Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-01-blue

Inspirerende og tankevekkende om å se eldre som en ressurs for samfunnet.

Ingrid Strümke

Ingrid Strümke

Ingrid Strümke, en stemme for de eldre, med mål om å inspirere til handling og endring.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Ingrid Strümke

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ingrid Strümke er en anerkjent forfatter, politiker, tidligere lektor og foredragsholder. Hun er en viktig stemme som brenner for å fremme en tydelig holdningsendring overfor de eldste i samfunnet – både fra samfunnet, men og hos de eldre selv. Ingrid sitt største ønske er å engasjere og bidra til nye perspektiver på viktige temaer som likeverd og rettferdighet.

Et foredrag med Ingrid Strümke gir deg:

  • Inspirerende og tankevekkende om å se eldre som en ressurs for samfunnet. 
  • Konkrete tips til hvordan skape likeverd for eldre i samfunnet.
  • Motivasjon til å selv ta tak og se sin egen verdi. 

 

Forestill deg et samfunn der alle generasjoner føler seg verdsatt og inspirert. Dette er ikke en fjern drøm, men en realitet foredragsholder Ingrid Strümke arbeider for å oppnå. Med bakgrunn som forfatter, politiker og lektor, har Ingrid nå dedikert sine dager til å fremme forståelse og respekt for de eldste i vårt samfunn. Hennes foredrag belyser viktigheten av å integrere eldre generasjoners visdom og erfaringer i både det profesjonelle miljøet og generelt i samfunnet.

Ingrid Strümke er født og oppvokst i Tyskland, hvor hun også har fullførte studier fra tysk universitet som tilsvarer bachelor i økonomi, og master i religionsvitenskap. I 1994 flyttet Ingrid til Norge, og etter mange år som lektor både i Tyskland og i Norge har hun opprettet sitt eget forlag, utgitt bøker, hatt en rekke verv og styremedlemskap. I dag jobber hun aktivt med likeverd og rettferdighet for eldre i samfunnet, som forfatter og foredragsholder. 

Ingrid bruker sine egne erfaringer i foredragene, og forteller inspirerende om hvorfor det må en holdningsendring til, og hvordan eldres potensial bør utnyttes. Dagens eldre har bedre helse enn før og har en stor mulighet for å bidra i samfunnet. Her foreligger det et ansvar fra både samfunnet, og de eldre selv, om å tørre å se på seg selv som en del av løsningen. 

Hennes sterke samfunnsengasjement gjenspeiles i problemstillingene hun tar opp, hvor hun belyser sine hovedtemaer likeverd og rettferdighet fra ulike innfallsvinkler. Engasjementet for de eldres potensial ble forsterket etter at hun selv fylte 60, og hun ønsker å fremme at livet på ingen måte er over bare fordi man pensjonerer seg, tvert imot. Når over 20% av innbyggerne i Norge i dag er 65 år og eldre, hvordan skal vi møte eldrebølgen som en positiv utfordring, istedenfor en potensiell kollaps?

Vis foredrag med Ingrid Strümke

Endelig gammel

“I årene fra 30-60 lever du det som føles som et helt liv, men hva med perioden 60-90?” Evnen til å tenke nye tanker forsvinner ikke. Folk går ikke ut på dato fordi de blir eldre, men fordi folk slutter å investere i deres kompetanse, og man begynner å definere seg selv som “for gammel til å…..”

Ingrid brenner for å få en slutt på aldersdiskrimineringen ved å skape en holdningsendring overfor eldre i samfunnet, men også hos de eldre selv. Det handler om å se eldre som en ressurs og ikke som en byrde. Den offentlige samtale har ofte et sterkt fokus på eldre som et problem og kostnad. Dette kan lett bli oppfatninger som eldre tar til seg og fører til tilbaketrekning og negativt selvbilde. Selvpåført alderisme kalles denne form for aldersdiskriminering – eller selvalderisme, som Ingrid kaller det. 

Ingrid er opptatt av at eldre selv må ta tak, være sin verdi bevisst og være villig til å ta ansvar og bidra i større grad på forskjellige arenaer i samfunnet. For å få til dette trengs en holdningsendring både hos eldre og alle andre i samfunnet. Vi trenger et samfunn som satser på eldre, og eldre som byr på seg selv som en del av løsningen.

Uforpliktende forespørsel på Ingrid Strümke

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Ingrid Strümke