Lasting innhold ...

Odd Sevland

Odd Sevland

En anerledes foredragsholder innen HR og HMS, som selv har vært utsatt for en arbeidsulykke på egen kropp!

Odd Sevland ble alvorlig skadet i 1996. Skaden førte til en erkjennelse – han var en del av en arbeidskultur som tillot farlig adferd på tross av selskapets retningslinjer. Nå holder han foredrag om å fremme forståelsen av en god adferd og kvalitetssikring av produkt, arbeidsplass og ikke minst helse.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Bedrifter som lykkes med en bred sikring av kvaliteten på produktene de leverer blir sjeldent overrasket over vekst. Forutsigbarhet og etterlevelse dyrker kreativitet, som igjen vil kunne skape den gode idé. Disse ideene blir jo ekstremt gode når mange også liker dem. Som bedrift vil man bli omtalt som innovative, da blir man ettertraktet, noe vi alle ønsker.

Odd Sevland har i en årrekke jobbet med de mentale verktøyene som må etableres for å sikre kvalitet i hele organisasjonen. Om alt er viktig, så er ingenting viktig. Organisasjonsledelsen må etterspørre de viktige tingene. Belønne ønsket adferd, være til stede hvor jobben blir gjort, kommunisere riktig med sine medarbeidere. Veien til suksess vil da bli kortere.

Odd Sevland har lang erfaring med kvalitetssikring, og hans erfaringer er dyrekjøpte. Fra midten av 90-tallet begynte mange bedrifter å investere tungt for å sikre at alt arbeid kunne utføres forskriftsmessig. Hva er så årsaken til at gode prosedyrer, verktøy og kvalitetssikring ikke er nok? Hvorfor så man liten endring på antall feilhandlinger, uønskede hendelser og ulykker. Med disse funn ble den menneskelige faktor et sentralt tema.

Odd Sevland ble alvorlig skadet i 1996. Allerede i 1998 begynte han å reise rundt med erkjennelsen at det var han selv som var den bakenforliggende årsak. Men han ser også at han var en del av en arbeidskultur som tillot adferd på tross av selskapets retningslinjer. «Vi skubbet hverandre utfor stupet, og jeg datt først», sier Odd. Alle forutsetninger for uhell og skader var til stede. Dette er nærmest beretningen om en varslet ulykke. Odds presentasjon er kommunikasjonsveiledning og ledertrening som bygger på en selvopplevd historie. Han minner også om noe som er lett å glemme: Det er ikke bare den det gjelder som betaler prisen, men også de nærmeste.

Over 50 000 mennesker har opplevd et Odd Sevland foredrag om hvordan egen adferd var grunnen til at han ble alvorlig skadet som instruktør ved en brann og havarivernskole i 1996. Foredraget er en underholdende standup-presentasjon hvor publikum vil kjenne seg igjen i mange av hans funderinger over hvorfor vi gjør det vi gjør. Og så er det dette med den ofte vanskelige øvelsen å tenke først, etterpå kan det som kjent være for sent. Foredraget passer til alle deler av organisasjonen for å fremme forståelsen av en god adferd og kvalitetssikring av produkt, arbeidsplass og ikke minst helse.

Odd Sevland foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

  Odd Sevland foredrag

  Må det en ulykke til?

  Sommeren 1996 ble Odd Sevland livstruende brannskadet når han som instruktør skulle demonstrere hvor farlig det er å håndtere metanol. På en gripende og underholdene måte deles erfaringer om hvorfor og hvordan vi i et arbeidsmiljø kan sette oss i slike ødeleggende situasjoner.

  Innhold:

  – Adferdsfilosofi
  – Film: Oppgjørets Time (Hvem betaler prisen)
  – Sannhetsvitne. En sann, selvopplevd historie om hvor galt
  det kan gå når systematisk HMS arbeid ikke blir etterlevd.

  Ubegrenset antall deltagere.

   

  Odd Sevland foredrag

  HMS og kvalitet, Lederskap/HMS, Kulturbygging

  Her legges det vekt på lederen som rollemodell. En blanding av undervisning og inspirering som vil få hver enkelt deltaker til selv å vurdere egen avdelings arbeidsstil og personlig lederstil, for å fremme selskapets kulturbyggingsprogram.

  Følgende hovedtema vil kurset dekke;

  – Arbeidsmiljøhistorikk
  – HMS og Kvalitet
  – Observasjonsteknikk og rapporteringsverktøy
  – Kjente adferdsteorier
  – Læring for kontinuerlig forbedring
  – Psykososialt arbeidsmiljø
  – Barriereforståelse
  – Lederskap
  – Risikobasert Lederskap

  Tid 2 – 6 timer. 5-50 deltakere.

   

  Odd Sevland foredrag

  Teater Edutainment

  Her brukes det skuespillere i undervisning hvor kursdeltakere aktivt gir råd til hvordan vi kan og skal løse en gitt situasjon. Her blir det delt mye god og riktig erfaring av kursdeltakerne selv, noe som gjør at de får et sterkt eierskap til nødvendige HMS tiltak. Undervisning, Gruppearbeid og skuespill Tid 3 – 7 timer 6-40 deltakere Fasilitator og konferansetjenester Odd Sevland kan også ta ansvar for gjennomføring, planlegging og fasilitering av samlinger.

Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Odd Sevland

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Odd Sevland