Lasting innhold ...

Forespørsel på emne

Fyll ut feltene under og få forslag på foredragsholdere innenfor dette emnet.
Vi kontakter deg innen en arbeidsdag.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Mestring handler om evnen til å håndtere livshendelser, situasjoner og påkjenninger som overstiger det som kan klares på ren rutine.
  • Mestringsevnen henger nært sammen med evnen til problemløsning.
  • Et foredrag om mestring handler om ressurser og muligheter i livet, og hvordan angripe problemer og overvinne begrensninger.
  • Foredragene gir deg innblikk i betydningen av drivkraft, aktive valg og eget ansvar for å selv påvirke og forandre sitt liv og sin livssituasjon.
  • Foredragsholderne i denne kategorien har ofte sterke historier om motgang eller oppnådde bragder, og foredragene er gjerne både rørende og motiverende.