer og bidrar til godt lagspill?
  • Hvordan utfordre den enkelte i endringsarbeidet?
  • Teknikker og metoder for ansvarliggjøring og myndiggjøring i teamet.

  Rune Semundseth foredrag

  Mening og mestring i jobblivet!

  • Stolthet og verdigrunnlag: Hvorfor går vi på jobb?
  • Hva er forskjellen på indre og ytre motivasjon? Hvorfor trenger vi begge?
  • Hva motiverer oss når det gjelder samfunnsansvar og det store bildet?
  • Metoder og tiltak som bidrar til at vi blir stolte av vår virksomhet.
  • Visjoner, verdier og virksomhetsideologi.
  • Hvor er jeg som individ i dette arbeidet?

  Rune Semundseth foredrag

  Den gode dialogen: Kraftfulle spørsmål og aktiv lytting

  • Hvordan skape god dialog?
  • Knytning mellom dialog og innovasjon/kreativitet
  • Tilstedeværelse, interesse/nysgjerrighet og med-ansvarlighet (accountability).
  • Hvordan designe gjensidig berikende allianser?

Referanser

"Hei Rune! La meg få takke for et meget godt forberedt og gjennomført innlegg på vårt allmøte den 19. mai med ”aktivt medarbeiderskap” på dagsordenen. Du traff forsamlingen meget bra, og ditt engasjement smittet helt tydelig over på deltakerne. Din innfallsvinkel til stoffet gav virkelig inspirasjon til refleksjon og ettertanke omkring den enkeltes ansvar for – og bidrag til – autonomi, arbeidsglede, mening og mestring. Det ble rett og slett et allmøte litt utenom det vanlige, i aller beste forstand!"

Stein Vargeid, Seniorrådgiver Stortingets personalseksjon

Stortinget

"Vi har hatt gleden av å høre foredrag av Rune Semundseth i barnehagen vår. Det blir faktisk feil å skrive at vi har HØRT et foredrag, for dette foredraget OPPLEVES. Rune Semundseth står ikke foran en forsamling og snakker om medarbeiderskap og dialog. Han HAR dialog. Han GIR tilbakemeldinger. Han VISER med hele seg og sitt engasjement hva han sier. Forsamlingen blir inkludert og medvirkende. Han lever budskapet sitt."

Helene Støren Fredriksen, Daglig leder

Menighetsbarnehagen i Trøgstad

"Rune Semundseth satte 'All time high' med score 6,83 av 7.0 mulige – med sitt engasjerende og spennende foredrag om Medarbeiderkoden i regi av Lederforum Follo. Rune tok rommet med storm og fortalte historier på en måte som gjorde at vi fikk 100% attention, så her så ingen på klokka! Rune begeistrer og har en fortellerteknikk som er unik, hvor alvor og latter går hånd i hånd. Han er en mester i å bruke sine egne opplevelser i hverdagen som metaforer i sin argumentasjon."

Rune Hansen, Daglig leder

Linkt AS

"Hei Rune, Jeg har lenge tenkt på at jeg skulle sende deg en mail og takke for et utrolig inspirerende foredrag på Gautefall 18 sept. Jeg har i forbindelse med jobb vært med på flere liknende foredrag, men DU kunne virkelig formidle budskapet. Aldri før har jeg møtt noen som inspirerer meg slik som du gjør, og jeg er full av beundring over den du er som person og det du formidler via jobben din. Du er mitt forbilde! Tusen takk Rune for at du åpnet øynene mine."

Ellen Katrine Graff

Sergel Norge AS

"Vi brukte Rune på vårt årlige Kick Off for 250 ansatte. Dette er den viktigste møteplassen for alle ansatte i Software Innovation. Rune klarte å engasjere på en strålende måte. Han gjorde det ved å sette seg grundig inn i våre målsetninger og verdier, og tilpasset foredraget til det. På den måten ble dette noe mer enn et vanlig inspirasjonsforedrag. det ble også en samling konkrete refleksjoner som hver enkelt tok med seg tilbake i hverdagen, noe som har gitt konkrete effekter. Vi engasjerer gjerne Rune igjen!"

Torstein Harildstad

CEO Software Innovation

Veldig bra! Jordnært og troverdig med fokus på de tingene som er viktig ifht. tema medarbeiderskap. En god balanse mellom hva som er leders ansvar og den enkelte medarbeider sitt ansvar.

Ole Petter Gravningen, Avdelingsdirektør

NAV

"Hei Rune! Tusen hjertelig takk for et glimrende/strålende foredrag på Bøseter! Det satt utrolig godt i transistorlokket. Som du sikkert registrerte både under og etter foredraget ble dette mottatt både med stor entusiasme/interesse, ydmykhet, humor og alvor. Flere satt med en klump i halsen når du fortalte historien om Tommy. Veldig flott at du også skrøt av forsamlingen under vår aktivitet med sidemannen og ikke minst brukte litt av Andreas sitt innhold; denne røde tråden vet du. Folket har rost seminaret opp i skyene og selv de mest kritiske (ikke negativ) har overøst oss med lovord og dette bidro også du sterkt i. Folket har takket meg både i går og i dag for at vi klarte å få tak i deg! Så dette er vel ikke siste gang vi anmoder om din støtte!"

Lars Erichsen

Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO)

"Hei Rune. Har lyst til å formidle en spontan følelse etter dagens samling i Fredrikstad. Vi hadde en god diskusjon i etterkant av dine to timer, samtlige ga uttrykk for at medarbeider-samtale systematikken som de fikk innblikk i var noe de hadde ventet på lenge. Dette ga dem lyst til å virkelig prøve ut dette verktøyet snarest mulig. Jeg måtte nesten holde dem tilbake fordi de ville komme i gang allerede nå før sommeren. Har sjelden fått en så spontan, positiv respons på et enkelt tema. Du har en stor del av æren for at starten på dette nye ble så positiv, takk for ditt engasjement, din kompetanse og din smittende iver."

Arne Sletholt, adm direktør

Amedia Distribusjon

"Forelesningen med Rune Semundseth på medlemsmøte til fagforeningen Lederne, avd. Drammen ble en stor suksess. Det var uvanlig mange medlemmer som hadde meldt seg på for å lære metoder og teknikker for å bruke i relasjoner til medarbeidere i sin rolle som leder. Runes måte å gi av seg selv, dele erfaringer, lære oss metoder for å nå sine mål, teknikker som snur negative situasjoner til en positiv erfaring, samt sterke historier, var utrolig virkningsfull. Medlemmene uttrykte sterkt etter forelesningen at dette var lærerikt, og at de verdsatte verdifulle metoder de ville bruke i fremtiden. Tusen takk Rune for en flott reise!"

Else Becher, Supervisor

Lederne

"Hei Rune, Takk for et meget inspirerende og lærerikt foredrag på fredagens lunsjmøte. Næringsforeningen satte stor pris på måten du gjennomførte foredraget på, innfallsvinkelen og din entusiastiske væremåte, og vi har også mottatt mange positive tilbakemeldinger fra deltagerne. Et kjempemøte med bare flotte tilbakemeldinger! Det var gøy, og virkelig noe vi kan jobbe videre med. Kanskje vi kan ta en oppfølging til høsten? Skal sende dette ut til deltakerne – og tror faktisk at samtlige har skrevet og etterspurt presentasjonen din. Den siste nå i dag."

Anne May Hundeide, Konferanseansvarlig

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

"Hei Rune! Snittet hittil på de tilbakemeldingene jeg har fått er (skala 1-10) på 9,3! Jeg er virkelig imponert over at du klarte å være så tydelig, inspirerende og morsom – samtidig som du så hver enkelt! I tillegg til den faglige biten tror jeg du berørte oss alle og skapte et fellesskap blant lederne som vi skal ta med oss videre."

Maria Ulla, HR-direktør

SG Finans

«Vi synes foredraget til Rune var veldig bra og inspirerende. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger også fra deltagerne på seminaret.»

Marit Kolle, Avdelingsleder

Mattilsynet

«Vil bare takk for et flott foredrag og Innlegg fra Rune Semundseth. Det var virkelig bra. Han engasjerte oss alle og det var både «gåsehud og tårer i øyekroken» i forsamlingen av hans sterke fortellinger. Rune fikk mange godord i etterkant og det var vel fortjent!»

Kirsti E. Armann, Daglig leder

Revisorgruppen AS

Vi opplevde at han hadde forberedt seg godt og tok tak i det vi hadde bedt om. Var engasjerende, inspirerende og direkte.

Lisbeth Tyssø

Nortura
Uforpliktende forespørsel på Rune Semundseth

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Rune Semundseth
Rune Semundseth

4.75 ut av 5 stjerner

"Runes måte å gi av seg selv, dele erfaringer, lære oss metoder for å nå sine mål, teknikker som snur negative situasjoner til en positiv erfaring, samt sterke historier, var utrolig virkningsfull. Medlemmene uttrykte sterkt etter forelesningen at dette var lærerikt, og at de verdsatte verdifulle metoder de ville bruke i fremtiden."

Else Becher, Supervisor - Lederne Vis alle referanser

Foredragsemner med Rune Semundseth