Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
profile-cover-generic-01-blue

Meningsfylt og inspirerende om det å være menneske

John Sylte

John Sylte

En annerledes prest med bakgrunn som selvforsvarsinstruktør og miljøterapeut. Få verktøy til å møte dine utfordringer!

Forespør enkelt om pris og dato

4.75 ut av 5 stjerner

" Tilbakemeldingane på foredraget var svært gode. Sylte tok ned stoffet på eit nivå som alle kunne relatere seg til, og framføringa var godt utført. Han har ein smittsam entusiasme, og framstiller temaet med glimt i auget. Deltakarane vart engasjerte, både i diskusjon og rollespel. John Sylte er ein foredragshaldar som vi godt kan anbefale vidare til andre."

Fylkesbiblioteket Møre og Romsdal Vis alle referanser

Et foredrag med John Sylte gir deg:

 • Matnyttig og engasjerende teoribasert materiale som alle kan relatere seg til.
 • Med sin allsidige bakgrunn leverer han en unik og spennende innsikt.
 • Formidler med smittende entusiasme.
Uforpliktende forespørsel på John Sylte

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
About icon

Om John

Lecture icon

Foredrag

Courses icon

Kurs

Video icon

Video

References icon

Referanser

John Sylte har en mangfoldig bakgrunn, noe som gjør at han kan snakke om det å være menneske fra mange ulike vinkler. Han ønsker å formidle de tingene han har kompetanse på, og som han interesserer seg for. Håpet hans er at erfaringene hans kan være til hjelp for andre når det virkelig trengs.

Et foredrag med John Sylte gir deg:

 • Matnyttig og engasjerende teoribasert materiale som alle kan relatere seg til.
 • Med sin allsidige bakgrunn leverer han en unik og spennende innsikt.
 • Formidler med smittende entusiasme.

Å se og ta vare på mennesker er en rød tråd i Johns veivalg – det er en viktig del av hans hverdag.

Han har lang erfaring som miljøterapeut i sikkerhetspsykiatrien. Til daglig jobber han som prest i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. I den forbindelse har han startet opp 13+, et samtaletilbud for ungdommer i kommunen. John har også mange års bakgrunn som feltprest i heimevernet, han er utdannet og godkjent psykotraumatolog og forfatter av boken «#sorg», utgitt av Forglemmegei Forlag i 2017. 

Han har graden Expert 1 i Krav Maga og driver egen klubb på fritiden. Han har drevet med kampsport lenge før han ble prest, og har fortsatt med det. Noen stusser litt på denne kombinasjonen av prest og selvforsvarsinstruktør, men for John er dette en naturlig del av det å være seg selv. Han er også rapper på fritiden, så han kan sies å være et allsidig vesen.

John ble nominert til Årets romsdaling 2017. Dette for hans arbeid med sorg, i forbindelse med boken hans.

John Sylte holder foredrag på norsk.

Vis foredrag med John Sylte
John Sylte foredrag

Hvordan forholde seg til sinte mennesker i jobbhverdagen?

 • Lær konkrete teknikker for å roe ned sinte mennesker og opphetede situasjoner.
 • Temaet har høy gjenkjennelsesfaktor, og det pleier å være god stemning på disse foredragene.
 • John opparbeidet seg en fasinasjon for deeskalering gjennom arbeid i sikkerhets-psykiatrien, i møte med aggressive og voldelige pasienter. Han lærte der at noen ting bør unngås og at noen ting bør vektlegges – disse faktorene støttes også av forskning.
 • John har dykket dypere inn i temaet gjennom utdanningen som psykotraumatolog, selvforsvarsinstruktør og i hverdagen som prest.
 • Målet med foredraget/kurset er å lære bort metoder som kan anvendes øyeblikkelig, både i arbeidslivet og privat. Når man først er bevisstgjort teknikkene, vil gjenkjennelsen være stor.
John Sylte foredrag

Kollegaen min sliter - Hva gjør jeg?

 • Som prest og psykotraumatolog møter John ofte mennesker i krise. Hvordan tar man best mulig vare på medmennesker når livet rakner?
 • Lær hvordan kollegaer kan støtte hverandre når ting blir tøft. Ved hjelp av noen enkle fokusområder kan man spare både sykmeldinger og utgifter.
 • Som prest og psykotraumatolog jobber John mye med kriser og traumer. Hvordan tar man best mulig vare på medmennesker når livet rakner, eller når de har opplevd noe traumatisk?
 • Dette foredraget vil hjelpe kollegaer med å være der for hverandre i hverdagen.
 • Du vil få kunnskap om mennesket – på det mest sårbare og på det sterkeste. Kunnskap som gjør det lettere å skape et godt arbeidsmiljø, og en bedre hverdag generelt. Du vil også lære konkrete teknikker mot stress og sinne.
John Sylte foredrag

Sorg – Veien gjennom mørkedalen

 • Dette foredraget tar for seg det ultimate marerittet for oss alle: å miste en kjær.
 • John vil snakke om prosessene den sørgende må gjennom, og komme med konkrete tips til de som ønsker å støtte noen gjennom en slik prosess.
 • Hva bør man si og gjøre? Hva bør man tenke på i de forskjellige fasene? Skal man gi folk en klem? Kan man gjøre ting verre for den sørgende, om man snakker om det vonde? Hva gjør møtet med døden med oss? Dette er noen av flere temaer han vil snakke om.
 • Dette er et tema John jobber mye med. I 2017 ga han ut boken #sorg gjennom Forglemmegei Forlag.
John Sylte kurs

Tryggest mulig

Fokuset er grensesetting og tips på hvordan man skal holde seg trygg i ulike situasjoner. Kurset inneholder både teori og praksis.

Teoribiten tar for seg blant annet:

 • Hvordan tenker en overgriper?
 • Hva kan vi gjøre for å trene oppmerksomheten vår?
 • Hva bør vi være oppmerksomme på?
 • Hvordan påvirker frykt og stress oss?
 • Ting vi bør være obs på i ulike situasjoner; på fest, hjemme alene, på vei hjem fra byen osv.

I praksisdelen går vi gjennom et utvalg av effektive selvforsvarteknikker. Deltagerne får også prøvd seg på aggresjons- og stressdriller.

Dette kurset kan også tilpasses ungdom (og da særlig jenter).

John Sylte - "Godt Miljø¸ mitt og ditt ansvar"

John Sylte - "Godt Miljø¸ mitt og ditt ansvar"

Vis foredrag med John Sylte

Referanser

"John Sylte har hatt foredrag om kriseledelse i faget Dynamisk Ledelse ved NTNU Ålesund. John har utmerket seg som en talentfull og motiverende foredragsholder, og har fått meget gode tilbakemeldinger fra studentene. Han har gjennom sine erfaringer som både prest og feltprest, kunne gitt studentene et unikt innblikk i hvordan det er å skulle lede gjennom kriser. Jeg som fagansvarlig har kun fått positive tilbakemeldinger fra studentene, og John er en person som jeg gjerne vil fortsette å bruke i mine forelesninger. Jeg kan på det aller varmeste anbefale John Sylte som foredragsholder. ”

Lise Kjersem, Universitetslektor

NTNU

"Seminaret om Krigermentalitet inneholdt lett gjenkjennelige eksempler, og god variasjon mellom teori og praksis. Den nyervervede kunnskapen kan nyttiggjøres både i egen arbeidshverdag, og i privatlivet. Vår tjeneste opplevde at kurset hadde et høyt faglig innhold med stor grad av nytteverdi. Anbefales!"

Line Solberg, Tidligere leder for Psykososial tjeneste

Rauma kommune

”John Sylte har gjennomført tre kursrekker i Vestnes kommune — Eining for barn, ungdom og familie der tema har vore: Konflikthandtering, vold og trugslar mot tilsette. Sylte er tydeleg i si formidlingsevne som foredragshaldar. Det teoretiske grunnlaget er presentert på ein slik måte at det er overførbart til praktiske situasjonar med velbalanserte fine humoristiske innslag, som skaper engasjement hos tilhøyrarane. Vi gir John Sylte dei beste skussmål som foredragshaldar og ynskjer han lukke til vidare.”

Elly Slettvoll, Einingsleiar

Vestnes kommune

"Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal booka inn John Sylte i høve ein workshop om konflikthandtering i bibliotek 30. oktober 2018. Kurset hadde 23 deltakarar frå heile landet. Oppdraget var å snakke om deeskalering av konfliktsituasjonar, og korleis ein skal handtere utagerande situasjonar på best muleg måte. I tillegg skulle det vere eit rollespel med denne tematikken. Han hadde på førehand fått beskjed om å vinkle foredraget inn mot bibliotek. Tilbakemeldingane på foredraget var svært gode. Sylte tok ned stoffet på eit nivå som alle kunne relatere seg til, og framføringa var godt utført. Han har ein smittsam entusiasme, og framstiller temaet med glimt i auget. Deltakarane vart engasjerte, både i diskusjon og rollespel. John Sylte er ein foredragshaldar som vi godt kan anbefale vidare til andre."

Fylkesbiblioteket Møre og Romsdal

Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal

Takk for at du kunne stille opp som foredragsholder for politidistriktets innsatsledere, operasjonsledere, beredskapsplanleggere og seksjonsledere for vakt og beredskap torsdag 23.05.19. Tilbakemeldingene fra tilhørerne var entydig positiv. Ble oppfattet svært som relevant for vårt fag.

Leif E. Bergem-Ohr, Politioverbetjent

Møre og Romsdal politidistrikt

Foredraget fra John Sylte var inspirerende, innholdsrikt, og faktisk morsomt, og foredragsholder formidle tematikken på en realistisk og kunnskapsrik måte, slik at vi klarte å identifisere oss med de beskrevne situasjonene. Han viste tydelig at han hadde mye å gå på med erfaring og kunnskap, dette styrket hele foredraget. Arrangør og deltakere er veldig fornøyde!

Tordis Korvald

Universitetsbiblioteket, OsloMet
Uforpliktende forespørsel på John Sylte

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
John Sylte
John Sylte

4.75 ut av 5 stjerner

" Tilbakemeldingane på foredraget var svært gode. Sylte tok ned stoffet på eit nivå som alle kunne relatere seg til, og framføringa var godt utført. Han har ein smittsam entusiasme, og framstiller temaet med glimt i auget. Deltakarane vart engasjerte, både i diskusjon og rollespel. John Sylte er ein foredragshaldar som vi godt kan anbefale vidare til andre."

Fylkesbiblioteket Møre og Romsdal Vis alle referanser

Foredragsemner med John Sylte