Lasting innhold ...

Bianca-Simonsen

Unn deg selv det beste, slik at du kan være ditt beste «jeg» for andre – Bianca Simonsen

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag? Hovedbudskapet i alle mine foredrag er som en tre retters middag. Forretten har ingredienser som gir en smak av at vi mennesker tåler, får til og kan mer enn vi tror. Hovedretten inneholder ofte den litt utfordrende men spennende smaken «Hvem lar du andre bli i møte med deg?», […]

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag?

Hovedbudskapet i alle mine foredrag er som en tre retters middag. Forretten har ingredienser som gir en smak av at vi mennesker tåler, får til og kan mer enn vi tror. Hovedretten inneholder ofte den litt utfordrende men spennende smaken «Hvem lar du andre bli i møte med deg?», med hovedingredienser som kommunikasjon og relasjonskompetanse. Desserten er en sursøt variant med smaken av sunn egoisme, og viktigheten av å ta vare på seg selv som den viktigeste ressursen.

 

Hva skiller ditt foredrag fra andre om samme tema?

Det som skiller meg fra andre er jo rett og slett at ingen er som meg! Vi som er foredragsholdere er alle historiefortellere, og stemmen, kraften, engasjementet og energien gjør oss alle unike. Jeg elsker jobben min, det skiller meg fra mange andre!

 

Hva ønsker du at publikum skal sitte igjen med etter å ha hørt et foredrag av deg?

Hører du et foredrag med meg, ønsker jeg at du går ut og er mer modig! At du gjør mitt mantra til ditt i de små og viktige hverdagslige valgene! Helt praktisk vil du da velge å «Unne deg selv det beste, slik at du kan være ditt beste jeg for andre!»

 

Hvem henvender foredraget seg til?

Mine foredrag henvender seg til alle mennesker som tror på at kunnskap og åpenhet gir muligheter for nye valg!

 

Kan du beskrive deg selv som foredragsholder med tre ord?

Det er lett: energisk, modig og ekte!

 

Hva får du personlig ut av å være foredragsholder?

Det er mange personlige goder ved det å være foredragsholder. Først og fremst alle relasjonene jeg har fått gjennom jobben. Alle menneskemøtene, og det å få oppleve bedrifter/organisasjoner som investerer- og tar vare på de ansatte ved å gi dem gode opplevelser i felleskap. Som de både kan ta med seg tilbake på jobben, men også privat.  Dessuten blir jeg også mer modig privat av jobben som foredragsholder!

 

Hva inspirer og/eller motiverer deg?

Den som inspirere og motiverer meg er å møte folk som er seg selv og ser muligheter der andre ser begrensinger. Det gjør meg utrolig inspirert og takknemlig!

 

Hvordan forbereder du deg til et foredrag?

Forberedelser er ekstremt viktig for meg. Athenas har lang erfaring i det å knytte meg som foredragsholder til rett type kunde og arrangement. Det gjør det enkelt for meg å vite hvem jeg skal snakke til. Det å ha avklart forventninger og ha gjort meg tydelige tanker om hva de skal sitte igjen med når jeg går av scenen bruker jeg mye tid på. Jeg passer på å være uthvilt og tilstede mentalt når jeg går på scenen. Det er viktig at de møter den beste utgaven av meg – det er det som er å være forberedt for meg!

 

Hva er bakgrunnen for at du holder foredrag om kjærlighet og ærlighet i barnehøyde?

Jeg er brennende opptatt av å gi voksne mer handlekraft i møte med barn og unge. Opptatt av at vi i mye større grad må vaksinere og forbedre ungene våre på livet! At vi må våge å snakke sant om hva livet består av på godt og vondt. Vi tror at vi gir ungene våre de beste forutsetninger for å tåle livet ved å skåne dem og pakke dem inn i bomull.

Ofte ligger frykten i det å si noe feil, eller å skremme dem. Unger tåler mer enn det vi tror, og barns fantasi er verre enn virkeligheten. Dessuten handler det mye om å gi de som jobber med unger og ungdom gode, enkle verktøy som de kan bruke i hverdagen. Jeg gir fagpersonen det de trenger i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Jeg har selv i mange år jobbet tett på barn og unge, og er utdannet barnevernspedagog. Men min største referanseramme på temaet er at jeg selv valgte å være modig med mine egne barn og fosterbarn da pappaen deres døde. Det handler om kommunikative ferdigheter, øvelse og troen på at alt er mulig.

 

Kan du kort si noe om hvordan vi kan gi det meningsløse mening?

Å gi det tilsynelatende meningsløse mening betyr for meg å innse at vi ikke kan styre alt som skjer oss, men at vi kan velge hva det skal gjøre eller bety for oss. Vi er selv ansvarlig for å fylle livet med mening, selv om livet virkelig kan være noen nummer for stort.

 

Har du noen spennende prosjekter om dagen, eller jobber du med et nytt foredrag?

Det skjer stadig spennende ting i mitt liv, kanskje fordi jeg ofte bare kaster meg ut i det. Akkurat nå jobber jeg med et nytt signaturforedrag som handler om hvordan vi bør styrke og gi ungene våre den robustheten som livet krever. Hvordan sette grenser for seg selv og ta bedre vare på seg selv og selvfølelsen. Ikke minst hvordan våge være seg selv mer!