Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-06

Spennende og relevant om dagens geopolitiske landskap

Janne Haaland Matlary

Janne Haaland Matlary

Professor i internasjonal politikk, eks-politiker og spaltist med foredrag om risikoledelse, internasjonal politikk og aktuelle geopolitiske hendelser.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Janne Haaland Matlary

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Janne

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole. Hun holder ofte foredrag for næringslivet om geopolitisk risiko med vekt på krigen i Ukraina og Kinas rolle. I en tid der sikkerhetspolitikk spiller direkte inn i både næringsliv og vanlige borgeres liv – en helt ny situasjon – gir Haaland Matlarys foredrag bedrifter nødvendig kunnskap om dagens geopolitiske landskap.

Et foredrag med Janne Haaland Matlary gir deg:

 • En kjent og ettertraktet foredragsholder.
 • Store og viktige budskap formidlet på en underholdende måte.
 • Formidler med svært spennende bakgrunn og erfaringer.

Janne Haaland Matlary har i en årrekke holdt foredrag om geopolitikk, sikkerhet- og forsvarspolitikk. Hun snakker spesielt for næringslivet og offentlige aktører, og beskrives som en både dyktig og morsom foredragsholder.

Janne er professor i internasjonal politikk ved universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole, eks-politiker og spaltist i Aftenposten, Dagens Næringsliv og Fædrelandsvennen. Hun har også vært utenrikspolitisk rådgiver og medlem av Forsvarspolitisk utvalg. Ekspertområdet hennes er sikkerhets- og forsvarspolitikk, menneskerettigheter og offentlig diplomati. I Norge er hun også en kjent katolikk og rådgiver for Det Pavelige Råd.

Hun har de siste årene gitt ut to bestselgende bøker; Demokratiets langsomme død (2022) og Verden blir ikke den samme (2023)

Bak seg har hun også en spennende politisk karrière. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet i sentrumsregjeringen og 1. vararepresentant til Stortinget fra Oslo (2009 – 2013). Matlary har også vært utenrikspolitisk rådgiver for fyrsten av Liechtenstein og medlem av Forsvarspolitisk utvalg. Originalt var hun politisk aktiv i Kristelig Folkeparti, hvor hun ledet en rekke utvalg, men hun har senere gått ut av partiet og meldt seg inn i Høyre.

Janne er en spennende og interessant foredragsholder som evner seg til å snakke om en rekke temaer.

Janne Haaland Matlary foredrag kan holdes på norsk, engelsk og tysk.

Vis foredrag med Janne Haaland Matlary
Janne Haaland Matlary foredrag

Hvordan forandrer pandemien verden? Når blir det normalisering?

 • Hvordan påvirker korona marked og politikk?
 • Janne Haaland Matlary tilbyr skreddersydde analyser til bransjer og aktører.
 • Kan leveres som webinar eller foredrag.
 • Titler kan for eksempel være: 1. Coronakrisen – hva betyr den for norsk og internasjonal politikk? 2. Det amerikanske valget og effekten på Europa. 3. Corona Consequences for international politics – how bad will it be? 4. Corona and globalization – a way ahead?
Janne Haaland Matlary foredrag

Janne Haaland Matlary holder foredrag om disse emnene:

 • “Å lede seg selv og andre under risiko” – et foredrag om hva vi kan lære fra militær ledelse. Janne Haaland Matlary er også prof. ved Forsvarets Høyskole og jobber med risiko, samt fra den klassiske dannelsestradisjon.
 • Europa om migrasjon, Russland og Brexit – hva skjer med EU? Norge – implikasjoner.
 • Internasjonal politikk – spesialfelt strategisk tenkning, sikkerhetspolitikk (NATO), men også EU og menneskerettigheter, norsk utenrikspolitikk.
 • Foredrag om Vatikanet og den nye paven (“Frans – hvem er han og hva vil han, Vatikanets makt), etc. Janne er medlem av vitenskapsakademiet i Vatikanet og er en kjent katolikk i Norge.
 • Foredrag om geopolitikk og Europa/Russland, samt politisk risiko mht. næringslivet.
Janne Haaland Matlary foredrag

Politisk Risiko 018

 • Dette foredraget handler om global politisk risiko. Fra krigsrisiko til den type risiko som næringslivet møter – korrupsjon, risiko for endrede rammebetingelser, omdømmerisiko, etc.
 • Foredraget tilpasses kundens behov – det kan gjerne være EU/Europa-sentrert med konsekvenser av Brexit analysert, eller med fokus på Trumps politikk og usikkerheten denne skaper.
Janne Haaland Matlary foredrag

GEORISK: Geopolitisk risikoanalyse

 • Et samarbeid mellom Sverre Diesen (arbeider spesielt med spørsmål knyttet til cyberkrigføring og langsiktige fremtidsanalyser), Janne Haaland Matlary (ekspert på utenriks- og sikkerhetspolitikk, EU og NATO), Øyvind Østerud (ekspert på geopolitikk og vilkår for regional og statlig stabilitet) og Ola Storeng (samfunnsøkonom med særlig interesse for internasjonale spørsmål)
 • På få år er verden sterkt forandret fra en antatt ‘win-win’ globalisering av markedsøkonomi og demokrati til en ustabil og risikofylt situasjon preget av rivalisering mellom stormakter, svekkelse av vestlig makt, krig og konflikt i Europas randområder, global terror og cyberangrep.
 • Klimautfordringen er på vei oppover dagsordenen. Valget av Trump som amerikansk president betyr større global usikkerhet både økonomisk og sikkerhetspolitisk. Samtidig er verdensøkonomien i sterk endring, og den globale orden som ble etablert i 1945 under press.
 • Asia anført av Kina og India er i ferd med å bli et nytt globalt tyngdepunkt. Slike tyngdeforskyvninger har i tidligere historiske epoker ført til en defensiv holdning fra tidligere dominerende makter, mens makter i fremgang gjør krav på sterkere innflytelse.
 • Til forskjell fra før er stater og selskaper i dag ekstremt sårbare overfor hverandre fordi de er så tett knyttet sammen. Det er derfor viktig at man forstår de politiske dynamikker og trender som vil prege både marked og politikk fremover. Næringslivet er selv ekspert på markedsrisiko, men mangler ofte kompetanse på politisk risiko.
 • Vår erfaring er at det er behov for en helhetlig analyse av politisk risiko fordi politiske konflikter både mellom og internt i stater blir stadig mer komplekse. Både statlige og ikke-statlige aktører tar i bruk nye makt- og påvirkningsmidler som det krever både politisk, økonomisk og militær innsikt å analysere og forstå.
 • Georisk tilbys primært som halvdagsstrategiseminar med alle ekspertene. Dette består av analyser av forskjellige sider ved dagens internasjonale situasjon og en vurdering av politisk risiko fra forskjellige ståsted.
 • Seminaret passer for næringslivs- og samfunnsaktører og konsernledelse, men også for et større forum, f. eks på en årlig samling av ansatte. Analysene vil kunne tilpasses spesielle tema.

Referanser

Janne sitt foredrag ble den store snakkisen i pausene når vi snakket med kundene. Hun forteller tydelig hva hennes analyser er uten å pakke dette inn på noen måte. Hun framstår som intellektuell og svært kompetent samtidig som hun engasjerer publikum på en sterk måte. Alle som satt i salen fikk noe å tenke på om geopolitikk og sikkerhetssituasjonen etter dette foredraget.

Ståle Frausing

DNB Asset Management

Fremragende foredrag. Hun snakket et språk som var lett forståelig. Nevnte mange saker som vi hadde kjennskap til. Trengte ikke manuskript, kunne og visste alt. Svarte på spørsmål med vennlighet.

Wenche Wangen

Røa seniorsenter

Veldig gode t ilbakemeldinger fra våre deltagere/gjester. Flere mente dette var det beste vi hadde hatt, og noen av ingeniørene jeg snakket med sa de fikk lyst å begynne å studere statsvitenskap med henne som foreleser (litt humoristisk sagt).

Erik Bråtveit Holm

Dr.techn.Olav Olsen AS
Uforpliktende forespørsel på Janne Haaland Matlary

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Janne Haaland Matlary