Lasting innhold ...

Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
Spiseforstyrrelser

Foredragsholdere om spiseforstyrrelser

Her finner du foredragsholdere som kan snakke om spiseforstyrrelser. Du kan klikke deg inn under de enkelte foredragsholderne og lese om dem der. Samtidig er du velkommen til å ringe oss eller fylle ut et forespørselsskjema dersom det er lettere for deg at vi kommer med forslag til foredragsholdere som passer til ditt arrangement. Det er både raskt og enkelt!

Forespørsel på emne

Fyll ut feltene under og få forslag på foredragsholdere innenfor dette emnet.
Vi kontakter deg innen en arbeidsdag.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Spiseforstyrrelser er et samlebegrep for flere tilstander eller lidelser med beslektede karakteristika. De mest kjente spiseforstyrrelsene er anoreksi og bulimi.
  • En person har en spiseforstyrrelse når vedkommendes tanker, følelser og atferd rundt mat, kropp og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten. Personen blir overopptatt av kropp, vekt, utseende og matinntak.
  • Spiseforstyrrelser kan utarte seg på ulike måter for ulike personer. For eksempel kan en person med spiseforstyrrelse la være å spise og nekte for at hun eller han er for tynn, eller vedkommende kan planlegge å spise mye og så kaste opp igjen med vilje, eller bruke avføringsmidler for å kvitte med matinntaket uten å legge på seg vekt.
  • En person med spiseforstyrrelse har for uten vansker med å forholde seg til mat, også vansker i forhold til egne tanker og følelser. Ut fra dette klassifiseres spiseforstyrrelser som psykiske lidelser i offisielle diagnosesystemer. Kontroll over mat og egen kropp kan for noen være et forsøk på å oppnå følelsesmessig kontroll og bedre selvfølelse.
  • Det er ofte vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til en person med spiseforstyrrelse og å vite hvordan lidelsen skal forstås. Ofte vil personer både hjelpes og ikke hjelpes, hjelp oppfattes som truende men samtidig nødvendig. De er sterke og samtidig svake.