Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-02-blue

Meningsfylt og inspirerende om det å være menneske

John Sylte

John Sylte

En annerledes prest med bakgrunn som selvforsvarsinstruktør og miljøterapeut. Få verktøy til å møte dine utfordringer!

Forespør enkelt om pris og dato

4.75 ut av 5 stjerner

" Tilbakemeldingane på foredraget var svært gode. Sylte tok ned stoffet på eit nivå som alle kunne relatere seg til, og framføringa var godt utført. Han har ein smittsam entusiasme, og framstiller temaet med glimt i auget. Deltakarane vart engasjerte, både i diskusjon og rollespel. John Sylte er ein foredragshaldar som vi godt kan anbefale vidare til andre."

Fylkesbiblioteket Møre og Romsdal Vis alle referanser

Et foredrag med John Sylte gir deg:

 • Matnyttig og engasjerende teoribasert materiale som alle kan relatere seg til.
 • Med sin allsidige bakgrunn leverer han en unik og spennende innsikt.
 • Formidler med smittende entusiasme.
Uforpliktende forespørsel på John Sylte

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om John

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

John Sylte har en mangfoldig bakgrunn, noe som gjør at han kan snakke om det å være menneske fra mange ulike vinkler. Han ønsker å formidle de tingene han har kompetanse på, og som han interesserer seg for. Håpet hans er at erfaringene hans kan være til hjelp for andre når det virkelig trengs.

Et foredrag med John Sylte gir deg:

 • Matnyttig og engasjerende teoribasert materiale som alle kan relatere seg til.
 • Med sin allsidige bakgrunn leverer han en unik og spennende innsikt.
 • Formidler med smittende entusiasme.

Å se og ta vare på mennesker er en rød tråd i Johns veivalg – det er en viktig del av hans hverdag.

Han har lang erfaring som miljøterapeut i sikkerhetspsykiatrien. Til daglig jobber han som prest i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. I den forbindelse har han startet opp 13+, et samtaletilbud for ungdommer i kommunen. John har også mange års bakgrunn som feltprest i heimevernet, han er utdannet og godkjent psykotraumatolog og forfatter av boken “#sorg”, utgitt av Forglemmegei Forlag i 2017. 

Han har graden Expert 1 i Krav Maga og driver egen klubb på fritiden. Han har drevet med kampsport lenge før han ble prest, og har fortsatt med det. Noen stusser litt på denne kombinasjonen av prest og selvforsvarsinstruktør, men for John er dette en naturlig del av det å være seg selv. Han er også rapper på fritiden, så han kan sies å være et allsidig vesen.

John ble nominert til Årets romsdaling 2017. Dette for hans arbeid med sorg, i forbindelse med boken hans.

John Sylte holder foredrag på norsk.

Vis foredrag med John Sylte
John Sylte foredrag

Tryggest mulig – konflikthåndtering på arbeidsplassen:

 • Relevant for alle som jobber med mennesker.
 • Hvordan vi kan løse konflikter ved hjelp av de-eskalering
 • Lær konkrete teknikker for å roe ned sinte mennesker og spente situasjoner, basert på
  forskning.
 • Hva er forskjellen på sinne og raseri?
 • Når nytter det ikke å snakke lenger, og hva gjør vi da?
 • Risikovurdering og taktikk i møte med aggresjon og vold
 • Til slutt øver vi på de-eskalering gjennom rollespill.
 • Foredraget kan slås sammen med «Kollegastøtte»
John Sylte foredrag

Tryggest mulig – barn som utagerer

 • Relevant for alle som jobber med barn/ ungdom
 • Lær konkrete teknikker for å roe ned sinte mennesker og spente situasjoner, basert på
  forskning.
 • Hvorfor tyr barn til vold?
 • Hva er forskjellen på konsekvenser og straff?
 • Når nytter det ikke å snakke lenger, og hva gjør vi da?
 • Risikovurdering og taktikk i møte med aggresjon og vold.
 • Øvelse ved hjelp av rollespill.
 • Foredraget kan slås sammen med «Kollegastøtte»
John Sylte foredrag

Tryggest mulig – for ungdom

Dette foredraget fokuserer på egensikkerhet og hvordan vi skal holde oss trygge i ulike situasjoner:

 • Hvordan tenker en overgriper?
 • Hva kan vi gjøre for å trene oppmerksomheten vår?
 • Hva bør vi være oppmerksomme på?
 • Hvordan påvirker frykt og stress oss?
 • Om vi må forsvare oss, hva bør vi gjøre?
 • Ting vi bør være obs på i ulike situasjoner; på fest, hjemme alene, på vei hjem fra byen osv.
John Sylte foredrag

Kollegastøtte

 • Du vil lære om hva traumatisk stress er og hvordan det påvirker oss
 • John vil snakke om de tre kategoriene som alle traumer faller inn under, tap, trussel og/eller ansvar
 • Hvordan vi kan hjelpe andre rundt oss som har opplevd noe traumatisk
 • Og om hvordan vi kan finne ut hvor skoen trykker ved å følge to spor: nåtid og fortid
 • Hvordan vi kan hjelpe den andre til å bearbeide vanskelige hendelser mest mulig effektivt?
 • Foredraget kan slås sammen med «Tryggest mulig – konflikthåndtering på arbeidsplassen»
John Sylte foredrag

Sorg – Veien gjennom mørkedalen

 • Dette foredraget tar for seg det ultimate marerittet for oss alle: å miste en kjær.
 • Lær mer om de ulike prosessene sorgen tvinger oss gjennom.
 • Konkrete tips til deg som ønsker å støtte noen gjennom en slik prosess.
 • Hva bør man si og gjøre? Hva bør man tenke på i de forskjellige fasene? Skal man gi folk en klem? Kan man gjøre ting verre for den sørgende, om man snakker om det vonde?
 • Hva gjør møtet med døden med oss?
 • Dette er et tema John jobber mye med. I 2017 ga han ut boken #sorg gjennom Forglemmegei Forlag.
John Sylte - Tryggest Mulig

John Sylte - Tryggest Mulig

John Sylte - Kollegastøtte

John Sylte - Kollegastøtte

Vis foredrag med John Sylte

Referanser

"John Sylte har hatt foredrag om kriseledelse i faget Dynamisk Ledelse ved NTNU Ålesund. John har utmerket seg som en talentfull og motiverende foredragsholder, og har fått meget gode tilbakemeldinger fra studentene. Han har gjennom sine erfaringer som både prest og feltprest, kunne gitt studentene et unikt innblikk i hvordan det er å skulle lede gjennom kriser. Jeg som fagansvarlig har kun fått positive tilbakemeldinger fra studentene, og John er en person som jeg gjerne vil fortsette å bruke i mine forelesninger. Jeg kan på det aller varmeste anbefale John Sylte som foredragsholder. ”

Lise Kjersem, Universitetslektor

NTNU

"Seminaret om Krigermentalitet inneholdt lett gjenkjennelige eksempler, og god variasjon mellom teori og praksis. Den nyervervede kunnskapen kan nyttiggjøres både i egen arbeidshverdag, og i privatlivet. Vår tjeneste opplevde at kurset hadde et høyt faglig innhold med stor grad av nytteverdi. Anbefales!"

Line Solberg, Tidligere leder for Psykososial tjeneste

Rauma kommune

John Sylte hadde et seminar som gikk på Vold og trusler mot ansatte for over 100 ansatte i Rauma kommune i januar 2023. Vi er veldig tilfreds med måten oppgaven ble løst på av John. Han er en svært god formidler og er god på å knytte teori opp mot egne erfaringer og annen praksis. Han er også lett å samarbeide med og flink til å tilpasse opplegget ut i fra behov Rauma kommune hadde.

Harald Westby Digernes

Rauma kommune

”John Sylte har gjennomført tre kursrekker i Vestnes kommune — Eining for barn, ungdom og familie der tema har vore: Konflikthandtering, vold og trugslar mot tilsette. Sylte er tydeleg i si formidlingsevne som foredragshaldar. Det teoretiske grunnlaget er presentert på ein slik måte at det er overførbart til praktiske situasjonar med velbalanserte fine humoristiske innslag, som skaper engasjement hos tilhøyrarane. Vi gir John Sylte dei beste skussmål som foredragshaldar og ynskjer han lukke til vidare.”

Elly Slettvoll, Einingsleiar

Vestnes kommune

"Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal booka inn John Sylte i høve ein workshop om konflikthandtering i bibliotek 30. oktober 2018. Kurset hadde 23 deltakarar frå heile landet. Oppdraget var å snakke om deeskalering av konfliktsituasjonar, og korleis ein skal handtere utagerande situasjonar på best muleg måte. I tillegg skulle det vere eit rollespel med denne tematikken. Han hadde på førehand fått beskjed om å vinkle foredraget inn mot bibliotek. Tilbakemeldingane på foredraget var svært gode. Sylte tok ned stoffet på eit nivå som alle kunne relatere seg til, og framføringa var godt utført. Han har ein smittsam entusiasme, og framstiller temaet med glimt i auget. Deltakarane vart engasjerte, både i diskusjon og rollespel. John Sylte er ein foredragshaldar som vi godt kan anbefale vidare til andre."

Fylkesbiblioteket Møre og Romsdal

Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal

Takk for at du kunne stille opp som foredragsholder for politidistriktets innsatsledere, operasjonsledere, beredskapsplanleggere og seksjonsledere for vakt og beredskap torsdag 23.05.19. Tilbakemeldingene fra tilhørerne var entydig positiv. Ble oppfattet svært som relevant for vårt fag.

Leif E. Bergem-Ohr, Politioverbetjent

Møre og Romsdal politidistrikt

Foredraget fra John Sylte var inspirerende, innholdsrikt, og faktisk morsomt, og foredragsholder formidle tematikken på en realistisk og kunnskapsrik måte, slik at vi klarte å identifisere oss med de beskrevne situasjonene. Han viste tydelig at han hadde mye å gå på med erfaring og kunnskap, dette styrket hele foredraget. Arrangør og deltakere er veldig fornøyde!

Tordis Korvald

Universitetsbiblioteket, OsloMet
Uforpliktende forespørsel på John Sylte

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
John Sylte
John Sylte

4.75 ut av 5 stjerner

" Tilbakemeldingane på foredraget var svært gode. Sylte tok ned stoffet på eit nivå som alle kunne relatere seg til, og framføringa var godt utført. Han har ein smittsam entusiasme, og framstiller temaet med glimt i auget. Deltakarane vart engasjerte, både i diskusjon og rollespel. John Sylte er ein foredragshaldar som vi godt kan anbefale vidare til andre."

Fylkesbiblioteket Møre og Romsdal Vis alle referanser

Foredragsemner med John Sylte