Lasting innhold ...

Loveleen Cropped

Loveleen Rihel Brenna

Foredragsholder, forfatter og leder av Kvinnepanlet og FUG

Loveleen Rihel Brenna er for mange kjent som en dyktig foredragsholder, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Kvinnepanelet. 

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

Loveleen Rihel Brenna, er for mange kjent som en dyktig foredragsholder, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Kvinnepanelet. Hun har også siden 1993 holdt foredrag og kurs om inkludering, mangfoldsledelse, nettverksbygging, omdømmebygging, motivasjon og å gripe sjansene.

Loveleen ble giftet bort i en alder av 18 år. Etter 11 års ekteskap valgte hun å skille seg. Dette førte til at det ble totalt brudd med familien og hele minoritetsmiljøet. Da hun ble skilt hadde hun liten utdannelse og ingen fast jobb. Hun hadde kun 200 kroner å leve for i uken og bestemte seg for å gjøre en forskjell, både i sitt eget liv og i samfunnet. Hun begynte å holde foredrag om å vokse opp med flere kulturer. Fra å være en taus, tilbaketrukket minoritetskvinne, er hun i dag forfatter av fem bøker, leder og samfunnsdebattant.

Hun har mottatt en rekke priser. I 2011 fikk hun DIXI-prisen for sin innsats for forebygging av seksualisert vold mot kvinner. I 1997 fikk hun Ole Viig prisen for sitt opplysningsarbeid, i 2001 fikk hun landets første integreringspris og i 2006 ble hun kåret til Årets Kvinne av bladet KK. Hun har også rukket å nedlegge en betydelig innsats for mange andre i samfunnet, noe som også gir henne en tilleggsdimensjon i livet.

Blant annet har hun vært medlem i Verdikommisjonen og leder av det såkalte Brenna-utvalget, hvor mandatet fra Kunnskapsdepartementet var å lage en norsk offentlig utredning om barnehager. Hun har ledet Foreldreutvalget for grunnopplæringen – det nasjonale organet for foreldre med barn i skolen – i åtte år, hun har ledet regjeringens Kvinnepanel og hun har vært styremedlem i Norges Røde Kors og i Filminstituttet. Hun har engasjert seg i en rekke offentlige debatter, og er nå aktuell som leder for eget selskap SEEMA.

Etter åtte år som leder for FUG, ønsket Loveleen å gjøre mer. I 2012 etablerte hun firmaet sitt Seema AS, som idag er det ledende kompetansemiljøet på mangfoldsledelse. Gjennom kurs og opplæring i mangfoldsledelse og lederutvikling, gir vi ledere verktøy til å identifisere og benytte kompetansen blant deres medarbeidere og til å nå nye markeder. I tillegg finansierer og drifter Seema et toårig talentprogram for høyt utdannede kvinner med internasjonal bakgrunn.

  Klart du kan! Gjør din drøm til din virkelighet!

  «Du kjenner kanskje dine begrensninger, men hva vet du om dine muligheter?»

  • Som minoritetsjente vokste Loveleen opp i en virkelighet hvor det var mye fokus på «begrensninger». Dette fokuset ble en slags betongvegg mellom Loveleen og hennes suksess, inntil hun ble «arkitekten» i sitt eget liv.
  • Loveleen har kommet gjennom betongvegger, knust glasstak og sett mulighetenes speil. Hennes valg og strategier er universelle. Loveleen viser deg og dine ansatte «sin verktøykasse» som hun har brukt for å lede seg selv, og i arbeidslivet.
  • Loveleen bruker sin personlige reise for å synliggjøre hvordan du og dine medarbeidere kan realisere mål, drømmer og ambisjoner.
  • Målet med motivasjonsforedraget: Økt arbeidsglede, trivsel, personalutvikling, fellesskapsbygging, måloppnåelse og motiverte arbeidstakere og ledere.

   

  Min annerledeshet – min styrke!

  Mange snakker om å finne sine røtter, sitt opphav og sin gruppetilhørighet, men hvor leter vi etter de ulike røttene? Ikke alle søker sine røtter i hudfarge, religion eller nasjonalitet (opprinnelsesland). Noen søker etter tilhørighet og røtter i kjønn, seksuelle preferanser eller klasse. Andre igjen søker etter sterke føtter, fremfor røtter.
  Hva er annerledeshet og hva er normalt? Hvem definerer det normale? Måten vi definerer oss selv på, kan være annerledes enn måten den andre definerer oss. Utfordringen er å gi hverandre retten til å definere seg selv, og dermed synliggjøre sine ressurser og svakheter på egne premisser.

  • Identitet, hvordan definerer du deg selv?
  • Hva er dine styrker og hva er dine drømmer?
  • Hva fører deg nærmere din drøm?
  • Du velger selv om du vil være i en dal, eller om du vil være på toppen av fjellet.
  • Du kan ha kontroll over dine følelser.
  • Du kan kun ta ansvar for dine følelser, tanker og valg.
  • Det er du som sitter med nøkkelen til ditt liv.

   

  Kurs i mangfoldsledelse

  Fremtidens internasjonale konkurranse handler om å være attraktiv for kloke hoder fra hele verden. En aktiv og målrettet satsing på mangfold i næringslivet er nødvendig for at vi skal kunne tiltrekke oss og beholde dem vi trenger.

  Mangfold i arbeidslivet handler om mangfold i kompetanser. Det handler om å lede mangfoldet på en slik måte at de ulike kompetansene fremmer utvikling og innovasjon, gir bedriften tilgang til nye markeder, økt lønnsomhet og stabilitet.

  En dyktig arbeidsgiver som har ambisjoner om å vokse og gi et godt tilbud til sine brukere, samt nå nye markeder, ha konkurransefortrinn, og som ønsker økt lønnsomhet, vil rekruttere mangfold av kompetanser.

  Kursets innhold:

  • Hva er mangfold, og hvorfor mangfold på arbeidsplassen?
  • Hvordan lede mangfoldet?
  • Hvordan er mangfoldet i din bedrift, avdeling eller team?
  • Mangfoldsomfang, sammensetning og typer
  • Kartlegge, koordinere og utnytte potensialet i mangfoldet av kompetanser i bedriften
  • Fellesskapsbygging – likheter
  • Økt gjennomsnittsprestasjon
  • Rekruttering, intervjuer og ansettelser
  • Kulturmøter på arbeidsplassen
  • Fallgruver

   

  Vendepunktet – gjennom betongvegger, glasstak til mulighetenes speil.

  • Det er aldri for sent å sette seg noen mål og jobbe for noe du brenner for. Din brann avgjør ditt lodd. Det er aldri for sent å bli god på noe. Ta total kontroll over din fremtid, bildene og ordene du slipper inn i din bevissthet skal du sluse gjennom ditt filter, slik at du vet at det du tar inni deg fører deg nærmere ditt mål.
  • Motivasjonsforedraget vil gi deg inspirasjon til å ta tak i ditt livs sjanse. Bevisstgjøre deg på betongvegger som stenger ditt potensiale inne, glasstak som hindrer deg å nå dine mål, og mulighetenes speil som gir deg verktøy til å gjøre endring.
  • Det er også mulig å bestille motivasjonskurs over fire kvelder.

   

  2 dagers motivasjonskurs

  Hvis du kunne forandre en ting i ditt liv, hva ville du ha forandret? Hvis du visste at det var umulig for deg å mislykkes, hva ville du har forandret i ditt liv?
  Ønsker du å få kontroll over ditt liv og din karriere? Målet med disse to dagene er å gi deg nye verktøy slik at du kan se virkeligheten med nye øyne, styre dine tanker og din tid slik at du får frigjort mer overskudd og energi til å realisere dine drømmer.

  • Drømmen din og den uutløste energien
  • Du og ditt navn er din merkevare
  • PLAN – du lærer å lage din plan med hovedmål og delmål
  • Tankens makt – vekk fra selvbregrensende tenkning
  • Læring og avlæring – hva fører deg mot ditt mål og hvem/hva hindrer deg å nå målene?
  • Å bestige et fjell – teknikker for å nå dine mål
  • Nettverksbygging – nettverket og støtten du trenger nå
  • Kurset er egnet for alle de som selv ønsker å realisere sine drømmer, utløse energi og potensiale til å få et liv med mindre stress og jag, – og for de som ønsker å veilede mennesker som sliter med å finne motivasjonen til å endre negative eller vanskelige vaner som fører dem bort fra deres mål.

   

  4 dagers kurs: Empowerment av ungdom med minoritetsbakgrunn

  • Inkludering, integrering og empowerment er satsningsområder i mange offentlig og privat sektor, i næringslivet og frivillige organisasjoner.
  • Dette kurset vil gi inntil ti ansatte skolering i hvordan de skal mestre arbeid med mangfoldet blant brukere.
  • Jeg vil ved hjelp av foredrag, gruppearbeid, diskusjoner, ”hjemmelekse” og presentasjoner, få frem deltakernes allerede eksisterende kompetanse. Samtidig skal de skal få ny kunnskap og verktøy som de kan bruke i sitt arbeid med mennesker.
  • Kursene består av 3 dager pluss 2 dager. Deretter vil oppdragsgiver få 10 veiledningstimer i løpet av året.

   

  Peptalks

  • Loveleen holder også korte peptalks om inspirasjon og motivasjon
Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Loveleen Rihel Brenna

Les mer...

Foredragsholdere relatert til