Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-01-blue

Målrettet, erfaren og dyktig foredragsholder og advokat

Toril Wik

Toril Wik

Profilert advokat og mediator som gir deg ekspertråd om det meste fra varsling til konflikthåndtering.

Forespør enkelt om pris og dato

4.75 ut av 5 stjerner

"Hun klarte på en strukturert og rolig måte å engasjere oss alle i en dypere bevisstgjøring av hva vi skal oppnå og hvordan gjennom forhandlinger. Vi søkte en litt annen innfallsvinkel til forhandlinger enn den tradisjonelle rene forretningsmessige, og det var akkurat det vi fikk med hennes kreative forhandlingsteknikk kurs. Fokuset på det psykologiske og ved bevisstgjøring av ens egentlige mål gjennom aktiv dialog og konkrete problemstillinger gjorde at vi alle fikk et stort utbyttet av kurset."

Erik Storelv, Direktør - Forretningsutvikling Statsnett Vis alle referanser

Et foredrag med Toril Wik gir deg:

 • Formidler som engasjerer og får med seg folk.
 • Foredrag skreddersydd til å møte dine behov og ønsker.
 • Profilert advokat med dyp kunnskap om sitt felt.
Uforpliktende forespørsel på Toril Wik

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Toril

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

Toril Wik er en målrettet, erfaren og dyktig foredragsholder. Hun er en profilert advokat og mediator, med spesialisering innen arbeidsrett.

Et foredrag med Toril Wik gir deg:

 • Formidler som engasjerer og får med seg folk.
 • Foredrag skreddersydd til å møte dine behov og ønsker.
 • Profilert advokat med dyp kunnskap om sitt felt.

Toril Wik er en profilert advokat innen arbeidsrett og varsling, og driver sitt eget firma – Dialog Advokater AS. I den kjente “Monica-saken” (2014-2015), var hun advokat for Robin Schaefer og to av de øvrige varslerne ved Politidistrikt Vest, i det som har blitt kalt “Monica-saken del II”.

Toril er også spesialist i granskninger. I 2016 gjennomførte hun en omfattende gransking ved Den Nasjonale Scene i Bergen og bidro gjennom sitt arbeid til at en årelang intern strid fant sin løsning.

Hun har forelest i kreativ forhandlingsteknikk, samt avdekking og håndtering av hersketeknikker for statlige og private institusjoner, og har vært fast foreleser ved BI innen forretningsjus i 10 år. I tillegg til advokatpraksis, rettsmekling og rådgivningstjeneste, holder Toril kurs og foredrag både for privat og offentlig virksomhet.

Toril er hovedforfatter av boken, “Varsling. Fra problem til verdi”. Her ledes leseren på en kortfattet, enkel og lærerik måte gjennom varslingslabyrinten. Nå er neste varlingsbok i startgropen, denne vil være spisset mot ledelse og varsling.

Toril har tilleggsutdanningen innen psykologi, organisasjonspsykologi og en Master of Management fra BI. Hun har et klart fokus på tverrfaglige tilnærminger til løsning av konflikter i arbeidslivet.

Toril skreddersyr gjerne foredrag slik at de har den vinklingen du ønsker.

Toril holder foredrag på norsk.

Vis foredrag med Toril Wik
Toril Wik foredrag

Kunsten å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø

Hva kjennetegner det gode arbeidsmiljø og hva er kritiske suksessfaktorer?

Hver enkelt virksomhet må skreddersy sine løsninger, men det er også noen viktige fellesnevnere som kjennetegner et godt arbeidsmiljø.

I dette foredraget vil Toril Wik gi gode, forskningsbaserte råd for hvordan skape et godt arbeidsmiljø. Sentrale problemstillinger vil være:

 • De enkle tingene – som vi ofte ikke tenker på, men som kan være svært viktig 
 • Hvordan forebygge konflikter – kreativ konflikthåndtering
 • Hva kjennetegner jobbtilfredshet?
 • Hva kjennetegner virksomheter med lavt sykefravær?
 • Hvordan ivareta medarbeiderne ved store endringsprosesser?
 • Kreativitet og omstilling
 • Mestring, stress og utbrenthet
 • Helsefremmende tiltak på arbeidsplassen
 • Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer

Foredraget vil bli krydret med anonymiserte eksempler fra Toril Wik sin lange erfaring som advokat, Mediator og konsulent.

Foredraget kan også leveres som kurs eller workshop på hele og halve dager.

Toril Wik foredrag

Hvordan ta vare på dine medarbeidere og sørge for et godt arbeidsmiljø?

Hva gjør du som leder når en av dine medarbeidere rammes av en personlig krise?

Hvordan håndterer du vanskelige situasjoner som berører alle på din arbeidsplass?

Konkret kan utfordringene blant annet være:

 • Sykdom
 • Konflikter
 • Ulykke
 • Mobbing og trakassering
 • Seksuelle overgrep
 • Samlivsbrudd 
 • Rusmisbruk
 • Familiære forhold

Disse problemstillingene vil advokat, Mediator med masterprogrammer innen samspill og ledelse, påvirkningsledelse og forhandlinger Toril Wik gjennomgå i dette foredraget.

Foredraget kan også leveres som kurs eller workshop på hele og halve dager.

Toril Wik foredrag

Omstillingsprosesser - I skjæringspunktet mellom jus og psykologi

Omstillingsprosesser, herunder nedbemanning, er erfaringsmessig svært følsomme prosesser som setter virksomhetens tverrfaglige kompetanse på prøve. I dette foredraget vil advokat Toril Wik gjennomgå kritiske suksessfaktorer for å lykkes. Foredraget er krydret med anonymiserte eksempler fra praksis – fallgruver og hvordan unngå disse.

Omstillingsprosesser krever selvsagt god kunnskap om relevante rettsregler, med dette er ikke tilstrekkelig. Et vellykket utfall krever også god innsikt i de psykologiske aspektene og hvilke effekter omstillingsprosesser har på individ gruppe og organisasjon. Lav produktivitet, høyt sykefravær, konflikter, mobbing og trakassering er ofte konsekvenser av omstillingsprosesser som ikke gjennomføres på en hensiktsmessig måte.

Advokat Toril Wik har lang erfaring med omstillingsprosesser som rådgiver for arbeidsgivere, både i privat og offentlig sektor. Hun har også bistått arbeidstakere som ikke har opplevd seg ivaretatt. Hun har således god innsikt i hvordan begge parter erfaringsmessig agerer. I tillegg har hun utarbeidet kurs for NHH – etter og videreutdanningen «Omstillingsprosesser – i skjæringspunktet mellom jus og psykologi» Hun har hatt hovedansvaret for design av kurset i samarbeid med fagmiljøet ved NHH. Hun har også selv forelest i kurset og utarbeidet eksamensoppgaver og vært sensor.

Toril Wik foredrag

En lederutfordring: «Ta varsleren – eller varselet»?

I dette foredraget tar Toril Wik for seg suksesskriterier og fallgruver i forbindelse med håndtering av varsling av kritikkverdige forhold.

Hva skal til for å lykkes og hvorfor havner saker i media? Wik har skrevet om temaet og holder nå på med bok nummer to. Hun har arbeidet med varsling siden 2004 og var blant annet Robin Schaefer sin advokat i den kjente Monika saken ved Politidistrikt Vest.

I foredraget vil du lære å:

 • Forstå situasjonen
 • Se konsekvenser og potensiale
 • Foreta ditt valg
 • Du høster som du sår
Toril Wik foredrag

Forhandling og påvirkningsprinsipper: muligheter og fallgruver

De som har relevant kunnskap og kompetanse om påvirkningsprinsipper kan i stor grad opptre offensivt, oppleves konstruktive samtidig som de bevisst og målrettet påvirker og styrer forhandlingsprosessen.

En motpart som ikke innehar denne kompetansen kan bli en defensiv deltaker med liten prosess- og beslutningsinnflytelse.

Foredraget tar utgangspunkt i de seks påvirkningsprinsippene professor Robert Cialdini beskriver i sin bok” Påvirkning, teori og praksis” (2011). Prinsippene er basert på 60 års forskning innen påvirkning som Cialdini sammenfatter i denne berømte boken. Etisk bruk av disse påvirkningsprinsippene kan være helt avgjørende for å lykkes med forhandlinger.

Foredraget er krydret med eksempler, utfordrer kursdeltakerne og gir dem et kraftfullt forhandlingsverktøy.

Toril Wik foredrag

Hersketeknikker

Dette foredraget omhandler hersketeknikker og dens omfattelse i alle samfunnslag.

Bruk av hersketeknikker er like gammelt som menneskeheten. Selv om hersketeknikker har fått et negativt stempel og «de fleste» tar avstand fra den, er de i aktiv bruk i alle samfunnslag.

I forhandlingssituasjoner kan bruk av hersketeknikker i prinsippet avgjøre utfallet, og en risikerer å inngå avtaler man ikke ønsker. Dette kan være avtaler som i verste fall kan er direkte skadelig for deg eller den du representerer.

Hvordan arter hersketeknikker seg, og hvor skadelig kan de være? Hvordan kan de avdekkes og ikke minst – nøytraliseres? Alt dette vil du få lære om i dette foredraget.

Toril Wik foredrag

Varsling: En forbannelse eller velsignelse?

Toril Wik har gjennom sin advokatpraksis spesialisert seg i arbeidsrett, og særlig i håndtering av varslingssaker. Hun har blant annet vært Robin Schaefer sin advokat i den kjente «Monika-saken» i Vest politidistrikt. I dette foredraget får du:

 • Kunnskap om hva som kjennetegner en eskalert konflikt
 • Nyttig lærdom om hvordan slike eskalerte konflikter kan forebygges
 • Hvilke psykologiske mekanismer som styrer en varslingsprosess og hvorfor

Referanser

"På etter og videreutdanningen Ledelse i den norske arbeidslivsmode len ved OsloMet holdt advokat Toril Wik en halvdagsforelesning våren 2018. Forelesningen tok utgangspunkt i boken «Varsling: fra problem til verdi» (Wik & Sortland, 2013). Toril Wik er en meget kunnskapsrik foreleser som evnet å engasjere studentene. I tillegg til det juridiske utgangpunkt, fokuserer på de psykologiske aspekter ved varsling og hva som er kritiske suksessfaktorer for god håndtering av varslingssaker. Hun har en rekke eksempler på dagsaktuelle varslingssaker som benyttes i undervisningen. Hun benytter også engasjerende case og øvelser som utgangspunkt for diskusjon. Tilbakemeldingen fra studentene var meget positive, vi kommer derfor til å benytte Wik som foreleser videre."

Pål Klethagen, Emneansvarlig

OsloMet

"Vi har i Kommersiell divisjon satt meget pris på kurset med Toril om forhandlinger. Hun klarte på en strukturert og rolig måte å engasjere oss alle i en dypere bevisstgjøring av hva vi skal oppnå og hvordan gjennom forhandlinger. Vi søkte en litt annen innfallsvinkel til forhandlinger enn den tradisjonelle rene forretningsmessige, og det var akkurat det vi fikk med hennes kreative forhandlingsteknikk kurs.  Fokuset på det psykologiske og ved bevisstgjøring av ens egentlige mål gjennom aktiv dialog og konkrete problemstillinger gjorde at vi alle fikk et stort utbyttet av kurset”."

Erik Storelv, Direktør Forretningsutvikling

Statsnett

Lærerikt og relevant. Var en favoritt hos mange av deltagerne. Snakket om gjenkjennelige problemstillinger.

Ann Kristin Henden

Kongsberg-gruppen
Uforpliktende forespørsel på Toril Wik

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Toril Wik
Toril Wik

4.75 ut av 5 stjerner

"Hun klarte på en strukturert og rolig måte å engasjere oss alle i en dypere bevisstgjøring av hva vi skal oppnå og hvordan gjennom forhandlinger. Vi søkte en litt annen innfallsvinkel til forhandlinger enn den tradisjonelle rene forretningsmessige, og det var akkurat det vi fikk med hennes kreative forhandlingsteknikk kurs. Fokuset på det psykologiske og ved bevisstgjøring av ens egentlige mål gjennom aktiv dialog og konkrete problemstillinger gjorde at vi alle fikk et stort utbyttet av kurset."

Erik Storelv, Direktør - Forretningsutvikling Statsnett Vis alle referanser

Foredragsemner med Toril Wik