Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-05

Om samspillet mellom mennesker - både i parforhold, familier og i arbeidslivet

Frode Thuen

Frode Thuen

Psykolog og forsker i samspillet mellom mennesker privat og i næringslivet, i relasjon til trivsel og produktivitet.

Forespør enkelt om pris og dato

4.5 ut av 5 stjerner

"Et svært aktuelt foredrag om hjulsporene som det er lett å kjøre seg fast i, i et samliv. Negative sirkler som låser oss fast. Frode Thuens foredrag formidlet noe om å endre strategi når noe ikke fungerer. Få øye på den andres perspektiv. Alle kan vi bli bedre på å åpne opp, være utforskende og nysgjerrig...."

Astri Tretterud, Sykepleier/Diakon - Den norske kirke Vis alle referanser

Et foredrag med Frode Thuen gir deg:

 • En av landets mest profilerte psykologer.
 • Økt innsikt og forståelse for hvordan man skaper gode relasjoner og fungerer bedre sammen på jobb.
 • Aktuelt, tidsløst og viktig tema.
Uforpliktende forespørsel på Frode Thuen

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Frode

Lecture icon

Foredrag

Courses icon

Kurs

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

Frode Thuen er professor ved Høgskolen på Vestlandet, og en av landets mest profilerte psykologer og samlivseksperter. Han er en ettertraktet og svært engasjerende foredragsholder.

Et foredrag med Frode Thuen gir deg:

 • En av landets mest profilerte psykologer.
 • Økt innsikt og forståelse for hvordan man skaper gode relasjoner og fungerer bedre sammen på jobb.
 • Aktuelt, tidsløst og viktig tema.

Frode Thuen er utdannet psykolog, og fikk i 1993 den akademiske graden dr. psychol. Siden 1998 har han jobbet som professor ved blant annet NHV i Göteborg, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. De siste 20 årene har han også hatt en privat praksis som psykolog og parterapeut.

Han har dessuten hatt bistillinger knyttet til henholdsvis Norges forskningsråd som forskningsleder for Program for Mental Helse, som spesialpsykolog ved Samlivssenteret ved Modum Bad, og spesialpsykolog ved Center for familieudvikling i København.

Som forsker er han opptatt av samspillet mellom mennesker. Både i parforhold, familier og i arbeidslivet. I perioden 2015 til 2018 var han blant annet leder for et stort forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på hvordan den fysiske utformingen av arbeidsplassen påvirker trivsel og produktivitet på jobben.

Thuen har gitt ut og bidratt til en lang rekke bøker. Blant annet «Kunsten å være voksen», som kom ut i 2011, og «Harde fakta om livet, døden og kjærligheten», som kom i 2018. Han har også bidratt med kapitler til en rekke andre bokutgivelser, blant annet til «Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer (2000), «I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv» (2006), «Krevende livserfaringer og psykisk helse» (2016), «Håndbok i parterapi» (2017) og «Helsens sosiale røtter» (2019).

Han har dessuten hatt en ukentlig samlivsspalte i A-magasinet siden 2006, et helgebilag til Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen. Thuen opptrer ellers hyppig som ekspert i aviser, magasiner, radio og TV. Han har også vært faglig ansvarlig for fire populærvitenskapelige TV-serier i NRK: «Vårt indre liv» (1999), «Barndommens rike» (2004), «Vendepunkt» (2006) og «Vendepunkt 2» (2009).

I samarbeid med parterapeut og skribent Bjørk Matheasdatter, er han for øvrig ansvarlig for Relasjonsskolen som blant annet tilbyr parkurset «Livet sammen».

Frode Thuen kan også levere kurs innenfor samme tematikk som han holder foredrag om. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Frode Thuen foredrag holdes på norsk.

Vis foredrag med Frode Thuen
Frode Thuen foredrag

Endring og omstilling

 • Arbeidslivet er i stadig endring. Bedrifter og organisasjoner må tilpasse seg nye markeder, nye krav, trender og behov, ny teknologi, og nye samarbeidsparter og gjerne også nye eiere.
 • Hvordan reagerer de ansatte på alle endringene, og hvordan får man medarbeiderne med på de nødvendige omstillingene?
 • For å lykkes med endringsarbeid og omstilling må vi ta hensyn til psykologiske og sosiale faktorer som virker fremmende og hemmende på vår evne og vilje til å endre tankemønstre og atferd, og som skaper motivasjon, engasjement og arbeidsglede. Da trenger vi også kunnskap om slike faktorer og om hvordan disse faktorene kan ivaretas i forbindelse med omstillinger.
Frode Thuen foredrag

Hvordan takle høyt arbeidspress

 • Mange arbeidstakere har en arbeidssituasjon preget av høye forventninger og knapphet på tid. Hvis man har et vedvarende høyt arbeidspress, vil det kunne gå utover de ansattes jobbtilfredshet og arbeidsinnsats. Det vil også kunne føre til fysisk og psykisk slitasje og økt sykefravær.
 • Utover de rent organisasjonsmessige tiltakene for å minske ansattes arbeidspress, vil det ofte også være behov for tiltak som setter de ansatte selv best mulig i stand til å håndtere sin arbeidssituasjon.
 • Det forutsetter at man har innsikt i hvordan arbeids-stress påvirker den enkelte, og hvordan man selv kan bidra til å redusere stresset, og ikke minst hvordan man kan bli bedre til å takle et arbeidspress som kanskje uansett vil forbli høyt.
Frode Thuen foredrag

Kunsten å være foreldre til tenåringer

 • De siste par tiårene har det vært en økning i psykiske helseplager blant ungdommer. De er mer stresset, bekymret og urolig enn det ungdom flest var for bare noen få år side. Dagens unge omtales ofte som «Generasjon Prestasjon» og «Generasjon Flink».
 • Hva betyr dette for ungdommene og for deres foreldre, og hva trenger dagens unge fra sine foreldre og andre voksenpersoner for å takle det vellykkethetspresset som de møter overalt, ikke minst i sosiale medier?
 • Og hvordan er det å være foreldre til sårbare barn og unge, som strever med å finne sin plass i en verden i konstant endring? Hva trenger foreldre av kunnskaper og ferdigheter for å klare å være best mulig omsorgspersoner for sine tenåringsbarn?
Frode Thuen foredrag

Smart vs. klok

 • Hva hjelper det å være intelligent hvis man ikke er riktig klok? Og hvorfor kan åpenbart smarte mennesker gjøre åpenbart ukloke valg?
 • For å forstå det, må vi vite noe om hva det vil si å være klok og hva som kan stå i veien for kloke vurderinger og valg – både på jobben og i privatlivet.
 • Denne innsikten åpner for at vi kan bruke vår intelligens og talenter på bedre måter, til glede for oss selv og andre. For klokskap er – til forskjell fra intelligens og medfødte talenter, noe vi kan utvikle og foredle, gjennom hele livet.
Frode Thuen foredrag

To liv på en gang

 • Mange av oss lever i en evig skvis mellom forpliktelser hjemme og på jobb, på en slik måte at det går utover tilstedeværelsen og innsatsen på begge arenaene. Mange føler derfor at vi ikke strekker til på noen av dem, og ikke så sjelden fører det til at vi kjenner oss utslitte og utbrente.
 • Så hvordan kan vi skape større balanse i livet? For noen handler det mest av alt om å gripe fatt i uforenelige verdier og målsetninger, for andre handler det mer om å identifisere energilekkasjer og tidstyver. For andre igjen handler det først og fremst om å lære seg til å sette tydeligere grenser for seg selv og andre.
 • Uansett hva som er de største utfordringene er vi ofte ikke tilstrekkelig bevisst dem. Og det er først når vi virkelig skjønner hva det handler om, at vi kan finne bedre løsninger – og bedre balanse i livet.
Frode Thuen foredrag

Produktiv kommunikasjon

 • Det moderne arbeidsliv krever store kommunikative ferdigheter. Vi jobber i team og må hele tiden omgås kolleger, samarbeidsparter, oppdragsgivere, kunder og klienter. Hvis ikke kommunikasjonen foregår på en konstruktiv måte er det vanskelig å gjøre en god jobb.
 • Samtidig er det mange faktorer som kan hindre produktiv kommunikasjon, for eksempel negative fortolkninger, uhensiktsmessige følelser og et rigid reaksjonsmønster. Mange av disse faktorene er vi heller ikke bevisst, hverken hos oss selv eller andre.
 • For å sikre at vår kommunikasjon blir så god som mulig, er det viktig å bli oppmerksom på alt som påvirker kommunikasjonen. Har vi først innsikt i det, kan vi for alvor lære oss til å bli bedre til å kommunisere.
Frode Thuen foredrag

Kjærlighetens bakgater

 • For å klare å ta vare på kjærligheten må vi ha innblikk i alt det som påvirker oss som individer og som par. Ikke alt i kjærlighetslivet er like lett å få øye på.
 • Mye er skjult; følelser og behov vi ikke vedkjenner oss eller forstår, fortrengte og glemte opplevelser, og tapte minner. Noen ganger også hemmeligheter og løgner.
 • Vi bærer alle på uante ressurser og verdifulle skatter som kan berike vårt parforhold – hvis vi bare tar dem i bruk. Samtidig bærer mange av oss også på indre demoner og en sårbarhet som kan undergrave parforholdet, eller sannheter som ikke tåler dagens lys. Velkommen til kjærlighetens bakgater.
Frode Thuen kurs

Kurs

 • Frode Thuen kan også levere kurs innenfor samme tematikk som han holder foredrag om. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Referanser

Frode gjennomførte foredraget på en veldig god måte. Han fikk diskusjoner underveis og i etterkant. Innholdet traff 100%.

Tor Olav Brustveit, Vice President

Aker Solutions

"Et svært aktuelt foredrag om hjulsporene som det er lett å kjøre seg fast i, i et samliv. Negative sirkler som låser oss fast. Frode Thuens foredrag formidlet noe om å endre strategi når noe ikke fungerer. Få øye på den andres perspektiv. Alle kan vi bli bedre på å åpne opp, være utforskende og nysgjerrig...."

Astri Tretterud, Sykepleier/Diakon

Den norske kirke

Jeg var der ikke selv, men har fått meget positive tilbakemeldinger fra bekjente som var der.

Hege Solbakken, Fordelsansvarlig

Schibsted Norge, avd. Stavanger

Frode var midt i blinken for oss, med god stemning og godt faglig utbytte for våre frivillige. Han gjør forskning både spennende og lettfattelig, og bruker gode eksempler slik at det er lett å se hvorfor den er relevant for vår hverdag i Home-Start Familiekontakten - både som frivillig og som koordinator.

Ingelin Våge

Home-Start Øygarden/Bergen
Uforpliktende forespørsel på Frode Thuen

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Frode Thuen
Frode Thuen

4.5 ut av 5 stjerner

"Et svært aktuelt foredrag om hjulsporene som det er lett å kjøre seg fast i, i et samliv. Negative sirkler som låser oss fast. Frode Thuens foredrag formidlet noe om å endre strategi når noe ikke fungerer. Få øye på den andres perspektiv. Alle kan vi bli bedre på å åpne opp, være utforskende og nysgjerrig...."

Astri Tretterud, Sykepleier/Diakon - Den norske kirke Vis alle referanser

Foredragsemner med Frode Thuen