Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-01-blue

Ta problemene på alvor

Ingar Jorunnsøn

Ingar Jorunnsøn

Ingar Jorunnsøn sjonglerte en toppstilling i mediebransjen med tungt alkohol- og pillemisbruk. Nå er han rådgiver for bedrifter som sliter med det samme.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Ingar Jorunnsøn

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Folk lurer ofte på om ting virkelig kan være så ille som det fremstilles i Exit. Ingar kan bekrefte at det stemmer. I mer enn 15 år var han aktiv misbruker og levde på en cocktail av alkohol og piller, samtidig som han var en vel ansett kollega og leder.

Et foredrag med Ingar Jorunnsøn gir deg:

  • Råd om hvordan man på best mulig måte kan forebygge og håndtere rusutfordringer på arbeidsplassen.
  • En erfaren rådgiver og foredragsholder.
  • En gripende personlig historie.

Med 30 års erfaring som både leder og mellomleder i nasjonale og internasjonale selskap, har Ingar Jorunnsøn fått føle på inkompetanse og frykt omkring tema rus på arbeidsplassen. I dag er han gründer av selskapet Drug Prevent og jobber som foredragsholder og rådgiver for næringslivet.

Gjennom foredraget sitt deler han sin sterke historie om hvordan hverdagen til en rusavhengig i full jobb fortoner seg. En hverdag full av manipulasjon, ineffektivitet, løgn og bedrag overfor arbeidsgiver og omgivelsene. 

Formålet med foredraget er å gi et innblikk i hvilke utfordringer arbeidsgivere ofte møter i forbindelse med rus på arbeidsplassen. Hvordan man på best mulig måte kan forebygge og håndtere disse utfordringene, og hvordan etablere systemer og metoder som skaper trygge ledere i komplekse situasjoner.

Ingar forstår sykdommen avhengighet og kan bistå med intervensjoner, hindre skadelige handlinger i bedriften og skape trygge ledere i krevende situasjoner.

Utvikling fra bruk til avhengighet er ofte en langvarig og gradvis prosess. Ofte erkjennes det ikke at en har et rusproblem.

Ingar Jorunnsøn vet hva som funker fordi han har vært der selv.

Vis foredrag med Ingar Jorunnsøn
Ingar Jorunnsøn foredrag

Rus på arbeidsplassen

  • Rus og avhengighet er et økende problem i samfunnet, og særdeles vanskelig å oppdage hos folk i arbeid. Aktive rusavhengige er en risikofaktor for bedriften med tanke på skadelige og kriminelle handlinger. Alkohol er kun en liten del av dette. Medikamenter og andre stoffer er svært utbredt og vanskelig å avdekke. I tillegg er det et vanskelig tema å snakke om.
  • 30% av korttidsfraværet på norske arbeidsplasser skyldes fravær knyttet til alkohol. Som en følge av dette bærer næringslivet kostnader på 15 milliarder kroner. 10 % av befolkningen sliter med eget misbruk, eller har misbruk i tett relasjon.
  • Foredraget er rettet spesielt mot ledere og mellomledere i privat og offentlig sektor, samt HMS-personell, HR, bedriftshelsetjeneste, AMU og personell innen helse- og sosialsektoren. Idrettsmiljøet og dets forbund og klubber.
  • «Rusavhengige er til forveksling lik folk flest».
Uforpliktende forespørsel på Ingar Jorunnsøn

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Ingar Jorunnsøn