Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere

Artikkel

Den viktigste forskjellen mellom administrasjon og ledelse

Tilbake til blogg

26. August 2022

I mitt profesjonelle daglige virke som foredragsholder, kursinstruktør og executive coach hender det at jeg stiller opp som gjesteforeleser på Handelshøyskolen BI i Oslo og på Copenhagen Business School. Oppdragene mine da er ofte å motivere og dele mine perspektiver på ulike former for ledelse for Executive MBA-studenter som gjennomfører videreutdannelse i ledelse. Studentene jeg underviser for er ofte bedriftsledere i privat sektor på ulike ledernivåer, administratorer i offentlig sektor og folk i senior stillinger som har ambisjoner om å gjøre lederkarriere på sikt.

Jeg har en personlig mantra om å skille sterkt mellom begrepet «administrasjon» (som i stor grad handler om ordinær driftsstyring) og begrepet «ledelse». Årsaken til at jeg brenner for å understreke den signifikante og essensielle ulikheten mellom «lederen» og «administratoren» er fordi den i stor grad kan påvirke konkurransekraften, menneskene, lønnsomheten og omdømmet til virksomheten din. Det var mine egne MBA studier for mange år siden i innovasjonsmekkaet San Fransisco i USA som gjorde meg sterkt bevisst på dette spennende temaet. Mitt forskningsprosjekt under oppholdet i USA handlet i hovedsak om «management» vs « leadership» og avdekket resultater på hvordan denne forskjellen påvirket innovasjonskapasiteten og utvikling av fremtidige lederspirer i bedrifter og organisasjoner.

Så, hva handler dette egentlig om?

Jo, ledere er mennesker som gjør de riktige tingene. Administratorer er mennesker som gjør ting riktig.

Her er det en grunnleggende elementær bemerkelsesverdig forskjell som er lettere sagt enn gjort fra teori til praksis i hverdagen. Administrasjon/management er prosesser, ordinær drift og pliktoppgaver man ikke kommer unna for å styre en bedrift. Ledelse/leadership er å ha fokus på folkene dine.

Når en tenker på å gjøre de riktige tingene går tankene umiddelbart til drømmer, fremtidsvisjoner, misjoner, strategiske intensjoner og mening. MEN; når en tenker på å gjøre ting riktig, assosieres det med kontrollmekanismer. En tenker hvordan.

Ledere stiller spørsmålet «hva» og «hvorfor», ikke «hvordan-spørsmål».

Ledere tenker empowerment, og ikke begrensinger. Den beste definisjonen på empowerment er at du ikke skal stjele ansvar fra folkene dine.

Ledelse er kapasiteten til å oversette visjon til realitet!

Ledere leder menneskene som styrer prosessene. Hvis alle arbeidsoppgaver ble gjennomført av systemer i datamaskiner og i teknologien, hadde vi ikke hatt behov for ledere, og det hadde holdt med administratorer. Mennesker har følelser. De tenker. De krangler og diskuterer. De har håp, drømmer, sorg og problemer. Selvom mennesker kan administreres, er min erfaring at de heller vil bli ledet! Og når de faktisk ledes med genuint engasjement, presterer de på et høyere nivå!

Jeg har enda til gode å møte en leder som ikke er en god administrator.

Samtidig er det dessverre mange administratorer i lederstillinger som er håpløse ledere! Siden det er langt mellom de virkelige god lederne, er det sjelden vi møter ledere som behersker begge sider av lederrollen godt. De fleste administratorer, er nødvendigvis ikke gode ledere.

 

I mine forelesninger deler jeg følgende innsikt:

 1. Lederen gjør de riktige tingene. Administratoren gjør ting riktig.
 2. Lederen er en original. Administratoren er en kopi.
 3. Lederen innoverer og frykter ikke feil. Administratoren fordømmer feil.
 4. Lederen skaper. Administratoren imiterer.’
 5. Lederen spør hva og hvorfor. Administratoren spør når og hvordan.
 6. Lederen har et langsiktig perspektiv. Administratoren tenker kortsiktig.
 7. Lederen utvikler. Administratoren er på vedlikeholder.
 8. Lederen inspirer til tillitt. Administratoren kontrollerer.
 9. Lederen fokuserer på menneskene. Administratorene fokuserer på systemer.
 10. Lederen har øye sitt på horisonten. Administratoren har øyet til bunnlinjen.
 11. Lederen tør å utfordre status quo. Administratoren aksepterer status quo.
 12. Lederen viser egen integritet. Administratoren er en klassisk soldat.

 

Jeg håper disse setningene kan bidra til inspirasjon for å utvikle flere administratorer til en tydeligere lederroller. På denne måten vil det bli mulig å gå fra management til leadership.

Hva slags ledelse utøver du? Er du en «management» type eller en «leadership» leder? Ta deg en pust i bakken og reflekter over dette. Ledelse er ikke en forfremmelse, men et valg.

Hvordan ønsker du å fremstå, påvirke folkene dine og hvor store ambisjoner har du for å nå gode resultater for bedriften din?

 

Saera Khan kan bookes til å holde foredrag om ledelse til din bedrift eller organisasjon. Les mer eller book henne HER.

 

Trenger du hjelp til å finne den perfekte foredragsholderen til ditt arrangement?

Få profesjonelle råd fra våre dyktige konsulenter og gjør arrangementet ditt til en suksess.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.