Lasting innhold ...

Marco Elsafadi

Marco Elsafadi

en prisvinnende foredragsholder og ildsjel som alltid treffer publikum. han er opptatt av viktigheten av gode relasjoner - både på jobb og ellers i livet.

Marco Elsafadi er en svært etterspurt foredragsholder som har reist land og strand rundt og holdt foredrag for næringsliv og det offentlige – ofte med fokus på hvordan vi oppnår trivsel og arbeidsglede. Han er opptatt av hvordan vi oppnår gode relasjoner og av medarbeiderens ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Marco Elsafadi holder over 200 foredrag i året og han får veldig gode referenser på sine foredrag. En treffende beskrivelse er denne tilbakemeldingen fra Hafslund:

Det var som god kunst, universelt og selvsagt, men rørte ved noe som er grunnleggende i oss som mennesker. Å kunne si så mye om fenomenet mobbing og forebygging av dette, uten å eksplisitt gjenta det for ofte var stor pedagogikk. Det er sjelden at så mange har gitt så gode tilbakemeldinger på en foredragsholder.

Et foredrag med Marco Elsafadi gir deg:

 • En fengslende opplevelse som du garantert blir berørt av.
 • En sympatisk, varm og inspirerende foredragsholder som engasjerer.
 • Budskap til ettertanke som får deg til å bli bevisst på hvordan du påvirker menneskene rundt deg.

Marco er født i en FN-leir i Libanon og var flyktning i 12 år før han fikk opphold og senere statsborgerskap i Norge i 1987. Han har gjort seg bemerket som basketballspiller i eliteserien med 12 år på det norske landslaget.

I 2002 stiftet han organisasjonen New Page som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold. I løpet av tre år ekspanderte organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger. Han holder også mye foredrag om emner relatert til denne erfaringen.

I 2009 forandret livet til Marco Elsafadi seg dramatisk. Han ble rammet av en nervesykdom som førte til at han måtte sitte i rullestol. Legene fortalte ham at veien tilbake ville bli tung, og med knallhard trening, enorm viljestyrke og et positivt fokus klarte han å kjempe seg ut av rullestolen igjen.

Marco fikk prisen for «Årets mest fengslende foredrag» i 2005 og «Årets foredrag» i 2006 av kursarrangøren Confex. Under Idrettsgallaen 2006 fikk han dessuten prisen som “Årets forbilde” for sitt engasjement på og utenfor banen, og for sitt arbeid i New Page fikk han utdelt Åpenhetsprisen 2007 av Mental Helse. I 2008 fikk han Amalie Laksovs Minnepris for sitt engasjement for menneskerettigheter.

I 2013 vant Marco Elsafadi Mesternes Mester på NRK. Høsten 2015 lansertes boken «Marco – ildsjel og forbilde» skrevet av Erik Fossen. Det kan være verdt å nevne at alle Marcos inntekter fra salg av boken går til å hjelpe syriske flyktninger i Libanon.

Marco Elsafadi foredrag kan holdes på norsk, engelsk og tysk.

 

Interesseorganisasjon for kommunal voksenopplæring, IKVO sier:

«Marco Elsafadi holdt foredraget «Sunt selvsnakk i medgang og motgang» for 40 ledere i kommunal voksenopplæring. Han var en engasjert foredragsholder som klarte å knytte det generelle til den faglige og praktiske hverdagen tilhørerne står i. Dette gjorde han på en ujålete og inkluderende måte. Ikke noe fancy teoriprat med fremmedgjørende vokabular, allikevel intelligent og reflektert.»
Aud Aastorp, Enhetsleder

  Marco Elsafadi foredrag

  Marco – ildsjel og forbilde

  • Foredragsholder Marco Elsafadi har inspirert folk over hele landet som basketballspiller, ungdomsarbeider, foredragsholder og vinner av Mesternes Mester på NRK. I dette foredraget kommer vi tett på hele hans historie, og opplevelsene som formet og motiverte ham.
  • Livet hans begynner i en bomberammet flyktningleir i Libanon i 1976. I håp om en tryggere tilværelse rømte den palestinske familien til Vest-Berlin, og videre til Kragerø i 1987. Siden har Marco brukt mye av livet på å kjempe for at barn og unge som faller utenfor skal få nye muligheter, både gjennom idretten og stiftelsen New Page.
  • Marco forteller om familiens dramatiske bakgrunn og om lagånd, vinnelyst, sosialt ansvar, inkludering og relasjonens kraft. En svært aktuell og inspirerende historie om et usedvanlig engasjert og varmt menneske.

  Marco Elsafadi foredrag

  Arbeidsmiljø og trivsel

  • Et godt miljø skaper bedre resultater.
  • Det gode miljøet oppstår ikke av seg selv, men er avhengig av bevisste ledere og aktive medarbeidere.
  • Åpenhet, aksept, evnen til konstruktiv kommunikasjon og problemløsning er blant de egenskapene som er viktige for fellesskapet.
  • Foredraget bevisstgjør medarbeiderens ansvar for å skape trivsel i arbeidsmiljøet.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Relasjonens kraft

  • En relasjon er den energien som oppstår når individer møtes.
  • Hver dag blir du påvirket av andres humør, både på godt og vondt.
  • Hvor bevisst er du på hvordan du påvirker menneskene rundt deg?
  • Du er avhengig av gode relasjoner for å fungere optimalt, og andre er avhengig av deg.
  • Dette foredraget berører de viktige aspektene ved det som kanskje betyr aller mest for oss.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Inspirasjon og motivasjon

  • Motivasjon kommer til dels innenfra, og er nødvendig for å få deg i gang.
  • Motivasjon skaper engasjement og handlekraft.
  • Det begynner med bevisstgjøring, og er avhengig av vilje for å bli omsatt til handling.
  • Foredraget tilrettelegges praktisk, ved bruk av oppgaver og aktiv dialog med deg som deltaker.
  • Gjennom bevisstgjøring og ansvarliggjøring, er det lettere å få deg til å ta neste skritt selv.
  • Presentasjonen vil gi deg inspirasjon og refleksjoner gjennom en god blanding av humor og alvor.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Arbeidskultur i endring

  • Omorganisering i bedrifter kan være vanskelige prosesser å forholde seg til. Endring i arbeidshverdagen skaper usikkerhet og frustrasjon.
  • Dette foredraget gir ledere og medarbeidere innspill til hvordan de kan skape en smidig endringsprosess.
  • Foredraget kan tilpasses ledere om ønskelig, men er også godt egnet for medarbeidere.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Kommunikasjon

  • Kommunikasjon foregår på mange forskjellige måter og på forskjellige plan.
  • Foredraget tar for seg utfordringer i hverdagen som kan undergrave budskapet.
  • En god kommunikator klarer å redusere potensielle støymomenter i en dialog. Dette og andre aktuelle temaer vil foredraget ta nærmere for seg.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Ledelse

  • Ledelse er et omfattende og krevende tema.
  • Ledere kan deles inn i flere undergrupper, og avhengig av hvilket nivå en ønsker å berøre, kan foredraget tilpasses etter behov.
  • Ledelse begynner med selvledelse.
  • Foredraget gir innspill til hvordan det er mulig å omgjøre bedriftens kjerneverdier til hverdagspraksis.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Selvtillit og selvfølelse

  • Selvtillit er drivkraften i mennesket. Hvor stor tro har individet på egne evner og prestasjoner?
  • Selvtillit bygges gjennom mestring, repetisjon og erfaring – men også gjennom mental trening og bevisstgjøring.
  • Selvfølelse baserer seg på verdien i enkeltmennesket. Gode og trygge relasjoner skaper grunnlaget for et godt forhold til en selv. God selvfølelse gir økt livskvalitet.
  • Dette foredraget gir deltagerne konkrete tips til hvordan å bygge egen og andres selvtillit. Videre skaper foredraget bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på seg selv og de rundt seg.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Håndtering av motgang

  • Alle opplever å mislykkes i blant.
  • Enkelte klarer å snu nederlag og se nytteverdien av en slik erfaring. De har utviklet en egen evne til å se muligheter i problemer som oppstår.
  • Andre bruker lengre tid på å bearbeide opplevelsen av nederlaget, mens en del ikke evner å se annet enn problemene. Disse vil i mindre grad håndtere motgang.
  • I denne presentasjonen vil deltagerne utfordres til å mestre det å feile.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Foreldrenes kraft

  • Det viktigste «valget» et barn tar, er å velge gode foreldre.
  • For barnet er foreldrene de viktigste menneskene i verden.
  • Det er essensielt for et barn å føle seg verdsatt og betydningsfull, og det er foreldrenes ansvar å overbevise barna om dette.
  • Barn som opplever en manglende følelse av verdsettelse fra foreldrene, kan utvikle antisosial adferd, og dermed få en spesielt krevende ungdomstid.
  • Foredraget skal skape bevissthet hos foreldre, men samtidig gi dem råd om konkrete tiltak i dialog med barn og ungdom.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Ungdommenes virkelighet

  • Ungdomskultur er i stadig endring, og tidvis er det vanskelig for ungdommene selv å forstå kulturen fullt ut.
  • Å være ungdom er krevende, og man kan være spesielt sårbar i denne perioden.
  • Det viktigste er å lære hvordan man tar ansvar for seg selv og de rundt seg.
  • Dette foredraget gir deltagerne en realitetsorientering og kloke råd på livets vei.
  • Temaet egner seg både for ungdom og for voksne.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Mobbing

  • Mobbing oppstår i et fellesskap, og begynner som regel ved at noen blir trakassert eller holdt utenfor fellesskapet.
  • Utfordringene bør løses i samme fellesskap, og krever bevisstgjøring og ansvarliggjøring av de involverte.
  • Gjennom historier får deltagerne konkrete oppgaver knyttet til det å løse en mobbesituasjon.
  • Foredraget treffer både ungdom og voksne.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Løvetannbarna

  • Noen mennesker møter urettferdig mye motgang i livet. Enkelte av disse klarer seg godt, mot alle odds.
  • Vi er avhengige av gode relasjoner for å ha et godt liv. Løvetannbarn klarer seg med færre relasjoner – de støtter seg til relasjonene som er tilgjengelige.
  • Foredraget gir konkrete innspill til hvordan man kan hjelpe barn og unge til å bli løvetannbarn. Foredraget egner seg derfor godt for fagpersoner i kommune og offentlig sektor.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Å forebygge rus og vold

  • Rus og vold kan ofte være en konsekvens av et anstrengt forhold til en selv.
  • Den mest effektive forebyggingen skjer i relasjonen mellom mennesker.
  • Det er viktig å være bevisst på hvilke krefter som frister og påvirker de unge i et destruktivt miljø.
  • Dette temaet går hånd i hånd med foredraget om relasjoner, og disse kan slås sammen.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Integrering og inkludering

  • Integrering er nødvendig for å skape tilhørighet.
  • De fleste har opplevd behovet for å integreres i et nytt miljø. Dette kan forekomme på en arbeidsplass, i et nabolag, eller i et idrettslag.
  • En vellykket integrering er avhengig av individer som tar ansvar og som bryr seg om fellesskapet.
  • Foredraget skal skape bevissthet rundt små og viktige grep den enkelte kan bidra med.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Gategjenger og samhold

  • Ungdom fascineres av gjenger og samholdet i disse. Slikt samhold er ofte destruktivt, men oppleves positivt av de involverte. Innad i gjengen får man en rolle av betydning.
  • For ungdommen er det vanskelig å identifisere presset som trigger en negativ handling.
  • For å hjelpe ungdom å bryte ut, er det en fordel å forstå disse kreftene.
  • Foredraget passer for fagfolk og foreldre.

   

  Marco Elsafadi foredrag

  Rasisme og fordommer

  • Vi har alle fordommer, noen bevisste og andre ubevisste.
  • Dette foredraget setter fokus på hverdagsrasisme og viktigheten av å bli bevisst på egne holdninger.
  • Temaene presenteres gjennom sterke historier.
  • Foredraget tilpasses alle målgrupper, og kan kombineres med flere andre tema.
Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Marco Elsafadi

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Marco Elsafadi