Lasting innhold ...

Espen-Simonsen

Motivasjon er en ferskvare – Espen Simonsen

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag? Jeg holder en del forskjellige typer foredrag, men jeg vil nok si at det er et hovedbudskap. Fellesnevneren er styrken som ligger i at vi mennesker tar et ansvarlig perspektiv i situasjonene og relasjonene vi er en del av. Dette er like viktig på arbeidsplassen som på hjemmebane, og […]

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag?
Jeg holder en del forskjellige typer foredrag, men jeg vil nok si at det er et hovedbudskap. Fellesnevneren er styrken som ligger i at vi mennesker tar et ansvarlig perspektiv i situasjonene og relasjonene vi er en del av. Dette er like viktig på arbeidsplassen som på hjemmebane, og ikke minst i relasjonen til oss selv.

Hva skiller ditt foredrag fra andre om samme tema?
Jeg tror alle vi som foreleser om motivasjon og inspirasjon ofte snakker om mye de samme tingene. Selvfølgelig pakketert i vår egen personlige drakt. Jeg bruker min egen historie og erfaringer i mine foredrag, samtidig er jeg opptatt av å formidle på en enkel, humoristisk og folkelig måte som publikum lett kan kjenne seg igjen i.

Hva ønsker du at publikum skal sitte igjen med etter å ha hørt et foredrag av deg?
For meg er det viktig at publikum ikke bare opplever å høre en sterk historie, men at de også kan relatere budskapet til sin egen hverdag og sitt liv. Jeg ønsker å berøre, men også å berike og skape varig endring. Derfor lærer jeg alltid bort enkle verktøy og metoder for mer handlekraft.

Hvem henvender foredraget seg til?
Mine foredrag henvender seg til ALLE. Jeg skreddersyr alltid mine foredrag til målgruppen jeg skal snakke for. Men tematikken er like relevant om du er student, fostermor, toppleder i næringslivet, ansatt i en stor kjede, eller om du skal overleve på en øde øy.

Kan du beskrive deg selv som foredragsholder med tre ord?
Modig, energisk og folkelig

Hva får du personlig ut av å være foredragsholder?
Jeg får ekstremt mye ut av jobben min. Først og fremst vil jeg fremheve alle menneskemøtene, alle historiene jeg selv får høre og alt jeg lærer. Samtidig er det å få muligheten til å berike og berøre andre mennesker en gave. Jeg får stadig tilbakemeldinger fra folk som er takknemlige for åpenheten jeg har vist, at jeg har inspirert dem til handling, eller at de har satt pris på noe jeg har delt. Derfor er det å holde foredrag noe av det mest meningsfulle jeg opplever å kunne drive med.

Hva inspirer og/eller motiverer deg?
Først og fremst blir jeg inspirert av å se mestring, engasjement og glede. Jeg blir motivert av mennesker som våger å gå for drømmen sin, og gir gass! Skal jeg være helt ærlig blir jeg ganske motivert av alle de som sier at noe ikke går også.

Hvordan forbereder du deg til et foredrag?
Mine forberedelser starter alltid i den første dialogen med oppdragsgiver der jeg får masse verdifull informasjon om arrangementet/oppdraget og publikummet jeg skal snakke for. Noen dager før selve foredraget setter jeg meg ned og går igjennom hvilke poenger jeg ønsker å løfte frem og hvilke historier jeg vil fortelle. På selve dagen har jeg et sett med rutiner jeg alltid går igjennom. Også bruker jeg mine egne mentale verktøy for å sette meg i tilstand for å gå på scenen. Når det er sagt så er det sjelden foredraget blir nøyaktig slik jeg har sett det for meg, og det er jeg glad for. Jeg er opptatt av at foredraget skal være levende og også kunne tilpasses publikum underveis. Jeg ønsker ikke å levere foredrag på autopilot.

Hva er bakgrunnen for at du holder foredrag om motivasjon som ferskvare?
Bakgrunnen er enkelt og greit at motivasjon ikke er varig. Det er ikke engasjement, glede, arbeidslyst, eller energi heller, for å nevne noen av de andre tingene vi opplever at går over. Derfor må vi evne å fylle på, først og fremst oss selv, men også hverandre. Å lære seg det var for meg helt kritisk for i det hele tatt å få det bra igjen.

Kan du kort si noe om hva som karakteriserer hverdagsmagi?
Da kona mi døde av kreft bare 28 år gammel, og jeg ett år etterpå satt og skrev ferdig boka om vår historie sammen – så var det ikke diagnosen, operasjonene og selve dødsdagen det var vanskelig å skrive om. Det var de enkle hverdagslige tingene. Det er hverdagene det er flest av. Og det er i de små daglige valgene at magien ligger, både når vi ser tilbake og savner, men også når vi ser fremover og skal oppnå noe.