Lasting innhold ...

Sigurd Granmark

Sigurd Granmark

Tidligere leder av Adidas-gruppen i Norge, mental trener og foredragsholder

Sigurd Granmark har de siste 10 årene kartlagt hva som gjør at noen organisasjoner, utøvere, ansatte og lag alltid klarer å gjenskape de gode resultatene. Det viser seg at de beste gjør ikke andre ting, men de gjør ting litt annerledes. 

 

 

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Sigurd Granmark er tidligere leder av Adidas-gruppen i Norge. Han har lang erfaring som leder av internasjonale selskaper og har mottatt flere utmerkelser for sitt lederskap. Sigurd jobber også som mental trener for ledere, trenere og utøvere. Adidas Norge er markedsleder og kåret til den beste organisasjonen i Europa.

Da Sigurd tok lederstillingen i Adidasgruppen, var Adidas kjent som et varemerke som ikke var «in». Sigurd gjorde flere grep for å snu dette og for å gi de ansatte en ny giv og tro på produktet. Blant annet ga han sine medarbeidere fri en dag i måneden, på en betingelse. De måtte gjøre noe som utviklet dem som ansatt i selskapet.

Dette var et kontroversielt valg, men summen av bevegelsen i selskapet som ble startet førte til en revolusjon av varemerket fra å være utskjelt og billig, til å komme inn i varmen igjen og bli likestilt med konkurrenten Nike, noe som ble ansett som nærmest umulig på et punkt.

Sigurd holder foredrag på norsk.

 

Les vårt intervju med Sigurd her

  LE – DEL – SE 

  Er ledelse virkelig så lite komplisert at det er selvforklarende? 

  • LE mye! Vi trenger organisasjoner som har korte beslutningsveier, høy grad av ærlighet, lav grad av forfengelighet og mot til å feile. Forfengelighet er an av de viktigste årsakene til at selskap, ledere og ansatte ikke lykkes med å endre seg slik de ønsker.
  • Det starter med hver enkelt oss, og i aller høyeste grad lederne. Målet er ikke at folk kun skal trives på jobben, målet er å ha det gøy på jobben. Vi kommer alle til å dumme oss ut i fremtiden, vi kommer til å gjøre feil og vi er nødt til å se dårlige ut i kortere eller lengre perioder for å bli bedre senere. Det må bli slutt på at herlige glade mennesker går på jobb og skaper selvhøytidelige, forfengelige og gørrkjedelige arbeidsplasser. «If we can`t make if fun – we can’t make it done»
  • DEL mye! Vi skal dele vår visjon, våre mål, vår strategi, veivalg og tanker for selskapet og menneskene som skaper det. Dette er noe som vi sammen må sørge for, men det starter med lederne.
  • Lederne må sørge for at alle vet hvorfor de er på jobb. Hva vi sammen skal skape. Hvilket ansvar hver enkelt har for at vi lykkes med dette og hvor viktig det er at de tar ansvar for nettopp dette.  For mange ledere ser endringsvilje og evne som et ansattproblem (ikke utfordring, men problem), men virkeligheten er at det svært ofte er ledernes skyld. De bare vet det ikke. Deling av helt avgjørende informasjon mislykkes. «Regelen» er som følger; «Ingen deling gir ingen mening. Ingen mening gir ingen endring».
  • SE mye! Uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn, så er et av de grunnleggende behovene vi har å bli sett. Vi trenger å få anerkjennelse for det vi gjør og ikke minst hvem vi er.
  • Forutsetningen for dette er å bli sett av sin leder (og kolleger). Vi skal se hverandre, men like viktig er det å lære andre se selv og hvilke muligheter de har.  Tiden da lederne hadde alle svarene er over, nå må vi ha ledere som stiller de rette spørsmålene og ansatte som ser det som sitt ansvar å ha svarene på disse.  Vi skal ikke se ut av vinduet etter ekspertise, vi skal se inn i egen organisasjon. Hvem du har vært, er den største hindringen for å se hvem du kan bli.
  • Ledelse er ikke videre komplisert, men hadde det vært lett så ville alle gjort det rett.

  «AS NORGE»

  • De siste 12 årene har Sigurd Granmark «jaktet» på hva som gjør at noen selskaper, ledere, ansatte, lag og utøvere lykkes.
  • På 3 år har Sigurd besøkt over 400 selskaper i privat og offentlig sektor i Norge, med ett mål for øye; Hva gjør de som vinner?
  • Få om noen har mer oversikt over «AS Norge» enn Sigurd. Dette sammen med sin egen erfaring som leder gjør at Sigurd kan koble «400 selskaper, teori og erfaring fra egen ledelse på en unik måte.»
  • Foredraget deler selskaper, ledere og ansatte i 3 kategorier: Deltagere, Pregere og Vinnere. Det vil gi deg et unikt innblikk i hvordan ditt selskap/team sine utfordringer  løses av resten av Norge og du får konkrete råd om hva dere bør gjøre for å ikke være Deltagere, men vinnere i egen bransje.

  Inn i medarbeiderskapet

  • I en verden der alt stadig endrer seg raskere og tilbydere av produkter og tjenester aldri har vært flere og likere, er medarbeideren viktigere enn noen gang.
  • Sigurd Granmark mener det er en direkte sammenheng mellom ansvarliggjøring, utvikling, resultater og trivsel. Medarbeiderskap er fellesnevneren.
  • Medarbeiderskap setter menneskene i fokus. Menneskene er det mest unike et selskap har, og det eneste som ikke kan kopieres av konkurrerende virksomheter. Selskapene som over tid lykkes med medarbeiderskap vil være fremtidens vinnere. Fremtidens vinnere har de beste medarbeiderne.
  • Medarbeiderskap er å se den ansatte som spesialisten og sammen sørge for at den til enhver tid gjeldende kompetanse ivaretas og fremtidens kompetanse samtidig utvikles.
   Den viktigste ferdigheten man trenger som medarbeider i en organisasjon som skal lykkes med godt medarbeiderskap, er viljen til å lære nye ferdigheter.
  • Sigurd Granmarks hovedfokus er hver enkelt ansatt. Han mener at selskaper i seg selv ikke er viktige, men menneskene som fyller dem, er særdeles viktige. Menneskene er selskapet. Menneskene er merkevaren. Menneskene er endringene. Menneskene er innovasjonen. Menneskene er kulturen og menneskene er fremtiden.
  • Foredraget passer for både ledere og ansatte. Uansett hvem som er i salen; Sigurd får dere inn i «medarbeiderskapet».

  Forandring fryder ikke

  • Denne dagen vil lære deg hvordan man leder i endring. Hva er praktisk endringsledelse? Hvordan leder man folk fra å være endringsvillige til å bli endringsdyktige, og hva er forskjellen på disse to? Du vil lære at endring på tross av ordets betydning, er noe konstant. Du vil lære hvordan du som ansatt skal mestre endringer og hvordan du som leder klarer å gjennomføre transaksjonen fra en endringsvillig organisasjon, til et endringsdyktig vinnerlag.
  • Endringsdyktige selskaper er fremtidens vinnere.
  • Endringsdyktige ansatte er fremtidens ledere.

  Internasjonal business

  • Det å lykkes med å lede og være ansatt i internasjonale selskaper er ofte utfordrende, men når man ”knekker koden” er det de mest spennende selskapene å jobbe for, og mulighetene er uendelige.
  • Norges status er ofte høy når man ser omsetning og fortjeneste pr capita og adopsjon av ny teknologi. Vi ser oss ofte blinde på dette når vi ser verden med ”norske” øyne. Sannheten er ofte at den norske avdelingen representerer like mye som et lite tettsted gjør for Norske selskaper.
  • Hvordan manøvrerer man seg best innenfor de rammebetingelsene man har?
  • Det brukes ofte mye tid på områder man ikke får endret. Gjerne fordi man jobber i ”annerledeslandet” Norge. De som lykkes best i internasjonale selskaper er de som forstår at guidelines er der for å ivareta selskapet, merkevaren og de ansatte.
  • Forståelse av kulturelle forskjeller i selskapet er helt avgjørende. Spesielt hvis man er, eller ønsker å bli, leder i eller av selskapet.
  • Liker svenskene møter? Er danskene rettsløse? Er Finland et diktatur? Har tyskerne ordnung? Trenger kinesere oppfølging?

  Mental styrke

  • Mental styrke er, så ofte som overhodet mulig, å sette en sammenheng mellom det du gjør og det du burde gjøre. De aller fleste vet hva man skal gjøre for å lykkes, men mangler den mentale styrken til å lykkes. Denne samlingen komplementerer de andre samlingene på en utmerket måte.
  • Man lærer mentalt lederskap og de ansatte lærer teknikker de kan bruke i sin hverdag og inn mot viktige hendelser i jobben (presentasjoner, kundemøter, styremøter og lignende.). Teknikkene er de samme som de beste utøverne i verden benytter i konkurranser og i treningshverdagen.
  • Mange opplever at man er fysisk eller mentalt ”på jobb” de fleste timene i døgnet. Teknikkene man lærer kan derfor benyttes både i jobben og privat. Når du vet nøyaktig hva du skal gjøre, hvorfor – og bruker arbeidstiden effektivt på disse oppgavene, blir det enklere å slippe taket og ha fri når man ikke er på jobb.
  • Etter samlingen vil deltagerne garantert øke sammenhengen mellom det de gjør og det de burde gjøre.
Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Sigurd Granmark

Les mer...

Foredragsholdere relatert til