Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
profile-cover-generic-06

Å være menneske - en utfordrende jobb - men det er hjelp å få!

Jon Reichelt

Jon Reichelt

Jon Reichelt har vært nysgjerrig på mennesker hele sitt liv. Det har medført en karriere som lege og psykiater - i helsevesenet og Forsvaret. Han deler av sin kunnskap og erfaring - på en forståelig måte.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Jon Reichelt

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
About icon

Om Jon

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

Books icon

Bøker

Forespør enkelt om pris og dato

Mennesket er kjennetegnet av at vi har den mest avanserte hjernen i dyreriket. Det gir oss muligheter, men skaper også problemer. Vi er ikke så fornuftige som vi tror, men mest styrt av våre følelser. Vi bruker samtidig vår hjerne på ymse vis, som til bekymring og grubling. Kunnskap om dette er en forutsetning for å kunne utvikle seg som menneske, både som leder og den som blir ledet. Belastninger er også en del av livet, og man trenger mestring og motstandskraft for å overleve.

Et foredrag med Jon Reichelt gir deg:

  • Kunnskap, økt bevissthet og derved muligheter for endring hva gjelder det å være menneske.
  • Kunnskap om og forståelse av våre holdninger og verdier.
  • Kunnskap om og forståelse av ledelse som menneskelig utfordring.
  • Kunnskap om og forståelse av mestring og motstandskraft for overlevelse.

Jon Reichelts valg av utdannelse og jobb bærer preg av en grunnleggende nysgjerrighet hva gjelder mennesket – hvorfor vi er som vi er.

Han har befalsskole fra Forsvaret, og sluttet etter plikttjenesten i 1981. Han har psykologi grunnfag, og er utdannet lege, med godkjent spesialitet i psykiatri. Jon har arbeidet i mange år innenfor psykisk helse, og er utdannet terapeut og veileder innenfor kognitiv atferdsterapi. Han har også forskningserfaring og kompetanse i form av en doktorgrad som tok for seg menneskers mestring i møtet med arvelig kreftsykdom.

Jon har videre en Master of management grad fra BI, og har gått Forsvarets sjefskurs. I 2000 vente Jon tilbake til Forsvaret, da han ble tilsatt som militærpsykiater. I 18 år var han psykiater for landets skarpeste militære avdeling, Forsvarets Spesialkommando/ FSK. Mye viktig og verdifull kunnskap og erfaring kom ut av dette langvarige samarbeidet, som bestod av både seleksjon, forebyggende arbeid og kliniske oppgaver.

I 2018 ble Jon Reichelt sjef for Forsvarets sanitet med grad generalmajor, en stilling han hadde frem til 2022. Jon Reichelt har meget høy kompetanse på den menneskelige faktor – hva som driver oss, hva som skremmer oss, og hvordan vi kan forberede oss og håndtere det livet byr på.

Mestring og motstandskraft hos mennesker er avgjørende viktig for et godt liv. Reichelt gir oss forståelige og forenklede modeller for hvordan vi fungerer som mennesker, både alene og i samspill med andre. Budskapet overbringes med vekt på god stemning. Forholdet mellom følelser og fornuft står sentralt i budskapet.

Jon Reichelt er opptatt av å se på mennesket som et vesen som ofte begrenses av sine fastlåste mønstre og holdninger, men som samtidig har store muligheter for å klare seg godt og vokse på erfaringer – endog belastninger. Budskapet er relevant for både folk flest og ledere, for hverdagsliv og ledelse.

 

Jon Reichelts foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

Vis foredrag med Jon Reichelt
Jon Reichelt foredrag

Mestring og motstandskraft - et forsøk på hjelp til overlevelse og vekst.

Jon Reichelt foredrag

Det vil helst gå galt - men det er ikke sikkert det gjør noe!

Jon Reichelt foredrag

Ledelse - å jobbe gjennom andre - hva skal til - hva er viktig?

Jon Reichelt foredrag

Følelser og fornuft - hva styrer våre liv, egentlig?

Jon Reichelt - Bertrands Univers podcast
Forsvarets ledelseskonferanse 2021 (Jon Reichelt fra 3:23:44)
Vis foredrag med Jon Reichelt

Håndbok i militærpsykiatri

Å være soldat er forbundet med helt spesielle utfordringer. Deltagelse i stridshandlinger, enten det er krig i tradisjonell forstand eller nyere tids fredsbevarende eller fredsopprettende operasjoner, innebærer økt risiko for både død og fysisk og psykisk skade. I tillegg kan soldater bli nødt til å ta liv som en del av oppdraget eller for å beskytte eget eller andres liv. Alt dette kan være såpass store påkjenninger at man normalt ville frarådet mennesker å delta i slikt.

Denne håndboka er basert på et bredt erfaringsgrunnlag og gir konkrete råd for hvordan man kan forholde seg til de mulige negative psykiske konsekvensene av det å være soldat. Håndboka henvender seg primært til militære ledere og militært helsepersonell. Den kan også være nyttig for andre som kommer i kontakt med soldater eller personell som er trent og forberedt, men likevel møter påkjenninger i sitt arbeid, som politi, brann- og redningspersonell.

Jon G. Reichelt har hatt fagansvar for psykiatrien i Forsvaret, og har vært leder for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet. Han er oberstløytnant, har en doktorgrad i medisin og er lege med spesialitet i psykiatri.

Les mer/kjøp her
Uforpliktende forespørsel på Jon Reichelt

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Jon Reichelt