Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-05

Underholdende og faglig om digitalisering og teknologi

Arne Krokan

Arne Krokan

Få innsikten rett fra dem som skaper den - en fascinerende professor og foreleser med unik kunnskap å dele.

Forespør enkelt om pris og dato

4.5 ut av 5 stjerner

"Veldig godt foredrag som trakk linjer fra tidligere foredrag den dagen. Godt tilpasset vår gruppe. I tillegg fikk direktørnivået vårt bekreftet noen av sine strategier i forhold til bruk av plattformer."

HR-Rådgiver, Hallvard Solborg - Helse Nord IKT Vis alle referanser

Et foredrag med Arne Krokan gir deg:

 • En av Norges mest ettertraktede foredragsholdere innenfor teknologi og digitalisering.
 • Fin kombinasjon av faglig tyngde og underholdende formidlingsevne.
 • Overraskende poenger og wow-faktor.
Uforpliktende forespørsel på Arne Krokan

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Arne

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referanser

Books icon

Bøker

Forespør enkelt om pris og dato

Arne Krokan er en av Norges mest ettertraktede foredragsholdere innenfor digitalisering og teknologi. Arnes store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet. Spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for verdiskaping. Han er en engasjerende foredragsholder med både faglig tyngde og en underholdende formidlingsevne.

Et foredrag med Arne Krokan gir deg:

 • En av Norges mest ettertraktede foredragsholdere innenfor teknologi og digitalisering.
 • Fin kombinasjon av faglig tyngde og underholdende formidlingsevne.
 • Overraskende poenger og wow-faktor.

Som foredragsholder har Arne Krokan blitt beskrevet som “en mann med en vanvittig evne til å formidle og engasjere om et tema vi hører om hele tiden – WOW-faktor”.

Direktøren i Innovasjon Norge har skrevet på sin Instagramkonto at “er det en ting som burde stå på TO-DO-lista til enhver ledergruppe i 2017, er det å invitere professor Arne Krokan fra NTNU”. Og ved lanseringen av hans siste bok “deling plattform tillit”, sa Torbjørn Røe Isaksen at “Arne Krokan er en av Norges ledende tek-profeter som tør å male med bred pensel og provosere litt”. Det er ingen dårlig attest fra landets næringsminister!

Arne Krokan er professor ved NTNU der han forsker på hvordan teknologi, og spesielt digitale tjenester, endrer samfunnet. Han underviser også kurs i blant annet “Digitalisering og digital transformasjon”. Med bakgrunn i sosiologi, psykologi, statistikk og medievitenskap har han utgitt en rekke bøker om digital økonomi, nettverksøkonomi, forretningsutvikling for det digitale nettsamfunnet, digital læring og om “Hvordan teknologi endrer samfunnet”.

Han har “tatt sin egen medisin” og bruker en rekke kuratortjenester, sosiale bokmerker og praksisfellesskap gjennom sosiale medier for å oppdatere seg faglig og dele med andre.

Foredragene han holder er alltid tilpasset den aktuelle målgruppen, det er ingen “standardforedrag”. Tematisk kan de handle om både teknologiske, organisatoriske og samfunnsmessige sider av “den digitale transformasjonen”. Han snakker gjerne også om samspillet mellom dem.

Arne holder foredrag, organisasjonsinterne kurs, workshoper og leder også gjerne paneldiskusjoner.

Vis foredrag med Arne Krokan
Arne Krokan foredrag

Foredrag

Her finner du eksempler på foredrag Arne Krokan har holdt før. Arne skreddersyr foredrag etter kundens ønske og tilpasser innholdet etter arrangementets behov.

Det er også fullt mulig å bestille et foredrag etter eget ønske om innhold. Eksempler på tema Arne Krokan har holdt foredrag om før:

 • Om hvordan nye digitale tjenester endrer samfunnets måte å produsere på, kommunisere, forholde oss til hverandre, og hvilke konsekvenser dette har for ulike typer organisasjoner og ledere.
 • Hva betyr de store endringene i teknologi for din organisasjon og hva kan du gjøre med det? Skal du være som Solan som vil ligge innerst i senga, eller som Ludvik? Foredraget tar opp utvikling innen 3D-print, kunstig intelligens, robotikk og delingsøkonomi. Arne ser på utfordringer med hensyn til kompetanse og hva ledere må kunne for å være proaktiv i endringsprosesser.
 • Om hvordan nye tjenester gjør det mulig å lære på andre måter enn tidligere. Det er nå mulig å lære av andre aktører enn før. Hvilke konsekvenser har denne utviklingen for ulike organisasjoner?

Referanser

Veldig godt foredrag som trakk linjer fra tidligere foredrag den dagen. Godt tilpasset vår gruppe. I tillegg fikk direktørnivået vårt bekreftet noen av sine strategier i forhold til bruk av plattformer.

HR-Rådgiver, Hallvard Solborg

Helse Nord IKT

"Du gjorde en sykt bra figur under sesjonen på Altinndagen og tilbakemeldingene derfra har vært av en slik karakter at vi tror du kan være rett mann for denne oppgaven"

HR-Rådgiver, Hallvard Solborg

Altinn

Arne formidler godt og engasjerer publikum med sin gode formidlingsevne og bruk av humor. Han fikk oss til å løfte blikket og ga oss et godt bilde av samfunnsutviklingen som pågår og som vil komme.

Tonje Bendiksen

NAV Økonomi stønad

Homo appiens - Hvordan teknologi endrer våre liv

Vi lever mye av våre moderne liv i det digitale nettsamfunnet, og teknologien har skapt et filter mellom oss og den virkelige verden der det som vises er utvalgt, regissert og iscenesatt gjennom en stadig større flora av apper. Samtidig står vi overfor store komplekse utfordringer i samfunnet knyttet til det digitale skiftet og bærekraft. I Homo appiens. Hvordan teknologi endrer våre liv undersøkes dette nærmere gjennom en rekke historiske eksempler som kan vise oss hvordan teknologi har endret både mennesker og organisering av arbeid og samfunn. Boken kommer inn på hvilke endringer som er i gang nå og hva mulige konsekvenser av disse kan bli. Er det for eksempel mulig å tenke seg at både landbruk og fiskeoppdrett i stor grad vil være erstattet av “kultiverte” kjøttprodukter i løpet av bare en 10-årsperiode? Og hvem er det egentlig som styrer utviklingen, og hvilken vei går det?

Cappelen Damm

Den digitale økonomien - Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet

De fleste godt voksne mennesker i Skandinavia har vokst opp med industrisamfunnet som økonomisk bakteppe. Det var gjennom industrien at Norge gikk fra å være en fattig nasjon i europeisk målestokk til å bli en moderne velferdsstat og et av verdens rikeste land. Og det er særlig gjennom utviklingen av en oljebasert industri at vi har vært i stand til å omdanne de enorme oljemengdene som finnes under havbunnen i Nordsjøen, til penger på statsbudsjettet. Utviklingen av ny IKT har imidlertid gitt oss noen utfordringer. En rekke varer og tjenester er gått fra å være industriprodukter til å bli digitale tjenester. Musikken flyttes for eksempel fra cd-er til å bli formidlet digitalt. For fotografier og kart er utviklingen tilsvarende, og lærebøker er i ferd med å bli delvis erstattet av digitale tjenester fra for eksempel Nasjonal Digital Læringsarena.

Vi aner konturene av disse endringsprosessene. I løpet av ett år forsvant 1000 arbeidsplasser i medieindustrien, og store aviser med mer enn hundreårige historier ble enten nedlagt eller tvunget til dramatiske omstillingsprosesser. Nye aktører dominerer tjenestebildet. Nokia er blitt verdens største «kameraprodusent», og langt flere bilder blir knipset med mobiltelefon enn med tradisjonelt kamera. Musikkdistribusjonen domineres av nye aktører som iTunes og Spotify, og Google, Facebook, MySpace, Apple og America Online er blant de mest brukte tjenestene i den nye digitale infrastrukturen i nettsamfunnet. Hva skjer med den tradisjonelle medieindustrien, med plateselskapene, forlagene, avishusene og de mange andre?

I denne boka gis en omfattende framstilling av utfordringer knyttet til økonomi og forretningsforståelse. Den digitale økonomien er rett og slett forskjellig fra tradisjonell, industriell økonomi. Det som handles, er bits som ikke krever noe arbeid for at vi skal kunne bruke dem. De er flyktige og lar seg ikke stenge inne av nasjonale grenser eller andre grenser. Og de flyter gjennom en global infrastruktur kalt Internett.

«Den digitale økonomien» gir en omfattende framstilling av mekanismene bak denne utviklingen. For å forstå hvordan ulike virksomheter bør utvikles i framtiden, må en forstå drivkreftene bak de endringene vi ser. Hva skjer med økonomien når vi fjerner det fysiske arbeidet og tingene? Og hvilke konsekvenser har det for utviklingen av nye tjenester og forretningsmodeller? Disse spørsmålene er blant de viktigste denne boka tar opp.

Cappelen Damm

Nettverksøkonomi - digitale tjenester og sosiale mediers økonomi

Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir digitale, eller de blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar arbeidsoppgaver som mennesker tidligere har utført, skjer det også noe med de økonomiske betingelsene for transaksjonene. Det er disse betingelsene denne boken handler om.

Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi er en bok for alle som:

vil forstå de grunnleggende mekanismene som styrer produksjon og omsetning av digitale tjenester
vil dra nytte av forskningsbasert kunnskap om den digitale økonomien
skal utvikle digitale tjenester, enten det er i næringsliv eller offentlig sektor
Nettverksøkonomi er den første boken i en serie på tre bøker som tar opp grunnleggende betingelser for overgangen fra industrisamfunn til digitalt nettsamfunn. Den andre boken tar opp betingelser for forretningsutvikling og nye forretningsmodeller, mens den tredje boken er en bredere analyse av samfunnsmessige utfordringer som følger av teknologiske endringer. Bøkene er en videreføring og utdyping av innholdet fra Den digitale økonomien, som for øvrig vil fortsette å være tilgjengelig.

Cappelen Damm

Det friksjonsfrie samfunn - Om utviklingen av nye digitale tjenester

Den teknologiske utviklingen går raskt. Det ene produktet avløser det andre, og mange tjenester som for kort tid siden ble sett på som nye, er allerede utdaterte.

Forskere ved noen av verdens fremste universiteter sier at halvparten av dagens jobber kommer til å forsvinne i løpet av de neste 20 årene. Mediesektoren gjennomfører dramatiske endringer i jakten på bærekraftige forretningsmodeller, mens Facebook sier at de skal lage den perfekte personifiserte avis for alle mennesker i hele verden. De har allerede fått med seg aktører som New York Times, National Geographic, BBC News og mange flere som publiserer stoffet direkte på Facebook gjennom «instant articles».

Overgangen fra tradisjonell tjenesteyting og fysiske produkter til digitale tjenester skaper utfordringer på en rekke samfunnsområder. For det første har digitale tjenester svært lave transaksjonskostnader, hvilket betyr at de er lett tilgjengelige for de fleste organisasjoner og konsumenter. For det andre kan de skape nettverkseffekter dersom de er designet på rette måten, slik Facebook er. Disse to egenskapene bidrar i seg selv til å endre konkurransebildet i samfunnet, fordi de ofte fører til selvforsterkende vekst.

Nye nettverksbaserte organisasjonsmodeller kobler aktører sammen i nye typer nettverk, noe alle de store digitale aktørene som Apple, Amazon, Alibaba, Facebook og Google utnytter i stor skala. Gjennom disse koblingene kan en knytte sammen sporene fra våre hverdagsaktiviteter med de digitale sporene og slik skape både bedre og mer tilpassede tjenester enn det som var mulig tidligere.

Boka Det friksjonsfrie samfunn tar opp mange av de grunnleggende forskjellene mellom industrisamfunnets forretningsmodeller og digital forretnings- og tjenesteutvikling. Den viser utviklingen av noen av de store og dominerende aktørene, samt hvilke samfunnsmessige konsekvenser mange av disse endringene fører med seg.

Cappelen Damm

Deling, plattform, tillit - Perspektiver på delings- og plattformøkonomi

I Deling, plattform, tillit. Perspektiver på delings- og plattformøkonomi belyses viktige problemstillinger vi står overfor i overgangen fra industrisamfunn til plattformsamfunn eller det digitale nettsamfunn. Hva vil denne overgangen bety i et organisasjons- og økonomiperspektiv, og hvilke utfordringer skaper utviklingen for de berørte partene?

I industrisamfunnet ble produksjonen av varer optimalisert gjennom organisering av arbeidsoppgavene i verdikjeder og ved å erstatte mennesker med spesialiserte roboter som gjorde de enkelte oppgavene raskere, billigere og med færre feil. Industrisamfunnet greide imidlertid aldri å optimalisere selve varebyttet eller bruken av de produserte varene på samfunnsøkonomiske og bærekraftige måter.

Flersidige markeder håndtert gjennom plattformøkonomien bidrar til å senke transaksjonskostnader ved handel mer enn det er mulig å gjøre gjennom verdikjeder og hierarkiske organisasjoner. Derfor kommer vi til å se mer av plattformene og mindre av hierarkiene i fremtiden.

Boken er aktuell for studenter, forskere og andre som er opptatt av samfunnsmessige konsekvenser som følge av den digitale utviklingen.
Deling, plattform, tillit. Perspektiver på delings- og plattformøkonomi er en fagfellevurdert vitenskapelig monografi.

Cappelen Damm
Uforpliktende forespørsel på Arne Krokan

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Arne Krokan
Arne Krokan

4.5 ut av 5 stjerner

"Veldig godt foredrag som trakk linjer fra tidligere foredrag den dagen. Godt tilpasset vår gruppe. I tillegg fikk direktørnivået vårt bekreftet noen av sine strategier i forhold til bruk av plattformer."

HR-Rådgiver, Hallvard Solborg - Helse Nord IKT Vis alle referanser

Foredragsemner med Arne Krokan