Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter

Våre foredragsholdere er også tilgjengelig for digitale oppdrag. Ta kontakt med oss for å få vite mer.

reference

Andre offentlige institusjoner

På denne siden finner du referanser og uttalelser fra en lang rekke av kunder som Athenas har samarbeidet med gjennom tiden. Under de enkelte bransjene kan du se hvilke kunder vi blant annet har hjulpet. Herfra kan du klikke deg videre inn under den enkelte kunde og lese eventuelle uttalelser både om samarbeidet med Athenas og våre foredragsholdere.


Du er alltid velkommen til å kontakte oss på telefon eller mail, eller ved å fylle ut forespørselen her på siden, så svarer vi deg raskt. Vi gleder oss til å høre fra deg.

1983

Actis - rusfeltets samarbeidsorgan

Adventistkirkens Sykehjem, Nordås

Arbeids- og sosialdepartmentet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Asker barneverntjeneste

Barne- ungdoms- og familieetaten

Barnevern, Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Barnevernet

Bergen brannvesen

Bergen offentlige bibliotek, avd. Bjørgvin fengsel

Bergen tingrett

Bjørgvin Fengsel

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Brønnøysundregistrene

Bufetat

Bufetat Inntak- og fosterhjemsrekruttering Trondheim

Bufetat senter for administrasjon og utvikling

Den norske kirke

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

Difi

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for økonomistyring

Divisjon Informasjonsforvaltning, Skatteetaten

Drammen Kommunale Foreldreutvalg

Dyrebeskyttelsen Norge

Enhet Oppvekst

Fagforbundet, avd. Averøy

Fagforbundet Fræna

Fauske Barnevernstjeneste

Finansforbundet

Foregangsfylket for økologisk korn

Foreningen for Muskelsyke

Forsvaret

Forsvaret 2018

Forsvarsbygg

FrP - Stortinget

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Telemark

Gamle Oslo Barneverntjeneste

Gystadmyr bo- og aktivitetssenter

Hamar Frivilligsentral

Helfo

Hof Fengsel

Høyre

Justis- og politidepartementet

KLP

Kulturdepartementet

Kvalifiseringstjenesten

Kystverket

Landbruks- og Matdepartementet

Larvik fengsel

Lillehammer2016

LO Stat Rogaland

Mattilsynet, avd. Trondheim og omland

Meldal Frivilligsentral

Meteorologisk institutt

Metrologisk institutt

Nærings- og handelsdepartementet

NAF

NAV

NAV Andøy

NAV Arbeid og helse Telemark

NAV Arbeid og ytelser Fauske

NAV Arbeidslivssenter Buskerud

NAV Arbeidslivssenter Østfold

NAV Arbeidslivssenter Troms/IA-rådet i Troms

NAV arbeidslivssenter Vestfold

NAV Bærum

NAV Bodø

NAV Familie og pensjon Steinkjer

NAV Fet

NAV Forvaltning Skien

NAV Fredrikstad

NAV Hordaland

NAV innkreving

NAV Kontaktsenter Rogaland

NAV Kontaktsenter Vestfold

NAV Kristiansand

NAV Kristiansund

NAV Larvik

NAV Lørenskog

NAV Lyngdal

NAV møre og romsdal

NAV Økonomi

NAV Oppland

NAV Oslo

NAV Østfold

NAV Øygarden

NAV Rogaland

NAV Sagene

NAV Skedsmo

NAV Ski

NAV Sør-Trøndelag

NAV Sørum

NAV Vestby

Nobels Fredssenter

Nordland politidistrikt

Norsk Landbruksrådgiving Agder

NRK

Nrk P1

NTL NAV Trøndelag

NTL NAV Vestfold

Ny E39

Oppegård kommune / Barneverntjenesten

Oslo brann- og redningsetat

Oslo politidistrikt

Politidistrikt Oslo

Politiets IKT-tjenester

Rana Bibliotek

Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Se Meg Konferansen i Alta 2017

Senter for IKT i utdanningen

SFO-Lederkonferansen

Sjøly Minikollektiv

Skatteetaten

Skatteetatens IT- og Servicepartner

Sparebank1

Stat-ped

Statens pensjonskasse

Statens vegvesen

Statens-Vegvesen

Statens Vegvesen, Region Sør

Statped Utviklings- og digitaliseringsenheten

Stortinget

Stortingets administrasjon

Teie Håndball

Tolletaten

Tromsø Brann og redning

Utdanningsforbundet Nedre Eiker

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Utrykningspolitiet

Vann og avløpsetaten

Vestfold Røde Kors

Ytelsesavdelingen, Arbeids-og velferdsdirektoratet