Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere

Artikkel

Hvordan forstå generasjonsmangfold på arbeidsplassen

Tilbake til blogg

18. October 2023

Vi har alle vært der: Et teammøte der yngre kolleger knatrer løs på tastaturet mens de mer erfarne ruller med øynene i frustrasjon. Men hva om disse generasjonsforskjellene i stedet kunne være en kilde til styrke og innovasjon? La oss utforske dette nærmere.

Mangfold: En Sentral Del av Arbeidsplassen

Mangfold har lenge stått på agendaen. Det handler om å skape et miljø hvor alle ansatte føler seg verdsatte og inkluderte. Eksempler på områder er kjønn, etnisitet, seksuell orientering, religion, sosioøkonomisk bakgrunn og språk. Men hva med generasjonsmangfold?

Utforsk Kraften i Generasjonsmangfold

Generasjonsmangfold dreier seg ikke kun om at ulike aldersgrupper kan arbeide sammen. Det dreier seg om den magien som kan oppstå når unike perspektiver fra forskjellige generasjoner verdsettes og utnyttes. Her er tre eksempler.

  • Kombinasjonen av eldre erfaring og fersk kunnskap kan lede til innovative løsninger og strategier.
  • I produktutvikling og markedsforståelse, vil aldersvarierte team ha et bredere og mer helthetlig perspektiv enn et team hvor alle er i samme alder.
  • I konsulentselskaper vil yngre konsulenter ofte støte på de samme utfordringene som tidligere generasjoner har møtt. Dersom erfarne konsulenter aktivt deler sine erfaringer og bevisstgjør de yngre om de vanligste utfordringene de møtte, kan de yngre unngå mange problemer.

Hva Forteller Forskningen oss?

I en rapport i Harvard Business Review, sier Prof. Megan W. Gerhardt: «Aldersvarierte team, hvis de håndteres effektivt, kan tilby bedre beslutningstaking, mer produktivt samarbeid og forbedret generell ytelse – men kun hvis medlemmene er villige til å dele og lære av sine forskjeller».

Et eksempel er et generasjonsvariert team ved MTU som utviklet den første åpen kildekode metall 3D-skriveren til en lav kostnad. Da et yngre teammedlem ville bestille en viktig komponent på Amazon, bygget et eldre teammedlem heller den samme delen fra tilgjengelige reservedeler – raskere enn Amazon kunne levere.

Dette illustrerer hvordan generasjonsmangfold kan gjøre team mer suksessfulle og at din bedrift også kan ha synergier som ikke er tatt ut. Er ikke det verdt å utforske?

Lås opp potensialet: Strategier for å fremme generasjonsmangfold i bedrifter

Her er grep bedrifter kan ta for å få ut gevinstene i generasjonsmangfold.

  • Sett Generasjonsmangfold på Agendaen: Engasjer ledelsen og kommuniser visjonen bredt.
  • Arranger Workshops: Gjennomfør workshops for å identifisere og utfordre generasjonsfordommer.
  • Tilby Opplæring: Lær opp ansatte i generasjonsforståelse og effektiv tverrgenerasjonell kommunikasjon.
  • Iverksett Mentorprogrammer: Iverksett tradisjonelle og omvendte mentorprogrammer for kunnskapsdeling.
  • Oppmuntre til Samarbeid: Dann aldersvarierte team for å stimulere til innovasjon.

Generasjonsmangfold: Vår felles utfordring og mulighet

Har du aldri vært skeptisk til en annen generasjon enn din egen?

Vi kjenner det i oss og hører det på jobben: Eldre medarbeidere er vel tregere til å lære noe nytt enn de yngre? Og er det ikke slik at yngre skifter jobb ofte? Kanskje du har vært med i en arbeidsgruppe som planlegger noe sosialt etter arbeidstid og tenkt at dette neppe er interessant for de som har små barn? Eller erfarne medarbeidere med en yngre og mindre erfaren leder, kan det fungere?

Utfordre ditt eget tankesett!

Kan ingen eldre lære noe nytt raskt? Er alle yngre arbeidstakere lite lojale? Vil ingen med små barn delta på det sosiale etter arbeidstid. Finnes det null eksempler på at yngre ledere kan lede eldre medarbeidere bra?

I Fjeldstad & Partners har vi bistått over sytti organisasjoner i å utvikle mer effektive og inkluderende bedriftskulturer. La oss dele en situasjon fra vår erfaring: I et team uttrykte erfarne medarbeidere irritasjon over yngre kolleger som fiklet med mobilen under møter og diskusjoner. De antok at de yngre ikke fulgte med i samtalen. Imidlertid avdekket fakta noe annet – de yngre brukte faktisk mobilen for å ta notater.

Irritasjonen forsvant, og teamet opplevde en uventet gevinst – notatene fra mobilene ble ikke bare brukt, men også delt og verdsatt av alle. Et kraftig verktøy på denne reisen er å nærme seg andre generasjoner med nysgjerrighet, snarere enn med skepsis.

Generasjonsmangfold som Fremtidens Nøkkel

Generasjonsmangfold er ikke kun et buzzword for bedrifter som vil vise at de er moderne, men en essensiell brikke i byggingen av hardføre, innovative, og bærekraftige organisasjoner.

Gjennom å anerkjenne og verdsette de unike ferdighetene, perspektivene, og erfaringene hver generasjon tilbyr, kan organisasjoner skape et miljø hvor synergier oppstår og innovasjon blomstrer. Men, det krever en aktiv innsats fra alle involverte, fra ledelsen som iverksetter inkluderende strategier, til den enkelte ansatte som utfordrer sine egne antagelser og fordommer.

Derfor blir spørsmålet: Hvordan vil du bidra til å fremme generasjonsmangfold på din arbeidsplass? Hvordan kan din organisasjon være et eksempel på de ubestridelige fordelene ved å omfavne og fremme mangfold på tvers av aldersgrupper?

I en verden som stadig endrer seg, kan vi alle ta et skritt tilbake, reflektere, og sikre at vi bidrar til et arbeidsmiljø hvor hver enkelt blir verdsatt og har muligheten til å lære og vokse. For i brobyggingen mellom generasjoner ligger nøkkelen til morgendagens suksess.

Les mer om Amund Fjeldstad og book han her https://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/amund-fjeldstad-foredragsholder/

Trenger du hjelp til å finne den perfekte foredragsholderen til ditt arrangement?

Få profesjonelle råd fra våre dyktige konsulenter og gjør arrangementet ditt til en suksess.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.