Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-05

Inspirerende og tankevekkende om mangfold og psykologisk trygghet

Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna

Forretningsutvikler og forfatter med flere verv som gledelig deler sitt pågangsmot, sin iver og erfaringer.

Forespør enkelt om pris og dato

5 ut av 5 stjerner

"Foredragsholderen er lett å forholde seg til. Hun leverte et førsteklasses foredrag, der innhold og form hang meget godt sammen. Hun utfordrer tankebildene til oss velmenende nordmenn. Det trenger vi!"

Avdelingsdirektør Christian Høy - NAV Arbeid og helse Telemark Vis alle referanser

Et foredrag med Loveleen Rihel Brenna gir deg:

 • Prisvinnende formidler.
 • Spennende og tankevekkende foredrag om aktuelle tema som mangfold, psykologisk trygghet og ledelse.
 • Budskap som engasjerer og utfordrer.
Uforpliktende forespørsel på Loveleen Rihel Brenna

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Loveleen

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

Loveleen Rihel Brenna er for mange kjent som en dyktig foredragsholder, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Kvinnepanelet.

Et foredrag med Loveleen Rihel Brenna gir deg:

 • Prisvinnende formidler.
 • Spennende og tankevekkende foredrag om aktuelle tema som mangfold, psykologisk trygghet og ledelse.
 • Budskap som engasjerer og utfordrer.

Loveleen Brenna er daglig leder, forretningsutvikler og grunnlegger av Seema, som jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling innenfor mangfoldsledelse. Hun er også opptatt av viktigheten av psykologisk trygghet på arbeidsplassen.

Hun har bidratt til Stortingsmeldinger og nasjonale strategiplaner. I sine åtte år som leder ga hun Foreldreutvalget for grunnopplæringen ny gjennomslagskraft. Hun har ledet Kvinnepanelet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet.. Hun har ledet arbeidet med å utvikle en nasjonal standard for ledelsessystem for mangfold, i regi av Standard Norge. Loveleen har også flere verv.

Hun har skrevet flere bøker. Blant annet; “Mangfoldsledelse – Mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn” (2018), “Min annerledeshet, min styrke” og “Manzil – Mangfoldig ledelse og utvikling” (2008).

Hun har også mottatt flere priser; Ole Vig prisen 1997, Årets kvinne, KK 2006, Norges tøffeste kvinne 2013, Fritt Ords honnørpris 2016 m.fl.

Loveleen Rihel Brenna kan også levere kurs innenfor samme tematikk som hun holder foredrag om. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Loveleen foretrekker å holde foredrag på norsk, men kan også holde på engelsk.

Vis foredrag med Loveleen Rihel Brenna
Loveleen Rihel Brenna foredrag

Hvordan skape psykologisk trygghet på din arbeidsplass

Verdiskaping skjer gjennom mennesker som opplever samhold, tillit og likeverd. Det skjer når individet blir satt i sentrum og fellesskapet tar ansvar for å skape inkludering og opplevelse av psykologisk trygghet for alle. I dagens arbeidsliv hvor spennvidde i mangfoldet blant mennesker øker, hvor effektivitet, omstillingsevne, og kunnskapsdeling er kritiske faktorer for å være relevant, blir arbeidsmiljøet kritisk viktig. Psykologisk trygghet i dag og i fremtiden stiller nye krav til ledere og medarbeidere.

 • Hva er psykologisk trygghet
 • Verdien av psykologisk trygghet for alle
 • Et ledelsesansvar og et felles ansvar
 • Energilekkasje og risiko ved fravær av psykologisk trygghet
 • Mangfoldsledelse, nøkkelen til økt psykologisk trygghet for alle
 • Slik kommer du i gang
 • 5 tips for å skape psykologisk trygghet for alle

Ledere i dag må vise tålmodighet, klokskap og skape psykologisk trygghet for alle gjennom mangfoldsledelse og kulturbygging. De vet at inkludering og psykologisk trygghet betyr ulike ting for ulike mennesker. En mangfoldsleder aktiverer kraften og energien blant sine ansatte. Og vet at dagens arbeidsliv og verden stiller nye krav til ledelse.

Loveleen Rihel Brenna foredrag

Mangfoldsledelse - fremtidens ledelse

Dette foredraget er for deg som vil være en leder for det 21. århundre. Vi hører stadig at ledere løfter frem mangfold og likestilling som viktige elementer for økt verdiskaping, innovasjon og bærekraft. Det er likevel få som sier noe om hvordan de rekrutterer og leder mangfold og likestillingsarbeid, for å utløse potensialet i mangfoldet, eller for å utvikle en organisasjonskultur som bidrar til økt verdiskaping og innovasjon.

Mangfoldsledelse er lederes evne til identifisere og koordinere mangfoldskompetanse for å oppnå organisasjonens tiltenkte mål. Gjennom trygg, modig, inkluderende, fleksibel og nytenkende lederskap, øker man trivsel, motivasjon, deltakelse og effektiviteten blant alle sine medarbeidere. Derigjennom også fremstå attraktiv som arbeidsgiver for å tiltrekke talent og allsidig kompetanse.

 • Hva er mangfold og likestilling?
 • Hvorfor er mangfold og likestilling viktig for din organisasjon?
 • Tallfesting av mangfold.
 • Hvordan kan likestilling og mangfold bidra til økt verdiskaping og innovasjon?
 • Hvilken type organisasjonskultur fremmer og hemmer potensialet i mangfoldet?
 • Hva er mangfoldskompetanse?
 • Hva er mangfoldsmodenhet i en organisasjon?
 • Deltakere vil få økt bevissthet om hva mangfoldsledelse er og hvordan ledelse av mangfold kan bidra til økt verdiskaping.

​Deltakerne vil få verktøy som de kan ta i bruk for å rekruttere og lede mangfoldet.

Foredraget bygger på kompetansekravene i verdens første standard for ledelsessystem for mangfold (SN 11201:218).

Loveleen Rihel Brenna foredrag

Mangfoldskompetanse – det nye gullet

Mangfoldskompetanse er den kompetansen du som leder må utvikle for å identifisere, koordinere og bruke ressursene i bedriften du leder.

Det er også den kompetansen du eller dine medarbeidere kan utvikle gjennom tilhørighet eller deltakelse i ulike kulturer, religioner, språk eller som minoritet på en arbeidsplass eller i et samfunn. Som for eksempel en eller få kvinner på en mannsdominert arbeidsplass, eller en annen minoritet.

 • Mangfoldskompetanse – det nye gullet.
 • Mangfoldskompetanse vs mangfoldsbakgrunn.
  Hva er mangfoldskompetanse hos en leder?
 • Hva er mangfoldskompetanse hos dine ansatte?
 • Mangfoldskompetanse; hvordan identifisere, koordinere og bruke for å løse bestemte oppgaver?
 • Mangfoldskompetanse til å forstå bruker- og kundeatferd?

Deltakere vil få økt bevissthet om hva mangfoldskompetanse er og hvordan kompetansen kan identifiseres og brukes uten å stigmatisere eller diskriminere ansatte. Hvordan ledere kan utvikle og bruke mangfoldskompetanse i innovasjonsprosesser og for å løse organisasjonens tiltenkte mål.

Deltakerne vil få verktøy som de kan bruke for å få frem og ta i bruk mangfoldskompetanse i oppgaveløsning.

Foredraget bygger på kompetansekravene i verdens første standard for ledelsessystem for mangfold (SN 11201:218).

Loveleen Rihel Brenna foredrag

​Min annerledeshet – min styrke!

Mange snakker om å finne sine røtter, sitt opphav og sin gruppetilhørighet, men hvor leter vi etter de ulike røttene? Ikke alle søker sine røtter i hudfarge, religion eller nasjonalitet (opprinnelsesland). Noen søker etter tilhørighet og røtter i kjønn, seksuelle preferanser eller klasse. Andre igjen søker etter sterke føtter, fremfor røtter.

Hva er annerledeshet og hva er normalt? Hvem definerer det normale? Måten vi definerer oss selv på, kan være annerledes enn måten den andre definerer oss. Utfordringen er å gi hverandre retten til å definere seg selv, og dermed synliggjøre sine ressurser og svakheter på egne premisser.

 • Identitet, hvordan definerer du deg selv?
 • Hva er dine styrker og hva er dine drømmer?
 • Hva fører deg nærmere din drøm?
 • Du velger selv om du vil være i en dal, eller om du vil være på toppen av fjellet.
 • Du kan ha kontroll over dine følelser.
 • Du kan kun ta ansvar for dine følelser, tanker og valg.
 • Det er du som sitter med nøkkelen til ditt liv.
Loveleen Rihel Brenna kurs

Kurs

 • Loveleen Rihel Brenna kan også levere kurs innenfor samme tematikk som hun holder foredrag om. Ta kontakt for mer informasjon om dette.
Loveleen Rihel Brenna - Rewrite your story

Loveleen Rihel Brenna - Rewrite your story

Vis foredrag med Loveleen Rihel Brenna

Referanser

"Vi opplevde foredraget veldig relevant og at det traff godt ifht det vi ønkset, hun hadde god formidling og klarte å gi tydelige bilder og budskap som vi skal ta med videre i arbeidet vårt. Gode tilbakemeldinger fra deltakere. Inspirerende for både FAU sitt arbeid og skolen sitt arbeid."

Irene Hansen, Helsesykepleier

Bergen kommune

Et innsiktsfullt foredrag av Loveleen om et meget aktuelt og inspirerende tema. Utelukkende positive tilbakemeldinger fra deltakerne på konferansen. Mange ønsket å lære mer om mangfoldsledelse.

Anne Seth

NTNU

"Perfekt gjennomføring fra A-Å. Strålende formidlingsevne av et høyst aktuelt emne."

Rådgiver, Wenke Størksen Skåland

Hå kommune

"Foredragsholderen er lett å forholde seg til. Hun leverte et førsteklasses foredrag, der innhold og form hang meget godt sammen. Hun utfordrer tankebildene til oss velmenende nordmenn. Det trenger vi!"

Avdelingsdirektør Christian Høy

NAV Arbeid og helse Telemark

"Vi er svært fornøyd med foredraget. Hun treffer godt på vår tematikk i barnehagen."

Rådgiver Sølvi Schei

Fagstab barnehage - Stavanger kommune

Veldig fint nettforedrag. God kommunikasjon med deltakerne. Engasjerende og spot on.

Ann Kristin N. Hatletvedt

Klepp Frivilligsentral

Hun svarte godt på bestillingen - berørte mange - brukte sin egen historie og erfaring relevant (knyttet det til temaet) - faglig forelesning - henviste til forskning som er relevant for oss.

Hanne Elise Marthinsen

Bydel Grunerløkka
Uforpliktende forespørsel på Loveleen Rihel Brenna

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Loveleen Rihel Brenna
Loveleen Rihel Brenna

5 ut av 5 stjerner

"Foredragsholderen er lett å forholde seg til. Hun leverte et førsteklasses foredrag, der innhold og form hang meget godt sammen. Hun utfordrer tankebildene til oss velmenende nordmenn. Det trenger vi!"

Avdelingsdirektør Christian Høy - NAV Arbeid og helse Telemark Vis alle referanser

Foredragsemner med Loveleen Rihel Brenna