Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
profile-cover-generic-06

Engasjerende om krisekommunikasjon- og ledelse, omdømme og mediehåndtering

Paal Espen Hambre

Paal Espen Hambre

Paal Espen har 25 års erfaring fra medier og kommunikasjon, og er en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere. Han er spesialist på krisekommunikasjon, mediehåndtering og strategisk kommunikasjon.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Paal Espen Hambre

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Paal er en erfaren kommunikasjonsleder og rådgiver, og har utdannelse på masternivå innen PR og media, kommunikasjonsledelse, kriseledelse og beredskap. Han har sittet i krisestaber og håndtert utfordrende situasjoner og kriser for virksomheter i privat, offentlig og frivillig sektor i en periode på 25 år. I sine foredrag deler Paal erfaringer han selv har gjort seg, og gir en tungt faglig og praktisk forankret innføring i hvordan virksomheter av ulik art best kan forvalte sitt omdømme gjennom ulike utfordringer.

Et foredrag med Paal Espen Hambre gir deg:

 • Kunnskap om den avgjørende rollen som kommunikasjon spiller i utfordrende situasjoner og kriser.
 • Kunnskap om hvordan virksomheter av ulik art best kan planlegge og tilrettelegge for effektiv og korrekt håndtering av vanskelige situasjoner og kriser.
 • En grundig forståelse for hvordan mediene jobber frem sine saker, og hvordan kontakten med dem og andre viktige interessentgrupper best kan håndteres – både i og utenfor en krisesituasjon
 • En grundig forståelse for hvordan kommunikasjon kan være et virkemiddel for å oppnå virksomhetens målsettinger
 • En innføring i hvordan man bruker strategisk kommunikasjon i endringsprosesser for å skape forståelse og aksept, samt økt eller opprettholdt motivasjon

Paal Espen Hambre begynte sin karriere i media allerede i tenårene, og er i dag en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere. Han har vært rådgiver og kommunikasjonsleder for virksomheter og etater i Norge og internasjonalt i mer enn 25 år, og fungert som en av toppledelsens, og styrets, viktigste rådgivere. Han er en etterspurt kurs- og foredragsholder, og underviser også i krisekommunikasjon, strategisk kommunikasjon og medierelasjoner på høyskoler og universiteter.

Han har bakgrunn fra de internasjonale kommunikasjonsbyråene Hill+Knowlton Strategies og Porter Novelli, og har også jobbet som kommunikasjonsdirektør i større virksomheter. Paal har utdannelse på masternivå innen PR og media, kommunikasjonsledelse, krise og beredskap, og var tidligere journalist og redaktør i avis og radio. Han har i tillegg operativ erfaring fra militærpolitiet og politiet.

I sine foredrag gir Paal sine tilhørere en grundig forståelse av hvordan et omdømme formes, hvordan tillit bygges og rives, samt hvordan kommunikasjon bidrar til å forvalte denne tilliten på kort og lang sikt. Alle Paals foredrag tilpasses etter behov og målgruppe, og er overførbare til de fleste virksomheter og bransjer. Hans foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

 

Vis foredrag med Paal Espen Hambre
Paal Espen Hambre foredrag

Å kommunisere i utfordrende situasjoner

Hvordan ivareta virksomhetens – og ledernes – tillit og troverdighet?

 • Begrepet krisekommunikasjon er ikke nødvendigvis forbeholdt “blålyssituasjoner”, men er derimot relevant i enhver hendelse eller situasjon som har potensiale til å true viktige verdier, svekke virksomhetens omdømme, samt dens evne til å utføre viktige oppgaver.
 • Det kan dreie seg om noe så ordinært som en omstillingsprosess, hvor endringskommunikasjon blir avgjørende, at mediene retter et kritisk søkelys på din virksomhet, eller en mer regulær krise med potensielt tap av liv, helse, omdømme og tillit, eller materielle verdier.
 • Foredraget gir et grundig innblikk i de ulike fasene enhver utfordrende situasjon må igjennom, demonstrerer kommunikasjonens avgjørende rolle i å ivareta virksomhetens relasjoner med, og tillit blant, viktige interessentgrupper, og hvordan denne kommunikasjonen best planlegges og gjennomføres.
Paal Espen Hambre foredrag

Mediehåndtering og medierelasjoner

Hvordan få sin sak på? Hvordan stå sterkere og tryggere i møte med media?

 • Næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor lever av tillit fra interessentgruppene sine. Mediene har, som en av sistnevnte, enorm påvirkningskraft. Hva er mediene ute etter i sin jakt på overskrifter, og hvordan kan du bruke kunnskapen om dette for å skape oppmerksomhet rundt din virksomhet, tjenester og produkter?
 • Medienes natur og samfunnsoppdrag er å avdekke kritikkverdige forhold og sette søkelyset på virksomheter og personer de mener bør ettergås i sømmene. Negativt vinklede oppslag og føljetonger vil, for den eller de som blir gjenstand for dette fokuset, avspeile seg som tap av tillit blant øvrige interessenter, eksterne som interne.
 • Tillit og et godt omdømme er et felles ansvar for virksomhetens ledelse og ansatte, og tar mange år å bygge opp. Dessverre kan dette bli revet ned over natten, noe vi ser daglige eksempler på i både norske og internasjonale medier.
 • Foredraget om mediehåndtering og medierelasjoner gir inngående kunnskap og forståelse i forhold til hvordan mediene bør håndteres riktig, både hva gjelder å selge seg inn til dem for å få positiv omtale, men også for å håndtere et potensielt negativt fokus. Slik kan deltakerne stå sterkere og tryggere i sitt møte med dem, og som del av dette styrke sitt og sin virksomhets omdømme.
 • Foredraget inkluderer en grundig og matnyttig gjennomgang av hvordan man best selger inn sitt budskap og sine saker til mediene, hvordan de jobber frem saker, hvilke lover og regler de er underlagt, intervjuteknikk, retorikk, håndtering av vanskelige spørsmål, samt en oversikt over hvilke rettigheter et intervjuobjekt har.
Paal Espen Hambre foredrag

Kommunikasjonsstrategi - Skap en samlet effekt!

 • De fleste moderne virksomheter, innen alle segmenter – offentlig, privat, ideell/frivillig, bruker kommunikasjon som et virkemiddel. Men i hvilken grad støtter disse kommunikasjonstiltakene virksomhetens målsettinger på kort og lang sikt?
 • Foredraget gir en grundig innføring i hvordan man bygger en kommunikasjons- strategi i fem faser, inkludert alle bestanddeler, og viser hvordan denne benytter alle virksomhetens ressurser på området til å skape en samlet effekt.
Paal Espen Hambre konferansier

Konferansier / Debattleder

 • Med trygg hånd loser Paal dere gjennom deres arrangement, enten som en lett og ledig konferansier eller som en debattleder med full kontroll på tematikk og vinklinger.
 • Skreddersys etter deres ønsker og behov.
Uforpliktende forespørsel på Paal Espen Hambre

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Paal Espen Hambre