Lasting innhold ...

Karin Hjertaker

Mennesker er virksomhetens viktigste ressurs – Karin Hjertaker

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag? Mennesker er virksomhetens viktigste ressurs. Verdibasert, ansvarliggjørende kommunikasjon, gode arbeidsstrukturer og involverende arbeidsprosesser gjør at disse ressursene kan optimaliseres. Ansvarliggjør ansatte på at de alle er leverandører for et godt arbeidsmiljø. ”Det er også deg det kommer an på.”   Hvordan pleier publikum å reagere når du holder foredrag? […]

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag?

Mennesker er virksomhetens viktigste ressurs. Verdibasert, ansvarliggjørende kommunikasjon, gode arbeidsstrukturer og involverende arbeidsprosesser gjør at disse ressursene kan optimaliseres. Ansvarliggjør ansatte på at de alle er leverandører for et godt arbeidsmiljø. ”Det er også deg det kommer an på.”

 

Hvordan pleier publikum å reagere når du holder foredrag?

Sier ofte: Svært aktuelt. Spennende. Lærerikt. Setter ord på ”slik det er”.
Inspirerende. Behagelig fremstilling. Morsomt.

 

Hvordan forbereder du deg til et foredrag?

Samtaler med kunden/målgruppeanalyse. Finne hovedelementene i presentasjonen. Deretter støtteelementene og ”krydderet”.

 

Hva får du personlig ut av å være foredragsholder?

Lærer noe om ulike organisasjoner, ulike mennesker, og meg selv hver gang.

 

Hvor viktig er humor i dine foredrag?

Humor står helt sentralt både i kurs og foredrag; både planlagt gjennom eksempler, historier og bilder, og spontant i samspillet med deltakerne.

 

Har du noen høydepunkter fra din karriere som foredragsholder?

Hedersbevisninger i Confex: Årets inspirator, 2003; Årets hederspris, 2006; Årets motivator, 2009.
”Headhuntet” som foredragsholder på NHO-konferansen BegeistRinger, 2010, 3 -4000 deltakere på Brunstad konferansesenter.

 

På hvilken måte er dine foredrag unike?

Kombinasjonen av teoretisk forankring, praktiske eksempler og konkrete ferdigheter gjennom en enkel og kontaktskapende fremstiling.

 

Kan du beskrive deg selv som foredragsholder med tre ord?

Kontaktskapende. Inspirerende. Troverdig.

 

Kan du kort si noe om hva som karakteriserer et godt arbeidsmiljø?

Et miljø som de ansatte er stolt av å høre til i.
Et miljø der medarbeidernes psykologiske behov er dekket på en adekvat måte. (F. eks. behovene for mål/mening, struktur/forutsigbarhet, selvverd/positiv oppmerksomhet, valg/ansvar, tilhørighet, utfordringer/forandring og positiv innflytelse).