Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere

Artikkel

Hvordan snakker du egentlig om endring?

Tilbake til blogg

11. September 2023

Endring er et gjentagende og evigvarende tema i de fleste virksomheter. Vi skal hele tiden gå fra nå til ny. Digitalisering, sammenslåing, reformer, grønt skifte, pandemier og så videre. Hele tiden må vi forholde oss til «det nye». Noen ganger må vi også forholde oss til «det gamle», som for eksempel reversering av fylkessammenslåinger, men det blir aldri som det var før. Det vil bety endring på en eller annen måte.

Og nå vil jeg at du som leser skal se på disse to begrepene , kjenn etter i magen, og vær helt ærlig med deg selv. Hvilke av disse to begrepene liker du best?

ENDRING – UTVIKLING

De aller fleste svarer at de liker utvikling bedre som begrep, fremfor endring. Jeg har ved et par anledninger vært så heldig at jeg har fått stå foran nokså store forsamlinger, med representanter fra både privat og offentlig sektor, hvor de har sittet med en form for mentometerknapp, og hvor jeg har fått stille de spørsmål om hvilke av disse begrepene liker de best. 97% av de svarte at de liker utvikling best.

Det samme ser jeg når jeg tar øvelsen i foredrag. Først ber jeg de som liker endring best om å rekke opp hånda. Nesten ingen rekker da opp hånden. Etterpå når jeg ber de som liker utvikling best rekke opp hånda, kommer det veldig mange hender i været.

Så er det jo selvsagt alltid noen som tydeligvis ikke liker noen av disse begrepene og ikke rekker opp hånda i det hele tatt, men poenget mitt er at de aller fleste av oss liker begrepet utvikling best.

Det er ikke så rart. Det er nemlig slik at begrepet endring føles tyngre, og er ladet mer negativt. Endring og utvikling er to sider av samme sak. Det må endring til for å få til utvikling, men det er likevel forskjell. Det er veldig stor forskjell på disse to setningene;

– Ja folkens, nå er vi i gang med et nytt år. Det er bare å henge med, det kommer til å bli massive endringer.

– Ja folkens, nå er vi i gang med et nytt år. Det er bare å henge med, det kommer til å bli massiv utvikling.

Er du ikke enig i at setningene klinger nokså annerledes?

Til tross for dette har vi veldig ofte fokus rettet mot endring. Vi snakker om endring og vi tenker på endring. Vi søker ledere med endringserfaring og endringskompetanse, og vi gjennomfører endringsprosesser. Hvorfor i all verden gjør vi det?

Hva ville skje om vi var litt nysgjerrige og utforsket hva som ville skje dersom vi begynte å snakke om utviklingsprosesser?

Hva om vi i større grad søkte ledere med utviklingskompetanse og utviklingserfaring? Hva om vi begynte å bedrive utviklingsledelse? Hva vil da skje? Hvordan vil det påvirke menneskene som i praksis skal utføre endringen/utviklingen, altså bryte med sine vaner og gå fra nå til ny?

Som nevnt er endring og utvikling to sider av samme sak, men som den lille øvelsen over viser er det nokså stor forskjell på hvilke begreper vi bruker, og det kan være med på å påvirke oss selv, menneskene rundt oss, prosessen vi står i og resultatet vi oppnår.

Jeg tror at dersom vi i større grad velger å tenke og snakke om utvikling vil vi bidra til at flere oftere tør å ta en aktiv rolle. Prøv selv en periode. Øv deg på å bytte ut begrepet endring med utvikling, og reflekter over hvilken effekt det har både på deg selv og de rundt deg.

Teksten er et tilpasset utdrag fra boken “Kunsten å virke sammen på jobb” 2.0 utgitt i 2022 og skrevet av Sosialantropolog Ivar Haugstad

Trenger du hjelp til å finne den perfekte foredragsholderen til ditt arrangement?

Få profesjonelle råd fra våre dyktige konsulenter og gjør arrangementet ditt til en suksess.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.