Lasting innhold ...

Intervju med Siri Abrahamsen

Der hvor det er mennesker er det muligheter – Siri Abrahamsen

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag? Hovedbudskapet i mine foredrag er at vi trenger hverandre. Relasjoner er det viktigste for et godt liv – og jeg gir vitaminer til robusthet og verktøy til å tåle ubehag. Empati, nysgjerrighet og mot er de viktigste ingrediensene for å bygge gode relasjoner.   Hva skiller ditt foredrag fra […]

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag?

Hovedbudskapet i mine foredrag er at vi trenger hverandre. Relasjoner er det viktigste for et godt liv – og jeg gir vitaminer til robusthet og verktøy til å tåle ubehag. Empati, nysgjerrighet og mot er de viktigste ingrediensene for å bygge gode relasjoner.

 

Hva skiller ditt foredrag fra andre om samme tema?

Jeg gjør teori veldig praktisk og nyttig. Jeg knytter på eksempler som publikum kan kjenne seg igjen i, og jeg tenker alltid på hvordan dette kan være nyttig for de som hører på. Hvordan kan det jeg sier faktisk gjøre en positiv forskjell, og hvordan kan jeg gi så konkrete verktøy at dette gir varig effekt, utover at det er inspirerende å høre på akkurat nå? Jeg gir veldig mye av meg selv – noe som skaper en åpenhet hos hver enkelt.

 

Hva ønsker du at publikum skal sitte igjen med etter å ha hørt et foredrag av deg?

De skal føle en enorm indre motivasjon til å ta ansvar for eget liv og være klar på hva de står for. De skal huske at foredraget gjorde dem robuste til å bli modigere og til å gi mer til folk rundt seg. Relasjoner er det aller viktigste for at vi skal ha et godt liv, og relasjonelle ferdigheter må trenes på som alt annet.

 

Hvem henvender foredragene dine seg til?

I og med at dette handler om bevissthet rundt oss selv og hvordan vi virker på andre, hvilken kultur vi bygger og hvordan vi vil ha det sammen er tematikken viktig for absolutt alle. Jeg skreddersyr som regel foredragene mine til kunden og deres hverdag, ønsker og behov. Det være seg alt fra finansverden til barnehager.

 

Kan du beskrive deg selv som foredragsholder med tre ord?

Ekte, praktisk og visjonær

 

Hva får du personlig ut av å være foredragsholder?

Jeg elsker å formidle et budskap jeg virkelig tror på. Responsen i salen er gull verdt og viktigst av alt – effekten det har på individ-, relasjon- og samfunnsplan på sikt. Jeg får stille spørsmål som får folk til å tenke nye tanker. Og så får jeg møtt mye mennesker, og sitter alltid igjen med en takknemlighet og ydmykhet over å få ha denne jobben.

 

Hva inspirerer og/eller motiverer deg?

Muligheten til å gjøre en positiv forskjell! At våre tanker og stemmer er viktige. At vi alle bare er folk, og at vi alle kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Jeg syns jeg har et ansvar til å gjøre så mye jeg kan for så mange som mulig.
Barn inspirerer meg – fordi de viser at vi mer eller mindre er født nysgjerrige, og gode på å bygge vennskap om vi har fått litt kjærlighet.
Noe annet er at jeg ikke tar noe for gitt. Hvert menneskemøte er en mulighet til å gi. Jeg aner heller ikke hvor mange dager og år jeg har på denne planeten, og jeg vil derfor leve mest mulig hver dag – på godt og vondt.

 

Hvordan forbereder du deg til et foredrag?

Jeg visualiserer hvem som sitter i salen og hvordan deres hverdag, behov og utfordringer er. Jeg småsnakker til dem i hodet mitt i forkant. Jeg bruker ikke noe manus, men jeg vet alltid hva det første og det siste jeg skal si er. Også rydder jeg alltid vesken. Jeg hører på sanger som får meg i rett stemning, jeg varmer opp – kroppen og stemmen – og så trenger jeg å være litt alene rett før jeg går på. Også smiler jeg stort for at jeg får gjøre det jeg elsker!

 

I foredragsbeskrivelsen din står det at du stiller spørsmål ved de sannhetene vi tar for gitt. Kan du si litt om hva dette er?

Veldig mange av oss har ubevisste tankemønster: Vi har et verdensbilde med hva som er sant/usant, hvilke mennesker som er ”suksessfulle”, hvem som er ”ressurssvake”, hva som er viktig og uviktig – vi mener mye om mange ting, som vi egentlig vet lite om. Vi går rundt i disse mønstrene og mange av oss forsterker våre egne sannheter ved å bare omgi oss med folk som mener det samme som oss. Dette gir et veldig ensidig perspektiv. Når vi ikke utfordrer oss selv og våre meninger begrenses også empatien vår. Vi skaper empati ved å ønske og prøve å forstå folkene rundt oss. Da må vi være åpne for at vi ikke eier sannheten og så trenger vi å trene nysgjerrigheten vår til å stille flere spørsmål og undre oss mer. Det er viktig å ta folk på alvor og forstå at vi ikke ser verden slik den er, men slik vi er.

 

Hva legger du i det å være en verdiskaper?

En verdiskaper er en som står for noe og bidrar til å skape noe positivt rundt seg. Poenget for meg er ikke å overføre mine verdier på noen, men jeg ønsker at folk skal bli bevisst sine egne verdier og hva de faktisk betyr i hvordan vi bruker våre ressurser som tid, energi og penger. Verdiene har ingen hensikt om de ikke blir brukt som et kompass. Hvordan vi tar beslutninger, hva vi sier ja og nei til, hvordan verdiene våre påvirker kalenderen vår…
En utfordring er tilskuereffekten som handler om at ”noen” må gjøre noe – at vi undervurderer alvorlighetsgrad når vi er mange som er tilskuere til noe urett som skjer, vi fordeler også skylden på alle som er vitne til urettferdige hendelser. Vi må bli bevisste våre flokkmentaliteter og tørre å stå for noe. Skape verdier ut i verden; det være hjemme, på jobb, skole, flyet, bussen, gata – der hvor det er mennesker er det muligheter!

 

Har du noen spennende prosjekter om dagen, eller jobber du med et nytt foredrag?

Jeg jobber med to nye bøker om dagen, en for barn og en for voksne. Jeg har også et hemmelig prosjekt.
Jeg har faktisk veldig mye på gang om dagen – det gjelde både formidling, konsulenttjenester og verktøy. Alt for å skape en verden med mer empati og mot – fordi vi trenger hverandre, og sammen er vi bedre!