Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-06

Levende, pedagogisk og (galgen) humoristisk formidling av det kompliserte

Pål Grøndahl

Pål Grøndahl

Pål Grøndahl har 20 års erfaring som rettspsykiatrisk sakkyndig. Han er en aktiv debattant og skribent om temaer innenfor rettspsykiatri, sakkyndighet og seksuallovbrudd.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Pål Grøndahl

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pål Grøndahl er psykologspesialist og rettspsykiatrisk sakkyndig. Tidligere var han spesialist i klinisk psykologi hos politiet i Oslo og jobbet også 15 år som forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus.

Et foredrag med Pål Grøndahl gir deg:

 • Foredragsholder med svært lang og omfattende erfaring.
 • Komplisert fagstoff formidlet på en forståelig og humoristisk måte.
 • Fagstoff kombinert med aktuell og spennende forskning.

De siste 20 årene har Pål Grøndahl arbeidet som sakkyndig og foretatt nærmere 200 rettspsykiatriske erklæringer, risikovurderinger og andre utredninger for domstoler, institusjoner i kriminalomsorgen, helsetilsynet og private parter.

Pål jobber som klinisk psykolog og har en privatpraksis i Sandvika. Terapeutisk har han særlig arbeidet med homofile, lesbiske og bifile, samt med mennesker som sliter med tanker om avvikende seksualitet, såkalte parafilier. Mange av hans klienter har vært ungdom og unge voksne med aggresjonsproblematikk, som føler at de ikke strekker til, har mindreverdighetstanker, sosial angst og andre angstlidelser.

Pål har holdt en rekke forelesninger og kurs om rettspsykiatri, sakkyndighet, personlighetsforstyrrelser, seksuallovbrudd og homofile, lesbiske og bifiles psykiske helse.

Han holder også foredrag om hvordan mennesker med personlighetsforstyrrelser kan forstyrre en organisasjon, og hvordan man takler det.

Han prøver å være en levende, pedagogisk og (galgen) humoristisk foreleser som evner å gjøre kompliserte spørsmål til noe mange kan forstå. I og med at han har forskerkompetanse vil han alltid kunne vise til forskning på området som omtales uten at det blir tung metodikk av det.

Pål har også drevet med forskning på områdene han holder foredrag om. Han har publisert en rekke internasjonale og nasjonale artikler, og er også forfatter av flere fagbøker.

Pål Grøndahl holder foredrag både på norsk og engelsk.

Vis foredrag med Pål Grøndahl
Pål Grøndahl foredrag

Pål Grøndahl holder kurs og foredrag om disse temaene:

 • Rettspsykiatri.
 • Sakkyndighet.
 • Personlighetsforstyrrelser.
 • Beslutningssykologi
 • Seksuallovbrudd.
 • Homofile, lesbiske og bifiles psykiske helse.
Uforpliktende forespørsel på Pål Grøndahl

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Pål Grøndahl