Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-01-blue

Ta bevisste valg som fremmer arbeidslyst, psykologisk trygghet og godt medarbeiderskap

Renate Skaue Jørgensen

Renate Skaue

Renate tar deg med på en positiv, inspirerende og tankevekkende reise inn i arbeidslivet. Hvem er du på din arbeidsplass? Og er du bevisst ditt bidrag til arbeidsmiljøet?

Forespør enkelt om pris og dato

5 ut av 5 stjerner

God formidlingsevne basert på solid kunnskap, fremført på en personlig og varm måte gjør dette foredraget til en tankevekker for oss alle. Vi kjenner oss igjen i det hun formidler, og blir både inspirert og motivert til å selv gjøre enkle grep for å bli en bedre bidragsyter i eget arbeidsmiljø. Vi har brukt Renate ved flere anledninger både internt i egen organisasjon, og som foredragsholder på større konferanser. Evalueringer vi har gjort taler sitt tydelige språk: «Hun traff samtlige deltakere på hjemmebane». Vi gir Renate våre beste anbefalinger."

Gry Heggås Jensen, Kontorsjef - Tromsø Brann og redning Vis alle referanser

Et foredrag med Renate Skaue gir deg:

 • Psykologisk trygghet, arbeidsglede og medarbeiderskap satt i fokus, med gode eksempler og trygg forankring i fagstoff.
 • En formidler som vekker forsamlingen og åpner øynene for den enkeltes ansvar.
 • Treffende budskap som er svært relevant og forståelig for alle.
Uforpliktende forespørsel på Renate Skaue

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Renate

Lecture icon

Foredrag

Courses icon

Workshop

Video icon

Video

References icon

Referanser

Interviews icon

Artikler

Dagens arbeidsliv oppleves av mange som interessant, givende, lærerikt og spennende, men også som krevende og slitsomt. Hvordan velger vi å møte utfordringene som arbeidslivet gir oss? Som foredragsholder har hun alltid som mål å skape positivitet og bevissthet om hvordan vi selv bidrar til å lage en god arbeidshverdag, i et trygt miljø.

Et foredrag med Renate Skaue gir deg:

 • Psykologisk trygghet, arbeidsglede og medarbeiderskap satt i fokus, med gode eksempler og trygg forankring i fagstoff.
 • En formidler som vekker forsamlingen og åpner øynene for den enkeltes ansvar.
 • Treffende budskap som er svært relevant og forståelig for alle.

Hvem er du på din arbeidsplass? Hvordan bidrar du til å løse dine oppgaver, være en god kollega og bidra positivt til din arbeidsgiver?

Dette er interessante spørsmål vi kanskje sjeldent reflekterer over, men som erfaringer tilsier er noe vi må snakke mer om.

Med glimt i øyet, raushet, god forankring i teori og mange treffende eksempler, holder Renate Skaue engasjerende foredrag. Lær mer om arbeidsglede, yrkesstolthet og medarbeiderskap!

Etter 25 år som medarbeider og leder, har Renate erkjent at hun har bidratt med mye positivt medarbeiderskap. Samtidig har hun også innsett at hun har vært med på å skape dårlig stemning. Hun har koset seg med misnøye og bidratt negativt til arbeidsmiljøet. Refleksjoner rundt dette vekket Renates interesse for medarbeiderskap, og hvordan valgene vi tar, eller lar være å ta, påvirker vår arbeidshverdag.

Renate har veilederutdanning i medarbeiderskap fra Teamwork, og er sertifisert i verktøyet The Fearless Organization Scan. Dette er et verktøy som brukes for å kartlegge psykologisk trygghet. Siden 2012 har hun jobbet i eget selskap, Skauro AS, med foredrag og workshops i små og store virksomheter. Hun har mer enn 30 års arbeidserfaring innen salg, markedsføring og HR, i tillegg som kurs og foredragsholder.

Hun formidler på en ekte, tankevekkende og inspirerende måte. Et foredrag med Renate Skaue gjør at deltakerne får lyst til å ta tak i sitt eget medarbeiderskap og bidra positivt på sin arbeidsplass.

Renate kan også levere workshop innenfor samme tematikk som hun holder foredrag om. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Renate Skaue holder foredrag på norsk.

Vis foredrag med Renate Skaue
Renate Skaue foredrag

Psykologisk trygghet på arbeidsplassen

Kjenner du deg trygg i ditt arbeidsmiljø? Kan du stille spørsmål, si din oppriktige mening, be om hjelp eller gjøre feil og samtidig være helt trygg på at du ikke blir straffet, ydmyket eller latterliggjort? I dette foredraget hjelper Renate din bedrift med å sette psykologisk trygghet på dagsorden.

 • Viktigheten av å ville hverandre vel
 • Hvordan psykologisk trygghet påvirker læring og utvikling
 • At de fleste ledere overvurderer graden av psykologisk trygghet i sitt team
Renate Skaue foredrag

Hvem er du på din arbeidsplass?

Bidrar du til et godt arbeidsmiljø? Ja, vil vi aller helst svare. Det gjør jeg alltid! Men har vi egentlig et bevisst forhold til hvem vi er på egen arbeidsplass? Å jobbe med selvinnsikt og tilbakemeldinger er nyttig og gir resultater. Det er ofte slik at det enkleste vi gjør er å mene noe om de andre. Vi må i stedet begynne å mene noe om oss selv, for det kan vi faktisk gjøre noe med. I dette foredraget deler Renate raust av egne erfaringer og har med gode eksempler på viktigheten av å bli bevisst sin egen rolle på arbeidsplassen.

 • Har du tenkt over at for de andre – så er du «de andre»?
 • Hva skjer om vi slutter å mene så mye om de andre og heller begynner å se oss selv?
 • Hvordan kan vi, ved å se oss selv, bidra enda mer positivt til arbeidsmiljøet på vår arbeidsplass?
Renate Skaue foredrag

Sats på arbeidsgleden

Visste du at medarbeidere som kjenner på stor grad av arbeidsglede leverer bedre på jobb? I dette foredraget setter Renate fokus på hvorfor arbeidsglede er så utrolig viktig, hva som gir oss denne gleden og hvordan vi kan jobbe sammen for å skape enda mer av den.

 • Arbeidsgleden er en ressurs. Vi ønsker alle å ha medarbeidere og kolleger som kommer på jobb fordi de har lyst, føler mening og glede i jobben sin.
 • Når vi også vet at ansatte i arbeidsmiljøer med stor grad av arbeidsglede leverer bedre resultater enn andre, – da er det bare å satse på mer arbeidsglede!
 • Hvordan kan vi bli bevisst på vår egen arbeidsglede slik at vi bidrar til et enda bedre arbeidsmiljø for oss selv og våre kollegaer?
Renate Skaue foredrag

Godt medarbeiderskap gjør en forskjell!

Å jobbe for en kultur preget av godt medarbeiderskap gir verdi. Medarbeiderskap handler om hvordan hver og en forholder seg til sine arbeidsoppgaver, kolleger og arbeidsgiver. Skap bevissthet rundt dette ved å sette medarbeiderskap på agendaen. I dette foredraget gir Renate dere kick-starten dere trenger for å komme igang!

 • Bli bevisst på hvem du er og hva du bidrar med.
 • Engasjer ledere og medarbeidere til å se sitt eget medarbeiderskap.
 • Hvordan kan vi ta tak i medarbeiderskapet og hva kan vi gjøre i praksis for å utvikle det?
Renate Skaue Workshop

Psykologisk trygghet

Målet med samlingen er å finne ut hvordan dere kan øke graden av trygghet i en travel og krevende arbeidshverdag. For å jobbe med utvikling av psykologisk trygghet skaffer vi oss viktig innsikt i nåsituasjonen ved å kartlegge graden av trygghet i arbeidsgruppen. Til dette bruker vi verktøyet The Fearless Organization Scan som er utviklet av Amy C. Edmondson. Kartleggingen gjennomføres digitalt i forkant av workshop og tar bare et par minutter å besvare for hver deltaker.

 • Vi diskuterer og gjør praktiske øvelser knyttet til funnene fra den innledende kartleggingen.
 • Det fokuseres målrettet på hvordan vi kan jobbe sammen for mer psykologisk trygghet i arbeidshverdagen.
 • Renate kan også bidra med oppfølging og implementering i organisasjonen i etterkant av workshop. Psykologisk trygghet er ferskvare, og det kan derfor være smart å følge opp med en ny kartlegging og jobbe med denne type organisasjonsutvikling over tid.

Denne workshopen egner seg best i mindre arbeidsgrupper på 4-20 personer.

Renate Skaue workshop

Medarbeiderskap

Å jobbe sammen for et godt medarbeiderskap er lønnsomt på flere områder og det aller beste verktøyet vi har for å lykkes med dette er den gode dialogen. I denne workshopen starter vi med å bli bevisst på hva medarbeiderskap egentlig handler om og hva hver og en av oss kan gjøre for å bidra.

 • Vi ser nærmere på medarbeiderskapet på deres arbeidsplass. Hvor vi jobber først individuelt med fokus på hver enkelt sitt bidrag.
 • Videre jobber vi med «vi-et» og hvordan dere sammen kan ha fokus på medarbeiderskap for å bli enda bedre sammen.
 • Arbeidet kan avsluttes under samlingen eller tas med videre inn i arbeidshverdagen. Renate hjelper dere til å komme frem til mål å jobbe videre mot, og om ønskelig finne passende tiltak og konstruktive oppgaver for videre utvikling.

Denne workshopen kan tilpasses grupper i alle størrelser.

Referanser

"Leverte på det vi hadde avtalt med et erfaringsbasert foredrag. Levende og engasjert fra a til å."

Pål N. Arnesen, Leder

YS Stat

"Foredraget var interessant og inspirerande. Fekk gode tilbakemeldingar frå deltakarane."

Peter Midthun, Adm. Dir

Firda Billag AS

"Foredraget var meget aktuelt for vårt IA arbeid. Renate formidlet det på en meget troveridg måte, med fokus på ansvarliggjøring av medarbiederne, men uten at noen følte seg "tråkket på""

Elisabeth Strøm, Leder

Kongsberg kommune

"Renate formidlet sitt budskap til oss på en enkel og treffende måte - ujålete og relevant. Mine medarbeidere var veldig begeistret for henne, og oppgavene hun ga oss fikk oss i gang med gode refleksjoner."

Voica Imrik, Etatssjef

Fredrikstad kommune

"Innertier. Traff godt i sammenhengen."

Tommy Grav, Seniorrådgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet

"Vi kjørte en Questback på hele vår samling denne helgen og Renate kom ut meget bra på en skala fra 1 til 6, hvor 6 var topp score, så sa hele 86,4% at dette var en sekser, resten på 5"

Berg-Hansen Nord-Norge

Berg-Hansen

"Renate formidler på en nær og behagelig måte, hun byr på seg selv og er jordnær. Hun fletter teori om medarbeiderskap/lederskap, egne erfaringer og eksempler fint sammen. Det er veldig lett å kjenne seg igjen i det hun snakker om, og jeg fikk flere «aha- opplevelser» underveis. Hun greide å trykke på de knappene som både fikk følelser i sving og latteren til å trille. Etter foredraget satt jeg igjen med følelsen av at jeg kan få til det jeg selv vil! Kan anbefale Renate på det varmeste!"

Gunhild Årnes Guttvik, Personalrådgiver/Nestleder

UiT Norges arktiske universitet

"Renate har holdt innlegg om Arbeidsglede for våre ledere og verneombud på HMS dagen i 2015. Hun viste stort engasjement og delte av sin kunnskap til oss. Det var balanse i praktiske oppgaver og foredragsform. Jeg opplevde at hun var tett på og «brant» for temaet. Vi kan varmt anbefale henne til andre!"

Randi Danielsen, Leder fellestjenester

Norges arktiske studentsamskipnad

"Jeg har hørt foredrag fra Renate S. Jørgensen ved flere anledninger; eksempelvis små nettverkssamlinger, kundearrangement Skauro, lunsjseminarer for Næringsforeningen. Hun behersker vel så godt å snakke med forsamlinger for 2 eller for 100 personer. Renate er en person med umiddelbar appell, som vekker tillit. Dette fordi hun er 100% ærlig og tilstede i sin fremførelse; det du ser er hva du får. Hun deler sine personlige erfaringer og har tilstrekkelig med kunnskap og kompetanse innen temaene hun foreleser. Jeg kan trygt anbefale Renate til alle virksomheter som ønsker seg foredrag om arbeidsglede og medarbeiderskap."

Kristin Lindberg, Sales Manager Recruitment

Randstad

"Renate er en meget dyktig og behagelig foredragsholder. Jeg har hatt gleden av å delta på opplæring i metodikken hun benytter noe jeg har hatt god nytte av i mitt lederskap/medarbeiderskap. I tillegg har jeg benyttet meg av hennes kompetanse på min arbeidsplass. Hun er engasjert, jordnær, kunnskapsrik og nysgjerrig på de hun jobber sammen med. Jeg blir alltid i godt humør av å jobbe sammen med henne og ikke minst gir hun meg troen på at dette er noe jeg kan klare å få til. Jeg anbefaler Renate på det aller varmeste! Så bare prøv - tviler på du vil angre."

Anne Høydal, HR- og administrasjonssjef

Senter for IKT i utdanningen

"God formidlingsevne basert på solid kunnskap, fremført på en personlig og varm måte gjør dette foredraget til en tankevekker for oss alle. Vi kjenner oss igjen i det hun formidler, og blir både inspirert og motivert til å selv gjøre enkle grep for å bli en bedre bidragsyter i eget arbeidsmiljø. Vi har brukt Renate ved flere anledninger både internt i egen organisasjon, og som foredragsholder på større konferanser. Evalueringer vi har gjort taler sitt tydelige språk: «Hun traff samtlige deltakere på hjemmebane». Vi gir Renate våre beste anbefalinger."

Gry Heggås Jensen, Kontorsjef,

Tromsø Brann og redning

Vi er veldig fornøyd, bare gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Er også veldig fornøyd med samarbeidet og prosessen med Renate frem mot selve seminaret

Monica Berg Ludvigsen

Aller Media

"Renate fra Skauro rammet inn en hel dags workshop om medarbeiderskap, verdier og visjon for oss i dag. Det var veldig profesjonelt fra begynnelse til slutt. Hun deler av seg selv, er tydelig, seriøs og morsom. Jeg anbefaler Renate til alle organisasjoner som vil gi den interne kulturen en boost. "

Randi Laukli, Communications manager

Norwegian Centre for E-health Research

"Skauro v/Renate Skaue Jørgensen ble hyret inn til heldags fagdag i Nordnorsk Kunstmuseum med tema medarbeiderskap. Formøte med spissing og konkretisering av tematikk var nyttig og la et godt grunnlag for en «treffsikker» fagdag. Innledningen på selve fagdagen opplevdes gjennomarbeidet, relevant og konkret og godt fundert i forskning og fagmiljøer. Eksemplene som ble brukt var også godt forankret i teorien, og samtidig nære nok til å gi humrende gjenkjennelse. Gruppeoppgavene vi jobbet med traff kollegiet godt og de opplevdes direkte anvendelige i vår organisasjonshverdag. Det var hele veien oppfordret til innspill og aktiv deltakelse, noe vi anser som essensielt for å skape eierskap til prosessene vi jobber med i organisasjonen. Vi hadde en rask refleksjonsrunde etter fagdagen, og konklusjonen fra kollegiet var at både Renate som foredragsholder/fasilitator og tematikk var både spennende, konkret, artig å jobbe med og relevant – og dagen ga en veldig positiv boost. Vi bruker gjerne Renate igjen."

Cathrine Steene, Økonomi og HR

Nordnorsk Kunstmuseum

"Relevant, godt bygd opp og godt gjennomført."

Mona Olafsen, Fylkessekretær

FOTroms

Renate leverte et veldig godt foredrag akkurat i tråd med bestillingen. Hun gjorde seg kjent med målgruppen på forhånd og klarte å skape et personlig bånd mellom seg og publikum som besto av over 120 personer. Alt dette på tross av at det var tekniske problemer med lyden i starten på foredraget, noe som kunne satt ut noen og enhver. Hun var veldig profesjonell og taklet det på strak arm. Vi booker henne gjerne igjen ved en senere anledning.

Jannicke Eriksen

NTL NTNU

"Troverdig formidlingsform og veldig «spot on» på presentasjonen rundt medarbeiderskap. Lederprogrammer finnes i fleng. Det er mange som ikke er, eller ønsker å være ledere. Derfor er det er utrolig kjekt å få noen gode tips og råd på hvordan man kan bli en bedre medarbeider. Tror bedrifter kan få vel så stor effekt av å satse denne type kursing for ansatte kombinert med lederutvikling. Jeg deltar gjerne på flere og lengre foredrag/kurs av Renate omhandlende medarbeiderskap."

Vidar Torheim Isaksen

Clarion Hotel The Egde

"Meetings har hatt 2 intern-kurs med Renate om medarbeiderskap, samspill og arbeidsglede. Vi opplevde Renate som særdeles engasjert og hun var/er opptatt av at vi skal lykkes i å nå våre mål. Hun og hjalp oss å komme frem til akkurat de grepene vi trengte å ta for å forstå hverandre bedre, øke arbeidsgleden og dermed også effektiviteten. Renates budskap om medarbeiderskap treffer alle – uansett bransje. Hun gjorde det enkelt for alle å forstå viktigheten av godt samspill og ga oss konkrete «verktøy» på veien."

Anne-Mari Hernes, Leder & Partner

Meetings AS

"Jeg har vært på salgskurs hos Renate. Kurset varte i tre timer, og ga meg utrolig mange gode tips til hvordan jeg kan selge tjenestene mine inn til kunder. Hun fikk meg til å tenke på kroppsspråk, stemme og ikke minst hva jeg sier i møte med potensielle kunder. Hun er en veldig dyktig veileder!"

Mali Arnstad, Kommunikasjonsrådgiver

Reddi AS

Renate var svært hyggelig og stod absolutt til forventningene og vel så det. Dyktig på forarbeid så vel som fremføring. Alle som var tilstede fra oss har bare positive tilbakemeldinger. Flott levert.

Kenneth Fjellskål, CEO

North Sea Seafood AS

Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på foredraget Renate hadde hos oss!

Roy Amundsen

Sametingen

Foredraget med Renate Skaue var meget bra. Jeg har vært på mange, men at en forsamling med 150 stk som gir sånn positiv tilbakemelding har vi ikke opplevd. Dette foredraget traff innertier for vår del. Medarbeidere som har utfordringer med og være og komme seg på jobb meddeler at de fikk noen refleksjoner. Så dette kan trygt anbefales.

Terje Løkke

Coop Norge SA

Hun gjorde en god jobb!

Inge Unneland Bauge, Daglig leder

Byggmestrenes Servicekontor

Vi hadde en fruktbar dag sammen med Renate der vi fokuserte på arbeidsglede og medarbeiderskap. Vi fikk presentert teori innen relevant tematikk og case/egenerfaringer fra Renate. Vi gjennomførte også gruppearbeider med tilhørende presentasjoner og diskusjoner i plenum. Dette var svært nyttig for oss alle, og vi ser frem til et samarbeid med Renate også fremover.

Hege Roland Persson

Universitetssykehuset Nord Norge HF, Klinisk utdanningsavdeling

Vi er et team på 6 personer i Peab Support AS som ønsket å rette fokus på arbeidsglede og medarbeiderskap. Det ble en heldags workshop som har satt sine positive spor i teamet i ettertid. Renate er en dyktig og behagelig foreleser som er tilstede i rommet og engasjerer. Hun har gitt oss et verktøy som vi kan bruke i hverdagen når vi av og til glemmer å ta vare på og se hverandre. Dagen og tiden etter har gitt oss en boost og nytt pågangsmot i en travel hverdag. Jeg gir Renate de beste anbefalinger.

Hilde Grønbech-Hope, Lønnssjef

Peab Support AS

Vi ønsket å bygge en solid grunnmur basert på engasjement, kollegaomsorg og arbeidsglede, slik at vi kunne stå støtt i omstillingen vi skulle igjennom det kommende året. Etter et par planleggingsmøter var vi klar, og Renate loset oss elegant gjennom en fagdag og tre månedlige oppfølgingsmøter med ulike temaer og nyttige verktøy. Renate har en egen evne til å engasjere deltakerne, er dedikert, har godt humør og er lett å jobbe med under forberedende møter. Jeg har brukt Skauro ved flere anledninger og tilbakemeldingene fra deltakerne har alltid vært udelt positive.

Åse-Merete Pedersen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Renate er behagelig å høre på, tydelig og enkel formidlingsevne!

Elin Grønlie Nilsen

Visma Enterprise AS

Renate traff veldig på målgruppen med sitt foredrag.

Mona Wenzell

Norengros AS
26.09.2019

Unner alle å ha en jobb de går til fordi de har lyst - og ikke fordi de MÅ

Av Rigmor Sørensen

Renate Skaue har veilederutdanning i medarbeiderskap. Hun har jobbet ni spennende år ved Rica Ishavshotel i Tromsø som salgs- og markedssjef og HR-sjef. Renate har en bachelor i markedsføring med spesialisering i bedriftsutvikling fra BI, og mer enn 20 års arbeidserfaring innen salg, markedsføring, personal og kursholding.

I 2012 startet hun sitt eget selskap. Skauro AS tilbyr foredrag og utvikling av medarbeiderskap i små og store virksomheter, innen både offentlig og privat sektor.

At Renate har gjort formidling til en fulltidsjobb er først og fremst fordi hun ønsker at flere skal bli bevisst på sitt medarbeiderskap og skape seg bedre arbeidsdager. Renate har alltid likt å formidle og opplever en glede ved å gjøre det.

Viktigheten av medarbeiderskap

Renate sier at medarbeiderskap kort sagt handler om hvem du er på arbeidsplassen din. Altså hvordan du forholder deg til dine arbeidsoppgaver, dine kollegaer og din arbeidsgiver. Hun er opptatt av at vi må se vår egen rolle og hver dag ta bevisste valg som fremmer egen arbeidslyst og arbeidsglede.

“Jeg unner alle å ha en jobb de går til fordi de har lyst og ikke fordi de MÅ,” sier hun.

“Min egen erfaring er at livet mitt, både på jobb og hjemme, fungerer aller best når jeg har en hverdag hvor jeg kjenner på lysten og gleden ved jobben min.”

For å ta tak i medarbeiderskapet og utvikle det, så er det ifølge Renate to ting vi må fokusere på; selvinnsikt og tilbakemeldinger. Hun sier vi må både ville og tørre å se på oss selv og hvordan vi bidrar til et godt medarbeiderskap.

“Veldig mange jeg møter under mine foredrag synes de får for lite tilbakemeldinger, og innrømmer også at de kanskje ikke er så god til å gi tilbakemeldinger heller,” sier Renate.

“Nøkkelen ligger i god dialog – å snakke med hverandre, og ikke OM hverandre.”

Renate sier vi må bidra til et arbeidsmiljø hvor vi har stor grad av åpenhet og tillit. Hun sier også at det er viktig vi er trygge på hverandre og kan stole på at våre kollegaer og ledere vil oss vel. Dette er ifølge Renate ofte enklere sagt enn gjort.

Renates praktiske erfaring støtter teorien om at hvis vi lykkes med å øke selvinnsikten og tilbakemeldinger, og får til en god dialog hvor vi kan snakke MED hverandre, så bidrar vi til et bedre arbeidsmiljø for utvikling av medarbeiderskap.

Renate forteller at vi må møte oss selv i døra, fordi den eneste personen du klarer å endre på er deg selv. Hun mener det er vanlig at vi mener noe om alle «de andre», og at vi bruker for mye energi på akkurat dette.

“Du klarer ikke å endre dine kollegaer, men du kan klare å endre deg selv,” sier hun.

“Ved å være bevisst på hvem du selv er og hvordan du bidrar i ditt arbeidsmiljø, kan du sørge for å påvirke de rundt deg på en positiv og bra måte.”

Livet som foredragsholder

En god foredragsholder er ifølge Renate genuint opptatt av sitt publikum, ekte og troverdig, og har en evne til å engasjere. Hun sier at også litt humor sjeldent er feil.

Medarbeiderskaperen mener det er viktig å glede seg til å holde foredrag. Før hvert foredrag spør hun seg selv hva hun gleder seg til med det aktuelle foredraget og publikummet. Selv tar hun også en “powerpose” før hun går på scenen.

Gjennom et foredrag ønsker hun at publikum skal få LYST til å ta tak i eget medarbeiderskap.

“At de skal bli inspirert til å se på hvilke valg de tar i sin hverdag, og bestemme seg for å ta enda flere valg som fremmer arbeidslyst og arbeidsglede,” forteller Renate.

“Vi fortjener alle å ha en arbeidshverdag som beriker livet vårt, som er meningsfull og lar oss få oppleve mestring og flyt i arbeidet vårt.”

Hun har selv vært «stuck» i en jobb som ikke føltes riktig. Det påvirket livet hennes i altfor stor grad – både hvem hun var på jobb og hvem hun var da hun kom hjem fra jobb.

“Jeg var ikke en bra utgave av meg selv. Verken som arbeidstaker, mamma, kone eller venninne. Der å da mente jeg at alt som var feil handlet om arbeidsplassen og lederen min,” sier Renate.

“I ettertid ser jeg jo at det handlet først og fremst om min innstilling til jobben og valgene jeg tok hver dag.”

Renate gjør medarbeiderskap gjeldende i sin egen hverdag ved å lage seg gode dager.

“Jeg starter hver dag med å tenke gjennom dagen min og spør alltid meg selv; hva gleder jeg meg til i dag? Og hver dag skal jeg ha noe å glede meg til,” forteller bedriftsveilederen.

“Det er kjempeviktig for meg, fordi jeg vet hvordan hverdagen min er når jeg har en jobb jeg ikke gleder meg til.”

I dag er hun langt mer bevisst hvilke valg hun tar. Hun jobber hver dag for å ta valg som fremmer hennes egen arbeidslyst. Renate sier hun fortjener å glede seg til hverdagene sine, og det synes hun alle andre også gjør.

Vis foredrag med Renate Skaue
Uforpliktende forespørsel på Renate Skaue

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Renate Skaue
Renate Skaue

5 ut av 5 stjerner

God formidlingsevne basert på solid kunnskap, fremført på en personlig og varm måte gjør dette foredraget til en tankevekker for oss alle. Vi kjenner oss igjen i det hun formidler, og blir både inspirert og motivert til å selv gjøre enkle grep for å bli en bedre bidragsyter i eget arbeidsmiljø. Vi har brukt Renate ved flere anledninger både internt i egen organisasjon, og som foredragsholder på større konferanser. Evalueringer vi har gjort taler sitt tydelige språk: «Hun traff samtlige deltakere på hjemmebane». Vi gir Renate våre beste anbefalinger."

Gry Heggås Jensen, Kontorsjef - Tromsø Brann og redning Vis alle referanser

Foredragsemner med Renate Skaue