Lasting innhold ...

Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
Demografi

Foredragsholdere om Demografi

Her finner du foredragsholdere som kan snakke om demografi. Du kan klikke deg inn under de enkelte foredragsholderne og lese om dem der. Samtidig er du velkommen til å ringe oss eller fylle ut et forespørselsskjema dersom det er lettere for deg at vi kommer med forslag til foredragsholdere som passer til ditt arrangement. Det er både raskt og enkelt!

Om emnet Demografi

  • Demografi er den vitenskapelige betegnelsen på befolkningslære. Det handler om av befolkningens sammensetning og størrelse, samt utviklingen av populasjonen.
  • Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) oggraphein (å tegne eller beskrive).
  • Et foredrag om demografi kan typisk handle om sammenhengen mellom befolkningsutvikling og økonomiske, sosiale og politiske sider ved samfunnsutviklingen.
  • Foredragsholdere innenfor dette emnet er hovedsakelig samfunnsvitere.