Lasting innhold ...

Nuria Oliu Moe

Nuria Oliu Moe

Pedagog og lærer som brenner for forståelse om samhandling og kommunikasjon med barn.

Nuria Oliu Moe har jobbet med barn i skole og barnehage de siste 42 årene. Hun er blitt en ekspert på kommunikasjon og forståelse av barn og formidler sin ekspertise om dette i sine foredrag.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Nuria Oliu Moe kommer opprinnelig fra Barcelona og har jobbet i og med barnehager siden hun flyttet til Norge i 1976.

Nuria ble utdannet lærer da hun bodde i Barcelona og jobbet først som barnehageassistent da hun flyttet til Norge. Siden ble hun førskolelærer ved Barnevernsakademiet i Oslo i 1986. Nuria jobbet også som pedagog og avdelingsleder ved flere kommunale barnehager i Bærum kommune.

Senere tok hun videreutdanning i Barnelitteratur og formidling og Drama, teater og kommunikasjon, og begynte etter dette å holde kurs, foredrag og fortellerstunder for barnehager, skoler, foreldregrupper og studenter i 1995. Siden høsten 2007 har Nuria vært foredrag- og kursholder på fulltid.

I foredragene har Nuria fokus på barns utvikling og vekst og er opptatt av hva som kreves av oss for god kontakt og kommunikasjon med barn. Hun er interessert i barns perspektiv – hvordan de er avhengige av voksnes nærvær og mottakelighet.

Nuria er opptatt av å rette oppmerksomheten mot den enkelte medarbeider og heve deres kompetanse i forståelse og kommunikasjon med barn.

  Nuria Oliu Moe foredrag

  Kvalitet i barnehagen – hva er det mon tro?

  Om tilstedeværelse, relasjonskompetanse og samspill!

  Egenskapene, entusiasmen og kvalitetene hver ansatt tar med seg blir i sum det en barnehage kan tilby. Hver enkelt medarbeider er unik og er én av steinene virksomheten er bygget opp av. Det er derfor viktig å forstå hva ens arbeid består av, og helt sentralt å kjenne til hva det å gjøre en “god jobb” innebærer.

  Kurset inneholder:

  • Hva er det viktigste i jobben din?
  • Hvordan påvirker du barn? Hva skal de tilvennes ved barnehagestart?
  • Hva slags hindringer du må overkomme for å få innsikt i barnets perspektiv.
  • Kan barn føle seg krenket og krenker vi dem? Makten vi har over barn.
  • Plikten, rollen og ansvaret vi har overfor barn.

  Tilbys som heldagskurs på 6 timer med 1 time hovedpause, eller halvdagskurs på 3 timer med to korte pauser.

  Varighet og innhold kan også tilpasses kundens ønsker og behov.

   

  Nuria Oliu Moe foredrag

  Mobbing i Barnehagen. Finnes det?

  Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer lokalt. Også i barnehagen. Hvordan gjør vi det? Hvordan forholder vi oss til det? Tenker vi at barn i barnehagen er for små til å mobbe andre, eller er det mulig å se begynnelsen av mobbing allerede i barnehagen? Det er viktig å vite hva vi skal se etter og høre etter når vi stiller oss disse spørsmålene.

  Mål for kurset:

  • Klargjøring av hva mobbing er og ikke er.
  • Utfordring for hver av oss.
  • Hvordan bli tydelig.
  • Hva trengs for å stoppe mobbing?
  • Kan voksne forebygge mobbing? Kan voksne delta i mobbing selv?

  Tilbys som heldagskurs på 6 timer med 1 time hovedpause, eller halvdagskurs på 3 timer med to korte pauser.

  Varighet og innhold kan også tilpasses kundens ønsker og behov.

   

  Nuria Oliu Moe foredrag

  Samspill voksne – barn. For barns gode selvfølelse og tillit.

  Det vi gir eller ikke gir skaper betingelser for hva barn gir tilbake til oss.

  Kursets innhold:

  • Hvilket syn har vi på barn?
  • Rettigheter til barn.
  • Det medvirkende barnet. En deltager i sitt liv sammen med oss.
  • Hva står vi sammen om?
  • Relasjonen vi har med barn. Hvordan påvirker vi dem med vår væremåte?
  • Hva lærer barn fra oss?
  • Om makt og likeverd.
  • Skal vi la barn herje? Hvem utfordrer hvem?
  • Fortell og les for ditt barn.

  Tilbys som heldagskurs på 6 timer med 1 time hovedpause, eller halvdagskurs på 3 timer med to korte pauser.

  Varighet og innhold kan også tilpasses kundens ønsker og behov.

   

  Nuria Oliu Moe foredrag

  Språk det er mangt

  Hvilke opplevelser byr vi på i barnehagen for at barn får mulighet til å utvikle og praktisere sitt uttrykk.

  Innhold i kurset:

  • Språk: et møte, kontakt, kommunikasjon. Samspillet mellom barn og voksne er avgjørende.
  • Improvisasjon: Barns medvirkning. Voksne som avsendere og mottakere av uttrykk.
  • Barnenes uttrykk – også de estetiske fagene. Hva skal til for at barn skal få tilgang til sin egen uttrykksform?
  • Hvordan vi formidler – rim og reglenes virkemidler.
  • Kroppsspråk og det fysiske rommet – hva forteller det?
  • Skriftspråk i barnehagen – hvordan lære barn skrive det vi sier.

  Tilbys som heldagskurs på 6 timer med 1 time hovedpause, eller halvdagskurs på 3 timer med to korte pauser.

  Varighet og innhold kan også tilpasses kundens ønsker og behov.

   

Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Nuria Oliu Moe

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Nuria Oliu Moe