Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
profile-cover-generic-06

Engasjert og direkte foredragsholder som får svært gode tilbakemeldinger

Saera Khan

Saera Khan

Spesialist i innovasjon, ledelse, mangfold og kommunikasjon med bakgrunn innen politikk og fra TV og radio.

Forespør enkelt om pris og dato

5 ut av 5 stjerner

"Saera Khan er engasjert, direkte, opptatt av mennesker og appellerer til følelsene våre. Hun er «to the point» og ikke redd for å ta opp kontroversielle temaer med humor og ironi. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne på vår konferanse hvor temaet var flerkulturelt og verdibasert lederskap."

Marita Nordskog - NAV Arbeidslivssenter Buskerud Vis alle referanser

Et foredrag med Saera Khan gir deg:

 • Formidler som får kontakt med, treffer og beveger publikum.
 • Verktøyene til å skape innovasjon og verdi.
 • Energisk foredragsholder med svært bred erfaring.
Uforpliktende forespørsel på Saera Khan

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
About icon

Om Saera

Lecture icon

Saera tilbyr

Courses icon

Kurs

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

Saera Khan har ledererfaring som toppolitiker og er spesialist på innovasjon, ledelse og forretningsutvikling. Hun er en effektiv og handlekraftig foredragsholder som byr på helt unike erfaringer.

Et foredrag med Saera Khan gir deg:

 • Formidler som får kontakt med, treffer og beveger publikum.
 • Verktøyene til å skape innovasjon og verdi.
 • Energisk foredragsholder med svært bred erfaring.

Etter 17 år med ledererfaring som synlig, strategisk og profilert rikspolitiker i Oslo Bystyret og på Det Norske Storting, har Saera Khan skiftet terreng og blitt en sentral figur på den norske innovasjonsscenen.

Saera brenner for å fremme verdiskapning og verktøy for innovasjon i Norge. Hun har jobbet med å løfte frem den digitale plattformen InnoBørs, et kontaktforum mellom entreprenører og investorer.

I tillegg til å være gjesteforeleser for executive masterstudenter på BI i innovasjon, nyskaping og kommersialisering, holder hun foredrag innen en rekke spennende emner – enten det gjelder innovasjon, kommunikasjon og lederskap, feminisme eller mangfold.

Saera er veldig media- og scenevant. Hun har erfaring som høyprofilert talsperson og debattant i TV, radio og andre redaksjonelle medier. Disse erfaringene og egenskapene bruker hun for å levere svært ettertraktede foredrag. Spesielt opptatt er hun av kvinners rettigheter, ytringsfrihet og internasjonale menneskerettighetsspørsmål. Selv er hun multikulturell og behersker 6 språk.

Sarea har en MBA mastergrad i strategisk ledelse, finans og innovasjon på BI, og fikk toppkarakteren A på masteroppgaven hun skrev under sitt studieopphold i Silicon Valley og ved Berkeley, USA.

Med mange jern i ilden har hun også engasjert seg som kommunikasjonsansvarlig for det private bokforlaget Wilhelmsenwinther AS, samt sponsoransvarlig for en rekke toppidrettsutøvere. I tillegg til sitt daglige virke har Saera styreverv og er aksjonær i et kommersielt innovativt teknologiselskap. Hun jobber også med personlig karrièreveiledning, individuell coaching og er mentor for flere. Hun har sittet i Kringkastingsrådet til NRK oppnevnt av Kongen i Statsråd.

Saera har tidligere jobbet som kundedirektør i IPSOS, et av verdens største markedsanalyseselskaper med over 18 000 ansatte globalt, som opererer i 89 ulike land verden over. IPSOS driver med forskning av samfunnstrender, politiske meningsmålinger blant opinionen og leverer kundeinnsikt, forbrukeradferd og innovasjon til bedrifter i næringsliv og offentlige institusjoner.

Saera Khan kan også levere kurs innenfor samme tematikk som hun holder foredrag om. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Saera Khan kan holde foredrag på norsk, engelsk, urdu, hindi og bengali. 

Vis foredrag med Saera Khan
Saera Khan konferansier

Workshops, konferanser og debatter

 • Saera Khan kan bookes til å lede workshops og er også en erfaren konferansier og debattleder.
Saera Khan foredrag

Ulike former for ledelse

Saera Khan tilbyr foredrag om ulike former ledelse og i hvilke tilfeller de forskjellige modellene passer best.

 • Transformasjonsledelse – moderne form for ledelsesteori.
 • Verdibasert ledelse – hvordan kan ledere bli karismatiske inspirerende rollemodeller?
 • Agilt lederskap – hvordan kan fleksibilitet og tilpasningsdyktighet brukes i lederskap?
 • Endringsledelse i krevende omstillingsprosesser.
 • Mangfoldsledelse – er ulikheter et potensiale eller en belastning.
 • Innovasjonsledelse – hvordan kan mer effektiv ledelse gi bedre innovasjon?
 • Relasjonsledelse – ledelsesteori som handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillit og dialog.
 • Forretningsorientert ledelse – hvordan integrere forretningsideer som et strategisk virkemiddel og konkurransefortrinn i bedriftens ledelsesfilosofi?
Saera Khan foredrag

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mange bedrifter behandler desverre ordene bærekraft, samfunnsansvar og sirkulær økonomi som populære buzzord, men gjør lite i praksis.

 • Hvordan kan du skape en god strategi for bærekraft i din organisasjon og bedrift fra styrerom til toppledelse og til alle nivåer i organisasjonen?
 • Det er 17 ulike definerte bærekraftsmål. Hvilke mål skal du velge og passer best til din bedrifts verdier og visjoner?
 • Hvordan skal du motivere alle ansatte i bedriften til å samles om bærekraftvisjoner og skape et felles språk?
 • Når bærekraftstrategien er formulert, skal den implementeres i en handlingsplan. Hvilke verktøy trengs for å konkretisere handling?
 • Hvordan måle og evaluere om bærekraftmålene er nådd på riktig måte?
 • Hvordan sørge for at bærekraft blir effektivisert på alle nivåer i verdikjeden i din bedrift?
 • Hvordan formulere en kommunikasjonsstrategi som synliggjør din bedrifts bærekraftpolitikk eksternt i media ,til samarbeidspartnere og kunder med god historiefortelling?
Saera Khan foredrag

Tverrkulturell kompetanse

 • Hva er tverrkulturell kompetanse? Åpenhet, respekt, aksept og tilpasning.
 • Forskjeller og likheter.
 • Norske særtrekk.
 • Globale særtrekk; Danmark, Sverige, Finland, Russland, Tyskland, Storbritannia, Spania, Frankrike,USA, India, Japan, Kina, Balkan, Saudi Arabia.
 • Møtekulturer i andre kulturer.
 • Kvinnesyn i profesjonelle sammenhenger i andre land.
 • Konkrete eksempler og caser fra globale multikulturelle bedrifter og organisasjoner.
 • Posisjonering og forhandlinger i andre kulturer.
 • Adferd, holdninger, kulturelle, religiøse og sosiale normer i landene nevnt ovenfor.
 • Teknikker for kommunikasjon, riktig sosial adferd og kleskode. Formell eller uformell. Visittkort og dress eller joggesko?
 • Innføring i din praktiske verktøykoffert.
Saera Khan foredrag

Multikulturell kommunikasjon

 • Hvordan bygge flerkulturelle relasjoner?
 • Hvordan kan norsk helsevesen; sykepleiere og leger møte pasienter og pårørende fra andre kulturer på en god og verdig måte?
 • Hvordan kan ungdomsarbeidere og skolevesen ta vanskelige samtaler om oppdragelse, seksualopplæring med foreldregenerasjonen og barna?
 • Hvordan kan det norske systemet bidra når innvandrerbarn møter omsorgssvikt?
 • Hvordan kan norske krisesentre hjelpe minoritetskvinner ut fra overgrep, mishandling og vold i nære relasjoner?
 • Hvordan kan norsk barnevern bygge tillit i innvandrermiljøet?
 • Hvordan få flerkulturelle mer aktive i idrettslag, frivillighet og god norsk dugnadsånd?
Saera Khan foredrag

ME TOO Kampanjen - seksuell trakassering og fordommer

 • Er dette en smertefull realitet eller er det kun overdrivelser?
 • Hvordan håndtere varslingsaker?
 • Hvordan motarbeide slike holdninger?
Saera Khan foredrag

Millenialsgenerasjonen

Millenialsgenerasjonen er verdens største. og er også kalt generasjon X eller Y. Dette er generasjonen født mellom 1981 til 1996. Millenialgenerasjonen er interessant, krevende og utfordrer oss da de har enorm interesse og store forventninger til digital teknologi, kommunikasjon, media, kunstig intelligens og bærekraft.

 • Hva skiller denne generasjonen fra andre og hvorfor?
 • Hvordan kan arbeidsmarkedet møte denne moderne generasjonens behov og forventninger?
 • Hvilke forbrukertrender, verdier og markedsanalyser trigger Millenials?
 • Kunstig intelligens, sosiale medier og emosjonell intelligens lever side om side. Hva prioriterer og tenker Millenials om disse ulike faktorene?
Saera Khan foredrag

Motivasjon, Arbeidsmiljø og Arbeidsglede:

 • Hvilke faktorer skaper arbeidsglede og motivasjon?
 • Hvordan sette sammen team med samhold som gir resultater?
 • Har du lyst til å bli en leder som blir respektert, godt likt og beundret?
 • Hvordan etablere verdens beste arbeidsplass?
 • Hva skal til for å skape trivsel og gode relasjoner? Hvem sitt ansvar er dette?
 • Høyt sykefravær, mobbing og dårlig arbeidsmiljø er dessverre virkeligheten til mange bedrifter. Hvordan skape varig endring?
 • Hvordan forberede og gjennomføre den vanskelige samtalen mellom leder og medarbeider?
Saera Khan foredrag

Innovasjonsledelse, nyskaping og kommersialisering

 • Hvordan styre og lede innovasjonsprosesser?
 • Nye moderne innovasjonstrender og best practice metoder
 • Innføring i ulike forretningsmodeller og verktøy for innovasjon
 • Hvordan skape verdiøkning og forretningsutvikling?
Saera Khan foredrag

Ledelse med mot og endringsledelse

 • Hva er forskjellen på begrepene ledelse og ledere?
 • Hvilke personlige egenskaper bør ledere med mot ha?
 • Hvilke formelle kvalifikasjoner bør modige ledere ha?
 • Hvordan definere mot og hvordan våge å lede med mot uten å tråkke på ømme tær?
 • Hvordan lede nye endringer?
Saera Khan foredrag

Presentasjonsteknikk og retorikk

 • Vil du mestre kunsten å gripe et publikum, vinne tvilerne over til din side og omvende motstandere?
 • Hvordan spisse budskapet ditt klart og tydelig
 • Karisma og veltalenhetens makt
 • Hvordan bruke kroppspråk for å skape tillit og få gjennomslag
Saera Khan foredrag

Hva dreper kreativitet og åpenhet i en organisasjon?

 • Stramme strukturer og hierarkiske organisasjoner bidrar ofte til å hindre en åpen organisasjonskultur. Hvordan kan vi løse denne utfordringen?
 • Innføring i gode oppskrifter på hvordan vi kan fremme kreativ tenking
 • Kan maktstrukturer påvirke åpne kommunikasjonslinjer negativt?
 • Hvordan kan ledere motivere medarbeidere til mer kreativitet?
Saera Khan foredrag

Hvordan håndtere hersketeknikker?

 • Har du følt deg satt ut uten å forstå hvorfor?
 • Har du opplevd å føle deg ydmyket uten å kunne sette ord på det?
 • Innføring i de tradisjonelle hersketeknikkene fra 70-tallet
 • Innføring i de moderne hersketeknikkene fra nyere tid
 • Hva er forskjellen på mobbing og hersketenikker?
 • Hvordan gjenkjenne og definere hersketeknikker?
 • Teknikker for hvordan håndtere og parere hersketeknikker
Saera Khan foredrag

Inkludering - kun politisk korrekthet eller handling?

 • Norsk innvandringsdebatt er preget av stor velvilje, men liten interesse. Hvorfor er det slik?
 • Kan vi hente internasjonale erfaringer?
 • Er nordmenn kulturrelativistiske snillinger eller fremmedfiendtlige?
 • Innføring av modell over ulike aktører i fagfeltet og praktiske løsninger for inkludering
 • Multikulturell kommunikasjon
Saera Khan foredrag

Mangfold- et potensiale eller en belastning?

 • Mange bedriftsledere ansetter kun medarbeidere lik en selv. Hvorfor denne redselen?
 • Diversitet i ulik bakgrunn og profil kan skape utfordringer, men er ofte likevel nødvendig for å skape endring. Hvordan takler vi dette?
 • Strategier for å etablere ny rekrutteringspolitikk og mer mangfold
Saera Khan foredrag

Feminisme sett i et flerkulturelt perspektiv

 • Likestillingskampen i Norge har fått ny farge. Er vi bevisste og tåler vi det?
 • Tar norske kvinner likestillingen forgitt?
 • Minoritetskvinner har ikke samme rettigheter og selvfølgeligheter som norske kvinner. Hvordan inkluderer vi våre medsøstre?
 • Hvordan hente internasjonal innsikt inn i den norske debatten?
Saera Khan foredrag

Islam - kun ekstremister eller rom for ytringsfrihet?

 • Kristendommen har vært gjennom en reformasjonsprosess Islam ikke har hatt. Forstår vi historien?
 • Ulike aktører og retninger innenfor Islam
 • Hva gjør vi når kristne, muslimer og andre religiøse grupper møtes i klasserommet og i arbeidslivet?
Saera Khan foredrag

"Hvor langt kan religionsfriheten gå?"

 • Religionsfrihet er en menneskerettighet. Hva gjør vi når disse to elementene havner i konflikt?
 • Er barnehijab, egne bønnerom på arbeidsplassen og kjønnsdelt svømmeundervisning ok?
 • Hva gjør vi når norske likestillingsverdier er på kollisjonskurs med enkelte religiøse oppfatninger?
Saera Khan kurs

Kurs

 • Saera Khan kan også levere kurs innenfor samme tematikk som hun holder foredrag om. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Referanser

Saera gjorde et svært godt inntrykk og formidlet temaet om hersketeknikker på en svært interessant og profesjonell måte. Vi hadde både ungdom og voksne i salen, hun traff blink på begge målgrupper. Hun bruker også endel humor sammen med gode eksempler, det gir foredraget en ekstra dimensjon! Anbefales!

Sigrun Tomt Ulset, Rådgiver

Oppland Fylkeskommune

"Saera Khan er engasjert, direkte, opptatt av mennesker og appellerer til følelsene våre. Hun er «to the point» og ikke redd for å ta opp kontroversielle temaer med humor og ironi. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne på vår konferanse hvor temaet var flerkulturelt og verdibasert lederskap."

Marita Nordskog

NAV Arbeidslivssenter Buskerud

"Jeg har hatt Saera som gjesteforelesere på master of management-programmet 'Nyskaping og kommersialisering' tre ganger de siste årene. Her har hun snakket om hvordan arbeide med prosjektoppgaven – som er et viktig ledd i den utfordrende oppgaven å omsette innovasjonsteori til praksis. Hun har presentert løsninger på denne oppgaven på en svært god måte, og hun er en svært god og inspirerende foreleser og diskusjonspartner i klassen. Jeg kan derfor anbefale Saera som en dyktig formidler som skaper entusiasme og innsikt."

Peder Inge, Førsteamanuensis og Fagansvarlig for master of management-programmet Nyskaping og kommersialisering

Handelshøyskolen BI

"Saera Khan tok på kort varsel på seg å være vikar for foredragsholderen vår. Temaet var "Hvordan skape en god kultur for og i endring". Saera hadde et godt faglig opplegg, og skapte stort engasjement. Hun er energisk, direkte og byr på seg selv. Vi fikk en nyttig og minnerik formiddag!"

Kristin Nielsen, Administrasjonssjef

Handel og Kontor i Norge

"As a moderator, Saera Khan conveys energy, enthusiasm and professionalism and keeps the audience alert to what is being said and what is to come. Saera moderated a seminar and panel discussion hosted by us during Bygg Reis Deg 2017, focusing on future challenges in the Nordic construction market. We are very happy with her performance and we recommend her for similar assignments in the future."

Mimmi Goude, Trade Commissioner and Country Manager

Business Sweden

"Jeg fikk kjapt et godt inntrykk av Saera, hun sendte Mail flere uker i forveien av foredraget for å avtale en samtale der vi skulle gå gjennom hva hun skulle holde foredrag om. Vi hadde ca 1 times samtale der jeg satt igjen med inntrykk av at her har vi funnet rette person til våres arrangement. Foredraget hun holdt ble godt mottatt av både meg og resten av publikum. Hun snakket om fremtidens ledere og arbeidsmarked. Kan trygt anbefales."

Roy Sundstrøm, Salgskonsulent

Negotia

"En profesjonell og aktiv Saera leverte et meget engasjerende, morsomt og inspirerende foredrag. Vi benytter henne gjerne igjen til tilsvarende arrangementer."

Veronica Thormundsen

Frende Forsikring

Saera leverte et foredrag med masse kunnskap, energi og engasjement, krydret med spennende eksempler fra sin rikholdige politiske karrière. Resultatet av evalueringen fra deltagerne er per nu ikke klar, men de umiddelbare muntlige tilbakemeldinger var meget positiv.

Truls O. Bjørhei, Rådgiver

Parat

Saera Khan hadde forelesning på fagdag for helsesykepleierne i Østfold om multikulturell kommunikasjon. Det var et spennende, lærerikt og veldig engasjerende foredrag som tok opp tema på en faglig sterk og utfordrende måte. Med humor og stor formidlingsevne skapte hun god stemning og stort utbytte for oss som hadde gleden av å høre henne. Aktuelt uansett hvilken aldersgruppe vi jobber med - nyfødte til unge voksne og deres foresatte. Anbefales på det varmeste!

Mona Haugsvær

Helsesykepleierne i Østfold

Saera holdt et veldig godt foredrag under Hallingdalskonferansen 14.11.18! Likte spesielt godt fokuset hennes på forskjellene mellom leadership og management. Viktig poeng hvor mange går seg vill. Takk Saera for at du var med på å løfte dagen vår og kompetansen i Hallingdal.

Ulrikke Kristine Berg Ytteborg

Hallingdalskonferansen

På fylkeskommunen si årlege personalsamling i Balestrand fekk vi oppleve eit foredrag med Saera Khan. Saera engasjerte forsamlinga med si gode formidlingsevne og faglege innhald, blanda med ein fin porsjon humor og sjølvironi. Ho var innom viktige tema i samband med omstillingsprosessar og gav oss mange knaggar å henge ulike utfordringar på. Skilnaden mellom 'leadership' og 'management', evna til å lytte, også til dei ein er usamd med vart drøfta på ein fagleg innsiktsfull og underhaldande måte. Vi koste oss, og jammen vart vi litt klokare også. Dette foredraget vil vi hugse. Kom gjerne tilbake, Saera!

Øyvind Lyslo

Fylkeskommunen
Uforpliktende forespørsel på Saera Khan

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Saera Khan
Saera Khan

5 ut av 5 stjerner

"Saera Khan er engasjert, direkte, opptatt av mennesker og appellerer til følelsene våre. Hun er «to the point» og ikke redd for å ta opp kontroversielle temaer med humor og ironi. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne på vår konferanse hvor temaet var flerkulturelt og verdibasert lederskap."

Marita Nordskog - NAV Arbeidslivssenter Buskerud Vis alle referanser

Foredragsemner med Saera Khan