Lasting innhold ...

Julien S. Bourrelle

Hvordan knekke den kulturelle koden – Julien S. Bourelle

Hvordan landet en kanadisk rakettforsker i Skandinavia? Skandinavia er et av de vakreste stedene i verden, så det føltes veldig naturlig å lande her! Jeg studerte astrodynamikk i diverse land og var på utkikk etter et flott sted å skrive doktorgraden min. Den skandinaviske tilnærmingen til høyere utdannelse føltes riktig og jeg valgte å flytte […]

Hvordan landet en kanadisk rakettforsker i Skandinavia?

Skandinavia er et av de vakreste stedene i verden, så det føltes veldig naturlig å lande her! Jeg studerte astrodynamikk i diverse land og var på utkikk etter et flott sted å skrive doktorgraden min. Den skandinaviske tilnærmingen til høyere utdannelse føltes riktig og jeg valgte å flytte til Norden. Skandinavia ble den mest utfordrende kulturelle opplevelsen i livet mitt. Når jeg knakk koden, avsluttet jeg doktorgradstudiene mine for å hjelpe andre med å forstå hvordan skandinaver sosialiserer.

Hva var den største utfordringen du støtte på når du prøvde å forstå skandinavisk kultur?
Oppfatninger og forventninger. Vi ser verden ut ifra hva den betyr i vår egen kultur. Når man flytter inn i en ny kultur, er man nødt til å gjøre en bevisst innsats for å forstå oppførselen til andre basert på hva den betyr i deres egen kultur. Hvis ikke så oppstår det fort misforståelser.

Skandinavia var spesielt vanskelig fordi sosiale interaksjoner, normer og ritualer var så forskjellige fra alt annet jeg hadde opplevd i de fem landene jeg hadde bodd i. Oppførselen til skandinaver kan fort bli misforstått av utlendinger som å være avvisende, mangle interesse eller være likegyldig. Dette er hvordan oppførselen kan bli oppfattet – mitt arbeid dreier seg om å hjelpe folk med å forstå den egentlig meningen bak den sosiale oppførselen.

Hva slags klienter har du jobbet med som foredragsholder?

Jeg har holdt over 200 foredrag på store konferanser, bedrift-eventer, bedriftskurs, universiteter og også for offentlige virksomheter som hjelper utlendinger med å finne deres vei inn i norsk og svensk kultur.

 

Ville du sagt at det er forskjeller mellom norsk og svensk kultur? I så fall, hva er de?

De nordiske landene har sine særegenheter. Selv om hvert nordisk land er stolt av sin kulturelle unikhet, så er ikke forskjellene tydelige for utlendinger som kommer fra kulturer som er utrolig forskjellige fra den skandinaviske måten å leve livet på. Disse skandinaviske forskjellene er bølger av kultur som kun blir synlige etter at man har bodd mange år i et skandinavisk land.

Mitt arbeid fokuserer på forskjellene mellom Skandinavia og resten av verden, men ved å lese bøker om norsk og svensk kultur vil du enkelt se forskjell på dem, for eksempel hva slags respekt man har overfor hierarki, konsensus, service, sosial status, etc.

Hvordan kan vi bruke kunnskap om vår egen kultur til vår fordel?

Hvis du er veldig klar over din egen oppførsel, dine fordommer, dine oppfatninger og forventinger, så har du viktige verktøy du kan bruke for å kommunisere budskapet ditt mer presist. Ved å være klar over andres oppfatninger, fordommer og forventninger vil du være i stand til å endre måten du kommuniserer på slik at de forstår det du vil at de skal forstå.