Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-06

Om Norge sett utenfra, globale utfordringer og humanitære spørsmål

hilde-johnson

Hilde Frafjord Johnson

Sosialantropolog og internasjonal leder med bakgrunn innen politikk som utviklingsminister og fra Stortinget.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Hilde Frafjord Johnson

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hilde Frafjord Johnson er opptatt av ledelse, ikke minst i en internasjonal og multikulturell sammenheng. Som tidligere utviklingsminister, sosialantropolog og med erfaring fra internasjonale toppstillinger, har hun også sett Norge utenfra i mange sammenhenger. Med sitt fokus på globale spørsmål har hun mye å bidra med i analysen av globale trender og utfordringer.

Et foredrag med Hilde Frafjord Johnson gir deg:

 • Formidler med bred erfaring og faglig tyngde fra arbeid i noen av verdens største internasjonale organisasjoner og toppen av norsk politikk.
 • Få uvurderlig innsikt i hvordan Norge og nordmenn blir sett internasjonalt.
 • Formidlet med stort engasjement og kunnskap.

Hilde Frafjord Johnson har innehatt toppstillinger internasjonalt og i norsk politikk. Inkludert som FNs Generalsekretærs Spesialutsending og leder for FNs fredsbevarende operasjon i Sør Sudan fra 2011 – 2014. I utviklingsbanker og som nestsjef i UNICEF globalt i New York (2007-2011).

Hun var utviklingsminister i nesten sju år i perioden 1997-2005, og innvalgt til Stortinget i åtte år for KrF.

Med sin bakgrunn fra Afrika og som sosialantropolog, har hun et ‘utenfra-blikk’ på Norge. Hilde holder foredrag om Norge sett utenfra, om globale utfordringer innen utvikling, menneskerettigheter og humanitære spørsmål, fred og sikkerhet.

I tillegg har hun med sin tunge internasjonale ledelseserfaring, også som leder for mer enn 10 000 ansatte, mye å bidra med når det gjelder kommunikasjon og ledelse.

Hilde er akkurat ferdig med å skrive sin andre bok, og er i gang med den tredje (alt om Sudan/Sør Sudan).

Hilde Frafjord Johnson foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

Vis foredrag med Hilde Frafjord Johnson
Hilde Frafjord Johnson foredrag

Bærekraftsmålene - utopi eller reell mulighet?

 • Foredraget tar utgangspunkt i de store utfordringene som verden står overfor. Det er lett å bli motløs. Frafjord Johnson forteller historien om den globale dugnaden for å nå tusenårsmålene fram mot 2015.
 • Hva skal til for at den nye dugnaden, bærekraftsmålene, skal nås? Hvilke trusler og hvilke muligheter ser vi? Hvilken rolle kan Norge og hver enkelt av oss spille?
 • I dette foredraget forsøker Hilde Frafjord Johnson å gi noen svar på dette.
 • Foredraget holdes også på engelsk: “The sustainable development goals – do they matter to us?”
Hilde Frafjord Johnson foredrag

Globale utfordringer - lokale løsninger

 • Foredraget er bygget på ovennevnte foredrag om bærekraftsmålene og er særlig rettet mot lokale aktørers rolle. Det gamle slagordet om å tenke globalt, handle lokalt gjelder fortsatt.
 • Hilde Frafjord Johnson utfordrer her kommune-Norge og lokale aktører til å ta sin del av ansvaret for den globale dugnaden som må til for å nå bærekraftsmålene.
Hilde Frafjord Johnson foredrag

Norge sett utenfra

 • I “Norge sett utenfra” vil Hilde Frafjord Johnson dele med oss sine refleksjoner om hvordan andre ser på Norge og oss nordmenn.
 • For å kunne styrke egen virksomhet er det essensielt å forstå hvordan andre tenker og oppfatter oss. De fleste norske organisasjoner og bedrifter er del av en internasjonal bransje og et internasjonalt nettverk. Flere og flere virksomheter rekrutterer arbeidstakere som kommer fra andre land.
 • I foredraget snakker Hilde om hvordan andre ser på oss ute i den vide verden, hvordan våre internasjonale samarbeidspartnere oppfatter oss og hvordan man kan skape et inkluderende fellesskap for alle kolleger og ansatte.
 • Etter ti år i ledende internasjonale stillinger og med sine barnsben i Afrika, vil Hilde ta med sitt ‘utenfra’-blikk og gi oss noen gode råd med på veien.
Hilde Frafjord Johnson foredrag

Ansikt til ansikt med verden

 • Foredraget tar utgangspunkt i dagens globale virkelighet, med konflikter, ekstrem fattigdom, klimakrise og mennesker på flukt – og viser at vi står ansikt til ansikt med mennesker over hele verden som har krav på vår solidaritet.
 • Bærekraftsmålene er blant de viktigste verktøyene for å få dette til. Da må vi også ta tak i de største truslene mot at målene kan nås. Vi har klart det før; vi kan klare det igjen.
 • Også her hjemme er det urovekkende utviklingstrekk med utenforskap og ulikhet, som krever handling. Ansikt til ansikt med mennesker her hjemme kan vi alle gjøre noe.
Hilde Frafjord Johnson foredrag

Global likestilling - mulig eller umulig?

 • Foredraget tar utgangspunkt i globale seire for kvinners rettigheter – formelt og reellt, men går så igjennom hvilke enorme utfordringer som gjenstår.
 • Hilde Frafjord Johnson tar for seg alt fra jenters rett til utdanning, reproduktiv helse og rettigheter til seksuell vold i konflikt og politisk makt Hun viser hva som er den brutale realiteten når det gjelder situasjonen for likestilling og kvinners rettigheter globalt.
 • Under sekvensen “Nytter det?” viser hun hvordan det likevel er mulig å forandre verden til å bli et mer likestilt sted.
Hilde Frafjord Johnson foredrag

Troen på fred - tross alt

 • Foredraget dreier seg om den globale innsatsen for fred og konfliktløsning, både fra FN og andre aktører. Det viser både seire for fredsarbeidet og hvilke utfordringer en har møtt.
 • Fremfor alt stilles spørsmålet: Hvorfor er det så vanskelig å få fred til å vare? Hvorfor er det slik at så mange fredsslutninger ender i ny krig? Er det noe vi må gjøre annerledes i vårt internasjonale fredsarbeid? Hvordan kan vi fortsatt tro på freden?
 • Hilde Frafjord Johnson bruker eksempler fra egen fredsinnsats i Sudan og Sør-Sudan og trekker linjer til andre konflikter og fredsprosesser.
Hilde Frafjord Johnson foredrag

Utdanning - nøkkelen til utvikling

 • Foredraget setter fokus på utdanning som en av de aller viktigste faktorene for utvikling globalt. Det tar for seg viktige seire som har vært vunnet, og hvilke utfordringer som gjenstår.
 • Hilde Frafjord Johnson trekker på egne erfaringer fra perioden som utviklingsminister, nestsjef i UNICEF og felterfaringer fra Sør-Sudan, og skisserer hvilke problemer en nå må ta tak i for å realisere den grunnleggende menneskerettigheten: retten til utdanning.
Hilde Frafjord Johnson foredrag

Ledelse i en ny tid

 • Flere og flere virksomheter blir internasjonale og har arbeidstakere fra andre land. Likeledes opererer mange på flere kontinenter. Dette byr på helt spesielle ledelsesutfordringer.
 • Med bakgrunn i lederstillinger med ansvar for mer enn 10 000 ansatte fra mer enn 60 land, har Hilde Frafjord Johnson helt spesielle forutsetninger for å dele sine erfaringer med ledere på alle nivåer.
 • Hun tar utgangspunkt i enkle virkemidler som speilet, skoen og megafonen, og gir gode råd til ledere som skal ut i ilden i nytt farvann, enten det er på den hjemlige arena eller under andre himmelstrøk.
Hilde Frafjord Johnson foredrag

Globale utfordringer: lukker vi øynene eller bretter vi opp ermene?

 • Det rapporteres daglig om en verden som ser ut til å bli verre og verre. Enten det er bestialske handlinger fra IS, kriger, flyktningekatastrofer, klimaendringer eller fattigdomsproblemer. FN ser heller ikke ut til kunne bruke muskler; verdens ledere blir tilsynelatende ikke enige om de viktigste grepene.
 • Det er mest fristende å bare lukke øynene, stenge grensene og håpe at det holder, men problemet er at det kommer nye generasjoner etter oss. Dessuten er ikke alt så begredelig hvis man bare ser nøye nok etter. Også positive utviklingstrekk finnes, og de viser at det nytter å brette opp ermene.
 • I dette foredraget skisser Hilde hva som kan gjøres på den internasjonale arena, såvel som i hverdagslivet, for å gjøre verden til et litt bedre sted.
Uforpliktende forespørsel på Hilde Frafjord Johnson

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Hilde Frafjord Johnson