Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-02-blue

Finn ut hva som skaper fornøyde og lykkelige folk på jobben

Lisa Vivoll Straume

Lisa Vivoll Straume

Gründer med doktograd i positiv psykologi som holder faglige og engasjerende foredrag om trivsel, endring og utvikling.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Lisa Vivoll Straume

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Lisa Vivoll Straume er faglig dyktig, engasjerende og underholdende. Hun holder inspirerende foredrag om positiv psykologi.

Et foredrag med Lisa Vivoll Straume gir deg:

 • Ny innsikt og konkrete perspektiver på hvordan man skaper mer glede på jobb.
 • Kunnskap om hvordan du utvikler og bygger opp de gode tingene i livet. Lær mer om hvor stor effekt positiv tenkning kan ha.
 • Faglig forankret stoff formidlet med friskt engasjement og en inspirerende tone.

Det har vært stort fokus på hva som gjør folk syke. Lisa Vivoll Straume er mer opptatt av å finne ut av det motsatte – nemlig hvorfor de som er fornøyd og lykkelige på jobb faktisk er det.

Lisa holder foredrag om positiv psykologi som er det vitenskapelige studiet av det gode liv. Psykologien har en tradisjon for å være sykdomsorientert og bygger på en medisinsk modell hvor man tar utgangspunkt i problemene, diagnostiserer dem og behandler dem.

Positiv psykologi har til hensikt å kompensere for en skjevhet i denne måten å tilnærme seg mennesket på. Den bidrar til å gi oss kunnskap om hvordan vi kan videreutvikle livene til friske mennesker, bygge det gode i livet, og tilrettelegge for personlig vekst, velvære og lykke.

Forskning viser at optimistiske mennesker gjør det bedre på arbeid, skole og i sport, og har et bedre forhold til menneskene rundt seg. De blir sjeldnere deprimerte og får færre fysiske problemer, og utvikler bedre forhold til sine medmennesker.

Lisa har jobbet med temaet i både forskning og praksis siden 2002. Foredragene hennes er i tillegg til å være faglig forankret, også svært underholdende og skaper stor engasjement og begeistring.

Lisa Vivoll Straume foredrag holdes på norsk og engelsk.

Vis foredrag med Lisa Vivoll Straume
Lisa Vivoll Straume foredrag

Endring og utvikling

 • Alle mennesker og organisasjoner er mer eller mindre i konstant endring og utvikling.
 • Noen ganger er endring og utvikling en planlagt prosess startet gjennom bevisste valg, andre ganger skjer det som et resultat av tilfeldigheter.
 • Uansett årsak, sitter vi igjen med to muligheter.
 • Vi kan velge å være passivt ventende med håp om det beste, eller vi kan ta et aktivt grep for å la endring og utvikling gå i en konstruktiv retning. Hva velger du?
Lisa Vivoll Straume foredrag

Flyt som ressurs

 • Har du noen ganger tenkt på hvem du er, når du er på ditt beste?
 • Mest sannsynlig er det når du er så oppslukt og engasjert i det du holder på med, at du glemmer både tid og sted – ja til og med deg selv.
 • Denne opplevelsen kaller vi flyt, og er på mange måter en strevsom form for lykke.
 • Flyt henger nært sammen med andre fenomen som læring, utvikling, motivasjon, interesse og energi.
 • Flyt er en fantastisk ressurs fordi opplevelsen er tilgjengelig for alle, vi er bare forskjellige på hvilke situasjoner som trigger den.
 • Hvor er din flytsone?
Lisa Vivoll Straume foredrag

Personlig utvikling

 • Personlig vekst er den strevsomme formen for lykke, og kan være et resultat av både tilfeldige hendelser vi utsettes for og bevisste valg vi tar om å utvikle oss selv.
 • Når vi jobber med personlig vekst i veiledningsprogrammene våre, starter vi alltid med en kartlegging av deltakers styrker, ressurser og typiske utfordringer.
 • Veiledningen handler i stor grad om å systematisk trene på hvordan å best håndtere utfordringer gjennom å anvende egne styrker.
 • Kjenner du dine signatur-styrker?
Lisa Vivoll Straume foredrag

Helsefremming

 • Det tradisjonelle perspektivet på helse har i stor grad dreid seg om å behandle flere tilfeller av, eller redusere risiko for, sykdom.
 • Det er et verdifullt og viktig perspektiv, men ikke tilstrekkelig.
 • I både forebyggende, behandlende og videreutviklende helse er vi nødt til å bygge på de faktorene som faktisk fremmer god helse.
 • Positiv psykologi som fagretning innehar kunnskap og metoder for helsefremming.
 • Vil du bidra til å skape helsefremmende arbeidsplasser?
Lisa Vivoll Straume foredrag

Mental trening

 • Mental trening består i lære seg ulike teknikker for å forstå og regulere egne følelser, tanker, reaksjoner og atferd.
 • Motivet for å lære seg teknikker og få bistand i denne typen trening er svært varierende, men resultatet er ofte likt: Lisa sitter på et mange ulike verktøy og teknikker innen mental trening.
 • Vil du vite mer om Lisas verktøykiste?
Uforpliktende forespørsel på Lisa Vivoll Straume

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Lisa Vivoll Straume