Lasting innhold ...

Olav Haraldseid

Olav Haraldseid

Prisvinnende foredragsholder og prestasjonsstyrker. En toppleder som presterer å gjøre kjedelige emner underholdende!

Olav Haraldseid er en prisbelønnet foredragsholder med solid toppledererfaring innenfor store norske selskaper. Han er ekspert på endringsledelse, kulturbygging og kundeservice innenfor salgsorganisasjoner og detaljhandelsvirksomheter. Olav mottok HR Norges kompetansepris for sitt arbeid med forretningsorientering av HR funksjoner.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Olav Haraldseid jobber i dag som Partner i Bønes Virik Executive Seach med lederrekruttering, leder-assessement, og lederopplæring. Han har tidligere jobbet som HR direktør og Konserndirektør i store norske konsern som Statoil ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1. Han er en fremtredende talsmann i HR miljøet i Norge og har hovedfag i idrettspsykologi som utdannelsesbakgrunn. Han har også vært landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge AS.

Olav er en av landets fremste eksperter på endringsledelse og hvordan man kan bygge en kultur for gode prestasjoner over tid. Han er også meget dyktig på hvordan man kan forbedre salget og kundebehandlingen i salgsorganisasjoner.

Olav Haraldseid foredrag er engasjerende og skaper mye latter. Han har mottatt pris for beste foredragsholder fra Annonsørforeningen (ANFO’s ugle), stemt frem av deltagerne. I tillegg til å gi stor underholdningsverdi i sine foredrag får man som deltager mange konkrete og matnyttige tips og ideer til praktiske hjelpemidler man kan benytte for å styrke motivasjonen, prestasjonene og salgskompetansen hos de ansatte.

Han brenner for å forbedre bedrifter og kan tallfeste økonomiske konsekvenser av prestasjonsvariasjoner på individnivå, et arbeid som ble belønnet da han mottok HR Norges kompetansepris.

Olav Haraldseid foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

  Olav Haraldseid foredrag

  Ledelse i endring

  • Foredraget; «Ledelse i endring» tar utgangspunkt i nye forretningsmodeller og ny teknologi som viktige drivere for stadig raskere endringer i næringslivet. Hovedvekten i dette foredraget vil handle om hvordan man får med seg mennesker på endringsprosesser, hvordan man får mennesker motivert for omskolering til nye kompetansekrav, og hvordan man får mennesker til å ta nye utfordringer i livet.
  • Her vil lytterne bli tatt med på en reise om hva som skjer i menneskesinnet når større endringer inntreffer – og hvordan man best mulig får med seg ledere og ansatte som ambassadører i endringsprosesser. Det handler om å få ambisjoner på et strategisk nivå til å bli handling på et operasjonelt nivå. I den forbindelse vil det vises til forskning og erfaring på hvordan man bl.a kan endre adferd og «mindset» hos ansatte, og styrke deres endringsberedskap.
  • Foredraget byr på en god kombinasjon av forretningsmessige virkeligheter, forskning, holdningspsykologi og en god porsjon humor og situasjonskomikk, og vil gi ledere og ansatte gode verktøy på hvordan styrke endringsberedskapen innenfor en forretningsenhet eller område.

  Olav Haraldseid foredrag

  Eksempler på temaer/foredrag:

  • PRESTASJONSKULTUR: Hvordan styrke kulturen for gode prestasjoner over tid i din organisasjon?
  • ENDRINGSLEDELSE: Hvordan styrke endringsberedskapen i din organisasjon? Hvordan få med seg organisasjonen i endringsprosesser.
  • TEAM-UTVIKLING: Hvordan sette sammen et godt team av gode komplimentere ferdigheter? Hvordan får man et team til å fungere godt i praksis? Hvordan samhandle og samarbeide på en bedre måte?
  • ARBEIDSMILJØ: Hvordan skaper man et godt psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen? Hvordan styrker man samhørigheten og det sosiale klimaet?
  • SAMMENSLÅINGER OG FUSJONER: Hva er suksesskriteriene for en vellykket fusjon fra A til Å? Hvordan får man fokus på å skape gode fremtidige resultater sammen?
  • SELVUTVIKLING: Hvordan få frem det beste i seg selv (egen motivasjon). Selvinnsikt, selvregulering og selvutvikling.
  • MOTIVASJON & LEDELSE: Hvordan får du frem det beste i dine ansatte? Hvordan motivere til økt innsats
  • MEDARBEIDER-ENGASJEMENT: Hvordan skape sterk følelsesmessig tilknytning til selskapet? Hvordan skape lidenskap og arbeidsglede?
  • INTERN-KOMMUNIKASJON: Suksesskriteriene for å lykkes med intern-kommunikasjonen.
  • KONKURRANSEKRAFT: Hvordan styrke konkurransekraft i tøffe perioder? Hvordan omstille virksomheten?
  • MANGFOLDS-KAPITALISME: Hva slags mangfold har et potensial i seg for å være prestasjonsfremmende? Hvordan leder man en større spennvidde av mangfold?
  • SALG & KUNDESERVICE: Hvordan gå fra ekspeditør til selger? Hvordan øke kundemassen gjennom gode prestasjoner i møtet med kunden?
  • HMS: Hvordan styrke etterlevelsen av HMS arbeidet i en organisasjon?
  • ETIKK: Hvordan styrker man kulturen for etterlevelse av etiske retningslinjer, regler og prosedyrer?
  • REKRUTTERING: Hvordan vinne kampen om de beste ansatte? Attrahere en større og mer relevant base samt selektere de beste.
  • LØNN & BONUS: Hvordan optimalisere lønn, bonus og andre betingelsesett i en organisasjon?

Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Olav Haraldseid

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Olav Haraldseid