Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-02-blue

Få inspirasjon til å ta gode og kloke valg

Einar Øverenget

Einar Øverenget

En av Norges mest anerkjente filosofer og populære foredragsholdere med fokus på etikk, verdier og kulturutvikling.

Forespør enkelt om pris og dato

4.5 ut av 5 stjerner

"Øverenget er en sjeldent god foredragsholder som kombinerer dyp kunnskap og kompetanse med humor."

Ulla-Britt Waagaard, kulturvirksomheten - Askim kommune Vis alle referanser

Et foredrag med Einar Øverenget gir deg:

 • Et interessant og universelt tema til ettertanke.
 • Inspirasjon til å ta gode valg.
 • En klok og kunnskapsrik foredragsholder som evner å holde på folks oppmerksomhet.
Uforpliktende forespørsel på Einar Øverenget

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Einar Øverenget

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referanser

Interviews icon

Artikler

Einar Øverenget er en svært ettertraktet foredragsholder som får meget gode tilbakemeldinger. Han opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært husfilosof i Nitimen og på God Morgen Norge. Han har også skrevet flere bøker om temaer innenfor filosofi og etikk.

Et foredrag med Einar Øverenget gir deg:

 • Et interessant og universelt tema til ettertanke.
 • Inspirasjon til å ta gode valg.
 • En klok og kunnskapsrik foredragsholder som evner å holde på folks oppmerksomhet.

Einar Øverenget er en anerkjent filosof og foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, dilemmahåndtering, ytringskultur og kulturutvikling innenfor det offentlige, og i en rekke norske og internasjonale virksomheter.

Han har doktorgrad i filosofi fra Boston College, var tidligere rektor ved ACTIVA Humanistisk Akademi, som han også var med på å danne i 2000, og er nå professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet.

Han har hatt fast spalte i Dagbladet Magasinet, på Nitimen og har tidligere også vært hyppig gjest på God Morgen Norge. I tillegg har han i en årrekke vært aktiv samfunnsdebattant og har skrevet en rekke kronikker.

Einar Øverenget har utgitt flere bøker. Blant annet Hannah Arendt (2001), Eksistens (2003), Å bli sin egen venn (2004), Lykkens filosofi (2006), Livets Øyeblikk (2007), Hemmeligheter (2009), Helstøpt (2013) og Intoleransens inntog (2022)

Einar Øverenget var en av de sakkyndige vitnene i Rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Einar kan også levere kurs innenfor samme tematikk som han holder foredrag om. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Einar Øverenget holder foredrag på norsk og engelsk.

Vis foredrag med Einar Øverenget

Einar Øverenget foredrag

Etikk - ikke snill, men klok

 • Etikk og dilemmatrening: En gjennomgang av etikkens begreper og prinsipper. Målsetningen er å lære å bruke disse for å ta kloke beslutninger når man befinner seg i dilemmasituasjoner.
 • Etikk er ikke en øvelse i å være så snill som mulig, det dreier seg om å ta bevisste beslutninger – og dermed også om å være bevisst på hva som får oss til å ta de beslutningene vi tar.
 • Sentralt i denne sammenhengen er å bli seg bevisst de røde flaggene. Det er begrunnelsesstrategier som er problematiske, men som vi allikevel kan være fristet til å benytte.
 • Dette er et praktisk rettet opplegg med vektlegging av arbeid med aktuelle dilemmaer.
Einar Øverenget foredrag

Ytringskultur – hvordan bygge en organisasjon der folk tør å si ifra til hverandre

 • Hvor høy er terskelen i arbeidsfellesskapet for å gi hverandre tilbakemeldinger? Hvordan kan vi oppmuntre andre til å gi oss tilbakemeldinger?
 • Der den daglige kommunikasjonen flyter godt, er det mulig å fange opp viktig informasjon i tide til å foreta seg noe. På den måten kan en sammen oppdage forbedringsmuligheter, forebygge konflikter og unngå at uheldig praksis får feste på arbeidsplassen.
 • Vi ser på hvordan en kan bidra til å styrke tilbakemeldingskulturen på arbeidsplassen.
Einar Øverenget foredrag

Arbeidskultur og trivsel

 • Hva skal til for at mennesker trives? Hvordan bygge en god arbeidskultur?
 • Arbeidsmiljø og arbeidsglede blir til i rommet mellom mennesker, men hvordan ser dette rommet ut – og hva kan vi gjøre for å utvikle det?
 • Her forsøker Einar å skape bevissthet rundt hvordan vi former oss selv og andre mennesker i vårt praktiske liv og virke.
 • Han kommer også inn på hvordan kulturer og ukulturer oppstår og virker. Einar er opptatt av å skape forståelse for hvordan vi kan forsterke vår opplevelse som ansvarlige aktører – men også at vi kan gå feil vei og bekrefte hverandre som hjelpeløse brikker.
Einar Øverenget foredrag

KI og etikk

Teknologien har fulgt oss gjennom historien. Vi har fortløpende omsatt kunnskap til praksis og på den måten gjort oss større, sterkere, raskere og mer effektive. Teknologien kan frigjøre oss, men ikke uten utfordringer. Kunstig intelligens – som stadig tar over større deler av vår hverdag, er intet unntak. Den gir oss enorme muligheter, men bringer samtidig med seg viktige etiske dilemmaer.

 • Hvordan påvirker kunstig intelligens det å ha tillit, og hva innebærer det for vårt syn på ansvarlighet?
 • Kan kunstig intelligens i praksis sementere urettferdighet snarere enn å sette oss i stand til å bekjempe den?
 • På hvilke måter vil kunstig intelligens påvirke vårt menneskesyn?

Etikken er en ressurs som kan hjelpe oss å håndtere denne type problemstillinger. Einar gir dere gode refleksjoner rundt dette i sitt foredrag.

Einar Øverenget foredrag

Livet på autopilot

Hvorfor gjør vi det vi gjør – og hva kan vi gjøre med det.

Vi tar flere tusen valg hver dag – og det er vanlig å tenke seg at vi mennesker styrer oss selv gjennom å ta valg ved å anvende fornuften. Hver gang vi gjør noe, i stedet for noe annet, har det skjedd et valg, men i hvilken grad forholder vi oss til dette? Ser vi at vi kunne ha gjort noe annet enn det vi faktisk endte opp med? Vurderte vi i forkant at vi kunne ha gjort noe annet? La vi i det hele tatt merke til at det vi tok at valg, og gjorde noe fremfor noe annet? Det er viktige spørsmål å belyse så vel i privatlivet som i det profesjonelle.

 • I dette foredraget skal Einar beskrive hvilke krefter som virker inn på oss og hvordan disse kan få oss til å ta valg uten å se at det er det vi gjør og uten at vi egentlig tar stilling til om det er dette vi burde gjøre.
 • – Fanget av våre forventninger: Vi ser og hører det vi forventer å se og høre.
  – Fanget i vårt eget perspektiv: Når vi er dyktig til å utføre våre oppgaver, eller gjør det vi vanligvis gjør, går det på autopilot.
  – Fanget i felles rutiner: Veldig ofte gjør vi mennesker det vi alltid har gjort. Rutiner skaper trygghet, forutsigbarhet og effektivitet – men også blindhet.
  – Fanget i konformitet: Vi gjør det alle andre gjør, eller det vi tror de gjør.
 • Disse kreftene gjør ikke at vi slutter å reflektere, men at vi i det hele tatt ikke begynner. Det er viktig å bli seg bevisst disse kreftene for å skape den nødvendige bevisstgjøring som skal til for å at vi skal ta kloke valg.
 • “Hvorfor sitter dere der dere sitter”, spør han ofte forsamlingen etter lunsj. Og svaret: “Fordi vi satt der før lunsj”. Og hvorfor satt dere der før lunsj?” “Vet ikke, det bare ble slik”.
Einar Øverenget foredrag

Verdinavigasjon – hvordan styre ut fra noen grunnleggende verdier

 • Hva er en verdi? Hva skal man benytte dem til?
 • I dette opplegget beskriver Einar hva som kjennetegner verdier, og han presenterer verktøy for å arbeide med dem. Verdier er noe som står fast i en ellers omskiftelig verden, og de er ofte så grunnleggende at de sier noe om en persons eller gruppes identitet.
Einar Øverenget kurs

Kurs

 • Einar Øverenget kan også levere kurs innenfor samme tematikk som han holder foredrag om. Ta kontakt for mer informasjon om dette.
Einar Øverenget - Why good people do bad things

Einar Øverenget - Why good people do bad things

Vis foredrag med Einar Øverenget

Referanser

Meget godt forberedt, reflektert og humoristisk.

Erik Bo Berg

Trygg Trafikk

"Øverenget svarte til forventningene. Han sydde sammen foredrag på kort varsel etter våre behov."

Mette Vikan Andersen, Kommunaldirektør

Tønsberg kommune

"Godt fornøyd!"

Kirsten Koht, Pensjonist

Asker kommune

Veldig fornøyd! Tema Etikk ble formidlet på en meget god og forståelig måte.

Einar Tveit - Udir., Skatt Sør

Skatteetaten

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på foredraget. Det ble så bra som vi håpet. Dette var en viktig begivenhet for oss, med et tema vi skal fortsette å jobbe med i tiden som kommer.

Marianne Ecker - Seniorrådgiver HR

Arbeids- og sosialdepartmentet

Øverenget er en sjeldent god foredragsholder som kombinerer dyp kunnskap og kompetanse med humor.

Ulla-Britt Waagaard, kulturvirksomheten

Askim kommune

"Einar treffer utrolig godt på både form og innhold. Skapte gode refleksjoner til ettertanke!"

Åsmund Haugstad Sandvik, HR-sjef

Oppland Fylkeskommune

Engasjerende Lett å forstå/formidlet godt Gode eksempler Relevant, aktuelt Overførbart til deg daglige Passet hele gruppen - ulik bakgrunn

Turid Wigen, Avdelingsdirektør

Oslo kommune

Veldig bra og ikke minst interessant foredrag. Han har evnen til å trykke på noen knapper som ikke nødvendigvis den enkelte tenker så mye over. Bruker han gjerne igjen ved en annen anledning!

Eirin Rørmark

Oslo kommune

"Einar Øvreenget er ein profesjonell foredragsholder som i stor grad leverer i fhld til forventningar. Foredraget blei godt matcha opp mot bestilling og kontinuitet/den røde tråd i konferansen vår. Har gode refleksjonar og hjelper oss å sjå ting på nye måtar i endringsprosessar."

May Hundvin, Avdelings Direktør

NAV Hordaland

Vi var så heldig å ha Einar på vår ledersamling i Porsgrunn kommune. I over 4 timer overøste han oss med sin kunnskap og gode formidlingsevne. Vi vil sterkt anbefale ham videre.

Pauline Boda

Porsgrunn Kommune

"Vi er veldig godt fornøyd. Einars foredrag passer veldig godt til den situasjonen vår bransje er i. "Spot on.""

Lars Monsen, Daglig Leder

Norges parkeringsforening - Norpark

"Foredraget Brikke eller aktør ble holdt for en gruppe på 75. Alle arbeider med veiledning av kolleger innen helsesektoren. Et meget nyttig og sentralt tema for en sektor med store krav til omstilling og nytenkning. Meget godt evaluert."

Rådgiver, Arild Stegen

Drammen kommune

"Einar holder interessante og underholdende foredrag. Han har en egen evne til å holde folks oppmerksomhet."

Seniorrådgiver Kari Paulsen

Difi

"Foredrag for advokater i Eurojuris Norge. Vi er meget fornøyd, og Einar traff i kjernen av det vi hadde ønsket og behov for. Han fikk veldig gode tilbakemeldinger fra tilhørerne."

Adm. Dir Terje Gundersen

Eurojuris Norge AS / Svensson Nøkleby Advokatfirma

Øverenget leverte en fin etablering av problemstillingen i starten av debatten, begrunnet med faglig teori og var særlig god til å stå for sine meninger underveis i debatten, og ikke redd for å snakke imot tidligere helseminister Bent Høie. Kjempebra debatt, ble det.

Anne Lise Stranden

forskning.no

"Veldig interessant, kunne hørt på i flere timer!"

Torill Bøhn, Kunderådgiver

Human-etisk forbund, Elverum og omegn lokallag

"Vi er strålende fornøyd. Jeg var i kontakt med Einar Øverenget da vi inngikk avtale og snakket om tema."

Benedicte Hambro, lærer

Ringerike folkehøgskole

"Einar formidler med troverdighet og engasjement."

Sigrund Haaland, Spesialrådgiver

Sola kommune

"Foredraget ble veldig godt mottatt av tilhørerne."

Bjørn M. Johnsen, Fagforeningsleder

Fagforbundet Bærum

Foredraget var helt i tråd med bestilling og det vi hadde avtalt. Meget bra.

Synnøve Tollefsrud, Teamleder

Oppland Kommune

Lærerikt og dagsaktuelt. Bidro til å løfte fram element som elles ikkje hadde kome fram i lyset. Engasjerte lærarane. Flink til å løfte føredraget med små historier/døme.

Barbro Midtgård

Sykkylven vidaregåande skulen

Vi er svært fornøyde med foredraget. Han aktiverte oss alle til viktige etiske refleksjoner og økt bevissthet. God dialogform.

Marlen Faannessen

KS Konsulent

Einar har en fin balanse mellom humor og alvor. Mange av tingene han formidler er ganske hverdagslige, men man må reflektere over hvordan og hvordan man tenker som man gjør.

Rune Lang

Utdanningsforbundet Oslo

Norsk kulturskoleråd har opplevd Einar Øverenget flere ganger, og han leverer så det holder. Vi ønsket at det skulle være en inspirasjonsøkt, og det ble det så absolutt. Jeg har fått tilbakemeldinger fra deltagere som synes dette var strålende og inspirerende. Tusen takk!

Elin Kvernmoen

Norsk kulturskoleråd Innlandet

Dette var meget bra og bunnsolid faglig. Formidlingsevnen er fantastisk, en av de aller beste i Norge etter min mening. Hadde forsamlingen i sin hule hånd gjennom hele foredraget. Anbefales!

Jan Kåre Holthe-Fredheim

Øvre Eiker kommune

Vi var veldig fornøyd og lyttet og koste oss.

Hilde Karin Kløvfjell

Viken Fylkeskommune

Meget bra foredrag tilpasset vår organisasjon. God kommunikasjon i forkant der vi fikk gi innspill til tematikk overfor Øverenget.

Jan Kvalevaag

Kriminalomsorgen

Foredraget var som bestilt, og veldig bra. Lydhør foredragsholder.

Mona Halsbakk, Seniorrådgiver

KS

Alle veldig fornøyde og leverte absolutt etter bestillingen.

Wenche Risdal Lund

IKA Kongsberg

Einar traff veldig godt, og tok seg god tid til spørsmål og kommentarer fra salen,. Vi var en liten gjeng, slik at det ble nært og fint.

Kristina Rabe

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Einar snakket om de tema vi var enige om, og han formidlet dem godt.

Signe Opsahl

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Einar Øverenget holdt et interessant og motiverende foredrag. Også her skapte det gode diskusjoner rundt bordet, som vi kunne relatere til vår egen hverdag. Positivt at vi også her kan være med å diskutere i mindre grupper.

Eldrid Furuhovde

Moelven Industrier ASA

Hele selskapet var superfornøyd. Magisk foredrag og mange snakker om det også i dag.

Siv Hjertø

Velle Gruppen AS

Vi lo, reflekterte og ble inspirerte. Helt topp!

Gry Merete Fedje Svenskerud

CC Eiendom Drift AS

«Etikk, ytringskultur, samarbeid og fellesløsninger» var tittelen på innlegget som Einar Øverenget holdte for 11 formannskap på Helgelandstinet 2023. Med sin faglighet og gode eksempler fra de politiske hendelsene i Norge den senere tid fikk formannskapene et godt utgangspunk for sitt videre virke som ledere og beslutningstakere i kommunene. Foredraget fikk gode tilbakemeldinger fra forsamlingen og forståelsen om at det å være politiker "handler ikke bare om å følge gitte lover og regler". I en hverdag med "absolutter" gav innlegget de nye politikerne noe å reflektere over, både om egen tenkning og hvordan dagens "sosiale" media fungerer.

Stig Sørra

Helgeland interkommunalt politisk råd

Veldig bra foredrag, gode tilbakemeldinger fra ansatte på alle nivå i barnehagen.

Anja Taule - Seksjonssjef

Bydel Grunerløkka

Meget fornøyd. Veldig bra foredrag!

Elisabeth Vikøren

Helse Bergen

Passet utmerket sammen med en dag knytte til personprofiler.

Astri Liland

Norsk Landbrukssamvirke
03.10.2019

Slik tar du bedre valg

Av Rigmor Sørensen

Einar Øverenget er en av Norges mest anerkjente filosofer og populære foredragsholdere med fokus på etikk, valg, verdier og kulturutvikling. Einar sin første forelesning i 1989, om filosofiens historie og innså veldig raskt at han likte å forelese, og det å få til noe med en gruppe.

Han bruker ikke PowerPoint, notater eller andre presentasjonsverktøy når han holder foredrag, og er opptatt av å ha kontakt i rommet hvor han snakker. For Einar er det viktig at en god foredragsholder løfter publikum og tar de med på noe, og ikke bare presenterer det. Han sier at det talte ordet er det mest voldsomme vi kan møte.

“Vi glemmer den store betydningen av at vi bygger broer med ord,” forteller Einar.

Han sier det er viktig at det som sies er troverdig. Ordene som sies må være ekte og sanne. Einar bestreber seg på det. Han bruker ikke oppfunnet anekdoter og historier, men situasjoner som han selv har opplevd.

“Jeg prøver ikke å gjøre et glansbilde av meg selv, men jeg kan ikke være meg selv hvis jeg skal gjøre meg til,” sier filosofen.

Han opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært husfilosof i Nitimen og på God Morgen Norge. Han har også skrevet flere bøker om temaer innenfor filosofi og etikk.

Han har doktorgrad i filosofi fra Boston College og er professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. Før det var han i en lenger periode partner i ACTIVA Humanistisk Akademi, som han også var med på å danne i 2000. I Humanistisk Akademi jobbet Einar i 15 år direkte med ledere og medarbeidere i Norske og Internasjonale virksomheter med spørsmål knyttet til etikk, dilemmahåndtering og tillit.

Ta kontroll over livet ditt

Når Einar holder foredrag skiller han veldig mellom moral – de oppfatningene mennesker har om rett og galt, og etikk – som har med begrunnelser å gjøre. Mange av våre oppfatninger om rett og galt har vi ikke valgt selv, de har valgt oss – det er oppfatninger vi har blitt sosialisert inn i – og det kan være at disse ikke holder vann om vi utforsker de litt nærmere. Og det kan vi benytte etikken til å gjøre, og på den måten tar vi ansvar for våre oppfatninger og handlinger.

Filosofen sier at etikken kan hjelpe oss å utfordre verden som om den er nå.

“Gjennom etikk kan vi frigjøre oss fra hvordan verden er – for å gjøre den bedre. Kanskje det er sånn, men bør det være sånn?” sier Einar. Med andre ord krever vi mennesker begrunnelser.

Når det kommer til begrunnelser, så er det ifølge filosofen fire røde flagg du my styre deg klar av. Einar kaller de usaklige begrunnelsesstrategier.

1. Det er greit fordi det er lov

2. Føler noe veldig sterkt

3. Alltid har gjort det sånn

4. Alle andre gjøre gjør det

Han sier at hvis begrunnelsen din er en av de fire røde flaggene, så må du utfordre deg selv til å ta mer bevisste valg.

“Ofte blir vi mennesker litt tankeløse, vi slutter å være bevisste og fare oppstår. Det er viktig å huske på når vi forholder oss til hverandre,” sier han.

Einar forteller at mennesker liker opplevelsen av makt og autoritet, og at om vi er i kontroll så kan vi ha et godt liv. Det er viktig å huske på at det er du som styrer deg selv og ingen andre. Han sier du skal ta det med ro og gi deg selv plass i livet ditt. Ikke på bekostning av andre mennesker, men anerkjenn deg selv som betydningsfull i ditt eget liv. Til en viss grad handler det om at vi skal betrakte oss selv som ansvarlige for våre handlinger.

“Vi kan fort se ut som brikker i et system. Når det kommer til et stykke, så er våre egne handlinger den eneste makten vi har,” sier Einar. “Vi er i stand til å si nei. Strengt sagt så er det ingen som kan tvinge oss, men vi kan la oss bli tvunget.”

Einar sier at et menneske tar mellom 2.000-10.000 valg i stort og smått hver dag. Kunnskapen Einar har opparbeidet som filosof gjør at han forsøker å være mer bevisst på valgene han tar, men også han bommer og tråkker feil noen ganger. Han er ikke et glansbilde av et eksempel selv, men forteller at han prøver å være en litt bedre versjon av seg selv.

Umiddelbar kommunikasjon

På scenen er Einar veldig opptatt av at det som skjer i salen, det skjer. Han forteller at hva mange ferske foredragsholdere er redde for at skal skje under et foredrag, synes han er morsomt. Om noen detter av en stol, så spiller han på det.

Uten notater eller PowerPoint, plukker Einar opp og bruker hva han kan i foredraget. Uansett hva oppdraget er, så fokuserer foredragsholderen på stemningen i rommet. Før et foredrag vet han alltid retningen det skal gå, men han forsøker å være umiddelbar fordi det kommuniseres best. Han forklarer at det er som å være en samtalepartner hvor forløpet ikke er bestemt i forkant.

Einar henter mye krefter som foreleser og gleder seg mest når han skal holde foredrag i operative yrker hvor det er konkrete valgsituasjoner. Han sier at mange tenker på filosofi som abstrakt, men forteller at det i operative yrker handler om mennesker som står i faktiske dilemmaer som for eksempel i helsevesenet hvor det ofte står mellom liv og død.

Han har også jobbet med forsvaret og politiet, og forteller at operative yrker er spennende å jobbe med fordi de ansatte står på første linje og møter mennesker. De må ta meningsfulle valg som er veldig livsnære og beslutninger med enten positive eller negative konsekvenser.

Vis foredrag med Einar Øverenget
Uforpliktende forespørsel på Einar Øverenget

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Einar Øverenget
Einar Øverenget

4.5 ut av 5 stjerner

"Øverenget er en sjeldent god foredragsholder som kombinerer dyp kunnskap og kompetanse med humor."

Ulla-Britt Waagaard, kulturvirksomheten - Askim kommune Vis alle referanser

Foredragsemner med Einar Øverenget