Lasting innhold ...

Steinar Hoel Korsmo

Steinar Hoel Korsmo

En av verdens fremste pitch-trenere og foredragsholdere for innovasjon og gründerskap med erfaring fra 40+ land.

Steinar Hoel Korsmo er seriegründer med omfattende erfaring fra egen etablering av start-ups, og har også trent 2000+ start-ups til å presentere for investorer. Han har etablert og utviklet Seed Forum til å bli en global organisasjon innen innovasjon som et «eksportprodukt» fra Norge. Han har personlig ledet og holdt foredrag for 600+ konferanser siden 2002.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

«Det største problemet i innovasjon er at nesten ingen skaper nok omsetning de første 3 årene til å investere i egen vekst. Derfor må nesten alle ha investering for å bli en vekstbedrift». Med dette som motto er Steinar Hoel Korsmo en ledende foredragsholder i innovasjons-Norge og andre land.

Korsmo har meget høy faglig styrke og innsikt for investor pitch-treninger og er samtidig en energisk motivator for gründerskap. I tillegg har han høy unik kompetanse fra etablering av internasjonal virksomhet, og innehar et av verdens største nettverk innen innovasjon og tidlig-fase investering.

Korsmo er en foredragsholder med høy energi som skaper høy motivasjon for nytenking og innovasjon. Han er kjent for å bruke mange praktiske eksempler basert på egne erfaringer i foredragene. Dette gjør foredragene livlige, jordnære og innholdet blir praktisk orientert i tillegg til at god bruk av interaktivitet gir et engasjert publikum.

Forefagene holdes både på norsk og engelsk.

  Steinar Hoel Korsmo foredrag

  Investor pitch-trening foredrag

  Dette er et 7 timers foredrag og trening for gründere som skaper høyt nivå av investor-readyness i løpet av maksimalt 1 dag! Deltakerne løftes på kort tid til et helt nytt faglig nivå og yte-evne med høy interaktivitet.

  Et foredrag med faglig nivå i verdensklasse som setter formater, enkle teknikker, mind-set og verdidrivere i fokus. Foredraget forutsetter en viss forberedelse fra deltakerne. Dette foredraget kan også gis i kort-versjon på 1,5 time uten forberedelse fra deltakerne og fortsatt med høyt faglig innhold og interaktivitet.

  Nettopp dette er suksess-konseptet som Steinar Hoel Korsmo har utviklet og som han er mest kjent for. Dette foredraget inngår som en del av Seed Forum-programmet.

   

  Steinar Hoel Korsmo foredrag

  Salgs pitch-trening foredrag

  Dette er et 3 timers motivasjonsforedrag for selgere og salgsledelse. Foredraget gir innsikt i enkel salgsteknikk, og skaper som regel et nytt faglig nivå hos selgere med søkelys på salgsdrivere og fremdrift i salget. Det er høy interaktivitet med deltakerne.

   

  Steinar Hoel Korsmo foredrag

  Motivasjonsforedrag for pitching og «public speaking»

  Mange er redd for å tale offentlig eller vil forbedre evnen til dette. Dette 1.5 timers foredraget er for bedriftsledere, selgere, politikere og andre og viser enkle formater og teknikker for å bli en bedre offentlig taler. Foredraget er også svært motiverende og har høy interaktivitet med deltakerne.

   

  Steinar Hoel Korsmo foredrag

  Motivasjonsforedrag for å skape innovasjon og gründerskap

  Dette foredraget er rettet mot nytekning og innovasjon og kan skreddersys for start-ups, aktører i innovasjonssystemet, etablerte bedrifter og offentlige etater. Foredraget virker best for organisasjoner og gründere til å skape innovasjon, spinn-offs og vekst.

  Foredraget setter søkelys på teknikker for egen motivasjon i å skape innovasjon eller å bli gründer. Foredraget kan skreddersys etter behov fra kunden.

   

  Steinar Hoel Korsmo foredrag

  Faglig foredrag om etablering av innovasjonssystemer

  Steinar Hoel Korsmo har ledende kompetanse for etablering av lokale og nasjonale innovasjonssystemer basert på egen erfaring både i etablerte markeder og i utviklingsland.

  Dette foredraget på 1,5 time setter søkelys på de sosiale og kulturelle perspektivene ut over den såkalte «triple helix-modellen». Foredraget er viktig for bedrifter, aktører i innovasjonssystemet og offentlige etater som vil forstå og utvikle sin rolle i samfunnet.

   

  Steinar Hoel Korsmo foredrag

  Faglig foredrag om internasjonalisering

  Internasjonalisering av bedrifter og investeringer fra internasjonale investorer henger sammen. Dette belyses i et 1,5 times foredrag om det pågående globale paradigmeskiftet for internasjonalisering av bedrifter. Foredraget kan skreddersys etter behov fra kunden.

   

  Steinar Hoel Korsmo foredrag

  Faglig foredrag om å skape innovasjon i utviklingsland

  Utviklingshjelpen gjennomgår et paradigmeskift hvor innovasjon og entreprenørskap er blitt en viktig del av bilateral bistand. Korsmo har unik kompetanse som leder av store internasjonale bilaterale prosjekter innenfor innovasjon for flere land, blant annet som største operatør for det norske Utenriksdepartementet i Ukraina i 4 år.

  Dette belyses i et 1,5 timers foredrag som kan skreddersys etter behov fra kunden. Foredraget egnet seg for offentlige etater, organisasjoner og bedrifter som arbeider i utviklingsland.

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Steinar Hoel Korsmo