Lasting innhold ...

Ståle Økland

Ståle Økland

EN AV LANDETS MEST BENYTTEDE FREMTIDSEKSPERTER OM TRENDER, LEDELSE, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Ståle Økland foredrag handler om trender, ledelse og innovasjon. Han klarer kunststykket å forklare viktige fremtidsspørsmål på en enkel, forståelig og underholdende måte.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Ståle Økland foredrag tar opp fremtidsrelaterte temaer: Hvor går samfunnstrendene? Hva kjennetegner morgendagens bedrifter og organisasjoner? Hva skal til for å skape et godt arbeidsmiljø og lojale kunder? Og hva kan vi forvente av teknologi, handel og forbrukerne?

Ståle Økland foredrag er svært ettertraktet. Han har holdt foredrag på noen av verdens mest prestisjefulle innovasjonskonferanser, men også for små private bedrifter og offentlige etater som trenger å se fremover, og som trenger faglig påfyll.

Ståle klarer å formidle kompliserte temaer på en enkel, forståelig og underholdende måte. Han har skrevet flere bøker, blant annet om økonomi, ledelse og byutvikling.

Ståle Økland foredrag kan holdes på norsk, engelsk og tysk.

  Ståle Økland foredrag

  LEDELSE OG ARBEIDSMILJØ I EN DIGITAL OG GLOBAL TID

  Norge er i omstilling. I tråd med den teknologiske utviklingen endrer vi våre liv. Ny teknologi og roboter endrer måten vi produserer på. Førerløse biler og båter endrer transport og logistikk. Delingsøkonomien endrer måten vi handler på, og gentesting endrer helsen vår.

  Men også i fremtiden vil vi ha menneskelige behov. Vi vil ha behov for å være sammen, vise empati og være kreative.

   

  Ståle Økland foredrag

  BYUTVIKLING OG STEDSUTVIKLING I EN NY TID

  Stadig flere mennesker flytter til byer. Hva må til for å lykkes med en god utvikling?

  Ståle mener handel og arbeidsplasser er det aller viktigste. Det handler også om å skape attraktive uterom, gode møteplasser og trivelig handel.

  I sitt foredrag viser Ståle til mange interessante steder i inn- og utland som har lykkes. Han kommer med gode råd som mange kan lære av.

  Dette foredraget passer både for byer, bygder og kommuner.

   

  Ståle Økland foredrag

  DELINGSØKONOMI

  Delingsøkonomien endrer næringslivet, og stadig nye konsepter popper opp.

  Hvor ligger delingsøkonomiens styrke og svakheter? Hva kan tradisjonelle foretak lære, og finnes det elementer i delingsøkonomien de kan utnytte for å oppnå suksess? Hva kan vi forvente oss i fremtiden? Dette foredraget prøver å gi deg svaret på disse spørsmålene.

   

  Ståle Økland foredrag

  NORGE I OMSTILLING OG UTVIKLING

  Norge er i omstilling. Vi går fra olje til grønn energi, vi går fra produksjonsøkonomi til digital økonomi og det satses på ny kunnskap og ny kompetanse innen nye næringer. Bedrifter, byer, regioner, organisasjoner og det offentlige ruster seg for en ny tid.

  Hvordan endrer dette oss som mennesker, hvor ligger forretningsmulighetene og risikoen? Og hva blir viktig for å lykkes i fremtiden?

  Trender, innovasjon og utvikling er viktige stikkord i dette foredraget.

   

  Ståle Økland foredrag

  FREMTIDENS TEKNOLOGI

  Hvordan vil ny teknologi endre oss som mennesker, våre arbeidsplasser og organisasjoner?

  Ståle har studert teknologien som både skaper muligheter og trusler.

  Hvilken type teknologi vil vi foretrekke? Hva vil kjennetegne teknologien som lykkes? Verden blir aldri den samme.

  Bli med inn i et digitalt fremtidslandskap.

   

  Ståle Økland foredrag

  ANDRE FOREDRAG AV STÅLE ØKLAND:

  Hvor går samfunnstrendene?

  Hva kjennetegner fremtidens vinnerbedrifter?

  Fremtidens teknologitrender.

  Fremtidens byer. Hvor går trendene?

  Fremtidens handel. Muligheter og utfordringer.

  Trender innen detaljhandel.

  Kundelojalitet i fremtiden. Hvordan skaper man kundelojalitet i en verden som er i stadig endring?

Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Ståle Økland

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Ståle Økland