Lasting innhold ...

Intervju med Svein Harald Røine

Modighet er menneskets viktigste egenskap – Svein Harald Røine

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag? Jeg blir ofte kalt Mr. Modig, og mitt hovedbudskap er at å være modig er menneskenes viktigste egenskap! Det er motet som skaper fremskritt for menneskeheten og for hvert enkelt individ; i jobb, privat, i endringsprosesser og når man har personlige kriser. Mot er en forutsetning for personlig utvikling […]

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag?

Jeg blir ofte kalt Mr. Modig, og mitt hovedbudskap er at å være modig er menneskenes viktigste egenskap! Det er motet som skaper fremskritt for menneskeheten og for hvert enkelt individ; i jobb, privat, i endringsprosesser og når man har personlige kriser. Mot er en forutsetning for personlig utvikling og for gode personlige relasjoner. Mot er også lederens viktigste kompetanse.
Mot muliggjør alt, og må til for å takle både motstand og motgang.

 

Hva skiller ditt foredrag fra andre om samme tema?

Jeg bruker ikke Powerpoint! Jeg forteller ikke, jeg visualiserer. Jeg gjenforteller ikke, jeg gjenopplever. Storytelling er mitt viktigste virkemiddel for å nå publikums hjerter. De blir tatt med på en følelsesmessig berg- og dalbane. Det er som et tivoli fylt av skrekkblandet fryd!

 

Hva ønsker du at publikum skal sitte igjen med etter å ha hørt et foredrag av deg?

Det viktigste er hva kunden vil at publikum skal sitte igjen med. Når jeg har tilpasset foredragene til kundens behov, ønsker jeg at publikum skal tenke: «Det var fantastisk!» Deretter: «Det har jeg ikke tenkt over før.» Til slutt skal de tenke: «Det vil jeg teste når jeg kommer på jobb eller hjem privat.»

 

Hvem henvender foredraget seg til?

Foredragene tilpasses de som sitter i salen, enten det er Jørgen Hattemaker eller Kong Salomon, medarbeidere eller ledere, gammel som ung.  Jeg er der for dem, ikke omvendt.

 

Kan du beskrive deg selv som foredragsholder med tre ord?

Forførende, levende og sårbar!

 

Hva får du personlig ut av å være foredragsholder?

Det er en gave å kunne se øynene til publikum stråle, se deres engasjement, se dem kose seg og underholdes, se at de reflekterer, undres og inspireres til å gå utenfor sin egen stagnasjonssone. Det aller beste er å høre i etterkant at temaet, historiene og figurene mine har blitt en snakkis internt og bidratt til en positiv endring.

 

Hva inspirerer og/eller motiverer deg?

Det å berøre mennesker mentalt og emosjonelt, slik at de blir inspirert til å trosse frykten, være modige og å forfølge sine mål, drømmer, takle utfordringer, bygge relasjoner osv. Mii mål er å gjøre verdens befolkning modigere i hverdagen.

 

Hvordan forbereder du deg til et foredrag?

Jeg lærer så mye jeg kan om hver kunde gjennom intervjuer. Jo mer jeg kan om kunden og om publikum, jo bedre dialog får vi gjennom et foredrag. I tillegg øver jeg masse.

 

Hva er bakgrunnen for at du holder foredrag om å være modig?

I forkant av at jeg skrev boken «Modig- finn ditt hverdagsmot», ble jeg satt på mange prøver som skulle mane fram ettertanke og refleksjon. Etterhvert forstod jeg det at den røde tråden i alt jeg gjorde dreide seg om frykt, og om det å være modig. Dette fascinerte meg så mye, at jeg forsøkte å lære mest mulig om temaet – og kjernen av dette føler jeg er verdt å formidle videre til folk. Alle kjenner på frykt, men de fleste klarer ikke helt å forstå frykten, dens rolle, og hvordan man kan bekjempe den eller spille med den.

 

Kan du kort si noe om hva man kan gjøre for å bli mer modig i jobb og privat?

Ja, lei meg inn til foredrag eller kurs, så skal jeg dele alle hemmelighetene mine. Er du derimot utålmodig og ikke har tid til å vente, vil jeg først og fremst si at man må lære seg selv å kjenne; hvem man er, hva man står for, sine sterke og svake sider og ikke minst sine verdier. Når du vet hva du står for, da er det mye lettere å takle motgang, og motstand som skaper frykt og begrenser deg som menneske.