Lasting innhold ...

Arnhild Lauveng

Arnhild Lauveng

Spesialist i klinisk samfunnspsykologi og tidligere diagnosert schizofren. Foredragsholder som virkelig fanger publikum!

Arnhild Lauveng er en engasjerende og faglig dyktig foredragsholder som holder spennende og lærerike foredrag om psykisk helse!

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Arnhild Lauveng er psykolog (UiO, 2003) og hadde tidligere diagnosen schizofreni. Hun er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og disputerte i 2017 ved det medisinske fakultet i Oslo med doktorgraden «Å vokse som menneske – mulighet for utvikling hos voksne med alvorlige psykiske lidelser, i behandling og utdanning».

Arnhild Lauveng foreleser i Norge, Danmark og andre land og har mottatt en rekke priser – blant annet Fritt Ords Honnørpris (2008).

Arnhild har utgitt elleve bøker, i tillegg til artikler og bokkapitler. De to første bøkene «I morgen var jeg alltid en løve» og «Unyttig som en rose», handlet om hennes egenerfaring med å ha hatt diagnosen schizofreni. Den tredje boken «Arbeidsmaur med gipset hjerte» handler om arbeidsliv og psykisk helse. Den fjerde «Noe mye mer annet – om ungdom og psykisk helse», er en bok for ungdom om psykisk helse og psykiske vansker.

I tillegg har hun gitt ut syv billedbøker for barn om følelser – Jenny og Jakob serien. Den første boken, «I morgen var jeg alltid en løve» er oversatt til 13 språk, og også flere andre bøker er oversatt til en rekke språk. Arnhild Lauveng foredrag kan holdes på norsk og engelsk, eventuelt med oversettelse til andre språk.

  Arnhild Lauveng foredrag

  Foredrag av Arnhild Lauveng

  • Arnhild Lauveng foredrag blir tilpasset etter ønsker fra hver enkelt oppdragsgiver.
  • Ofte er det et ønske om at hun tar utgangspunkt i sin egen historie og sine erfaringer med å ha hatt en schizofrenidiagnose, og at hun bruker eksempler fra eget liv.
  • Samtidig er hun også spesialist i klinisk samfunnspsykologi, med phd, så hun kombinerer alltid egne erfaringer med kunnskap hun har som fagperson, både som forsker og kliniker.

    

  • Temaene for foredragene avhenger av hva oppdragsgiver ønsker. Hun presenterer gjerne funnene fra doktorgraden sin, og betydningen av tilrettelegging for å bedre utviklingsmuligheter for mennesker med langvarige psykiske lidelser. Andre temaer kan være selvopplevelse ved psykose, hallusinasjoner og psykoseutvikling, rehabilitering, tverrfaglig samarbeid, individuell plan, psykisk sykdom og arbeidsliv/skole, barn/unge og psykisk helse, tvang og tvangsbehandling, brukermedvirkning, samarbeid med familie og nettverk, håpets betydning, etikk, ivaretakelse og respektfull behandling av langtidssyke, betydning av kunst, kultur og kreativitet i behandlingen, individuell tilrettelegging, med mer. Det er mulig å skape alle mulige kombinasjoner av disse temaene.
  • Arnhild er åpen for å forelese for mange ulike målgrupper. Hun foreleser gjerne på konferanser og for åpne forsamlinger, men også for helsepersonell, studenter innen helseutdanninger, NAV, barnevern, fosterforeldre, politi, fengselsvesen, politikere, frivillige organisasjoner og andre.
  • Arnhild er opptatt av å bruke et ”vanlig” språk med så lite faguttrykk som mulig, slik at alle kan forstå henne uavhengig av utdanning og faglig bakgrunn. Hun snakker mye om betydningen av individuell tilrettelegging og å møte mottagerens behov.
Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Arnhild Lauveng

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Arnhild Lauveng