Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
profile-cover-generic-02-blue

Meningsfylt og inspirerende om det å være menneske

John Sylte

John Sylte

En annerledes prest med bakgrunn som selvforsvarsinstruktør og miljøterapeut. Få verktøy til å møte dine utfordringer!

Forespør enkelt om pris og dato

4.75 ut av 5 stjerner

" Tilbakemeldingane på foredraget var svært gode. Sylte tok ned stoffet på eit nivå som alle kunne relatere seg til, og framføringa var godt utført. Han har ein smittsam entusiasme, og framstiller temaet med glimt i auget. Deltakarane vart engasjerte, både i diskusjon og rollespel. John Sylte er ein foredragshaldar som vi godt kan anbefale vidare til andre."

Fylkesbiblioteket Møre og Romsdal Vis alle referanser

Et foredrag med John Sylte gir deg:

 • Matnyttig og engasjerende teoribasert materiale som alle kan relatere seg til.
 • Med sin allsidige bakgrunn leverer han en unik og spennende innsikt.
 • Formidler med smittende entusiasme.
Uforpliktende forespørsel på John Sylte

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
About icon

Om John

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

John Sylte har en mangfoldig bakgrunn, noe som gjør at han kan snakke om det å være menneske fra mange ulike vinkler. Han ønsker å formidle de tingene han har kompetanse på, og som han interesserer seg for. Håpet hans er at erfaringene hans kan være til hjelp for andre når det virkelig trengs.

Et foredrag med John Sylte gir deg:

 • Matnyttig og engasjerende teoribasert materiale som alle kan relatere seg til.
 • Med sin allsidige bakgrunn leverer han en unik og spennende innsikt.
 • Formidler med smittende entusiasme.

For John Sylte finnes det få ting som er så meningsfylt som å lære mennesker hvordan de kan unngå å bli et offer for ondskap og vold. Å lære mennesker å verne om grensene sine, og å se dem fylles av selvtillit – det er noe av det som motiverer han som instruktør. 

John Sylte har lang erfaring som miljøterapeut i sikkerhets-psykiatrien. Han jobber til daglig som prest i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. John er også feltprest i heimevernet, psykotraumatolog og forfatter av boken #sorg, utgitt av Forglemmegei Forlag i 2017.

John har graden Expert 1 i Krav Maga og driver egen klubb på fritiden. Han har drevet med kampsport lenge før han ble prest, og har fortsatt med det. Noen stusser litt på denne kombinasjonen av prest og selvforsvarsinstruktør.

John ble også nominert til Årets romsdaling 2017 (en av ti). Dette for arbeidet med med sorg, i forbindelse med boken hans.

John holder foredrag på norsk.

Vis foredrag med John Sylte
Foredrag med John Sylte

Vold- og konflikthåndtering på arbeidsplassen

 • Fysisk selvforsvar kan tjene sin hensikt i gitte situasjoner, men i 99% av tilfellene kommer vi mye
  lenger med å behandle andre mennesker med forståelse, empati og respekt.
 • Derfor er fokuset til John Sylte på disse kursene å løse konflikter gjennom de-eskalering, samtale og kunnskap om mennesker. Hvilke følelser er det som ligger bak den andres oppførsel? Om vi kan adressere disse følelsene hos den andre – og samtidig styre vårt eget ego – så kan man også roe ned de fleste situasjoner. Det finnes gode
  teknikker for dette.
 • John opparbeidet seg en fascinering for de-eskalering gjennom arbeid i sikkerhets-psykiatrien i møte med voldelige pasienter. Aggressive og voldelige pasienter krever forskjellige løsninger for å bli roet ned. Noen løsninger gjør alt verre og eskalerer volden, mens noen roer sinte mennesker ned. Noen ting bør unngås og noen ting bør vektlegges – disse faktorene støttes også av forskning.
 • Målet med kurset er å lære bort metoder som kan anvendes øyeblikkelig, både i arbeidslivet og privat. John snakker også om ulike taktiske løsninger og strategier for å unngå og/eller komme seg ut av farlige situasjoner på jobb. Avslutningsvis øver man på ulike scenarioer gjennom rollespill og dialog. Her får man prøvd ut de
  teknikkene John tar for seg i kurset, og få gi tips om hvordan man kan legge opp slike treninger selv på arbeidsplassen. Målet er tryggere arbeidstakere og en tryggere arbeidsplass.
 • Om det er ønskelig kan John også legge inn enkle selvforsvarsteknikker i kurset.
Foredrag med John Sylte

Tryggest mulig

Fokuset er grensesetting og tips på hvordan man skal holde seg trygg i ulike situasjoner. Kurset inneholder både teori og praksis.

Teoribiten tar for seg blant annet:

 • Hvordan tenker en overgriper?
 • Hva kan vi gjøre for å trene oppmerksomheten vår?
 • Hva bør vi være oppmerksomme på?
 • Hvordan påvirker frykt og stress oss?
 • Ting vi bør være obs på i ulike situasjoner; på fest, hjemme alene, på vei hjem fra byen osv.

I praksisdelen går vi gjennom et utvalg av effektive selvforsvarteknikker. Deltagerne får også prøvd seg på aggresjons- og stressdriller.

Dette kurset kan også tilpasses ungdom (og da særlig jenter).

Foredrag med John Sylte

Psykososial førstehjelp og kollegastøtte

Som prest og psykotraumatolog møter John ofte mennesker i krise. Hvordan tar man best mulig vare på medmennesker når livet rakner? Dette foredraget tar for seg blant annet:

 • Hva bør man tenke på når man er først inn i etter en krisehendelse?
 • Hva er sjokk og hvordan arter det seg?
 • Hva er et traume og hvordan kan det forebygges og bearbeides?
 • Hvordan kan kollegaer hjelpe hverandre best i en tøff arbeidssituasjon?
 • Hvordan følger man hverandre opp etter en belastende hendelse?
 • Hvordan tar vi vare på oss selv oppi det hele?
 • Hvordan bearbeide traumer ved hjelp av samtaler?
Foredrag med John Sylte

Godt miljø - mitt og ditt ansvar

Dette foredraget fokuserer på fire viktige områder:

 • Å være der for andre
 • Å takle stress og utfordringer
 • Å takle sinne og frustrasjon
 • Å bruke det negative til noe positivt.
 • Det å bli sett og bekreftet er noe alle mennesker trenger. Vi er alle unike, og vi bærer alle på vår egen historie – som har gjort oss til den vi er. Hverdagene våre er forskjellige, og livet ellers påvirker oss også på jobb. Vi er ikke roboter, og vi kommer som vi er: noen av oss er triste, noen er stresset, andre kan være sinte og frustrerte. Så skal vi samarbeide og dra lasset sammen – det kan by på utfordringer.
 • Dette foredraget vil gi deg kunnskap om mennesket – på det mest sårbare og på det sterkeste. Kunnskap som gjør det lettere å skape et godt arbeidsmiljø, og en bedre hverdag generelt. Du vil også lære konkrete teknikker mot stress og sinne.
 • Det er krevende å være menneske. Vi skal være så mye, gjøre så mye og bety så mye. Johns mangfoldige bakgrunn gjør det mulig å snakke om mange ulike sider av det å være menneske. Det er viktig, for på en arbeidsplass vil det være et mangfold. Alle skal tas vare på – det er mitt og ditt ansvar.
Foredrag med John Sylte

#sorg – Veien gjennom mørkedalen

 • Dette foredraget tar for seg det ultimate marerittet for oss alle: å miste en kjær.
 • John vil snakke om prosessene den sørgende må gjennom, og komme med konkrete tips til de som ønsker å støtte noen gjennom en slik prosess.
 • Hva bør man si og gjøre? Hva bør man tenke på i de forskjellige fasene? Skal man gi folk en klem? Kan man gjøre ting verre for den sørgende, om man snakker om det vonde? Hva gjør møtet med døden med oss? Dette er noen av flere temaer han vil snakke om.
 • Dette er et tema John jobber mye med. I 2017 ga han ut boken #sorg gjennom Forglemmegei Forlag.
John Sylte - "Godt Miljø¸ mitt og ditt ansvar"

John Sylte - "Godt Miljø¸ mitt og ditt ansvar"

Vis foredrag med John Sylte

Referanser

"John Sylte har hatt foredrag om kriseledelse i faget Dynamisk Ledelse ved NTNU Ålesund. John har utmerket seg som en talentfull og motiverende foredragsholder, og har fått meget gode tilbakemeldinger fra studentene. Han har gjennom sine erfaringer som både prest og feltprest, kunne gitt studentene et unikt innblikk i hvordan det er å skulle lede gjennom kriser. Jeg som fagansvarlig har kun fått positive tilbakemeldinger fra studentene, og John er en person som jeg gjerne vil fortsette å bruke i mine forelesninger. Jeg kan på det aller varmeste anbefale John Sylte som foredragsholder. ”

Lise Kjersem, Universitetslektor

NTNU

"Seminaret om Krigermentalitet inneholdt lett gjenkjennelige eksempler, og god variasjon mellom teori og praksis. Den nyervervede kunnskapen kan nyttiggjøres både i egen arbeidshverdag, og i privatlivet. Vår tjeneste opplevde at kurset hadde et høyt faglig innhold med stor grad av nytteverdi. Anbefales!"

Line Solberg, Tidligere leder for Psykososial tjeneste

Rauma kommune

”John Sylte har gjennomført tre kursrekker i Vestnes kommune — Eining for barn, ungdom og familie der tema har vore: Konflikthandtering, vold og trugslar mot tilsette. Sylte er tydeleg i si formidlingsevne som foredragshaldar. Det teoretiske grunnlaget er presentert på ein slik måte at det er overførbart til praktiske situasjonar med velbalanserte fine humoristiske innslag, som skaper engasjement hos tilhøyrarane. Vi gir John Sylte dei beste skussmål som foredragshaldar og ynskjer han lukke til vidare.”

Elly Slettvoll, Einingsleiar

Vestnes kommune

"Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal booka inn John Sylte i høve ein workshop om konflikthandtering i bibliotek 30. oktober 2018. Kurset hadde 23 deltakarar frå heile landet. Oppdraget var å snakke om deeskalering av konfliktsituasjonar, og korleis ein skal handtere utagerande situasjonar på best muleg måte. I tillegg skulle det vere eit rollespel med denne tematikken. Han hadde på førehand fått beskjed om å vinkle foredraget inn mot bibliotek. Tilbakemeldingane på foredraget var svært gode. Sylte tok ned stoffet på eit nivå som alle kunne relatere seg til, og framføringa var godt utført. Han har ein smittsam entusiasme, og framstiller temaet med glimt i auget. Deltakarane vart engasjerte, både i diskusjon og rollespel. John Sylte er ein foredragshaldar som vi godt kan anbefale vidare til andre."

Fylkesbiblioteket Møre og Romsdal

Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal

Takk for at du kunne stille opp som foredragsholder for politidistriktets innsatsledere, operasjonsledere, beredskapsplanleggere og seksjonsledere for vakt og beredskap torsdag 23.05.19. Tilbakemeldingene fra tilhørerne var entydig positiv. Ble oppfattet svært som relevant for vårt fag.

Leif E. Bergem-Ohr, Politioverbetjent

Møre og Romsdal politidistrikt
Uforpliktende forespørsel på John Sylte

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
John Sylte
John Sylte

4.75 ut av 5 stjerner

" Tilbakemeldingane på foredraget var svært gode. Sylte tok ned stoffet på eit nivå som alle kunne relatere seg til, og framføringa var godt utført. Han har ein smittsam entusiasme, og framstiller temaet med glimt i auget. Deltakarane vart engasjerte, både i diskusjon og rollespel. John Sylte er ein foredragshaldar som vi godt kan anbefale vidare til andre."

Fylkesbiblioteket Møre og Romsdal Vis alle referanser

Foredragsemner med John Sylte