Lasting innhold ...

Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna

Forretningsutvikler, forfatter og leder av kvinnepanelet. Deler gledelig ut av sin pågangsmot, iver og erfaringer!

Loveleen Rihel Brenna er for mange kjent som en dyktig foredragsholder, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Kvinnepanelet. 

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Loveleen Brenna er forretningsutvikler og grunnlegger av Seema, som jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling innenfor mangfoldsledelse.

Hun ledet Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Kvinnepanelet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet.

Loveleen har skrevet syv bøker og har flere verv.

Priser: Ole Vig prisen 1997, Årets kvinne, KK 2006, Norges tøffeste kvinne 2013, Fritt ords honnørpris 2016 m.fl

Loveleen foretrekker å holde foredrag på norsk, men kan også holde på engelsk.

  Loveleen Rihel Brenna foredrag

  Klart du kan! Gjør din drøm til din virkelighet!

  «Du kjenner kanskje dine begrensninger, men hva vet du om dine muligheter?»

  • Som minoritetsjente vokste Loveleen opp i en virkelighet hvor det var mye fokus på «begrensninger». Dette fokuset ble en slags betongvegg mellom Loveleen og hennes suksess, inntil hun ble «arkitekten» i sitt eget liv.
  • Loveleen har kommet gjennom betongvegger, knust glasstak og sett mulighetenes speil. Hennes valg og strategier er universelle. Loveleen viser deg og dine ansatte «sin verktøykasse» som hun har brukt for å lede seg selv, og i arbeidslivet.
  • Loveleen bruker sin personlige reise for å synliggjøre hvordan du og dine medarbeidere kan realisere mål, drømmer og ambisjoner.
  • Målet med motivasjonsforedraget: Økt arbeidsglede, trivsel, personalutvikling, fellesskapsbygging, måloppnåelse og motiverte arbeidstakere og ledere.

   

  Loveleen Rihel Brenna foredrag

  Min annerledeshet – min styrke!

  Mange snakker om å finne sine røtter, sitt opphav og sin gruppetilhørighet, men hvor leter vi etter de ulike røttene? Ikke alle søker sine røtter i hudfarge, religion eller nasjonalitet (opprinnelsesland). Noen søker etter tilhørighet og røtter i kjønn, seksuelle preferanser eller klasse. Andre igjen søker etter sterke føtter, fremfor røtter.

  Hva er annerledeshet og hva er normalt? Hvem definerer det normale? Måten vi definerer oss selv på, kan være annerledes enn måten den andre definerer oss. Utfordringen er å gi hverandre retten til å definere seg selv, og dermed synliggjøre sine ressurser og svakheter på egne premisser.

  • Identitet, hvordan definerer du deg selv?
  • Hva er dine styrker og hva er dine drømmer?
  • Hva fører deg nærmere din drøm?
  • Du velger selv om du vil være i en dal, eller om du vil være på toppen av fjellet.
  • Du kan ha kontroll over dine følelser.
  • Du kan kun ta ansvar for dine følelser, tanker og valg.
  • Det er du som sitter med nøkkelen til ditt liv.

   

  Loveleen Rihel Brenna foredrag

  Kurs i mangfoldsledelse

  Det er stort fokus på nødvendigheten av å ha en sammensatt arbeidsstokk med stort mangfold, fordi det er positivt og lønnsomt.

  Å rekruttere et stort mangfold av ansatte eller ledere gir ikke alene økt effektivitet, bedre konkurranseevne eller større lønnsomhet. Det er ikke nok å telle antall nasjonaliteter eller språk på arbeidsplassen. For å utnytte potensialet i mangfoldet må ledere anerkjenne at det er viktig å tilegne seg kunnskap om hvordan mangfoldet skal ledes.

  Mangfoldsledelse handler blant annet om:

  • Evne til å binde mennesker sammen og løfte frem ulikhetene hos enkeltindivider samtidig
  • Utvikle mangfoldsmodenheten hos ledere
  • Kulturell intelligens – motivasjon, kulturforståelse, strategi og fleksiblitet
  • Verktøy til å benytte potensialet i mangfoldet

   

  Loveleen Rihel Brenna foredrag

  Vendepunktet – gjennom betongvegger, glasstak til mulighetenes speil.

  • Det er aldri for sent å sette seg noen mål og jobbe for noe du brenner for. Din brann avgjør ditt lodd. Det er aldri for sent å bli god på noe. Ta total kontroll over din fremtid, bildene og ordene du slipper inn i din bevissthet skal du sluse gjennom ditt filter, slik at du vet at det du tar inni deg fører deg nærmere ditt mål.
  • Motivasjonsforedraget vil gi deg inspirasjon til å ta tak i ditt livs sjanse. Bevisstgjøre deg på betongvegger som stenger ditt potensiale inne, glasstak som hindrer deg å nå dine mål, og mulighetenes speil som gir deg verktøy til å gjøre endring.
  • Det er også mulig å bestille motivasjonskurs over fire kvelder.

   

  Loveleen Rihel Brenna foredrag

  2 dagers motivasjonskurs

  Hvis du kunne forandre en ting i ditt liv, hva ville du ha forandret? Hvis du visste at det var umulig for deg å mislykkes, hva ville du har forandret i ditt liv?

  Ønsker du å få kontroll over ditt liv og din karriere? Målet med disse to dagene er å gi deg nye verktøy slik at du kan se virkeligheten med nye øyne, styre dine tanker og din tid slik at du får frigjort mer overskudd og energi til å realisere dine drømmer.

  • Drømmen din og den uutløste energien
  • Du og ditt navn er din merkevare
  • PLAN – du lærer å lage din plan med hovedmål og delmål
  • Tankens makt – vekk fra selvbregrensende tenkning
  • Læring og avlæring – hva fører deg mot ditt mål og hvem/hva hindrer deg å nå målene?
  • Å bestige et fjell – teknikker for å nå dine mål
  • Nettverksbygging – nettverket og støtten du trenger nå
  • Kurset er egnet for alle de som selv ønsker å realisere sine drømmer, utløse energi og potensiale til å få et liv med mindre stress og jag, – og for de som ønsker å veilede mennesker som sliter med å finne motivasjonen til å endre negative eller vanskelige vaner som fører dem bort fra deres mål.

   

  Loveleen Rihel Brenna foredrag

  4 dagers kurs: Empowerment av ungdom med minoritetsbakgrunn

  • Inkludering, integrering og empowerment er satsningsområder i mange offentlig og privat sektor, i næringslivet og frivillige organisasjoner.
  • Dette kurset vil gi inntil ti ansatte skolering i hvordan de skal mestre arbeid med mangfoldet blant brukere.
  • Jeg vil ved hjelp av foredrag, gruppearbeid, diskusjoner, ”hjemmelekse” og presentasjoner, få frem deltakernes allerede eksisterende kompetanse. Samtidig skal de skal få ny kunnskap og verktøy som de kan bruke i sitt arbeid med mennesker.
  • Kursene består av 3 dager pluss 2 dager. Deretter vil oppdragsgiver få 10 veiledningstimer i løpet av året.

   

  Loveleen Rihel Brenna foredrag

  Peptalks

  • Loveleen holder også korte peptalks om inspirasjon og motivasjon
Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Loveleen Rihel Brenna

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Loveleen Rihel Brenna