Lasting innhold ...

Jøri Gytre Horverak

Jøri Gytre Horverak

Psykolog med bakgrunn innen leder og organisasjonsutvikling, seleksjon, jobbintervju og ansettelsesbeslutninger!

Jøri Gytre Horverak er psykolog med PhD-grad. Hun snakker engasjert og med stor tyngde om temaer som global mobilitet, internasjonal ledelse, individuell kulturell tilpasningsevne og seleksjon.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Jøri Gytre Horverak er utdannet Cand.psychol ved Universitetet i Bergen, med doktorgrad innen temaet seleksjon i multikulturelle organisasjoner.

Hun startet karrièren med å jobbe som organisasjonspsykolog ved AFF, Administrativt Forskningsfond ved NHH, der hun primært arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling.

Hennes avhandling ”Sense or sensibility in hiring processes” (UiB) ga innblikk i hvilken kandidatinformasjon som tillegges mest vekt under jobbintervjuet, og hvordan egenskaper hos både intervjuer og jobbsøker påvirker intervjuers ansettelsesbeslutninger.

Jøri har også årelang praktisk erfaring med seleksjon, blant annet som intervjuer ved Forsvarets årlige opptak til Krigs- og Befalsskoler. I tillegg har hun bistått organisasjoner med utvikling av jobbanalyser og seleksjonskriterier til sikkerhetskritiske yrker.

Jøri har nylig vendt hjem etter et fem og et halvt år i USA som utstasjonert expat-familie. Hennes faglige bakgrunn, kombinert med langvarig erfaring som utstasjonert expat-partner, har bidratt til en unik innsikt i expatriation-prosessen, både fra et organisasjons-, expat- og familieperspektiv. Sammen med samarbeidspartnere har hun utarbeidet konseptet ”Expatriation fra A-Å” – en skreddersydd tilnærming til utstasjoneringsprosessen hvor alle involverte aktørers behov ivaretas.

Nå eier og driver Jøri firmaet Sense PKT AS – et psykologfellesskap for privatpraktiserende psykologer. Her arbeider hun med pasienter, gir psykologisk bistand til individer og organisasjoner ved akutte/kritiske hendelser, og tilbyr ulike typer organisasjons- og arbeidsrelaterte konsulenttjenester.

(Foto: Alexander Nordahl/DN)

  Jøri Gytre Horverak foredrag

  Det gode arbeidsmiljø

  • Jøri har lang erfaring knyttet til de myke sidene ved HMS-begrepet: Arbeidsmiljøutvikling, samarbeid, motivasjon, arbeidsglede, emosjonell intelligens og relasjons-kompetanse.
  • Interessen for slike tema har utspring fra rapporten ”Motsatt av antatt” (2002), hvor Jøri og hennes kollega Petter Ingebrigtsen undersøkte lederes forhold til utvikling av arbeidsmiljø ved egne bedrifter.
  • Resultatene var oppsiktsvekkende, og ledet til en rekke forespørsler om foredrag ved HMS- og arbeidsmiljøkonferanser, og bedriftsinterne fagdager. Jøri har også forfattet flere artikler og kronikker på disse temaene.

   

  Jøri Gytre Horverak foredrag

  Global ledelse

  • Kritiske ledelsesferdigheter i et multikulturelt arbeidsmiljø

   

  Jøri Gytre Horverak foredrag

  Global mobilitet/Utstasjonering

  • Et helhetlig blikk på utstasjonering av nøkkelpersonell i utlandet (expats). Den viktige røde tråden gjennom alle faser av utstasjoneringen
  • Fra et organisasjonsperspektiv
  • Fra et utstasjonert/expat-perspektiv
  • Fra et partner/familieperspektiv

   

  Jøri Gytre Horverak foredrag

  Global kompetanse

  • Test din egen multikulturelle tilpasningsevne ved hjelp av instrumentet Multicultural Competence Inventory (GCI). (Eller kortversjonen Intercultural Effectiveness Scale (IES).
  • Hvor er dine multikulturelle styrker
  • Hva er dine individuelle utviklingsområder? Hva går du glipp av dersom du ikke forbedrer disse?
  • Hvordan kan vi øve for å utnytte dine globale styrker, og forbedre dine utviklingsområder?
  • (Foredrag inkluderer GCI/IES – test og praktiske øvelser).

   

  Jøri Gytre Horverak foredrag

  Seleksjon: Hvordan sikre rett kandidat?

  • Forberedelser: jobbanalyse, seleksjonskriterier, tester, vurdering av kandidatinformasjon, valg av intervjuform
  • Jobbintervjuet: Intervjumetodikk, feilkilder i jobbintervjuet, hvordan dynamikk mellom intervjuer-kandidat-kontekst påvirker samtalen/utfall av intervjuet.

   

  Jøri Gytre Horverak foredrag

  Det multikulturelle jobbintervjuet – når kulturelle forskjeller påvirker ansettelsesbeslutningen.

Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Jøri Gytre Horverak

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Jøri Gytre Horverak