Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
profile-cover-generic-02-blue

Psykolog med et brennende ønske om å få normalpsykologien ut til folket

Jøri Gytre Horverak

Jøri Gytre Horverak

Psykolog med bakgrunn innen leder- og organisasjonsutvikling, seleksjon, jobbintervju og ansettelsesbeslutninger.

Forespør enkelt om pris og dato

4.5 ut av 5 stjerner

«Jøri gjorde en virkelig god figur, og fremsto som særdeles kompetent og stødig i sin formidling. Hun har den sjeldne kombinasjonen av levd og personlig empiri på den ene siden, og forskningstung teori på den andre. Derfor evner hun å formidle stoffet på en måte som er både informativ og velstrukturert, men også overbevisende, personlig og fengende.»

Tone Rose Todalshaug, Fagansvarlig Organisasjon og Kultur - HR Norge Vis alle referanser

Et foredrag med Jøri Gytre Horverak gir deg:

 • Forfriskende blanding av teori og egne erfaringer.
 • Fagstoff gjort enkelt og tilnærmelig for å sikre ditt utbytte.
 • Sjeldent fengende foredragsholder med formidlingsevne som involverer og begeistrer publikum.
 • Alle Jøris foredrag har en anvendt vinkling, i lys av egen og virksomhetens praksis.
Uforpliktende forespørsel på Jøri Gytre Horverak

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
About icon

Om Jøri

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

Jøri Gytre Horverak er psykolog med PhD-grad. Hun snakker engasjert og med stor tyngde om temaer som global mobilitet, internasjonal ledelse, individuell kulturell tilpasningsevne og seleksjon.

Et foredrag med Jøri Gytre Horverak gir deg:

 • Forfriskende blanding av teori og egne erfaringer.
 • Fagstoff gjort enkelt og tilnærmelig for å sikre ditt utbytte.
 • Sjeldent fengende foredragsholder med formidlingsevne som involverer og begeistrer publikum.
 • Alle Jøris foredrag har en anvendt vinkling, i lys av egen og virksomhetens praksis.

Jøri har tidligere lederutdanning fra Forsvaret, hun har årelang erfaring med arbeid innen leder- og organisasjonsutvikling. Hun har vært et mangeårig medlem av Forsvarets psykologpool, og har lang erfaring fra arbeid knyttet til seleksjon, ledelse, arbeidsmiljø & trivsel, samt krise- og stressmestring i ulike typer sikkerhetskritiske yrker.

I 2015 startet hun psykologkontoret SENSE PKT, hvor hun både arbeider som klinisk psykolog og som organisasjonspsykolog. Hennes doktorgrad setter søkelys på kandidatutvelgelse ved multikulturelle arbeidsplasser, betydning av kulturforskjeller, og menneskelige egenskaper og ferdigheter som fremmer en smidig tilpasning til ny kultur. Hun har bodd 5,5 år i utlandet som utstasjonert partner og arbeidstaker.

Jøri har et brennende ønske om ”å få normalpsykologien ut til folket” – å øke bevissthet om hvordan dagligdagse og medmenneskelige forhold påvirker selvfølelse, selvtillit, trivsel, motivasjon og produktivitet. Hun er derfor en engasjert og levende kurs- og foredragsholder, mentor og veileder.

Vis foredrag med Jøri Gytre Horverak
Jøri Gytre Horverak foredrag

Det gode arbeidsmiljø

 • Jøri har lang erfaring knyttet til de myke sidene ved HMS-begrepet: Arbeidsmiljøutvikling, samarbeid, motivasjon, arbeidsglede, emosjonell intelligens og relasjons-kompetanse.
 • Interessen for slike tema har utspring fra rapporten ”Motsatt av antatt” (2002), hvor Jøri og hennes kollega Petter Ingebrigtsen undersøkte lederes forhold til utvikling av arbeidsmiljø ved egne bedrifter.
 • Resultatene var oppsiktsvekkende, og ledet til en rekke forespørsler om foredrag ved HMS- og arbeidsmiljøkonferanser, og bedriftsinterne fagdager. Jøri har også forfattet flere artikler og kronikker på disse temaene.
Jøri Gytre Horverak foredrag

Ledelse

 • Relasjonskompetanse / Relasjonsorientert ledelse
 • Etisk ledelse: Sentrale elementer, diskusjon og refleksjon
 • Kvinner i ledelse – selvtillit og mestringstro
 • Gode relasjoner = gode prestasjoner
 • Prestasjonsorientert ledelse
 • Relasjon – Motivasjon – Prestasjon
 • Tillit og aksept – fortjener du å lede meg?
 • Teamledelse og teamutvikling
 • Internasjonal ledelse – krysskulturelle team
 • Avstandsledelse – ute av syne, men ikke i sinn
Jøri Gytre Horverak foredrag

Den norske arbeidsplassen

 • Enkle verktøy og gode grep for motivasjons- og prestasjonsorienterte medarbeidersamtaler
 • Hvordan skape tillit, åpenhet og trygghet i prestasjonsorienterte kulturer?
 • Nærværsledelse
  • Den gode dialogen – sentrale elementer og praktisk trening
  • Konflikthåndtering – oppskrift og praktisk trening
  • De vanskelige samtalene – oppskrift og praktisk trening
  • Sykemeldingsoppfølging
  • Styringsrett, omsorgsplikt og grenseoppganger mellom disse. Når må du handle? Når er nok nok? Casearbeid, diskusjon og refleksjon
 • Ansvarliggjøring av ansatte – hvordan gjøre hverandre gode? Leder og medarbeider – mandat og rolle
 • Konflikthåndtering – ”Oppskrift” på forsoning og tilgivelse
 • Sikkerhetskritiske og operative organisasjoner – hvordan tåle akutte og/eller langvarige ekstreme påkjenninger?
 • Stress, stressmestring, hvordan tåle arbeidshverdagen? Vanlige utfordringer, symptomer og reaksjoner
Jøri Gytre Horverak foredrag

Seleksjon / kandidatutvelgelse og gjennomføring av jobbintervjuet

 • Seleksjon til lederstillinger – hvilken type ledere vil du ha? Hvordan identifisere og spisse seleksjonskriteriene?
 • Seleksjon til sikkerhetskritiske yrker
 • Hvilke kvaliteter leter du etter? Er alle intervjuere enige om disse? Hvordan avdekkes disse kvalitetene i intervjuet?
 • Hvilke kvaliteter er spesielt viktig for sikkerhetskritiske, operative yrker?
 • Hva om kandidaten er fra en annen kultur enn deg selv?
Jøri Gytre Horverak foredrag

Multikulturelle arbeidsplasser

 • Global kompetanse – hvordan ser din profil ut? Hvordan utvikle ferdigheter som sikrer et produktivt internasjonalt samarbeid? (Verktøyet Global Competency Inventory)
 • Hvordan lede mennesker fra andre kulturer?
 • Hvordan tilrettelegge for rask tilpasning, trivsel og produktivitet hos din utenlandske arbeidstaker?
 • Etablering i ny kultur – tilpasningsprosess i et familieperspektiv
 • Hvordan utnytte potensialet med kulturforskjeller og mangfold?
Jøri Gytre Horverak foredrag

Global mobilitet/Utstasjonering

 • Et helhetlig blikk på utstasjonering av nøkkelpersonell i utlandet (expats). Den viktige røde tråden gjennom alle faser av utstasjoneringen
 • Fra et organisasjonsperspektiv
 • Fra et utstasjonert/expat-perspektiv
 • Fra et partner/familieperspektiv
Jøri Gytre Horverak foredrag

Global kompetanse

 • Test din egen multikulturelle tilpasningsevne ved hjelp av instrumentet Multicultural Competence Inventory (GCI). (Eller kortversjonen Intercultural Effectiveness Scale (IES).
 • Hvor er dine multikulturelle styrker
 • Hva er dine individuelle utviklingsområder? Hva går du glipp av dersom du ikke forbedrer disse?
 • Hvordan kan vi øve for å utnytte dine globale styrker, og forbedre dine utviklingsområder?
 • (Foredrag inkluderer GCI/IES – test og praktiske øvelser).
Jøri Gytre Horverak foredrag

Seleksjon: Hvordan sikre rett kandidat?

 • Forberedelser: jobbanalyse, seleksjonskriterier, tester, vurdering av kandidatinformasjon, valg av intervjuform
 • Jobbintervjuet: Intervjumetodikk, feilkilder i jobbintervjuet, hvordan dynamikk mellom intervjuer-kandidat-kontekst påvirker samtalen/utfall av intervjuet.
Jøri Gytre Horverak foredrag

Jøri holder også foredrag om disse emnene:

 • Konflikthåndtering i praksis – aktiv lytting, validering og metode for konfliktløsning
 • Varsling i organisasjonen – konsekvens, gjenoppretting og forebygging
 • Ledelse og medarbeiderskap –  gjensidig forpliktelse gjennom dialog, tilbakemelding og samspill
 • Ledergrupper og teamarbeid – sentrale forutsetninger for trivsel, prestasjon og produktivitet
 • Det multikulturelle jobbintervjuet – når kulturelle forskjeller påvirker ansettelsesbeslutningen.

Referanser

Proffveka i Stryn 2019 var så heldige å ha Jøri som foredragsholdar for spelarar, foreldre og trenarar. Overordna tema for Proffveka er spelarutvikling. I den forbindelse var Jøri fantastisk å få til Stryn. Måten ho formidla viktigheten av psykisk robusthet og tankar om prestasjonsutvikling var både engasjerande og interessant. Det som dei fleste kommenterte etter foredraget var at Jøri klarte å formidle vanskelige tema på ein svært forståelig og enkel måte. Vi kryssar fingrane for at ho kjem tilbake neste år!

Johann Sigurdsson, ansvarlig

Proffveka i Stryn

«Jøri gjorde en virkelig god figur, og fremsto som særdeles kompetent og stødig i sin formidling. Hun har den sjeldne kombinasjonen av levd og personlig empiri på den ene siden, og forskningstung teori på den andre. Derfor evner hun å formidle stoffet på en måte som er både informativ og velstrukturert, men også overbevisende, personlig og fengende.»

Tone Rose Todalshaug, Fagansvarlig Organisasjon og Kultur

HR Norge

På Tidsbankens første åpne Tidprat snakket Jøri om hvordan man oppnår gode prestasjoner gjennom relasjoner på arbeidsplassen. Jøri formidlet elegant hvordan man kan få mennesker til å prestere over tid, ispedd gode eksempler og solid teori. Tilbakemeldingene fra forsamlingen i etterkant har vært overstrømmende med fokus på enkel, tydelig og kompetent læring.

Jørgen Nordahl, Salgs- og markedssjef

Tidsbanken
Uforpliktende forespørsel på Jøri Gytre Horverak

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Jøri Gytre Horverak
Jøri Gytre Horverak

4.5 ut av 5 stjerner

«Jøri gjorde en virkelig god figur, og fremsto som særdeles kompetent og stødig i sin formidling. Hun har den sjeldne kombinasjonen av levd og personlig empiri på den ene siden, og forskningstung teori på den andre. Derfor evner hun å formidle stoffet på en måte som er både informativ og velstrukturert, men også overbevisende, personlig og fengende.»

Tone Rose Todalshaug, Fagansvarlig Organisasjon og Kultur - HR Norge Vis alle referanser

Foredragsemner med Jøri Gytre Horverak