Lasting innhold ...

Rune_Semundseth

Rune Semundseth

En usedvanlig inspirerende og tankevekkende taler som hjelper deg til bedre samarbeid og medarbeiderskap

Rune Semundseth holder foredrag som er sterkt aktiviserende og gjør deltakerne i stand til å tenke gjennom egne forbedringsmuligheter og til å ta bevisste og fordelaktige valg!  Du får garantert en opplevelse som både er engasjerende, begeistrende, motiverende og tankevekkende.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Rune Semundseth har en Master in Marketing Science, og har startet flere selskaper. Han har blant annet bakgrunn fra Software Innovation, Ciber, SiO og Innovasjon Norge.

Han startet i 1996 selskapet Webcom der han var daglig leder og produktutvikler. I 1999 solgte han WebCom til Software Innovation. Rune er i dag daglig leder og Tankevekker i businessmastering AS.

Ved siden av en omfattende foredragsvirksomhet er han forfatter av en rekke bøker.

Rune står også bak stiftelsen JAZZAID som er en årlig veldighetskonsert, hvert år siden 2003.

Rune Semundseth foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

 

Les vårt intervju med Rune her

  Rune Semundseth foredrag

  Medarbeiderkoden

  • Medarbeiderkoden handler om å lykkes på tre nivåer: plattformen, vekstsonen og den gode dialogen.
  • Medarbeiderskap – hva, hvorfor og hvordan?
  • Utfordringer og handlingsrom som leder oss til vekstsonen!
  • Hvordan kan ledere og medarbeidere i fellesskap øke samarbeid og effektivitet?
  • Kilder til økt innsikt

   

  Rune Semundseth foredrag

  Virksomhetskultur og menneskesyn

  • Cultura betyr å dyrke, hva slags kultur ønsker vi og hvordan kan denne påvirkes?
  • Hva betyr det for en virksomhet at hver eneste en er ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid?
  • Hva bidrar til læring og yrkesstolthet?
  • Hva er linken mellom arbeidsglede og livsglede?
  • Hva slags menneskesyn er det rådende?
  • Hva er sammenhengen mellom kultur, kompetanse, etterrettelighet og tillit? Hva har tillit med effektivitet å gjøre?
  • Hva slags dialog stimulerer lyst og utviklingstrang?

   

  Rune Semundseth foredrag

  Samarbeid og samskapning

  • Hvordan skape fantastiske resultater i begeistring, glød og motivasjon?
  • Hva er forskjellen på team og gruppe?
  • Hvordan skape god psykologisk trygghet?
  • Hva er det som inspirerer og bidrar til godt lagspill?
  • Hvordan utfordre den enkelte i endringsarbeidet?
  • Teknikker og metoder for ansvarliggjøring og myndiggjøring i teamet.

   

  Rune Semundseth foredrag

  Mening og mestring i jobblivet!

  • Stolthet og verdigrunnlag: Hvorfor går vi på jobb?
  • Hva er forskjellen på indre og ytre motivasjon? Hvorfor trenger vi begge?
  • Hva motiverer oss når det gjelder samfunnsansvar og det store bildet?
  • Metoder og tiltak som bidrar til at vi blir stolte av vår virksomhet.
  • Visjoner, verdier og virksomhetsideologi.
  • Hvor er jeg som individ i dette arbeidet?

   

  Rune Semundseth foredrag

  Den gode dialogen: Kraftfulle spørsmål og aktiv lytting

  • Hvordan skape god dialog?
  • Knytning mellom dialog og innovasjon/kreativitet
  • Tilstedeværelse, interesse/nysgjerrighet og med-ansvarlighet (accountability).
  • Hvordan designe gjensidig berikende allianser?
Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Rune Semundseth

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Rune Semundseth