Lasting innhold ...

Arild Hoksnes

Arild Hoksnes

Journalist og prisvinnende kulturarbeider. Denne mannen har holdt foredrag for noen av de største bedrifter i Norge!

Arild Hoksnes er en erfaren journalist og foredragsholder. Få bedre dager på jobben – book et motiverende foredrag om arbeidsglede og kommunikasjon.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Her får du en meget erfaren, underholdende og inspirerende foredragsholder, med artistiske og allsidige ferdigheter. I tillegg til foredrag kan Hoksnes være konferansier, og med sin lange bakgrunn som NRK-journalist kan han også lede en paneldebatt eller intervjue personer.

Arild Hoksnes har holdt foredrag og seminar i 10 år for alle typer virksomheter, privat og statlige. Blant kundene finnes Orkla, Aker Yards (STX), Molde Fotballklubb, Skatteetaten, Statens Vegvesen, KS, NRK og mange flere.

Han har skrevet et titalls bøker og er en velrenommert artist og kulturarbeider, med både Spellemannpris og Møre og Romsdal Fylkes kulturpris (2005).

Arild holder foredrag på norsk og engelsk.

  Arild Hoksnes foredrag

  FRAMTIDA SKJER NÅ – Et dagsaktuelt foredrag om endring

  • Norge og verden er i forandring som aldri før. Vi er midt i et teknologisprang som berører alle bransjer: Media, kraftindustrien, produksjonsbedrifter, bilprodusenter, helse- og velvære, finans, stat og kommune – alle er berørt.
  • Begrepet vi må forholde oss til er industrielt internett, eller «Internet of Things». Det handler om at maskiner i stadig større grad snakker sammen og med mennesker. Mobile enheter tillater kontinuerlig kontakt. Datamaskiner er i stand til å analysere enorme datamengder: big data. Sensorer, førerløse biler, tilstandsbasert vedlikehold – det hagler med begreper som krever ny forståelse. Dette er ikke lenger framtid – det er nå, og det berører alle i måten vi jobber, måten vi kommuniserer og tjener penger på.
  • Hoksnes spør: Hva er det nye i det som skjer nå? To ting: Maskiner som snakker sammen – og tempoet i endringen.
  • Hvordan påvirker teknologi oss? Arbeidsprosessene våre endres – og forretningsmodellene (måten vi tjener penger på) endres.
  • Hvordan skal vi forholde oss til det? Det vil kreve nye strategier og ny måte å motivere oss på.
  • Hoksnes vil trekke fram eksempler fra norske bedrifter og bransjer som er godt i gang med å møte den nye virkeligheten.
  • OBS: En egen sekvens i foredraget er dedikert til å sette lyset på nettopp DIN bransje. Han vil vise hvordan publikum til foredraget vil merke endringene.
  • Det viktigste poenget er så: Hva kan gjøres for å tenke de riktige tankene om endring i din organisasjon? Hva er strategien nå? Hvordan motiveres vi for endringen?
  • Foredraget er optimistisk og motiverende om hvordan vi skal skape nye arbeidsplasser og utvikle eksisterende bedrifter i Norge.

  Arild Hoksnes foredrag

  Bedre dager på jobben

  • Det er tre T-er som står i veien for å få bedre på jobben: mangel på Tilbakemelding, energitappende Tenkning og ufokusert bruk av Tid.
  • Dette har foredragsholderen Arild Hoksnes funnet ved å studere arbeidsmiljøundersøkelser i norske bedrifter over flere år.
  • I dette foredraget presenterer han sine funn om problemet med de tre T-er, og kommer også med resepten mot problemene:
   – Hvordan du skaper tilbakemeldingskultur
   – Hvordan du får kontroll over tankevirksomhet som tapper energien
   – Hvordan du tar tiden tilbake
  • Hoksnes har en særlig evne til å forenkle faglige problemstillinger og presentere dem på en humoristisk måte. Han har Mastergrad i motivasjon fra NTNU, og er prisbelønt journalist fra NRK (Gullruten 2012) , i tillegg til å ha artistiske ferdigheter som har gitt ham både Spellemannpris (1981) og Møre og Romsdal Fylkes Kulturpris (2005).
  • I foredraget blir du også med på en overraskende reise i norsk kulturhistorie: Hva er det som har skjedd med vår oppfatning om arbeid, fra våre besteforeldres tid til i dag? Jo, sier Hoksnes – vi har sluttet å bruke kroppen, og lar hjernen ta jobben. Vi har forstått at kroppen må trenes, men hvordan steller vi med hjernen? Det stiller oss overfor nye spørsmål om hvordan vi motiveres og hvorfor vi er slitne, uten å jobbe fysisk.
  • Dette er ikke et foredrag du glemmer. Hoksnes lar publikum ta i bruk en effektiv MEMO-teknikk slik at kunnskapen om de tre T-er sitter som spikret i hodet.

  Foredraget har vakt stor begeistring og ettertanke, fordi det så tydelig sier: Jeg har også ansvar selv for å ha bedre dager.

   

  Arild Hoksnes foredrag

  (Så er det) På ‘n igjen!

  • Kunsten å bevare motivasjonen i endring og omstilling. Arbeidslivet er i konstant endring, og det kommer til å bli mer av det. Dette er foredraget som gir deg nøkkelen til å bevare motivasjonen i endringer og motgangstider. Den nyeste forskningsbaserte kunnskapen om hva som motiverer oss i urolige tider, og hvordan vi holder ut, presenteres på en underholdende måte.
  • Foredragsholder Arild Hoksnes har mastergrad i motivasjon fra NTNU, og har spesialisert seg på hva som gjør at vi holder ut uro, endring, tilbakeslag over lang tid. Med sin formidlerbakgrunn som prisbelønt journalist fra NRK (Gullruten 2012) og som prisbelønt musiker (Spellemannpris) og humoristisk kulturformidler (Fylkeskulturpris), har Hoksnes en særlig evne til å forenkle faglige problemstillinger og presentere dem på en underholdende måte. Det er tre ting som stålsetter oss i endring, sier Hoksnes:
  • At vi får være med å bestemme
  • At vi føler oss kompetente til å møte endrede arbeidsoppgaver
  • At vi passer på tilhørigheten til kolleger. Dette er i sum en såkalt «proaktiv» holdning – der vi tar ansvar for å opprettholde den indre motivasjonen. Hoksnes har i sin masteroppgave «Innovatører som tåler en trøkk» intervjuet gründere som har lykkes – og deler i foredraget deres tankesett om hvordan de holder ut endring og stress. Her finnes det også noe vi alle kan bruke i endringstider. – Kunnskapen er for så vidt ikke bare ny: Endring er det normale – det visste allerede de gamle grekerne. De sa «Panta Rei» – alt flyter.

  Det er verre med oss, som ikke alltid ser nytten eller gleden i endringsprosesser. Det er heller ikke slik at all endring er god, godt gjennomført eller planlagt, men ingenting er statisk. Poenget er å være riktig motivert i forhold til de endringene som kommer. Det er viktig å gi seg selv den riktige energien i forhold til endringene – og den viktigste motivasjonsfaktoren for å leve i endring er å være proaktiv – eie sitt eget liv. Ikke bare være reaktiv, den som lar seg styre av omgivelsene.

  Dette foredraget tar oss på en humoristisk måte gjennom det nødvendige tankesettet for å kunne leve med de uunngåelige endringene som kommer, enten vi liker det eller ikke. Det handler først og fremst om tanker om hva endringen fører med seg, og usikkerhet.

   

  Arild Hoksnes foredrag

  Kunden og du – «Relasjonsrevolusjonen» er her!

  • Du blir stadig mer avhengig av å vite hva kundene mener om din bedrift og dine tjenester. Nå handler det meste om å bygge relasjoner i salg. Hvordan bygger du relasjoner som varer, med kundene dine?
  • «Relasjonsrevolusjonen» er navnet på endringen i salg innenfor svært mange bransjer. Salg av kunnskapstjenester er noe annet enn annet salg. I kunnskapsbedrifter vil verdiskapning handle om relasjonelt salg – basert på langvarig tillit mellom produsent og kunde.
  • Arild Hoksnes har master i organisasjon og ledelse med spesialisering i relasjonsledelse, og er ekspert i kommunikasjon og motivasjon.

   

  Arild Hoksnes foredrag

  Hva synes kundene om oss?

  • Til dette foredraget henter Arild Hoksnes i samarbeid med bedriften inn noen kundereferanser. Et utvalg av kunder får tilsendt fem spørsmål som de svarer på via nettet, to-tre kunder blir kort intervjuet på telefon. (Bedriften må skaffe disse kontaktene. Det kan også være aktuelt å bruke andre kundeundersøkelser som bakgrunn.)
  • Foredraget vil hente eksempler fra bedriftens tilbakemeldinger som et utgangspunkt for refleksjoner.

   

  Arild Hoksnes foredrag

  Bygge kunderelasjon

  Med dette utgangspunktet berører Hoksnes flere elementer:

  • Hvordan er relasjonelt salg noe annet enn «vanlig» salg?
  • Hvorfor kan folk som «ikke er selgere» likevel bli gode relasjonelle selgere?
  • Hvorfor vil relasjon bli det viktigste som skjer inn salg i årene framover?

  Hoksnes henter her eksempler fra omstillingsarbeidet i større tradisjonelle industribedrifter, som har måttet endre fokuset fra salg av ting, til løsninger – altså skiftet fra tradisjonelt salg til relasjon. Foredraget er spesielt relevant for tjenesteproduserende kunnskapsbedrifter (konsulenter, ingeniørmiljøer, bank- og finans mm).

   

  Arild Hoksnes foredrag

  Konferansier

  • Med sin lange bakgrunn som journalist, har Arild en særlig evne til å forenkle faglige problemstillinger. Han er svært profesjonell og leder ethvert arrangement med stø kurs – og alltid på en humoristisk måte.
Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Arild Hoksnes

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Arild Hoksnes