Lasting innhold ...

Tom Åge Myhren

Balansen mellom produktivitet og trivsel i arbeidsmiljøet – Intervju med Tom Åge Myhren

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag? Foredragene dreier rundt hvordan vi skaper og drifter organisasjoner slik at folk virker på sitt beste; -hver for seg- sammen, samtidig og i samme retning. Jeg fokuserer mye på det vi definerer som oppmuntringsstrategier, der søket etter energigivende faktorer, forhold og forutsetninger drøftes og brytes ned mot ny og […]

Hva er hovedbudskapet i dine foredrag?

Foredragene dreier rundt hvordan vi skaper og drifter organisasjoner slik at folk virker på sitt beste; -hver for seg- sammen, samtidig og i samme retning. Jeg fokuserer mye på det vi definerer som oppmuntringsstrategier, der søket etter energigivende faktorer, forhold og forutsetninger drøftes og brytes ned mot ny og håndterbar hverdagspraksis.

 

Hva skiller ditt foredrag fra andre om samme tema?

Balansen mellom det målrettede humoristiske og faglig seriøse, koblet med gjenkjennelighet og det praksisnære. Slentrende skråblikk og overraskende vinklinger, krydret med språk og begrepslek egnet til ny refleksjon og minneverdige ettervirkninger.
Etter å ha jobbet med utviklingsarbeid med de fleste typer organisasjoner siden 1999 tror jeg erfaringsbredde og mangfold gjør en forskjell.

 

Hva ønsker du at publikum skal sitte igjen med etter å ha hørt et foredrag av deg?

I tillegg til litt ny kunnskap og energigivende refleksjon rundt hva som setter humør og mot i folk, er det viktigste at publikum har fått noen nye verktøy, metoder og praksistilnærminger som kan implementeres og bidra til å løfte livet i en organisasjon videre i produktivitet og trivsel.
Folk skal gå ut med en dirrende lyst til å ta nye initiativ i egen omgivelse, samtidig som du er mye mer bevisst din rolle og betydning i fellesskapet.

 

Hvem henvender foredraget seg til?

Foredraget retter seg mot alle typer organisasjoner med fokus på menneskers utvikling og samspill. Erfaring viser at det egner seg til både private, offentlige og frivillige organisasjoner.

 

Kan du beskrive deg selv som foredragsholder med tre ord?

Ukonvensjonell, humoristisk og praksisnær.

 

Hva får du personlig ut av å være foredragsholder?

Et levebrød samt særlig mange gode menneskemøter, og gleden av å skape energi i rommet.

 

Hva inspirer og/eller motiverer deg?

Kreativt samspill med mennesker som gjerne er helt ulike meg selv.

 

Hvordan forbereder du deg til et foredrag?

Jeg søker først i organisasjonens profil for å fange identitesmarkører, verdiorientering, kulturelt særpreg og andre elementer som forteller noe om hva som er vesentlig i organisasjonen. Videre har jeg som regel møte/samtale med kunden for å finne ut hva som er viktig for dem akkurat i den sammenhengen foredraget skal foregå.

 

Hva er bakgrunnen for at du holder foredrag om organisasjonskultur og arbeidsmiljø?

Jeg har alltid hatt en særlig interesse for faktorene som løser ut energi og stemning i et fellesskap. Det som ligger i skjæringspunktet mellom fokuset på produktivitet og trivsel i en organisasjon. I perioden 2000-2008 var jeg del av et helt annerledes lokalsamfunns-mobiliseringsprosjekt som fikk navnet «Lucky Næroset», og som til de grader viste at det finnes måter å jobbe på som går langt utover det tradisjonelle. Her opplevde vi at uhyre ordinære mennesker sto fram med en skaperkraft som ingen ante eksisterte, og som i sin tur brakte oss ut i verden samtidig som verden kom til oss. Foredragsvirksomheten startet ved at mange organisasjoner ville komme og høre om vår tilnærming til utvikling. Samtidig ble vi koplet opp i utviklingsprosjekter av alle slag over hele landet, på tvers av alle bransjer og organisasjonstyper, og slik har det fortsatt. Min hoveddriver er jakten på de omstendighetene og omgivelsene som løser ut kreativitet, empati og ekstraordinært samspill mellom mennesker.

 

Kan du kort si noe om hva som karakteriserer fremtidens organisasjon?

Det jeg tror vil karakterisere framtidens organisasjoner som virkelig lykkes over tid, er de som bevisst jobber med å skape og gjenskape omgivelser og rom for mellommenneskelig samspill som løser ut det mest nysgjerrige, kreative, delingsorienterte og gledesfylte i oss.