Lasting innhold ...

Einar Øverenget

Einar Øverenget

En av Norges mest anerkjente filosofer og populære foredragsholdere med fokus på etikk, verdier og kulturutvikling

Einar Øverenget er en svært ettertraktet foredragsholder som får meget gode tilbakemeldinger. Han opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært husfilosof i Nitimen og på God Morgen Norge. Han har også skrevet flere bøker om temaer innenfor filosofi og etikk.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Einar Øverenget er en anerkjent filosof og foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper.

Et foredrag med Einar Øverenget gir deg:

 • Et interessant og universelt tema til ettertanke
 • Inspirasjon til å ta gode valg
 • En klok og kunnskapsrik foredragsholder som evner å holde på folks oppmerksomhet

Han har doktorgrad i filosofi fra Boston College og er rektor ved ACTIVA Humanistisk Akademi, som han også var med på å danne i 2000.

Han er opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært husfilosof i Nitimen og God Morgen Norge. I tillegg har fast spalte i Dagbladet Magasinet og har utgitt flere bøker. Blant annet Hannah Arendt (2001), Eksistens (2003), Å bli sin egen venn (2004), Lykkens filosofi (2006), Livets Øyeblikk (2007) og Hemmeligheter (2009).

Einar Øverenget var en av de sakkyndige vitnene i Rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Einar Øverengets foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

 

Oppland Fylkeskommune
«Einar treffer utrolig godt på både form og innhold. Skapte gode refleksjoner til ettertanke!»
Åsmund Haugstad Sandvik, HR-sjef

  Einar Øverenget foredrag

  Etikk – ikke snill, men klok

  • Etikk og dilemmatrening: En gjennomgang av etikkens begreper og prinsipper. Målsetningen er å lære å bruke disse for å ta kloke beslutninger når man befinner seg i dilemmasituasjoner.
  • Etikk er ikke en øvelse i å være så snill som mulig, det dreier seg om å ta bevisste beslutninger – og dermed også om å være bevisst på hva som får oss til å ta de beslutningene vi tar.
  • Sentralt i denne sammenhengen er å bli seg bevisst de røde flaggene. Det er begrunnelsesstrategier som er problematiske, men som vi allikevel kan være fristet til å benytte.
  • Dette er et praktisk rettet opplegg med vektlegging av arbeid med aktuelle dilemmaer.

   

  Einar Øverenget foredrag

  Livet på autopilot

  Hvorfor gjør vi det vi gjør – og hva kan vi gjøre med det.

  Vi tar flere tusen valg hver dag – og det er vanlig å tenke seg at vi mennesker styrer oss selv gjennom å ta valg ved å anvende fornuften. Hver gang vi gjør noe, i stedet for noe annet, har det skjedd et valg, men i hvilken grad forholder vi oss til dette? Ser vi at vi kunne ha gjort noe annet enn det vi faktisk endte opp med? Vurderte vi i forkant at vi kunne ha gjort noe annet? La vi i det hele tatt merke til at det vi tok at valg, og gjorde noe fremfor noe annet? Det er viktige spørsmål å belyse så vel i privatlivet som i det profesjonelle.

  • I dette foredraget skal Einar beskrive hvilke krefter som virker inn på oss og hvordan disse kan få oss til å ta valg uten å se at det er det vi gjør og uten at vi egentlig tar stilling til om det er dette vi burde gjøre.
  • – Fanget av våre forventninger: Vi ser og hører det vi forventer å se og høre.
   – Fanget i vårt eget perspektiv: Når vi er dyktig til å utføre våre oppgaver, eller gjør det vi vanligvis gjør, går det på autopilot.
   – Fanget i felles rutiner: Veldig ofte gjør vi mennesker det vi alltid har gjort. Rutiner skaper trygghet, forutsigbarhet og effektivitet – men også blindhet.
   – Fanget i konformitet: Vi gjør det alle andre gjør, eller det vi tror de gjør.
  • Disse kreftene gjør ikke at vi slutter å reflektere, men at vi i det hele tatt ikke begynner. Det er viktig å bli seg bevisst disse kreftene for å skape den nødvendige bevisstgjøring som skal til for å at vi skal ta kloke valg.
  • «Hvorfor sitter dere der dere sitter», spør han ofte forsamlingen etter lunsj. Og svaret: «Fordi vi satt der før lunsj». Og hvorfor satt dere der før lunsj?» «Vet ikke, det bare ble slik».

   

  Einar Øverenget foredrag

  Ytringskultur – hvordan bygge en organisasjon der folk tør å si ifra til hverandre

  • Hvor høy er terskelen i arbeidsfellesskapet for å gi hverandre tilbakemeldinger? Hvordan kan vi oppmuntre andre til å gi oss tilbakemeldinger?
  • Der den daglige kommunikasjonen flyter godt, er det mulig å fange opp viktig informasjon i tide til å foreta seg noe. På den måten kan en sammen oppdage forbedringsmuligheter, forebygge konflikter og unngå at uheldig praksis får feste på arbeidsplassen.
  • Vi ser på hvordan en kan bidra til å styrke tilbakemeldingskulturen på arbeidsplassen.

   

  Einar Øverenget foredrag

  Arbeidskultur og trivsel

  • Hva skal til for at mennesker trives? Hvordan bygge en god arbeidskultur?
  • Arbeidsmiljø og arbeidsglede blir til i rommet mellom mennesker, men hvordan ser dette rommet ut – og hva kan vi gjøre for å utvikle det?
  • Her forsøker Einar å skape bevissthet rundt hvordan vi former oss selv og andre mennesker i vårt praktiske liv og virke.
  • Han kommer også inn på hvordan kulturer og ukulturer oppstår og virker. Einar er opptatt av å skape forståelse for hvordan vi kan forsterke vår opplevelse som ansvarlige aktører – men også at vi kan gå feil vei og bekrefte hverandre som hjelpeløse brikker.

   

  Einar Øverenget foredrag

  Verdinavigasjon – hvordan styre ut fra noen grunnleggende verdier

  • Hva er en verdi? Hva skal man benytte dem til?
  • I dette opplegget beskriver Einar hva som kjennetegner verdier, og han presenterer verktøy for å arbeide med dem. Verdier er noe som står fast i en ellers omskiftelig verden, og de er ofte så grunnleggende at de sier noe om en persons eller gruppes identitet.
Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Einar Øverenget

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Einar Øverenget