Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-05

Faglig solid om smerte og glede i ungdomstiden

Willy Pedersen

Willy Pedersen

Professor Willy Pedersen er en landets ledende forskere på rus, atferdsproblemer og seksualitet. Levende og presise beskrivelser som åpner for tiltak og politikk. (Foto: UiO)

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Willy Pedersen

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Willy

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referanser

Books icon

Bøker

Forespør enkelt om pris og dato

Willy Pedersen er spesialist på utviklingstrender for ungdomskulturer, rus og atferdsproblemer, seksualitetens gleder og dens mørke sider. Hva betyr «generasjon prestasjon»? Hva menes med «generasjon digital»?  Er det rimelig å snakke om en ny «generasjon cannabis»?

Et foredrag med Willy Pedersen gir deg:

 • En av våre faglig sterkeste og mest ettertraktede foredragsholdere på sine felt
 • Solid kompetanse som viser vei til fornuftige tiltak    
 • Inspirerende og levende foredrag som holder folks oppmerksomhet

Willy Pedersen har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og er professor i sosiologi samme sted.

Pedersen har særlig forsket på ungdom, rus og kriminalitet, samt på seksualitet og sosial marginalisering. Han har arbeidet med store kvantitative datasett og med kvalitative studier og feltarbeid. Han har også vært aktiv i debatten om ruspolitikken og førte tidlig i pennen en stortingsmelding om narkotikapolitikken. Han var med på å etablere ungdomsforskningen ved NOVA/OsloMet.

Pedersen har utgitt et stort antall vitenskapelige artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Han har også utgitt flere fagbøker, som Ungdom er bare et ord  (1994) Nye seksualiteter (2005),  Cannabiskultur  (2010) (sammen med Sveinung Sandberg) og Ungdommen (2022) (sammen med Guro Ødegård). Bittersøtt, nye perspektiv på rus og rusmidler (2015) kommer snart i sin 4. utgave.

Han ledet også en komité som utpekte de 25 mest innflytelsesrike tekstene i norsk sosiologi, «Norsk sosiologisk kanon». Han har vært spaltist i Dagbladet og Morgenbladet og er mye brukt som ekspert av aviser, radio og TV.

Willy Pedersens foredrag kan holdes på norsk og engelsk, og tilpasses tilhørernes interesser og behov. 

Vis foredrag med Willy Pedersen
Willy Pedersen foredrag

Russetid med kokain?

I noen deler av landet har russetiden utviklet seg til en intens feiring over 3-4 lange uker. Russebussene dundrer gjennom gatene med tung musikk og synlig berusende ungdommer. Det er økende bruk av kokain i deler av landet, og ungdom med et høyt forbruk av alkohol er i risikosonen.

 • Hvorfor står russetiden så sterkt i noen deler av landet?
 • Hvilke farer kan russetiden dra med seg?
 • Når ser vi at alkohol nå kombineres med kokain?

Willy har studert russetida inngående og kan gi økt kunnskap og rekke tips til skole og foreldre og elevene selv. Et flertall av ungdommene bruker alkohol ved utgangen av videregående skole. Vi må starte der. Men det er mulig å gi ungdommene «rusvettregler»: Hva er særlig farlig? Hva må de for all del unngå? Hvilke forholdsregler er det bra å ta dersom du skal drikke?

Willy Pedersen foredrag

De bittersøte rusmidlene

«Glede og smerte, stil og nederlag» – alt finnes rundt rusmidlene. Slik starter boken Bittersøtt, som kommer i sin 4. utgave og brukes som lærebok i sosial- og helsevitenskapelige utdanninger.

 • Hvorfor sluttet ungdommer å røyke?
 • Hvorfor drikker de mye mindre?
 • Hvorfor kan det se ut til at bruken av cannabis øker?
 • Hvordan er bildet for MDMA, LSD, kokain og heroin?

Willy viser at rusmidlene befinner seg i et spenn mellom smerte og lyst, mellom det bitre og det søte. Det gjelder voksne og det gjelder unge. Han viser hvordan vi må starte der, med saklig kunnskap, for å kunne snakke med ungdom på en trygg måte og utvikle forebyggende tiltak.

Willy Pedersen foredrag

Hva slags «generasjon» vokser opp nå?

Vi formes av den perioden vi vokser opp. Du kjenner sikkert uttrykk som «babyboomers» (født rett etter krigen), eller «millenniumsgenerasjonen» (født på 1980- og tidlig 90-tall). Hva kommer vi etter hvert til å kalle dem som er ungdommer nå? Det vet vi ikke, men vår ungdomsforskning er antakelig den sterkeste i verden, og i dette foredraget gir Willy en oversikt over hva vi vet:

 • Hvordan er forholdet til skole og foreldre?
 • Hvordan brukes digitale medier?
 • Bør vi bekymre oss over rus og kriminalitet?
 • Ungdom drikker mindre, venter de også med sex?
 • Stemmer det at dagens unge er mindre lykkelige enn tidligere?

Gjennom brede sveip og konkrete eksempler kartlegges nye trender. Dette vil gi et godt grunnlag for foreldre som skal snakke med egne ungdommer eller fagfolk som vil utvikle gode tiltak.

Willy Pedersen video

Willy Pedersen er professor i sosiologi

Vis foredrag med Willy Pedersen

Referanser

Willy Pedersen var en innertier for vårt fagnettverk for psykisk helse og rus. Svært interessant, lærerikt og motiverende. Veldig bra med et formøte. Det tror jeg gjorde sitt til at det traff så bra.

Kjersti Lekve

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Veldig bra. veldig god formidler. Dagsaktuelt. Flere ansatte fortsatte dagen etter med å diskuterte temaer Willy tok opp- så det engasjerte. Med ny inspirasjon og en verktøykasse vi fikk presentert -er det et flott utgangspunkt for oss å jobbe videre med ungdom og foreldre.

Inger Matveyev

Porsgrunn Videregående Skole

Et svært aktuelt tema. Willy Pedersen støtter seg på lang forskning om temaet, og er en god foreleser. Tilbakemelding fra foreldre og andre som var til stede var svært positiv. Nyttig og informativt.

Evelyn Angell Veglo

Hovseter skole

Bittersøtt - Nye perspektiv på rus og rusmidler

Rusmidlene knyttes i «Bittersøtt» til fellesskap og sosialitet, til identitetsutvikling og fascinerende subkulturer. Men også til skader, sosiale konsekvenser og risikofaktorer for misbruk. Med utgangspunkt i det siste tiårets utvikling i bruksmønstre av ulike rusmidler, presenteres de krevende ruspolitiske utfordringer vi står overfor.
En pils blant venner kan symbolisere fellesskap, samtidig følger det vold og seksuelle overgrep i alkoholens kjølvann. Jointen med marihuana kan markere tilhørighet, men hasj er også ofte knyttet til sosial marginalitet og kriminalitet. Rusmidlene befinner seg i et spenn mellom smerte og lyst, mellom det bitre og det søte. Sykdom og avhengighet følger i kjølvannet. Gledene og det søte har vi vært mindre opptatt av. Men det er der, det også.

Denne tredje utgaven av «Bittersøtt»er gjennomgående oppdatert, og store deler er nyskrevet. Boka avspeiler det siste tiårets utvikling i bruksmønstre av ulike rusmidler, men også hvordan forskningen har endret perspektiv. Boken har oppsummeringer og arbeidsoppgaver, fremstillingen er pedagogisk og preges av Willy Pedersens vekjente fortellergrep.

«Bittersøtt må kunne regnes som en klassiker innen rusfeltet. Forklaringen på dette kan muligens finnes i Pedersens ærlige, åpne og balanserte framstilling på den ene siden ¿ bokens eminente pedagogiske og språklige innpakning på den annen side.»
Vegard Schanke, Forebygging.no

«En grundig og reflektert bok om rusmidlenes komplekse natur og funksjoner. Den balanserer godt de mange dilemmaene og utfordringene som rusfeltet representerer. Et velformulert språk og gode og relevante eksempler gjør boken anvendelig for et bredt publikum».
Fanny Duckert, professor i psykologi. Dekan ved SV-fakultetet, Universitetet i Oslo.

«En velskrevet bok om rus- og avhengighetsfeltet. Med et samfunnsvitenskapelig utgangspunkt makter den likevel å gi en helhetlig innføring i et komplisert felt».
Jørgen Bramness, forskningsdirektør for Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), ved Universitetet i Oslo.

«Bittersøtt gir et fint grunnlag for en klokere og åpnere offentlig samtale om rus og ruspolitikk i Norge. Det trenger vi».
Camilla Stoltenberg, direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Universitetsforlaget.no
Uforpliktende forespørsel på Willy Pedersen

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Willy Pedersen